Pērn “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši 75 darba devēji

 

Lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības un ģimenei draudzīgas darba vides veidošanu, 2021. gadā tika uzsākta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotā valsts programma “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Tās ietvaros tiek nodrošināts konsultatīvs un informatīvs atbalsts gan privātā, gan publiskā sektora organizācijām. Pirmajā darbības gadā statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieguva 75 darba devēji visā Latvijā.

2022. gadā programmas prioritāte ir tās esošo un potenciālo dalībnieku atbalsts un konsultēšana, rīkojot izglītojošus seminārus, konferenci, tīklošanās pasākumus, lai popularizētu ieguvumus no ģimenei draudzīgas darba vides gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā. Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas.

“Gan publiskā, gan privātā sektora darba devēju atsaucība programmas ietvaros norāda uz to, ka Latvijas sabiedrība kopumā arvien vairāk novērtē draudzīgas un iekļaujošas darba vides nozīmi. Ar šo iniciatīvu mēs kopā sekmējam tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu atbalstu dažādu pasākumu ieviešanā darbiniekiem,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce.

Ar visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem ikviens var iepazīties programmas tīmekļvietnes sadaļā “Statusa ieguvēji”.

Kā liecina Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” izstrādes laikā 2020. gadā sadarbībā ar konsultāciju uzņēmumu “Civitta Latvija” veiktā darba devēju un darba ņēmēju aptauja, visaugstāk no ģimeniskas darba vides faktoriem tiek vērtēti: darbavietā nodrošinātas mācības, komunikācijas iespējamība ar vadību un personāldaļu, papildu brīvdienu nodrošināšana darbiniekiem saistībā ar ģimenes notikumiem. 82 % darba devēju ir svarīgi pielāgot un uzlabot darba vidi, lai tā būtu draudzīgāka darbiniekiem, kuriem ir ģimene ar bērniem līdz 18 gadu vecumam un/ vai aprūpējams ģimenes loceklis. Galvenā motivācija ir lojalitātes un produktivitātes paaugstināšana, kā arī labsajūtas un veselības uzlabošana.

Aktualitātēm aicinām sekot sociālajās vietnēs un izmantot tēmturi #VietaĢimenei.

Skip to content