“Rīgas satiksmes” pozitīvā pieredze pēc pievienošanās “Ģimenei draudzīga darbavieta” programmai

“Rīgas satiksmē” darbinieki nodarbināti vairāk nekā 330 dažādu līmeņu amatos ar dažādiem darba laikiem.  Mums ir svarīgi, lai darbiniekiem būtu darba laika un privātās dzīves balanss. Iesaiste programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta” mums ir devusi iespēju padomāt, kā vēl vairāk uzlabot darbinieku ikdienu, lai viņi izjustu rūpes un novērtējumu no uzņēmuma puses. Kopš pagājušā gada, kad kļuvām par programmas dalībniekiem, esam guvuši iespēju īstenot ģimenei draudzīgu aktivitāti, saņemot grantu konkursa finansējumu. Būt par šīs programmas dalībniekiem sniedz motivāciju meklēt veidus, kā vēl varam veicināt ģimenei draudzīga uzņēmuma praksi – saviem spēkiem, ar resursiem, kas mums ir pieejami. Pat mazās lietas sniedz lielu vērtību!

Iesaiste programmā liek paskatīties uz sevi “no malas” un vēlreiz izvērtēt, ko iespējams darīt labāk, ko uzlabot vai ieviest. Iedvesmojoties no citu uzņēmumu pieredzes un labās prakses, programmas dalībnieki var apzināt un ieviest uzlabojumus, kas atbilst mūsdienu darbinieku vajadzībām un gaidām. Darbinieks ir cilvēks, kas pavada lielāko daļu dienas darbā – ja darba devējs vēlas iesaistītu, motivētu un apmierinātu darbinieku, tad ir vērts domāt plašāk un izrādīt patiesas rūpes par saviem darbiniekiem, viņu interesēm un pat tuvākajiem cilvēkiem.

Dažkārt dzīves un darbu steigā neizdodas saplānot brīvdienas un iegūtais grants mums deva iespēju darbiniekiem piedāvāt jau saplānotu brīvdienu, ko pavadīt kopā ar bērniem. Iegūtā granta ietvaros organizējām darbinieku bērnu zinātkāres dienu sadarbībā ar “Futurimo Rīga”. Pasākums viennozīmīgi ir devis kvalitatīvi pavadītu laiku vecākiem ar bērniem, sniedzis priekšstatu bērniem par STEM jomām, kā arī sniedzis atbalstu ģimenēm bērnu radošuma un zinātkāres veicināšanā, kā arī ieskatu nākotnes profesijās. Bērniem bija iespēja izpausties radošajā darbnīcā, kur no vafelēm tika gatavoti pat sabiedriskā transporta modelīši. Sniedzot atbalstu jaunākiem bērniem, arī vecāki līdzdarbojās radošajā darbnīcā un kopīgi izmēģināja ekspozīcijas eksponātu darbību. Pēc pasākuma no darbiniekiem tika saņemtas patiesi pozitīvas atsauksmes, par ko no sirds priecājamies!

“Rīgas satiksmes” pieredze un saņemtās atsauksmes parāda, ka darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšana un ģimenei draudzīgu vērtību iedzīvināšana darbavietā nes pozitīvas pārmaiņas visos līmeņos, veidojot laimīgāku un produktīvāku darba vidi.

Skip to content