Latvijas Vēstnesis: Organizācijas vērtību sarakstā darbinieki ir īpašā vietā

Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi – kas ir tie elementi, kas to nodrošina?

VSIA “Latvijas Vēstnesis” ir daudz piemēru, kas apliecina, ka organizācija ir ģimenei draudzīga. Darbavietās strādājošajiem ir augsta produktivitāte, darbinieki ir lojāli un uzticīgi. Organizācijā ir līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi, kas ir ļoti svarīgi. Lielākā daļa darbinieku var veiksmīgi saplānot darba pienākumus un darba grafikam pielāgot personīgās vajadzības. Tā rezultātā organizācija ir ieguvusi apmierinātus darbiniekus. Organizācija ir piedalījusies vairākos pašvērtējumu procesos, kur ir augsti novērtēta darbinieku labsajūta. Organizācijas vadība vienmēr domā par darbinieku labizjūtu, motivēšanu un labklājību. Mūsu vērtību sarakstā darbinieki ir iezīmēti īpašā vietā. “Latvijas Vēstneša” kolektīva moto ir “Vissvarīgākais organizācijā ir darbinieks!”. Kadru mainība mums ir ļoti zema, darba procesi ir caurspīdīgi un darbiniekiem vienmēr tiek vaicāts viedoklis.

Darbinieki ir ļoti lojāli organizācijai, ko pierāda darbinieku apmierinātības aptauju rezultāti, taču pandēmijas laika izraisītās pārmaiņas tomēr rada stresu. Tam ir dažādi iemesli. Piemēram, noslodzes palielināšanās, darba vietas iekārtošana mājās, atsvešinātība no kolēģiem un citi. Taču darba rezultātu tas nav ietekmējis, viss darba process tiek nodrošināts visaugtākajā līmenī. Pārmaiņu procesā visiem mūsu darbiniekiem ir iespēja brīvi izvēlēties – visu darba laiku strādāt no mājām, atrasties darbā vai kombinēt darba vietu – dažas dienas mājās, dažas darba telpās.

Tāpat darbiniekiem nodrošinām elastīgu darba laiku un iespēju pielāgot atvaļinājumu (papildatvaļinājumi). Visiem mūsu darbiniekiem tiek nodrošināta arī veselības apdrošināšana, ģimenēm ar bērniem tiek piedāvātas dažādas pabalstu un atbalstu iespējas. Mūsu organizācijā visi pasākumi un aktivitātes notiek darbiniekiem kopā ar dzīvesbiedriem un bērniem. Vienlaikus darbiniekiem vienmēr tiek dota brīva izvēle piedalīties aktivitātēs vienam vai kopā ar ģimeni.

Kādēļ, Jūsuprāt, būtu svarīgi iesaistīties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”? 

Tas ir labs veids kā veikt organizācijas pašvērtējumu un noteikt atbilstības līmeni statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Tas mums dod iespēju saņemt konsultatīvu un praktisku atbalstu dažādu pārmaiņu ieviešanā, kas saistīts ar attālināto darbu, kā arī tas palīdz papildināt zināšanas par veiksmīgu darba pienākumu efektīvu plānošanu, ievērojot darbinieku personīgās dzīves vajadzības. Šo aktivitāšu ietvaros mēs smeļamies iedvesmu no nozares ekspertiem un labās prakses piemēriem. Tas palīdz uzturēt līmeni un nodrošināt mūsu darbiniekiem un viņu ģimenēm draudzīgu darba vidi ilgtermiņā, koncentrējoties uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Skip to content