Ģimenei draudzīga darbavieta – SIA “Liepājas RAS” labā prakse

Aicinām iepazīties  ar reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Liepājas RAS” labo praksi. Stāsta Inese Brūdere, SIA “Liepājas RAS” administratīvā vadītāja:

“Mēs apzināmies, ka jebkuras organizācijas pastāvēšanas un attīstības priekšnosacījums ir darbinieki, tāpēc viena no mūsu prioritātēm ir veidot tādu darba vidi un apstākļus, kurā darbinieki vēlas strādāt un kurā mūsu klients var saņemt iespējami labāko pakalpojumu”

Kā SIA “Liepājas RAS” rūpējas par darbiniekiem un viņu ģimenēm:

 • 43 % uzņēmuma darbiniekiem ir pirmsskolas un skolas vecuma bērni, līdz ar to uzņēmums nodrošina elastīgus darba apstākļus (attālināti, darbinieks pats nosaka savu darba laiku u.c.);
 • darbiniekiem ir nodrošināta iespējas atrasties darba vietā ar bērnu. Bērnam ir rotaļāšanās iespējas, darbinieki ir padalījušies ar savām grāmatām, puzlēm, rotaļlietām u.tml.;
 • nodrošināti apstākļi, lai darbinieks un arī klients varētu aprūpēt savu mazuli;
 • darbinieki saņem pabalstus dažādos dzīves gadījumos, piemēram, ģimenes nodibināšanas jeb laulību gadījumā, bērna piedzimšanas gadījumā, kā arī tiek nodrošinātas elastīgas atvaļinājuma un to izmantošanas iespējas un pieejamie veidi;
 • nodrošinātas brīvdienas, gan bērnam skolu uzsākot un pabeidzot, gan citās bērnam un vecākam nozīmīgās reizēs;
 • reizi gadā darbinieki ar bērniem un mazbērniem kopā atpūšas, apgūst jaunas zināšanas, stāda augļu kokus un ogulājus pasākumā “Mūsu bērni darbā”;
 • Ziemassvētku saldumu paciņas bērniem;
 • 15% uzņēmuma darbinieku ir aprūpējams pieaugušais tuvinieks, kā arī 55% darbinieku raizējas, ka nākotnē varētu saskarties ar šādu situāciju. Lai sniegtu darbiniekiem atbalstu, ņemot vērā darbinieku priekšlikumus, uzņēmums piedāvā darbiniekiem izmantot 3 apmaksātas papildatvaļinājuma dienas.

Lai saglabātu darbinieku darbspējas un motivāciju, “Liepājas RAS” nodrošina:

 • apmaksātas papildatvaļinājuma dienas (1 – 3 dienas) par nostrādātiem darba gadiem;
 • pielāgo ergonomiku darbinieka vajadzībām (augstumā regulējami galdi, ergonomiski krēsli, sedlu krēsli, kāju balsti un paklāji, vertikālas peles un ergonomiski datorpeļu paliktņi, akupresūras paklājiņi, fitnesa lentes un bumbas, fizioterapeitu, mediķu, sporta pedagogu konsultācijas un nodarbības uzņēmuma iekšienē, pašu veidots terapeitiskais dārzs, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas, kurās iekļautas ne tikai iespējas apmeklēt speciālistus, bet arī izmantot dažādas rehabilitācijas procedūras un programmas, zobārstniecības programmas un medikamentu kompensācijas);
 • nodrošina attīstības iespējas jebkuram, piemēram, ražošanas direktors maģistra grādu vides zinībās ieguva 55 gadu vecumā.

https://www.facebook.com/dazadibasveicinasana/videos/515633539849753/

Kādēļ būtu svarīgi iesaistīties Fonda iniciatīvā “Ģimenei draudzīga darbavieta”?

Inese Brūdere:  “Tā ir lieliska iespēja veidot iekļaujošu darba vidi, kurā ikviens darbinieks jūtas piederīgs, tādējādi arī lojāls un motivēts, kas atspoguļojas viņa attieksmē, darbā, darba rezultātos un organizācijas izaugsmē. Un arī sabiedrībā kopumā.

Liels atbalsts un gandarījums ir tas, ka organizācijām ir iespējas dalīties ar savu pieredzi, gūt jaunu pieredzi, kā arī saņemt atbalstu un gūt zināšanas, lai turpinātu veidot ģimenei draudzīgu darbavietu vēl pilnvērtīgāk.”

Papildu informācija par SIA “Liepājas RAS”:

https://liepajasras.lv/strategija-notikumi-lv/sia-liepajas-ras-ilgtspejas-parskats-par-2020-gadu-video-formata/

https://liepajasras.lv/darba-vide-notikumi/liepajas-ras-sanem-statusu-gimenei-draudziga-darbavieta/

https://liepajasras.lv/darba-vide-notikumi/korporativas-ilgtspejas-indeksa-liepajas-ras-sasniedz-izcilibas-limeni-un-iegust-platina-kategorijas-novertejumu/

https://liepajasras.lv/darba-vide-notikumi/musu-dazadiba-ir-musu-iespejas/

Skip to content