Bērnu slimnīcas fonds dalās pieredzē par darba un privātās dzīves līdzsvaru uzņēmumā

Bērnu slimnīcas fonds (BSF), jau pirms pievienošanās programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta”, bija darbiniekiem un ģimenēm pretimnākoša organizācija, taču dalība programmā sniedza iespēju ne tikai pārskatīt un identificēt organizācijas vajadzības pēc papildus uzlabojumiem, bet arī saņemt papildu finansējumu šo uzlabojumu veikšanai. Šis atbalsts sniedza iespēju organizēt vairākus kolektīvās labbūtības veicināšanas pasākumu, kas iedvesmoja pievērst lielāku uzmanību darba un privātās dzīves līdzsvara saglabāšanai. Tagad biežāk organizējam klātienes saliedēšanas pasākumus, kas veicina draudzīgāku un atvērtāku komunikāciju ikdienā.

Programma “Ģimenei draudzīga darbavieta” darba devējiem sniedz iespēju rūpīgāk analizēt, kādi uzlabojumi ir nepieciešami, lai veicinātu darbinieku labbūtību un darba devēji kļūtu pretimnākoši ģimenēm. Šī pieeja ir fundamentāla, lai nodrošinātu darbinieku apmierinātību darba vidē, veicinātu viņu mentālo un fizisko veselību, kas savukārt palielina darba efektivitāti un veido vēlmi turpināt darbu konkrētajā organizācijā ilgtermiņā.

“Ģimenei draudzīga attieksme ir ļoti nozīmīgs faktors, kas veicina lojalitāti pret darba devēju. Kā četru bērnu mammai man ir ļoti svarīgi, ka darba vieta piedāvā elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti, kad tas ir nepieciešams. Arī kā komandas vadītāja esmu pārliecinājusies, ka pretimnākoša attieksme pret darbiniekiem un viņu ģimeņu vajadzībām ilgtermiņā ir tikai un vienīgi ieguvums. Sabiedrības pamatšūna ir ģimene, un ja katra ģimene būs laimīga un novērtēta, tad mēs kopā kā sabiedrība būsim daudz veiksmīgāki,” stāsta BSF komunikācijas daļas vadītāja Agnese Nemme.

Tāpat Sabiedrības integrācijas fonda saņemtā granta ietvaros tika rīkots pirmais pasākums darbinieku ģimenēm – veselīgas gatavošanas meistarklase, kurā aktīvi iesaistījās arī bērni, kā arī divu semināru cikls par izdegšanas profilaksi, ko vadīja Dr. Marija Ābeltiņa. Šie pasākumi ir vēl vairāk saliedējuši mūsu komandu, rosinot biežāk pulcēties kopā. Tas veicina ne tikai komandas vienotību, bet arī atgādina gan darba devējam, gan katram darbiniekam par svarīgumu uzturēt veselīgu līdzsvaru starp darba un ģimenes dzīvi, lai samazinātu izdegšanas risku, kas ir aktuāls izaicinājums nevalstisko organizāciju darbiniekiem. Katra no projektā īstenotajām aktivitātēm sniedza vērtīgas atziņas un zināšanas par efektīviem rīkiem, kā ikdienā darba vidē papildināt un neizsmelt savus resursus.

Skip to content