Noslēdzies projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un NVO ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā

Šī gada augustā noslēdzās projektu konkurss “Par finansiālu atbalstu pašvaldībām un NVO ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā”. Konkursa mērķis bija nodrošināt atbalstu pašvaldībām un NVO ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā, t.i. daudzveidīgu ģimenisko vērtību popularizēšanas pasākumu organizēšanu un aktivitāšu īstenošanu. Konkursā kopumā tika atbalstīti 19 projekti.

Kopējais pieejamā finansējuma apjoms projektu konkursā bija 96 068,00 eiro un tas bija valsts budžeta finansējums. Vienam projektam maksimālais pieejamais finansējums bija 6004,25 eiro.

Projektu konkursā tika atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz ģimenes vērtību popularizēšanu sabiedrībā.  Ģimeņu brīvā laika pavadīšanas dažādošanas pasākumi, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumi. Tā pat atbalsts tika sniegts kultūras, izglītības, sporta (t.sk. aktīvās atpūtas) un cita veida aktivitātēm, kurās iesaistās ģimenes un tās locekļi – neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē, un kuri veicina ģimenei labvēlīgas vides veidošanu sabiedrībā.

Piemēram, biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation” Ķekavas novadā projekta ietvaros ir ieplānojusi izglītojošo un interaktīvo lekciju ciklu “Mana loma bērna aprūpē un audzināšanā”, kurš ir paredzēts tēviem, mātēm un vecvecākiem. Projektā paredzētas arī vingrinājumu nodarbības vecākiem, vecvecākiem un bērniem, lai stiprinātu muguras muskulatūru un saglabātu pareizu stāju.

Interesanta iniciatīva ir Alsungas novada domei, kas plāno Alsungas kultūras namā izveidot mobilo bērnu stūrīti ar iespēju nepieciešamības gadījumā aprīkojumu pārvietot arī uz citām pasākumu norises vietām novada teritorijā. Mobilā bērnu stūrīša izveide dotu iespēju visai ģimenei, arī pirmsskolas vecuma bērniem apmeklēt dažādus pasākumus, tādējādi dažādojot brīvā laika pavadīšanu.

Savukārt projekta īstenotājs Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” sadarbībā ar biedrību “Vidus Kurzemes tūrisma apvienība” ir iecerējis izstrādāt sešas inovatīvas nodarbības (radošās darbnīcas/ spēles/ nodarbības), kas ļaus ne tikai interesanti pavadīt laiku visai ģimenei kopā,  bet arī mudinās domāt un stiprināt tādas vērtības kā sadarbība, uzticēšanās, laipnība, atklātums utt.­ Izveidotās nodarbības ar aprakstiem tiks publicētas internetā un būs brīvi pieejamas visiem interesentiem.

Lai veicinātu ģimeņu saliedētību un uzsvērtu tēva lomu ģimenē nodibinājums “Fonds Mammām un Tētiem” šī gada 8. septembrī jau septīto reizi organizēja “Tēva dienas festivālu”, kas pulcēja aptuveni 12 000 dalībniekus no visas Latvijas. Pasākuma ietvaros notika tradicionālais Tēva dienas gājiens, kas noslēdzās Vērmanes dārzā, kurā notika Tēva dienai veltīts koncerts. Līdztekus koncertam, Vērmanes dārzā visas dienas garumā norisinājās dažādas radošās darbnīcas un sportiskas aktivitātes visai ģimenei. “Tēva dienas festivāls” tika finansēts no Valsts budžeta finansētas mērķprogrammas „Projektu konkurss par finansiālu atbalstu NVO Tēva dienas pasākuma organizēšanai”.

Visi projekta iesniedzēji ir bijuši idejām radoši piedāvājot īstenot aktivitātes, kas vērstas ne tikai uz fizisko attīstību, bet arī veicina sabiedrības izglītošanos un paaudžu saliedēšanos.

 

Informāciju sagatavoja

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Tel. 67079023, 28383421

E-pasts: prese@vraa.gov.lv

Skip to content