VAS “Valsts nekustamie īpašumi”: darbinieki ir mūsu galvenā vērtība

Stāsta VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi – kas ir tie elementi, kas to nodrošina?

Iesaistīti un motivēti darbinieki ir VNĪ galvenā vērtība un viena no stratēģiskajām prioritātēm. Tādēļ būtiski svarīga ir darbinieku labsajūta, drošība, veselība – privātās dzīves un darba balanss, kā arī godīga un atklāta darba vide. Darbinieki strādā aktivitātēs bāzētā birojā, kas atbalsta viņu vajadzībās – piemērotas telpas individuālam un grupu darbam, atpūtas telpas u.tml. Tiek atbalstīts arī attālināts darbs, nodrošinot mēbeles un nepieciešamo tehniku, interneta pieslēgumu.

Papildus tam sistemātiski tiek organizēti dažādi iesaistoši pasākumi, piemēram, veselības un drošības nedēļas, rūpējoties par veselīgu paradumu ieviešanu un atgādinot par drošību kā darbā, tā ikdienā. Gada ietvaros iespējams saņemt materiālo pabalstu 25 % apmērā no mēneša algas, kā arī saņemt apbalvojumus, sākot no mēneša mirkļbalvām 75 eiro apmērā, līdz pat gada izcilības balvai vienas mēnešalgas apmērā.

Kādēļ, Jūsuprāt, būtu svarīgi iesaistīties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”?

 Darbinieki ir katras organizācijas pamats. Ikvienam viņu labsajūta, drošība un veselība ir jāizvirza par prioritāti. VNĪ ar savu piemēru vēlas iedvesmot arī citus kļūt par ģimenei draudzīgu darbavietu. Papildus tam novērtējam saņemtos ieteikumus, ko varam vēl papildus darīt, lai būtu vēl labāk.

VNĪ vadmotīvs – radīt atbalsošu vidi darbiniekiem gan profesionāli, gan personiski

VNĪ ir ne tikai atbalstoša darba vide ģimenēm gan fiziskā līmenī (piemēram, birojā ierīkots bērnu stūrītis vecākiem ar bērniem), gan morālā (organizējot veselību un drošību atbalstošus pasākumus, kā arī sniedzot materiālo pabalstu, papildus brīvdienas).

VNĪ rūpējas arī par darbinieku kompetences celšanu, piedāvājot un mudinot izmantot dažādas apmācību iespējas – lekcijas, kursus, seminārus, profesionālas konferences, kur izmaksas tiek segtas no uzņēmuma puses.

VNĪ palīdz arī studijas maksas segšanā darbiniekiem. VNĪ apzinās, ka klienti izvēlēsies VNĪ pakalpojumus, ja profesionāli un kompetenti darbinieki varēs apmierināt viņu vajadzības sagaidītajā kvalitātē – balstoties uz šādu principu, tiek plānotas investīcijas darbinieku attīstībā un profesionālajā izaugsmē, piedāvājot dažādas mācību iespējas ikvienam.

Ikviens darba devējs var pieteikties programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta” šeit – http://vg.sunberry.lv/kapec-iesaistities/

Skip to content