Iedvesmojoša pieredzes apmaiņas vizīte SIA “Reitan Convenience Latvia”

26. janvārī programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieki devās vizītē pie SIA “Reitan Convenience Latvia” (pārvalda “Narvesen” veikalu un “Caffeine” kafejnīcu tīklu),  lai iepazītu uzņēmuma pieredzi ģimenei draudzīgas darbavietas veidošanā un uzzinātu vairāk par koplīgumiem un to ieviešanu organizācijās.

Dace Dovidena, SIA “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja,  dalībniekus iepazīstināja ar uzņēmuma vērtību kultūru, kuru organizācija īsteno savā ikdienā, un detalizēti pastāstīja par uzņēmuma iekšējo darbinieku un pārstāvju atbalsta sistēmas filozofiju, kas veido darbinieku piederības sajūtu savai darbavietai.

SIA “Reitan Convenience Latvia”  Ilgtspējas un projektu vadītāja Nataļja Arbeitere un personāla vadītāja Vita Fīrere pastāstīja par uzņēmuma praksi darbinieku atbalstam un labbūtībai, veidojot ģimenei draudzīgu darba vietu. Labs darbinieks ir laimīgs un apmierināts darbinieks, uzskata uzņēmuma vadība un nodrošina saviem darbiniekiem virkni atbalsta pasākumus, kā arī veicina darbinieku līdzdalību gan organizācijā, gan sabiedrībā kopumā, piemēram, organizējot kopīgus labdarības un brīvprātīgā darba aktivitātes.

Pēcpusdienā Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists un konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos, sniedza skaidrojumu par koplīguma ieviešanas ieguvumiem, izveides posmiem un dažādām niansēm, kas jāņem vērā, veidojot šo vienošanos organizācijā. Galvenā  atziņa – koplīguma izstrādes procesa pareiza organizēšana un izstrāde, iesaistot darbiniekus un, ja nepieciešams, arī konsultantus, kuri ir pieredzējuši koplīgumu izstrādes procesā, finanšu vai citos jautājumos, ilgtermiņā ir darba devēja ieguvums, nevis zaudējums.

Pieredzes apmaiņā piedalījās pārstāvji no uzņēmumiem: SIA “STENDERS”, Tiesu administrācija, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, SIA “Arvato Systems Latvia”, SIA “Trodo”, SIA “LMP”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, SIA “Azeron”, Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Cents, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA “Rīgas ūdens”.

Pieredzes vizīti organizēja nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” sadarbībā ar SIA “Reitan Convenience Latvia” un Sabiedrības integrācijas fondu programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Aicinām pievienoties “Ģimenei draudzīga darbavieta”!

 

Skip to content