Mores pamatskola: dalība programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir oficiāls apliecinājums, ka esam labs darba devējs

Saruna ar Mores pamatskolas direktori Tīnu Blūmu par iniciatīvām, kas palīdz veidot ģimenei draudzīgu darba vidi ikdienā.


Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi – kas ir tie elementi, kas to nodrošina

Mores pamatskola rūpējas par savu darbinieku labbūtību. Ģimenei draudzīgu vidi nodrošina pasākumi darbiniekiem, iespēju robežās darbinieki izvēlas savu atvaļinājuma laiku, darbinieku slodzes un darba laika izmaiņas atbilstoši pašu vēlmēm (reizēm darbiniekiem ir mazi bērni un viņi lūdz samazināt slodzi vai pielāgot īpaši viņiem darba laiku citu ģimenes iemeslu dēļ, ko arī darām). Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas kārtību darbiniekiem tiek piešķirtas papildatvaļinājuma dienas. Skolas administrācija un vadība ir saprotoša un pretimnākoša gan dažādos darbinieku priekos, gan bēdu mirkļos. Darbiniekiem pienākas bērna piedzimšanas pabalsts, kā arī tuvinieka zaudējuma pabalsts. Kopā kā kolektīvs svinam svētkus un jubilejas, organizējam kopīgu mācīšanos, atbalstām un organizējam profesionālās pilnveides pasākumus.

Šodien es kā iestādes vadītāja sagatavoju dāvaniņu katram savam darbiniekam. Tās sastāvā ir medus burciņas, C vitamīns un FFP2 maskas kopā ar mazu kartiņu, kur kaķēns saka: “Kā Tu jūties? Es zinu, ka nav viegli, bet Tu turies! Tu man ļoti rūpi!”, un iedevu katram savam darbiniekam rokās, sakot: “Tu man rūpi! Esi vesels!”. Tiem darbiniekiem, kuri ir apslimuši vai aprūpē mājās apslimušos bērnus, dāvaniņas aizvedu līdz mājām. Darbinieku pārsteigums un prieks bija neaprakstāms, un man ap sirdi kļuva ļoti silta.

Tā ir tāda skolas ikdiena. Tas noteikti nav viens vai kāds konkrēts pasākums. Tas ir viss kopā!

Kādēļ, Jūsuprāt, būtu svarīgi iesaistīties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”?

Iesaistīties programmā ir būtiski, jo tas dod novērtējumu no malas un atbilstību kādam kvalitātes standartam. Tās nav tikai mūsu pašu domas par to, ka mēs esam labs darba devējs, bet arī oficiāls novērtējums. Domāju, ka šāds statuss arī palīdzēs jauno darbinieku piesaistē.

Iesaiste programmā deva arī lielu pienesumu man pašai kā iestādes vadītājai – atbildot uz jautājumiem pieteikumā un intervijas laikā. Esmu apzinājusi jomas un nākotnes attīstības iespējas, lai Mores pamatskola kļūtu vēl ģimenei draudzīgāka!

Skip to content