”Circle K Business Centre” pieredze ģimenei draudzīgas vides veidošanā

 

Saruna ar ”Circle K Business Centre” Vecāko Cilvēkresursu biznesa partneri Žanetu Krūmiņu.

Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi?

Mēs lepojamies, ka esam organizācija, kas atzīta par ģimenei draudzīgu darba vietu! Tas ir lielisks sasniegums, bet, kā kāds reiz teica: “Nonākšana pie viena mērķa ir sākumpunkts uz citu.”  Mums visiem jāiesaistās, lai attīstītu savu kultūru un vidi vēl augstākā līmenī, tas ir atkarīgs no mums visiem, lai tā kļūtu par vēl labāku, jaukāku un draudzīgāku darba vietu.

Ģimenei draudzīgas vērtības ir mūsu uzņēmuma darbības pamatā ne tikai deklaratīvi, bet arī dažādu aktivitāšu un iniciatīvu formā. Uzņēmums ir pievienojies Dažādības hartai, tādējādi apliecinot atvērtību un gatavību īstenot iekļaujošus darba vides principus. Mūsu uzņēmumā ir pieejamas daudzveidīgas darba formas – attālināts un elastīgs darbs, nepilns darba laiks un dažādi individuāli atbalsta mehānismi. Īpaši vēlamies izcelt to, ka veicinām iniciatīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tās ietvaros vadītājs seko līdzi darbinieka slodzei un tam, lai darbinieks neaizstrādājas.

Visiem darbiniekiem ir pieejamas papildu brīvdienas īpašiem gadījumiem. Svētkos iepriecinām ar nelielām dāvanām gan darbiniekus, gan darbinieku bērnus. Mēs organizējam regulārus pasākumus darbinieku labbūtības un psihoemocionālās veselības veicināšanai – mums ir ilggadēja sadarbība ar veselības centru “Vivendi” (lekcijas, darbinieku aptaujas, nodrošinām 10 apmaksātas speciālista konsultācijas), darbiniekiem ir  īpaša pieeja, atgriežoties darbā no bērnu kopšanas atvaļinājuma, un citas iniciatīvas.

Īpaša vērība tiek pievērsta vadītāju izglītošanai par jautājumiem, kas saistīti ar atbalsta sniegšanu darbiniekiem. Atbalsta jautājumi ir izcelti arī uzņēmuma iekšējā politikā un dokumentos. Mūsu birojā ir izveidota bērnistaba, kurā bērniem ir iespēja saturīgi pavadīt laiku, vienlaikus tajā nodrošinot arī divas darba vietas vecākiem. Tas rada ne tikai drošu vidi bērnam, bet arī pārliecību vecākam, ka ar viņa bērnu viss ir kārtībā.

Mēs regulāri iesaistāmies labdarības un sociālā atbalsta projektos. Būtiski ir minēt, ka visu iniciatīvu plānošanā un ieviešanā tiek iesaistīti arī darbinieki. Piemēram, mums ir lieliska iniciatīva – aktīvas divas brīvprātīgo darbinieku grupas uzņēmumā, kur regulāri tiekas darbinieki no dažādiem departamentiem un veido iniciatīvas iekļaušanas veicināšanai – “Dažādība, iekļaušana, piederība” (“DIB”) un “Sieviešu padome”. Mēs aicinām brīvprātīgos pievienoties šīm grupām un aktīvi darboties, lai mūsu vide kļūtu vēl lieliskāka.

Mēs esam pārliecināti, ka kopā mēs turpināsim iesākto lielisko darbu ar enerģiju un apņēmību un augsim līdz ar saviem darbiniekiem kā uzņēmums!

Skip to content