Sarunu cikla “DARBA DEVĒJA LOMA ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ” 1. sērija  

Aicināma noskatīties valsts programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” konsultantes Rasmas Pīpiķes sarunu ar Zaigu Pūci, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta vadītāju. Tās ietvaros klausītāji tiek iepazīstināti ar programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķiem un izaicinājumiem. 

  • Kādi ir šīs unikālās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” virsuzdevumi? 
  • Kādus pasākumus Sabiedrības integrācijas fonds paredzējis īstenot, lai atbalstītu programmas dalībniekus? 
  • Kāpēc ģimenes jautājumi nereti rada diezgan lielu polarizāciju starp dažādām sabiedrības grupām un kā varētu pārvarēt sabiedrības “šķelšanos” šajos jautājumos? 
  • Ko paredz 20.06.2019. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/1158 – par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem? 
  • Kāda loma Latvijas iedzīvotāju labklājībā ir ģimenei draudzīgai darbavietai, kādēļ tas ir izšķiroši svarīgi? 

 Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem atradīsiet šajā sarunā. 

 Aicinām ikvienu darba devēju pievienoties “Ģimenei draudzīgo darbavieta” kopienai, aizpildot anketu vietnē www.vietagimenei.lv. Iniciatīvai pievienojas arvien jauni dalībnieki un jau šobrīd programmas ietvaros vairāk nekā piecdesmit darba devējiem ir piešķirts statuss “Ģimenei draudzīga darbavieta”. 

Sarunas ar dažādu nozaru ekspertiem par programmas “ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBAVIETA” mērķiem un aktualitātēm gaidāmas arī turpmāk. 

Programmas ieviešanu nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku.

Skip to content