Sumināti statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” saņēmēji

Ceturtdien, 3. jūnijā, Sabiedrības integrācijas fonds svinīgā ceremonijā atklāja jaunu iniciatīvu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kuras mērķis ir godināt ģimenēm draudzīgākos darba devējus, kā arī veicināt darba vides attīstību Latvijā. Atklāšanas ceremonijā statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” kā pirmie saņēma 50 darba devēji, kas apliecinājuši rūpes par savu darbinieku labbūtību un sekmējuši darbinieku ģimenes un darba dzīves saskaņošanu.

Statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieguvušie darba devēji demonstrējuši izpratni par ģimenes un darba dzīves balansa nepieciešamību, ieviešot dažādus atbalsta pasākumus, kas palīdz darbiniekiem, piemēram, dod iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, darbiniekiem tiek piešķirtas papildus atvaļinājuma dienas vai sniedz atbalstu papildus izglītības iegūšanā. Kā galvenais kritērijs statusa piešķiršanai ir darba devēja orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, kas bijis izšķiroši Covid-19 pandēmijas laikā, kad darbs, galvenokārt, noticis attālināti no mājām.

Iniciatīva “Ģimenei draudzīga darbavieta” paplašina jau iepriekš Latvijā īstenotās programmas “Ģimenei draudzīgs komersants” tvērumu, iekļaujot ne tikai privātuzņēmumus, bet arī valsts un pašvaldību pārvaldes un nevaldības organizācijas. Ar mērķi sekmēt cilvēcīgas, iekļaujošas darba vides attīstību Latvijā, tā turpinot savu misiju – nostiprināt sabiedrībā izpratni par darba un privātās dzīves līdzsvara nepieciešamību, šogad iniciatīva “Ģimenei draudzīga darbavieta” tiks attīstīta jaunā līmenī.

“Primāri plānojam paplašināt iniciatīvas robežas. Proti, turpmāk uz šo statusu varēs pretendēt jebkurš darba devējs, neraugoties uz tā lielumu, formu vai darbības jomu. Svarīgi atcerēties, ka darbinieki ir dažādi, arī viņu intereses un vajadzības ir atšķirīgas. Radot iekļaujošu vidi visām ģimenēm, darbinieki jūtas gaidīti, novērtēti un piederīgi darbavietai. Paldies statusa ieguvējiem, kas apzinās to kā priekšrocību un jau ir ieviesuši ģimenei draudzīgas prakses darba vietā,” norāda Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore, aicinot darba devējus iesaistīties un veidot ģimenēm pievilcīgu darba vidi.

“Atbalstoša un līdzsvarota pieeja darba organizēšanā sniedz abpusēju ieguvumu gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tādējādi iespējams sekmēt uzņēmumu produktivitāti, motivēt darbiniekus sasniegt labākos rezultātus, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi darba tirgum. Priecājamies, ka Latvijā jau ir daudz labo piemēru, kas iedvesmo arvien jaunus uzņēmumus ieviest mūsdienīgus risinājumus darba un ģimenes dzīves saskaņošanai,” atzīmē Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore.

Statuss “Ģimenei draudzīga darbavieta” tiks piešķirts uz diviem gadiem, un statusam drīkst pieteikties jebkurā laikā. Aizpildot darba vides izvērtējumu, darba devējiem tiks piedāvāta virkne praktisku padomu un instrumentu, kā ieviest attiecīgas prakses savā darba vietā.

Plašāka informācija par iniciatīvu un pieteikšanos darba devēju pašnovērtējuma anketai iespējams atrast tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.

Apbalvošanas ceremonijas ierakstu noskatīties šeit.

Par iniciatīvu

Iniciatīva “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir viena no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecību “Goda ģimene”.

Lielo uzņēmumu kategorijā:

AS “Balticovo”
GMG koncerns
SIA “AE Partner”
SIA “GRIFS AG”
AS “RĪGAS SILTUMS”
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
AAS “BALTA”
AS “4finance”
SIA “RERE Grupa”
AS “Swedbank”
SIA “Rimi Latvia”
SIA “SCHWENK Latvija”
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā:

SIA SilJa
SIA Skrivanek Baltic
SIA “FN-SERVISS”
SIA “Wunder”
AS “Smiltenes piens”
SIA “FSQ Composites”
SIA “Ventspils nafta” termināls
SIA “Exito AVA”
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža
SIA “Avalanche Latvia”
SIA “Mammām un Tētiem”
Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle
SIA “Kurbads un KO”
SIA “AGNI”
SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”
SIA TNS Latvia, “Kantar”

Pašvaldību pārvaldes kategorijā:

SIA “VTU VALMIERA”
SIA “Liepājas RAS”
P SIA “Ventspils reiss”
Līvānu novada pašvaldība
Saulkrastu vidusskola
Brocēnu novada pašvaldība
Jūrmalas Mūzikas vidusskola

Valsts pārvaldes kategorijā:

Valsts SIA “Latvijas Televīzija”
Izglītības un zinātnes ministrija
Valsts probācijas dienests
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
AS “Latvijas valsts meži”
Labklājības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AS “Latvenergo”

Plašāka informācija:

Zane Jēkabsone
Sabiedrības integrācijas fonda
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.22811020
e-pasts – zane.jekabsone@sif.gov.lv

 

 

Skip to content