Spēcīgas un saliedētas ģimenes – atbalsts kvalitatīvai kopābūšanai

Bērniņa nākšana pasaulē ir brīnišķīgs notikums, un vienlaikus tā arī ir liela atbildība vecākiem, it īpaši, ja ģimenē jau aug vismaz divi ķipari. Atbalstot ģimeņu vajadzības un rūpējoties par daudzbērnu vecāku labklājību, iespējām auklēt un izaudzināt laimīgu nākamo paaudzi, Sabiedrības integrācijas fonds īsteno vairākus atbalsta pasākumus ģimenēm, kā arī piedāvā iepazīties ar daudzbērnu ģimenēm sniegtajām priekšrocībām Latvijā.   

3+ Ģimenes karte – vieglākai ikdienai un daudzpusīgai bērnu attīstībai

Dažādi privātie un valsts uzņēmumi un iestādes labprāt atbalsta kuplas ģimenes un sniedz īpašus piedāvājumus lielām saimēm. Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā programma Latvijas Goda ģimenes apliecība 3+ Ģimenes karte ir ieguvums gan vecākiem, gan bērniem, jo nodrošina saiti starp ģimenēm, preču un pakalpojumu sniedzējiem, un tādējādi rūpējas par daudzbērnu ģimeņu rocību. Bērnu pilnvērtīgai attīstībai vissvarīgākais ir saliedētība un daudzpusīga pieredze. Izmantojot 3+ Ģimenes karti, ģimene var pavadīt kopā laiku izglītojošos, kultūras un izklaides pasākumos par draudzīgākām cenām, piemēram, doties uz atrakciju parkiem, izstādēm, zinātnes centru.

3+ Ģimenes karte sniedz arī praktisku atbalstu – ar braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā (līdz pat 90%), atlaidēm degvielas iegādei ikdienas braucienos vai kopīgos ceļojumos, tāpat arī optikas, bērnu preču, grāmatu un kancelejas preču iegādei, apdrošināšanas pakalpojumiem u.c.  3+ Ģimenes karti daudzbērnu ģimenes var saņemt bez maksas; vairāk – vietnē  www.godagimene.lv.

Valsts atbalsts – ģimenes labklājībai
Veicinot ģimeņu pieaugumu, valsts sniedz materiālo atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Piemēram, ja ģimenē aug vairāk par trim atvasēm, vecākiem ir tiesības saņemt ne tikai progresīvo ģimenes valsts pabalstu, bet arī piemaksu pie tā: 66 eiro mēnesī par trim bērniem, 116 eiro – par četriem, 166 eiro – par pieciem bērniem utt. Tāpat arī daudzbērnu ģimenēm ir tiesības uz atbalstu mājokļa iegādē, samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (50% vai līdz 500 eiro), kā arī atbalstu norēķiniem par elektroenerģijas patēriņu. Atvieglojumi paredzēti arī dažādām valsts nodevām, piemēram, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim (50% atlaide), kā arī atbrīvojums no atsevišķām valsts nodevām un valsts institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Saliedētība un kopābūšana  kā spēcīgas ģimenes pamats
Materiālā bāze palīdz nodrošināt visdažādākās ģimenes vajadzības, taču nesalīdzināma vērtība ir kopābūšana. Ikdienas aizņemtībā ģimenēm jāatvēl vieta kopīgai laika pavadīšanai, un valsts atbalsta daudzbērnu ģimeņu vecākus arī šajā ziņā.

Sabiedrības integrācijas fonds atgādina, ka strādājošie vecāki, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem, var izmantot papildu apmaksātu atvaļinājumu — trīs darba dienas. Savukārt piecu un vairāk bērnu (aprūpējot tos vismaz astoņus gadus) vecākam vai aizbildnim ar vismaz 25 gadu darba stāžu ir tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā termiņa. Kopābūšana ļauj saglabāt un stiprināt ģimeniskās vērtības, kas ir saliedētas un spēcīgas sabiedrības pamatā.

Sabiedrības integrācijas fonds realizē trīs atbalsta pasākumus ģimenēm: īsteno programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, organizē konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm.

 

Skip to content