Statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” saņem vēl septiņi darba devēji

“Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu Latvijā ieguvuši vēl septiņi darba devēji – SIA “Clean R”, SIA “IEBER.LV”, SIA “Kinetics Nail Systems”, SIA “LDZ CARGO”, SIA “STENDERS”, AS  “Valmieras stikla šķiedra” un SIA “ZAAO”. Kopā jau 157 darba devēji gan privātajā, gan publiskajā sektorā pievienojušies programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kas nodrošina konsultatīvu un informatīvu atbalstu organizācijām, veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā.

“Augsti vērtējams ir ikviens darba devējs, kurš, neskatoties uz dažādiem – gan globāliem, gan lokāliem izaicinājumiem, kā prioritāti izvirza savus darbiniekus un nodrošina tādus darba apstākļus, lai darbinieki spēj līdzvērtīgi realizēties gan savā profesionālajā jomā, gan ieguldīt privātajā un ģimenes dzīvē. Tāpēc mums ir patiess prieks par ikvienu darba devēju, kas pievienojas programmai un iegūst statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Novēlam veiksmi jaunu un esošo ģimenēm draudzīgu prakšu attīstīšanā,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

No 157 darba devējiem, kas ir saņēmuši statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” 56 pārstāv publisko sektoru, gan valsts, gan pašvaldību institūcijas, savukārt 101 statusa ieguvēji ir no privātā sektora. Lielākā daļa pārstāv Rīgas reģionu (92 darba devēji), Vidzemē “Ģimenei draudzīgas darbavietas” statusu ieguvuši 28 darba devēji, Kurzemē – 22, Latgalē – 9 un Zemgalē – 6 darba devēji. 55 darba devēji ir vidējās organizācijas, kas nodarbina 50–249 darbinieku, 49 darba devēji ir lielās organizācijas, kas nodarbina vairāk nekā 250 darbinieku, 32 programmas dalībnieki nodarbina 11–49 darbiniekus, savukārt 1–10 darbiniekus nodarbina 21 darba devējs

2022.gadā programmas prioritāte bija tās esošo un potenciālo dalībnieku atbalsts un konsultēšana, rīkojot izglītojošus seminārus, tīklošanās un pasākumus kopā ar ģimenēm, un grantu konkursu, lai popularizētu ieguvumus no ģimenei draudzīgas darba vides gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā. Gada laikā programmas dalībniekiem un viņu ģimenēm īstenoti pieredzes apmaiņas un izglītojoši pasākumi pie VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, AS “Draugiem Group”, AS “Latvijas Valsts meži”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””. Savukārt 2023. gada sākumā plānota konference darba devējiem, kā arī turpināsies iepriekš minētie atbalsta pasākumi programmas dalībniekiem.

Šogad programmas statusu ieguvušajām organizācijām arī pirmo reizi bija iespēja pieteikties grantu konkursam, pretendējot uz 3 000 eiro finansējumu vienam granta pieteikumam. Konkursa mērķis ir atbalstīt programmas statusu ieguvušos darba devējus, lai ieviestu ģimenēm draudzīgas darba organizācijas prakses un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Konkursa ietvaros finansējumu ieguva 17 darba devēji.

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas.

Ar visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem ikviens var iepazīties sadaļā “Programmas dalībnieki”.

Skip to content