Tiks paziņoti ģimenei draudzīgākie darba devēji Latvijā

Ceturtdien, 3. jūnijā, Sabiedrības integrācijas fonds svinīgā ceremonijā atklās jaunu iniciatīvu “Ģimenei draudzīga darbavieta, kuras ietvaros tiks godināti ģimenēm draudzīgāko prakšu ieviesēji starp darba devējiem Latvijā. Atklāšanas pasākumā eksperti diskutēs par to, kā darba devējs var palīdzēt salāgot ģimenes dzīvi un attālināto darbu. Pieredzes stāstos un labās prakses piemēros dalīsies “Latvijas valsts meži”Latvijas televīzija”“Swedbank Latvia”Rimi LatviaSchwenk Latvija” un citi darba devēji.  

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir veicināt ģimenēm draudzīgas darba vides attīstību Latvijā un vairot sabiedrības izpratni par to, ko nozīmē ģimenēm draudzīga darbavieta. Iniciatīvas ietvaros ir iespēja ne tikai pieteikties darba vides izvērtējumam, bet organizācijām arī tiks piedāvāta virkne praktisku padomu un instrumentu, kā ieviest attiecīgas prakses savā darba vietā. Iniciatīva paplašina jau iepriekš Latvijā īstenotās programmas “Ģimenei draudzīgs komersants” tvērumu, iekļaujot ne tikai privātuzņēmumus, bet arī valsts un pašvaldību pārvaldes un nevaldības organizācijas.  

“Lielai sabiedrības daļai darbā pavadītais laiks aizņem nozīmīgu dzīves daļu. Nereti vairāk enerģijas tiek veltīts profesionālai pienākumu izpildei, tādējādi darba un ģimenes dzīves savienošana var kļūt sarežģīta. Īstenojot ģimenei draudzīgu kustību un piešķirot oficiālu statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, vēlamies atgādināt, ka rūpes par darbinieku labvēlīgu politikas īstenošanu darbavietā veicina produktīvas darba kultūras stiprināšanos, kā rezultātā arī pieaug darba efektivitāte, darbinieku lojalitāte un ražīgums, uzlabojas klientu vērtējums un darba devēja reputācija starp potenciālajiem darba ņēmējiem,” norāda Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore, aicinot darba devējus iesaistīties un veidot ģimenēm pievilcīgu darba vidi. 

“Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu varēs iegūt tie darba devēji, kas sekmē izpratni par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu un kas palīdz darbiniekiem ieviešot šādu darba vidi, un nodrošinot tās ilgtspēju, piemēram, dod iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, darbiniekiem tiek piešķirtas papildus atvaļinājuma dienas vai sniedz atbalstu papildus izglītības iegūšanā. Kā galvenais kritērijs statusa piešķiršanai ir darba devēja orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.  

Iniciatīvas atklāšanu un statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” piešķiršanu būs iespējams redzēt ceturtdien, 3. jūnijā, plkst. 11.00 Facebook tiešraidē Sabiedrības integrācijas fonda kontā.   

Par iniciatīvu 

Iniciatīva “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir viena no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības “Goda ģimene” Latvijas daudzbērnu ģimenēm. Plašāka informācija pieejama vietnē www.vietagimenei.lv. 

Plašāka informācija:
Zane Jēkabsone
Sabiedrības integrācijas fonda
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 22811020
e-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv 

 

Skip to content