Madonas novada pašvaldības pieredze ceļā uz “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022” finālu

Madonas novada pašvaldība ir viena no 13 pašvaldībām, kas iekļuvusi konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022” finālā. Konkursa uzvarētājs tiks noskaidrots īpašā apbalvošanas ceremonijā, kas norisināsies pavasarī. Kāds bijis ceļš pašvaldībai līdz konkursa finālam? Sabiedrības integrācijas fonds plašāk iepazīstina ar labajām praksēm, kas Madonas novada pašvaldību padara par ģimenēm draudzīgu!

Konkursa vērtēšanas kritēriji ir vairāki, lai aptvertu pēc iespējas plašāku ģimenēm sniegto pakalpojumu klāstu, kā, piemēram, atbalsts ģimenes pieaugumam, izglītības  un  transporta nodrošināšana, interešu izglītība, ēdināšana, profesionālās ievirzes izglītība, iekļaujošie pakalpojumi ģimenēm, papildu pakalpojumi ģimenēm un publiskā infrastruktūra.

Ģimenēm draudzīgi pakalpojumi

Madonas novada pašvaldība rūpējas par sportiskām aktivitātēm, īstenojot veselības veicināšanas projektu, tostarp ieguldot līdzekļus “Madonas slimnīcas” infrastruktūras uzlabošanā. Kā nozīmīgu veselības un sporta infrastruktūras objektu  jāmin “Smeceres sils”, kura attīstībā pēdējos gados investēti vairāk nekā 2 miljoni eiro, tajā ir plašas atpūtas un izklaides iespējas pašvaldības un pašvaldību viesu ģimenēm, šī kompleksa piedāvātā infrastruktūra tiek augsti novērtēta, to pierāda arī plašais starptautisko sacensību klāsts. Domājot par pašvaldības iedzīvotājiem, novadā ir izstrādāta pašvaldības resursu karte, atvieglojot iedzīvotājiem vajadzīgo resursu atrašanu novadā. Būtiski, ka pašvaldība iegulda līdzekļus izglītības procesa nodrošināšanā, piedāvājot novada iedzīvotājiem bezmaksas ēdināšanu novada izglītības iestādēs visām klašu grupām, kā arī atmaksājot transporta izdevumus nokļūšanai uz izglītības iestādi. Bērnu un jauniešu centri tiek finansēti no pašvaldības budžeta un dalība tajos jauniešiem ir bez maksas. Netiek aizmirsta arī izglītības iestāžu infrastruktūra, daudzas no tām tiek pārbūvētas, siltinātas, veidoti jauni sporta laukumi, kas sasaucas ar novada vēlmi veidot veselīgu un sportisku sabiedrību, pēdējos gados šim mērķim tika tērēti vairāk kā 10 miljoni eiro.

Vide – ģimenēm ar bērniem

Pilsētplānošanas jautājumu sekmīgai risināšanai tika izvēlēts rīkot pilsētplānošanas hakatonu jeb ideju maratonu, kura laikā tika rasti dažādi interesanti risinājumi. Lielu ievērību guvuši Madonas pilsētā uzstādītie vides objekti, tādi kā “Ievirpuļo pasauli”, “NLO 1- klasiskais” un ”Saules dzīpari”, kas piesaista tūristus, tostarp ģimenes ar bērniem no citām pilsētām un pašvaldībām. Pašvaldības attīstība nav iedomājama bez iedzīvotāju līdzdalības, šim nolūkam paredzēts atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām, NVO 2022. gada konkursam paredzot 14 000 eiro, bet netiek aizmirsts arī par jauniešiem, tam paredzot 6 000 eiro  jauniešu iniciatīvas konkursam. Pašvaldības dzinējspēks ir uzņēmējdarbība un tās attīstība novadā, tam Madonas novads ir paredzējis atsevišķas programmas -dažādi granti, pasākumi, reklāmas aktivitātes, atbalsts iniciatīvām, mācību uzņēmumiem un nodarbinātības veicināšanai. Papildus ir izveidots biznesa attīstības centrs Madonā un industriālā zona Sauleskalnā, tādējādi plānojot papildus radīt 46 jaunas darba vietas.

Iedzīvotāju atsauksmes

Vērtējums: 4,77 zvaigznes no 5

* Ir attīstīta sporta joma bērniem un jauniešiem.

* Tiek domāts par bērnu bezmaksas ēdināšanu skolās un bērnu dārzos, pašvaldības nodrošinātas Ziemassvētku saldumu paciņas katram bērnam.

* Visa veida pasākumi ģimenēm – atbalsts daudzbērnu ģimenēm, Rīgas izbraukuma veselības pārbaudes Madonas novadā.

Konkursa noslēguma pasākumā, kas plānots 2023. gada pavasarī, viena no pašvaldībām tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā un saņems naudas balvu 30 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu vismaz 20 000 eiro apmērā. Kopējais konkursa naudas balvu fonds, kas tiks sadalīts starp uzvarētājpašvaldībām, būs 150 000 eiro. Ar aktuālāko informāciju un jaunumiem varat iepazīties vietnē – www.vietagimenei.lv.

Skip to content