Siguldas novada pašvaldība stāsta par pozitīvo ieguvumu, pievienojoties programmai Ģimenei draudzīga darba vieta

Siguldas novada pašvaldībai vienmēr ir bijusi svarīga savu darbinieku labbūtība un iesaiste, tādēļ dalība programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir mudinājusi īstenot papildus motivējošus veidus, kā darbiniekiem savā darba vidē justies vēl labāk, veicinot arī “Siguldas novada pašvaldība” kā darba devēja vērtības – profesionalitāti, sadarbību, savstarpējo cieņu un aizrautību.

Programmas ietvaros pašvaldība ir koncentrējusies uz iekšējās komunikācijas attīstīšanu un ideju apmaiņas organizēšanu starp darbiniekiem.

Siguldas novada pašvaldības Personāla pārvaldes vadītāja Līva Lāce uzsver, ka papildus veselības apdrošināšanas polisei un rūpēm par darbinieku veselību, pašvaldība rūpējas arī par darbinieku fizisko labsajūtu: “Šīs aktivitātes ir veicinājušas labāku darbinieku iepazīšanos, radot stiprāku komandas sajūtu un atbalstu vienam pret otru. Pašvaldība ir rīkojusi dažādus pasākumus, piemēram, ģimenes dienas, kopējos pārgājienus, iesaistījusi darbiniekus soļu vākšanas izaicinājumos un labdarības aktivitātēs. Šīs iniciatīvas veicina veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, stiprinot darbinieku savstarpējo saikni ārpus darba vides.”

Programmas ietvaros pašvaldība ir arī piedalījusies grantu konkursā, kas sniedza iespēju realizēt ideju par atvērtības, prieka un motivācijas radīšanu kolektīvā. Tas ļāvis vairāk saliedēt darbiniekus, iepazīt viņu ģimenes un pateikties par ikdienas darbu, vienlaikus izceļot organizācijas vērtības un piedāvājot videi draudzīgas aktivitātes.

Aktivitātes ietvēra ģimenes sporta dienu “Aizraujoši, jo kopā!”, kurā darbinieki un viņu ģimenes locekļi piedalījās sportiskās aktivitātēs, veidoja kukaiņu mājas, kā arī maskēšanās tīklu Ukrainas armijas atbalstam.

Tādejādi projekts ne tikai veicināja sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanos, bet arī popularizēja dalību Zemessardzē, un pašvaldība pauž cerību, ka šis pasākums kļūs par ikgadēju tradīciju, kas turpinās sekmēt darbinieku un viņu ģimeņu saliedēšanos un labbūtību arī turpmākajos gados.

Skip to content