MĀRUPES NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku.

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Mārupes novadā pērn paveiktais:

“Ģimeniskas vides veidošana ir vesels pasākumu kopums, kas ietver gan infrastruktūras attīstīšanu, gan pakalpojumu pieejamību, finansiālu, materiālu vai cita veida atbalstu, tāpat arī tradīciju kopšanu un zaļo risinājumu izmantošanu  – tas viss novadu veido par ģimenei draudzīgu vietu. Pašvaldībai palīgā nāk arī vietējie uzņēmēji, mājražotāji, nevalstiskās organizācijas. 2021. gadā (kā ik gadu) tika organizēti projektu konkursi iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam. Nozīmīgākie notikumi pērn bijuši: atklāts bērnudārzs PII “Zīļuks”, atklāta viena no lielākajām Baltijā velotrasēm “Pump Track”, ieviesta novada mobilā aplikācija, kas noder kā papildu rīks iedzīvotāju uzrunāšanai un uzklausīšanai,” skaidro Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence.

2021. gada 1. jūlijā Mārupes novada Mārupes pagasts kopā ar līdzšinējā Babītes novada Salas pagastu un Babītes pagastu apvienoti jaunajā Mārupes novadā. Informācija apkopota par aktuālo visos trīs pagastos.

Izbūvēts izgaismots celiņš apkārt Piņķu ūdenskrātuvei

Vairāku gadu garumā pašvaldība saņēmusi iedzīvotāju ierosinājumus izveidot Piņķu ūdenskrātuvei piegulošajā teritorijā apgaismotu gājēju/ veloceliņu pastaigām, skriešanai, skrituļošanai vai braukšanai ar velosipēdu vasarā un slēpošanai ziemā. 2019. gada sākumā pašvaldība savā tīmekļvietnē izsludināja elektronisku aptauju, kurā lūdza iedzīvotājus paust viedokli par šāda gājēju/veloceliņa izbūves nepieciešamību. Aptaujas rezultāti (ar 87,3 % “par”) nepārprotami liecināja, ka gājēju celiņam ap ūdenstilpi jātop. 2021. gadā pabeigta aptuveni 1.5 km gara celiņa izbūve apkārt Piņķu ūdenskrātuvei. Promenādē izbūvēts apgaismojums, teritorija labiekārtota ar soliņiem un atkritumu urnām. Labiekārtoto teritoriju atpūtai iemīļojuši vietējie iedzīvotāji un viesi. Turpat pieejams futbola, divi pludmales volejbola un divi strītbola laukumi, āra vingrošanas trenažieri, savukārt ūdenskrātuvē var nodarboties ar ūdensslēpošanu.

Izveidots āra badmintona laukums un āra trenažieri Babītē

Pagājušajā gadā Babītē, Sila ielā 14, blakus rotaļu laukumam, labiekārtota vēl viena droša un pieejama brīvā laika pavadīšanas vieta aktīvai atpūtai ārpus telpām – āra badmintona laukums, kas palīdz popularizēt badmintonu kā ģimenei draudzīgu sporta veidu, kā arī papildina iedzīvotājiem iespējas brīvā laika pavadīšanai svaigā gaisā. Netālu Babītē izveidota vēl viena labiekārtota vieta – ieklāts bruģis un uzstādīti seši āra spēka trenažieri ar maināmu slodzi. Augstvērtīgie un inovatīvie trenažieri ļauj vingrot ārpus telpām un dot iespēju ģimenēm aktīvi atpūsties kopā. Tuvumā atrodas smilšu volejbola un strītbola laukumi, kā arī skeitparks. Jaunā trenažieru laukuma izveide paplašina sporta aktivitāšu klāstu šajā apkaimē.

Konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei. Babītes novadā 2021” ietvaros piešķirts finansējums sešām iedzīvotāju iniciatīvām, kas veiksmīgi realizētas

Babītes novada pašvaldība jau ceturto gadu (2021. gada februārī) izsludināja pieteikšanos projektu konkursam “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”. Konkursa mērķis – iesaistīt vietējās kopienas iedzīvotājus, nevaldības organizācijas un komercsabiedrības novada vides kvalitātes uzlabošanā, tostarp kultūras pasākumu organizēšanā, kultūras vērtību saglabāšanā, teritorijas labiekārtošanā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, kā arī veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanā. Viena projekta īstenošanai piešķirtais līdzfinansējums bija līdz 4 000 eiro, kopējais projektam paredzētais finansējums – līdz  20 000 eiro.

Dalībai konkursā tika iesniegti 11 projektu pieteikumi, no tiem finansējums piešķirts un īstenoti seši projekti (apkopojums skatāms video: https://www.youtube.com/watch?v=WIoFjEgXDh4 ):

 • Bērnu laukumiņa pilnveidošanai un atjaunošanai  ciematā “Lapsas” (autors  – Daiga Sproģe)

 • Ielu vingrošanas un funkcionālā fitnesa laukuma pieaugušajiem izveide ciematā “Lapsas” (autors –  Maija Titava; biedrība “Apsaimniekošanas biedrība LAPSAS”)

 • Grāmatiņas bērniem “Teiksma par Babīti” (pasaka, seno teiku par Babīti apkopojums un radošs uzdevums) izdošana (projekts “Daudzinām Babīti”, autors – Ilze Aizsila; SIA “Kelmo”) Grāmatiņas dāvātas visiem 2021./ 2022. mācību gadā 1. klasi uzsākušajiem bērniem vietējā nemateriālā mantojuma apzināšanai. Pasaka lasāma arī elektroniskā versijā šeit: ej.uz/teiksmaparbabīti

 • Stenda par Spuņciema vēsturi izveide Spuņciemā (projekta nosaukums – “Izzinoša stenda izveide Spuņciemā”, autors – Inga Sarma; Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās atmiņas izpētes un saglabāšanas biedrība)

 • Brīvdabas vides objektu par Dzilnuciema vēsturi “Krustceles” un “Atmiņu māja” izbūve (projekti – “Dzilnuciema krustceles, 1. kārta”, autors – Mārtiņš Mitenbergs; fonds “SANA MARE”) un “Varoņu mežs” un “Božu meža noslēpumi” izbūve (projekts “Dzilnuciema krustceles, 2. kārta”, autors – Mārtiņš Mitenbergs; fonds “SANA MARE)

Iedzīvotāju projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2021” īstenotas desmit iniciatīvas

Mārupes novada pašvaldība katru gadu rīko projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas”, sniedzot iespēju iedzīvotājiem realizēt savas idejas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2021” savus projektus varēja iesniegt ikviens mārupietis maza mēroga sabiedriska labuma infrastruktūras izveidei vai sabiedriskās aktivitātes īstenošanai. Izsludinātajā konkursā piedalījās 20 privātpersonas.

Tika apstiprināti desmit sabiedrisko aktivitāšu projekti par kopējo finansējumu 24 634 eiro. Īstenotie projekti:

 • Tradīciju skola 2021 – ražas svētki Rudenāji (Gunta Siliņa-Jasjukeviča)

 • Drošs skrituļslidotājs – vesels skrituļslidotājs! Drošas skrituļslidošanas skola – apmācība, pilnveidošana, drošība uz slidām (Biedrība “Sporta klubs Virsotne”)

 • Rūdīšanās un aukstumpeldes Mārupes novadā 2021 (Elīna Puncule)

 • Post Covid retrīts mārupiešiem (Biedrība “Biznesa Vēstniecība”) – iedvesmas, uzmundrinājuma un pozitīvisma deva 7 lekciju ciklā

 • Ģimenes pārgājiens “Ekspedīcija” (“FoxVision”)

 • Muzikālās jaunrades attīstība Mārupes novadā (2.kārta) (Jēkabs Tutiņš)

 • Ilgspējīga apģērba radīšana – praktiskas šūšanas nodarbības bērniem un jauniešiem! (Gita Freipiča)

 • Muzikāli dramaturģiska performance – Pasaules rašanās (Janta Jasjukeviča)

Jaunmārupē atklāts jauns bērnudārzs “Zīļuks”

2021. gada 30. septembrī Jaunmārupē atklātais bērnudārzs – pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” – vērienīgākais pašvaldības objekts, kā arī viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm novadā, tā 6200 m2 plašo telpu apsildi nodrošinot ar zemes siltumsūkņiem no 24 urbumiem 100 metru dziļumā. Mazajiem ir pieejamas gaumīgas un pārdomāti iekārtotas 18 grupiņu telpas, kā arī plašas telpas kopīgām aktivitātēm – multifunkcionāla zāle saviesīgiem pasākumiem, ēdamzāle, telpas sportam un mūzikas apguvei, telpas administrācijai. Pagalmā iekārtots ergonomisks un daudzfunkcionāls rotaļu laukumus, kuros pieejamas kāpelējamās un virvju atrakcijas, slidkalniņi, līdzsvara trases, šūpoles un citas konstrukcijas bērnu motoro iemaņu un kustības spēka attīstībai. Brīnišķīga, bērniem pielāgota vide atklājas miniatūrajā pilsētiņā, kurā atbilstoši satiksmes noteikumiem marķētu ielu malās izvietojušās mazas, jaukas divstāvu mājiņas, ļaujot mazajiem izbaudīt bērnības fantāziju pasauli. Interesentiem ir iespēja paviesoties bērnudārzā virtuāli: ej.uz/gtyf. Nozares speciālisti atzinīgi novērtējuši objektu – Latvijas Būvniecības Gada balvā 2021 PII “Zīļuks” ēka atzīta par trešo labāko būvi nominācijā “Sabiedriskā ēka – jaunbūve”.

Tīrainē atklāta viena no lielākajām asfalta velotrasēm Baltijā pump track

 

Mārupes novadā 2021. gadā atklāta vieta, kur satikties līdzīgi domājošiem aktīviem cilvēkiem – jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Iedzīvotājus priecē divas multifunkcionālas trases – asfaltēta velotrase “Pump track” un skrituļošanas taka. Trase papildināta ar īpašiem kalniņiem, virāžām un nelieliem tramplīniem, tā ir pielāgota visa vecuma un braukšanas līmeņa braucējiem ar dažādiem pārvietošanās līdzekļiem – velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem un arī skrejriteņiem.  Trasē ir integrēti dažādi inovatīvi elementi, tajā skaitā, unikāla asfalta bļoda (no angļu val. bowl), kas vizuāli pārtapusi par pašmāju mākslinieka Kiwie mākslas darbu – brokastu pārslām ar zemenēm.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9croHCVInTI

Realizēts konkurss māmiņu biznesa ideju atbalstam “Mammu bizness Mārupē”

2021. gadā (jau otro gadu pēc kārtas) pašvaldība izsludināja biznesa idejas konkursu “Mammu bizness Mārupē”, lai atbalstītu Mārupes māmiņas, kas paralēli bērnu audzināšanai vēlas īstenot kādu savu biznesa ideju. Konkursa rezultātā līdzfinansējums biznesa idejas realizēšanai tika piešķirts četrām mārupietēm:

 • Elīnai Nelsonei, SIA “Crunchy” – nodarbojas ar veselīgu un uzturvielām bagātu saldumu ražošanu

 • Anastasijai Jahovai, SIA “PK Mode” – uzņēmuma pamatdarbība ir apģērbu un aksesuāru ražošana no dabīgiem materiāliem ar oriģinālām un asprātīgām apdrukām. “Pūkainis” ir jauns apģērbu un aksesuāru zīmols ar dzīvnieku ilustrācijām un dažādiem motivējošiem saukļiem

 • Kristiānai Šakinai – Novikai, SIA “Little Foot” – veido rotaļu mājas bērniem ar izstrādātām interjera niansēm, produkti bērnu izaugsmei

 • Jūlijai Lācei, zīmols “Saldā paradīze” – konditoreja, kūku un saldumu izstrādājumi, uzsvars uz mussa kūku un makarūnu gatavošanu

Turpinās projekts veselības veicināšanai novadā

Ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem (vietēja mēroga pasākumi iedzīvotājiem), Mārupes novadā īstenots projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā”.

Augustā Jaunmārupes pamatskolā tika organizēta veselības veicināšanas nometne bērniem ar moto “Esi veselīgs un kustīgs”, viens no tās mērķiem – attīstīt fiziskās un garīgās īpašības, kā arī pilnveidot saskarsmes spējas.

Savukārt no maija līdz septembrim divreiz nedēļā notika ārpustelpu grupu vingrošanas nodarbības Mārupē, Tīrainē un Jaunmārupē. Profesionāli treneri veidoja daudzveidīgas nodarbības, iekļaujot tajās stiepšanās, kardio un spēka vingrinājumus, tika ņemts vērā atšķirīgais dalībnieku vecums un sagatavotības līmenis.

Izveidota Mārupes novada mobilā aplikācija

Aplikācija radīta, lai atvieglotu ikdienu novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un viesiem, ļaujot ērtā un ātrā veidā saņemt informāciju par norisēm novadā, veidot atgriezenisko saiti – sniegt ierosinājumus, piedalīties iniciatīvās un aptaujās, savukārt uzņēmējiem tā ir papildu iespēja reklamēt īpašos piedāvājumus.

Pērn rīkotas arī dažādas kultūras, tūrisma un vietējo novadu izzinošas aktivitātes un pasākumi

Auto orientēšanās pa jauno novadu Pierīgas tūrisma zīmola “Exit Rīga” ietvaros – šis pasākums bija draudzīgs gan ģimenēm ar maziem bērniņiem, gan māmiņām gaidībās.

Izveidotas četras tematiskas tūrisma īsfilmas par atpūtas iespējām ģimenēm ar bērniem Pierīgā (video tapšana bija viena no LEADER sadarbības projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” aktivitātēm).

Svinot svētkus, aprīlī iedzīvotāji bija aicināti doties pa “Lieldienu Zaķa takām” trīs novada ciemos – ģimenes varēja izkustēties, pavingrot kopā ar Lieldienu zaķi, kā arī izbaudīt paplašinātās realitātes iespējas. Savukārt decembrī jaunieši un uzņēmēji pašvaldībai palīdzēja īstenot ikgadējās “Piparkūku ceļa” aktivitātes, bet gada nogalē Mārupē (pie tolaik topošās Tūrisma informācijas un amatu mājas) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Dabas muzeju bija skatāma Latvijas meža zvēru ekspozīcija.

Mārupes novadā bērnu un jauniešu īpatsvars ir iepriecinoši liels, un pamazām top arvien vairāk iespēju ģimenēm ar bērniem.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content