Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš konkursam ģimenei draudzīgas vides veidošanai

!!!! Saskaņā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli, no tā izrietošajiem ierobežojumiem un valdības rekomendācijām, lai veicinātu tautsaimniecības atveseļošanos un nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci, Sabiedrības integrācijas fonds pagarina izsludinātā atklātā projektu konkursa NVO un pašvaldībām 2020. gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 5. maijam.
Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai tīmekļvietnē www.sif.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 22811002. 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu NVO un pašvaldībām 2020. gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam programmas īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

 

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību un NVO sadarbības iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās.

Programmas ietvaros paredzēts rīkot četrus konkursus, taču šobrīd tiek gaidīti projektu pieteikumi divos no tiem:

  • Pašvaldību un NVO sadarbības projektiem pasākumu, t.sk. vasaras un rudens nometņu, rīkošanai bērniem – pieejamais finansējums 115 000,00 EUR.

Vienam projektam pieejamais finansējums no 1 500,00 EUR līdz 10 000,00 EUR.
Projekta pieteicējam jānodrošina savs līdzfinansējums vismaz 25 % apjomā.

  • Pasākumu rīkošanai par godu Ģimenes un Mātes dienai – pieejamais finansējums 30 000,00 EUR.

Vienam projektam pieejamais finansējums no 1 500,00 EUR līdz 10 000,00 EUR.
Projekta pieteicējam jānodrošina savs līdzfinansējums vismaz 10 % apjomā.

Gadījumā, ja COVID-19 globālās pandēmijas dēļ valstī izsludinātā ārkārtas situācija turpināsies pēc 2020. gada 14. aprīļa, kā dēļ nebūtu iespējams rīkot publiskus pasākumus arī pēc šobrīd noteiktā termiņa, Ģimenes un Mātes dienas godināšanai paredzētais konkursa finansējums tiks pārcelts uz pārējiem programmas konkursiem.

Programmas „ Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 3. aprīlis.

Projektu pieteikumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 3. aprīļa plkst. 23.59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: vietagimenei@sif.gov.lv .
pa pastu (līdz š.g. 3. aprīlim) Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3. stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

DOKUMENTI

AVOTS

Skip to content