Labās prakses piemērs: VK Tranzīts

Uz īsu sarunu par to, kā VK Tranzīts rūpējas par ģimenisku un draudzīgu darba vidi, uzaicinājām uzņēmuma pārstāvi Līvu Bernšteini.
1) Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi?
Mēs nodrošinām brīvdienas ģimenei svarīgos notikumos, piemēram, pirmā skolas diena. Ir paredzēti arī finansiāli atbalsti svarīgos dzīves notikumos, piemēram, bērna piedzimšana, arī pabalsti bēru gadījumā. Regulāri organizējam Ziemassvētku pasākumus, kuros arī bērniem tiek nodrošinātas Ziemassvētku paciņas. Organizējam sporta spēles un dažādus izaicinājumus – foto orientēšanās piedzīvojumus, pārgājienus. Saviem darbiniekiem nodrošinām arī attālinātā darba iespējas
2) Kādēļ, Jūsuprāt, būtu svarīgi iesaistīties Ģimenei draudzīgas darbavietas programmā?
Lai iepazītos ar citiem pieredzes stāstiem un labiem prakses piemēriem, smeltos idejas un tās īstenotu savā uzņēmuma vidē.
Skip to content