“Arvato Systems” pieredze: darbinieki arvien vairāk novērtē iespēju līdzsvarot darbu un ģimenei veltīto laiku

Saruna ar SIA “Arvato Systems Latvia” Personāla struktūrvienības vadītāju Ilvu Guļāni par iniciatīvām, kas palīdz veidot ģimenei draudzīgu darba vidi ikdienā.

Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi – kas ir tie elementi, kas to nodrošina?

Kopš uzņēmuma dibināšanas Latvijā 2017. gadā, “Arvato Systems” vadība ir cītīgi strādājusi pie veselīgas darba vides iedzīvināšanas un ģimenei draudzīgas pieejas. Mēs ļoti novērtējam autentitāti un dažādību, kuru katrs darbinieks pienes biznesam, un tieši tādēļ nodrošinām atbalstošu un motivējošu darba vietu – atvērtu komunikāciju, elastīgu darba grafiku, attālināta darba iespējas, četras papildu brīvdienas gadā, kā arī brīvdienu dzimšanas dienā. Ņemot vērā to, ka esam starptautisks uzņēmums un liela daļa darbinieku ir no ārvalstīm, piedāvājam iespēju darbiniekiem noteiktu laika periodu gadā strādāt no savas izcelsmes valsts, saprotot, cik svarīgi dažādos dzīves brīžos ir atrasties kopā ar savām ģimenēm un draugiem.

Lai atbalstītu strādājošos vecākus, birojā ir ierīkota bērnu istaba. Tāpat mēs vienmēr parūpējamies par atvasēm Ziemassvētkos, sagādājot saldus sveicienus bērniem. Šobrīd pandēmijas dēļ bērnu istaba netiek izmantota, taču vienmēr mēģinām uzklausīt darbinieku grūtības un sniegt atbalstu, kad tas iespējams. Valsts ārkārtas situācijas laikā piedāvājam siltu pusdienu piegādes atbalstu darbinieku bērniem, kas ir pirmsskolas vecumā vai mācās pamatskolā, jo šobrīd nereti bērni darbojas no mājām un vecākiem ir īpaši saspringts grafiks, rūpējoties par ģimeni un darba uzdevumiem vienlaicīgi.

Apzinoties, cik svarīgi ir parūpēties arī par darbinieku fizisko un mentālo veselību, nodrošinām veselības apdrošināšanu, sporta izmaksu kompensāciju, kā arī meklējam atbilstošākos apmācību formātus – piemēram, pagājušajā gadā organizējām visiem stresa vadības treniņus, kā arī veselīga ēdiena pagatavošanas meistarklases šefpavāra vadībā.

Rūpes par ģimenei draudzīgu darba vidi mums ir nepārtraukts process. Mēģinām pielāgoties situācijai un iespēju robežās vienmēr atbalstīt mūsu darbiniekus. Tāpēc ir svarīga atvērta komunikācija, lai varētu izprast galvenos šķēršļus – gan iekšējos, gan ārējos faktorus, kas apdraud darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Kādēļ, Jūsuprāt, būtu svarīgi iesaistīties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”?

Šī iniciatīva ir lieliska iespēja ne tikai izvērtēt to, cik ģimenei draudzīgs ir uzņēmums, bet arī mācīties no labākās prakses un idejām, ko sniedz citi programmas dalībnieki un konsultanti. “Ģimenei draudzīga darbavieta” komandā darbojas fantastiski koordinatori, kuri atbalsta un sniedz vērtīgu atgriezenisko saiti un ieteikumus turpmākajiem soļiem, kas stiprinātu iekļaujošu un ģimenei draudzīgu vidi gan uzņēmumā, gan visā sabiedrībā.

Līdz ar tehnoloģiju attīstību, pieaugošo ģimeņu skaitu, kurās abi vecāki ir nodarbināti, kā arī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanos gan Latvijā, gan visā Eiropā, darba devējiem mūsdienās jāpieņem jauni izaicinājumi talantu noturēšanā un iesaistē. Ja uzņēmums neieviesīs iniciatīvas, kas palīdz darbiniekiem līdzsvarot darba un privāto dzīvi, tas negatīvi ietekmēs gan organizācijas uzņēmējdarbību, gan sabiedrību kopumā. Esošajā darba tirgū darbinieki izvērtē ne tikai piedāvāto atalgojumu par darbu, bet arī uzņēmumu papildu labumus, kas sniedz iespēju veiksmīgi apvienot darbu ar ģimenei veltīto laiku, rūpēm par veselību, psiholoģisko labsajūtu, socializēšanos un sevis pilnveidi. Savukārt uzņēmumam ģimenei draudzīga vide nodrošina apmierinātus un produktīvus darbiniekus, līdz ar to arī veiksmīgu organizācijas attīstību.

Skip to content