Sabiedrības integrācijas fonds aicina NVO pieteikties demogrāfijas atbalsta programmu Konsultatīvi stratēģiskajā padomē

Sabiedrības integrācijas fonds ne retāk kā reizi ceturksnī sasauc demogrāfijas atbalsta programmu konsultatīvi stratēģisko padomi, lai kopīgi diskutētu par aktuālajiem jautājumiem ģimeņu atbalstam. Padome ir starpinstitūciju, kas sniedz konsultatīvu atbalstu fonda programmu izstrādē un īstenošanā.

Aicinām nevaldības organizācijas (NVO), kuras darbojas ar ģimeņu politikas jautājumu īstenošanu, līdz šī gada 04. aprīlim pieteikt savu dalību, lai sniegtu viedokli un idejas ar ģimeņu politikas veidošanu saistītos jautājumos. Aicinām pieteikties, aizpildot pieteikumu ŠEIT.

Konsultatīvi stratēģiskās padomes nolikums (Nolikums_KSP_2023)

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūgums sazināties ar Ilzi Vārpiņu (e-pasts: ilze.varpina@sif.gov.lv, tālruņa nr. +371 26594409)

Skip to content