Valkas novads dalās pieredzē ar pērn paveikto ģimeniskas vides veidošanā

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku.

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Valkas novadā pērn paveiktais:

“Katru gadu pievēršam lielu uzmanību, lai Valkas novadā ģimenēm – īpaši ar bērniem, būtu piemērotāka un interesantāka vide, un pieejamas dažāda veida aktivitātes. Galvenie rotaļu laukumi vai jaunas rotaļu ierīces top ne tikai pilsētā, bet arī pagastos.

Regulāri tiek palielināts dabas objektu skaits un kvalitāte. Te īpaši izceļama Kārķu Lustiņdruvas dabas taka, kas tendēta, lai tā būtu ne tikai izklaidējoša, bet arī izglītojoša rakstura.

Katru gadu būtiskus līdzekļus ieguldām sportiskajās aktivitātēs un infrastruktūrā. Valkas/Valgas jaunajā centrā, domājot gan par mazajiem, gan par aktīvo atpūtu, izveidots mūsdienīgs skeitparks un citas āra sporta aktivitātes, kuras plānojām kopā ar igauņu kolēģiem.

Arī pirmsskolas izglītības iestādes regulāri tiek uzlabotas. Pērn tā bija jauna virtuve un mūsdienīga ēdamzāle Valkas pirmsskolas izglītības iestādē. Pašlaik top tehniskais projekts, lai kapitāli renovētu pirmsskolas izglītības grupu telpas Ērģemē, un pārbūvētu rotaļu un atpūtas zonu,” skaidro Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Valkā/Valgā izveidots jauns pilsētas centrs ar infrastruktūru ģimeniskām atpūtām!

2021. gada 6. augustā norisinājās ilgi gaidītā Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra oficiālā atklāšana. Jaunizveidotais Dvīņu pilsētas centrs ir viens no lielākajiem Valkas novadā īstenotajiem projektiem, pārveidojot degradētu Valkas pilsētas daļu pie robežas par mūsdienīgu, skaistu un ģimenēm draudzīgu atpūtas vietu.

Centra būvdarbu ietvaros tika izbūvēts jauns gājēju tilts ar šūpolēm, ar kurām iespējams iešūpoties no Latvijas Igaunijā, jo tilts ar šūpolēm atrodas uz tieši uz abu valstu robežas.

Jaunizveidotais centrālais laukums Valkas pilsētas daļā kalpos gan kā kopīgu Valgas – Valkas pasākumu, gan kā vietējo Latvijas pasākumu norises vieta. Valgas pilsētas daļā tika izveidots sporta aktivitāšu centrs ar senioru vingrošanas laukumu, āra tenisa galdiem un skeitparku, bet Valkas pilsētas daļā atpūtas zonu ar bērnu rotaļu laukumu, soliņiem un pastaigu laukumiem.

Vairāk: https://ieej.lv/cIGRr

Kārķos izveidots atpūtas un rotaļu laukums!

2021. gada vasarā Valkas novada pašvaldība pabeidza projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” īstenošanu, kura ietvaros, Kārķos tika uzstādīti jauni rotaļu elementi un labiekārtota bērnu laukuma vide.

Projekta īstenošanas ideja radās, jo iepriekšējā rotaļu laukuma infrastruktūra bija fiziski un morāli novecojusi. Blakus laukumam atrodas arī pirmsskolas izglītības iestāde, kuras audzēkņu vecāki un personāls bija izteikuši vēlmi par jauna, mūsdienīga bērnu rotaļu laukuma nepieciešamību.

Jāpiemin, Kārķu pagastu un ciemu arvien vairāk ģimenes no visas Latvijas (tai skaitā, Rīgas) izvēlas par savu jauno dzīvesvietu. Jaunās ģimenes savu izvēli pamato ar vēlmi dzīvot skaitā un tīrā vidē prom no lielpilsētu trokšņa un piesārņojuma, tāpēc viena no Valkas novada pašvaldības visvārīgākajām prioritātēm ir turpināt uzlabot ģimenisko vidi ne tikai Valkas pilsētā, bet arī novada pagastu teritorijās.

Vairāk: https://ieej.lv/ZGx2n

Vijciemā izveidota āra lasītava

2021. gada vasarā tika pabeigta projekta “Āra lasītavas izveide Vijciemā” īstenošana. Tā ietvaros Valkas novada Vijciema pagastā “Druvās” uzstādīta koka nojume / lapene ar soliem un grāmatu plauktiem.

Āra lasītava atrodas blakus bērnu rotaļu laukumam, un tā izveidota, lai piesaistītu jaunos lasītājus un dažādotu bērnu aktivitātes. Lasītavā pieejama plaša izvēle ar grāmatām, kas piemērotas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Iegādātas arī dažādas āra spēles – dambrete, domino, ciparu boulings, dārza yatzi (It’s Dicey) un divi petanka komplekti.

Vairāk: https://ieej.lv/yOJE7

Projekts “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!”

2021. gada 25. maijā tika parakstīts līgums starp biedrību “Atbalsts Valkai” un Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!” ieviešanu.

Projekta ietvaros Valkas novadā tika rīkoti dažādas atraktīvas aktivitātes, t.sk. pārgājieni, sporta dienas, radošās darbnīcas u.c., kuru mērķis bija saaicināt kopā Valkas novada ģimenes, lai kopīgi darbojoties, veidotos ciešāka ģimenes saliedētība un ticība otra spēkiem.

Projektā iesaistītās ģimenes atzina, ka aktivitātes devušas pozitīvas emocijas gan bērniem, gan vecākiem dodot iespēju kopīgi pavadīt laiku, piedaloties kopīgās ģimeņu sportiskās un kultūras aktivitātēs, kas devis emocionālu atbalstu sarežģītajā pandēmijas laikā.

Vairāk: https://ieej.lv/ZKk1D

Skip to content