Statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” saņēmuši jau 252 darba devēji

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši vēl 47 darba devēji. Ar gandarījumu varam apgalvot, ka kopā nu jau 252 organizācijas gan no privāta, gan publiskā sektora pievienojušās programmai, kas nodrošina konsultatīvu un informatīvu atbalstu darba devējiem, veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā.

No augusta  “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši – AS “Rietumu Banka”, SIA “Magnetic Professional”, SIA “Elva Baltic”, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, Biedrība “Ikšķiles Brīvā skola”, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sociālais dienests”, SIA “Boards You”, VAS “Elektroniskie sakari”, Satiksmes ministrija, AS “Citadele banka”, AS “Dobeles dzirnavnieks”, AS “Pasažieru vilciens”, SIA “MSC Shared Service Center Riga”, SIA “Aesthetica”, SIA “Rīgas Dzemdību nams”, SIA “ALTAS IT”, SIA “Karcher”, AS “ELKO GRUPA”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, AS “MADARA Cosmetics”, SIA “LIC GOTUS”, IA “OFTALMOLOĢIJAS SABIEDRĪBA GRUND-OPT”, SIA “EKSG”/ SIA “Šarlotes audumi”, SIA “IW”, SIA “DIATOM ENTERPRISES”, SIA “Smiltenes NKUP”, SIA “Bauskas slimnīca”, SIA “KOOL LATVIJA”, UADBB “Aon Baltic” Latvijas filiāle, LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV”, SIA “PricewaterhouseCoopers”, SIA “Rīgas meži”, SIA “HansaMatrix Ventspils”, SIA “VK Terminal Services”, SIA “DPD Latvija”, SIA “Miķelāni bekons”, SIA “Lauku Agro”, SIA “Domnieki”, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka”, SIA “Latvi Dan Agro”, SIA “TVNET GRUPA”, SIA “SCHENKER”, AS “Hestio”, SIA “Dabas zirgi”, ”Ventspils Tehnikums”, AS “HansaMatrix” un SIA “HansaMatrix Pārogre”.

Programma ietver tās esošo un potenciālo dalībnieku atbalstu un konsultēšanu, rīkojot izglītojošus seminārus, tīklošanās pasākumus, lai popularizētu ieguvumus no ģimenei draudzīgas darba vides gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā. Lai iegūtu programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu, darba devējs aizpilda pašnovērtējuma anketu un veic izvērtēšanas sarunas ar programmas konsultantu, kuras laikā darba devējs kopā ar konsultantu novērtē ne tikai to, kas ir paveikts bet arī ieceres un attīstības plānu ģimenei draudzīgas darbavietas pilnveidošanā. Statuss tiek piešķirts uz diviem gadiem, pēc tam darba devējs veic atkārtotu izvērtēšanu.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas.

Ar visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem, kā arī dažādiem iedvesmojošiem pieredzes stāstiem, ikviens var iepazīties www.vietagimenei.lv sadaļās “Labās prakses” un  “Programmas dalībnieki”.

 

Skip to content