VISS IZDODAS, JA DARBINIEKOS IEKLAUSĀS

8.jūnijā programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieki devās vizītē pie ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles, lai iepazītu uzņēmuma pieredzi ģimenei draudzīgas darbavietas veidošanā un uzzinātu vairāk par to, kā akcentēt un izcelt darbinieku tēvu lomu darba vidē.

Sanita Glovecka, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles vadītāja un komercklientu pārvaldes direktore dalījās praktiskos padomos par to, kā organizācija atbalsta darbinieku labbūtību. Sanita uzņēmās vadīt šo organizāciju laikā, kad viņai pašai auga bērni un viņas galvenais uzdevums bijis augt kopā ar darbiniekiem un atbalstīt katru no viņiem, viņu dzīves būtiskos mirkļos. Sanita Glovecka uzsvēra: “Ja darbinieki redz un jūt, ka ne tikai noteiktos grūtos mirkļos, bet arī ikdienā vadītājs ir kopā ar viņiem, lojalitāte un uzticība neizpaliks. Darbinieki pavisam ātri saprot, kad attiecības ir īstas un patiesas, darbinieki saprot, kad vadītāju ieinteresētība viņu  labbūtībā  ir saistīta ar uzņēmuma ilgtspēju, tātad pašu darbinieku drošību.”

Par pasākuma galveno tēmu bija izvēlēta  – Tēvu labbūtība darba vidē. Lauris Bokišs, biedrības ģimenes atbalstam “Tēvi” valdes loceklis un Privātās Montessori sākumskolas direktors vērsa dalībnieku uzmanību uz to, kā saskatīt  to, ka iespējams cītīgs un spēcīgs darbinieks arī var būt tēvs, kuram nepieciešams atbalsts. Lauris savā lekcijā apskatīja darba devēju un valsts piedāvāto labumu grozu vecākiem un aicināja iedziļināties jautājumos no tēvu perspektīvas – kas tiek piedāvāts, kas tiek sagaidīts un vai tas sakrīt.

Lauris minēja iniciatīvas, kas tiek īstenotas citviet pasaulē, lai stiprinātu un iesaistītu tēvu iesaisti darba un ģimenes dzīves balansa uzturēšanā. Kopā ar dalībniekiem Lauris analizēja  kādas iniciatīvas ir viegli īstenojamas un kādi jautājumi uzdodami, lai risinājumi būtu efektīvi, rūpējoties par tēvu labbūtību darba vidē.

Pasākuma noslēgumā Baiba Buile, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles Akadēmijas apmācību projektu vadītāja vizītes dalībniekus aicināja uz praktisko meistarklasi: Pozitīvo emociju un attieksmes stiprināšana mūsu dzīvē. Baibas vadībā dalībnieki iepazina veidus, kā palūkoties uz dažādiem jautājumiem un izaicinājumiem no pozitīvās jeb labvēlīgās puses.  Dalībnieki atzina, ka, esot pārāk kritiskiem, cilvēki nereti sev un citiem liedz iespēju justies motivētiem. Meistarklases laikā ar dažādu praktisku vingrinājumu atbalstu bija iespēja paskatīties uz sevi un citiem, ieraudzīt cik lielisks katrs ir un stiprinātu sevī pārliecību, ka katrs darbinieks un citi cilvēki mums apkārt ir labvēlīgi, un pozitīvi noskaņoti.

Pasākumā piedalījās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalīborganizāciju pārstāvji no AS “Kesko Senukai Latvia”, SIA “OC VISION”, SIA “Autentica”, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs”, SIA “EVA-SAT”, SIA “GRIFS AG”, AS “Eco Baltia”, SIA “Liepājas teātris”, SIA “Euroaptieka”, SIA “LDZ CARGO”; Saldus novada pašvaldības administrācijas, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un SIA “ZAAO”.

Pēc pasākuma saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju, kas liecina, ka cilvēkiem ir nepieciešama kopā būšana un dalīšanās ar idejām. Ja arī Tava organizācija vēlas gūt iedvesmu, aicinām pieteikties programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta” tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.

 

 

 

Skip to content