Darba un ģimenes dzīves līdzsvars: kā pielāgot darba laiku dažādos uzņēmumos

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas palīdz sabalansēt darbu un ģimenes dzīvi, darba ņēmēju uzskatos ir elastīgs darba laiks un attālinātā darba iespējas. Vienlaikus uzņēmēji var atbalstīt savus darbiniekus, piedāvājot arī citas iespējas, kā apvienot profesionālo atbildību ar nepieciešamību būt klātesošiem dažādos ģimenei būtiskos brīžos. Sabiedrības integrācijas fonds, īstenojot programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir apkopojis ieteikumus, kā pielāgot darba laiku dažādos uzņēmumos. 

Mazie uzņēmumi un organizācijas 

Mazajos uzņēmumos un organizācijās nereti iespējama lielāka elastība, pielāgojot darba grafiku katra darbinieka individuālajām vajadzībām, tādējādi sniedzot atbalstu gan darbiniekiem ar maziem bērniem, gan studējošajiem darbiniekiem, kā arī tiem, kam noteiktā laika posmā ir nepieciešama šāda pielāgošanās.  

Darba formas: 

 • Attālinātais darbs: darba devēji var ļaut darbiniekiem strādāt attālināti, no sev ērtas atrašanās vietas, tādējādi ļaujot ietaupīt laiku, kas citādi tiktu pavadīts, piemēram, ceļā uz biroju.  
 • Nepilna laika darbs: šādi darba ņēmējiem ir iespēja pielāgot darbu savām vajadzībām, labāk līdzsvarojot darbu un ģimenes dzīvi. 
 • Elastīgs darba grafiks: piedāvājot elastīgu darba laiku, mazie uzņēmumi var atbalstīt darbiniekus dažādās dzīves situācijās, piemēram, vecākus ar maziem bērniem vai studējošos. 
 • Hibrīda darba modelis: šis modelis ļauj kombinēt darbu klātienē ar attālināto darbu, un nereti ir kā kompromiss starp nepieciešamību būt klātienē birojā un iespēju paveikt darbu arī, atrodoties citviet. 
 • Četru darba dienu grafiks: šāds grafiks ļauj darbiniekiem pavadīt vairāk laika ar ģimeni un rast iespēju personīgajām vajadzībām, nodrošinot pozitīvu ietekmi uz darbinieku dzīves kvalitāti. 

Vienlaikus liels atbalsts darbiniekiem ir arī papildu brīvas dienas, ko var nodrošināt ģimenēm draudzīgi mazie uzņēmumi, piemēram, papildus apmaksātas atpūtas dienas starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu vai citos reliģiskajos svētkos, apmaksātas brīvdienas ģimenēm nozīmīgos datumos, piemēram, 1. septembrī, bērnu izlaidumos, darbinieku vai viņu ģimenes locekļu dzimšanas dienās, kāzās, bērēs vai citos svarīgos notikumos, iepriekš par to savā starpā vienojoties. 

Vidējie un lielie uzņēmumi 

Vidēji un lieli uzņēmumi, pieņemot līdzīgas darba formas kā mazajos uzņēmumos, arī var radīt iespēju darbiniekiem efektīvi līdzsvarot profesionālo un personīgo dzīvi, tādējādi veicinot ilgstošu darba produktivitāti un darba ņēmēju labbūtību. 

Darba formas: 

 • Attālinātais darbs: līdzīgi kā mazie uzņēmumi, arī vidējie un lielie uzņēmumi var piedāvāt attālinātā darba iespējas kā efektīvu risinājumu darbinieka ģimenes vajadzībām. 
 • Nepilna laika darbs: nepilna laika darbs var palīdzēt darbiniekiem ērtāk apvienot profesionālās un personīgās vajadzības. 
 • Elastīgs darba grafiks: iespēja pielāgot darba laiku ļauj darbiniekiem ērti pielāgoties dažādām viņu privātās dzīves situācijām, neradot šķēršļus arī profesionālajai darbībai. 
 • Hibrīda darba modelis: ar šādu darba modeli uzņēmumi var nodrošināt elastīgumu, vienlaikus uzturot kolēģu komunikāciju un sadarbību birojā, kā arī ļaujot darbiniekiem strādāt attālināti. 

Vienlaikus darba devēji var individuāli izskatīt iespēju nodrošināt darbiniekam saīsinātu darba laiku, tādējādi sniedzot iespēju studējošajiem, jaunajiem vecākiem vai darbiniekiem, kam jākopj tuvinieki, apvienot viņu privātās dzīves aktualitātes ar profesionālo dzīvi. 

Arī vidējo un lielo uzņēmumu darbiniekiem ir iespējams piešķirt papildu brīvdienas, par kurām tiek saglabāta darba samaksa, tādos īpašos gadījumos kā, piemēram, bērnu pirmā skolas diena vai izlaidums, ģimenei svarīgi dzīves notikumi, iesaistīšanās korporatīvās sociālās atbildības aktivitātēs un citos gadījumos, par to savstarpēji iepriekš vienojoties. 

Valsts pārvaldes iestādes 

Arī valsts pārvaldes sektorā nodarbinātajiem ir iespējams darba laiku pielāgot ģimenes aktualitātēm un konkrētām vajadzībām. 

Darba formas: 

 • Attālinātais darbs: attālinātais darbs var būt veiksmīgs risinājums, ļaujot darbiniekiem strādāt no jebkuras vietas, saglabājot produktivitāti. 
 • Nepilna laika darbs: piedāvājot iespēju strādāt nepilnu laiku, valsts iestādes var atbalstīt darbiniekus, kuriem nepieciešams vairāk laika veltīt savai ģimenei vai citām personīgajām vajadzībām. 
 • Elastīgs darba grafiks: ļaujot darbiniekiem izvēlēties darba laika sākuma un beigu laiku, valsts iestādes var veicināt nodarbināto darba un privātās dzīves līdzsvaru. 
 • Maiņu darbs: šī darba forma var būt noderīga, ļaujot pielāgot darbu, atbilstoši darbinieku vajadzībām un ģimenes dzīvei. 
 • Saīsināts darba laiks: valsts iestādes var nodrošināt arī tādus bonusus kā par divām stundām saīsināts darba laiks pirmssvētku dienās. 

Valsts pārvaldes iestādes, piedāvājot elastīgas darba formas un papildu bonusus, var radīt stimulu darbiniekiem efektīvi līdzsvarot darbu un ģimenes dzīvi, veicinot darbinieku labklājību. Papildu bonusi var iekļaut, piemēram, apmaksātas brīvdienas darbinieku apaļajās jubilejās, 1. septembrī, bērnu izlaidumos, kāzās, tuvinieka nāves gadījumā, kā arī citos ģimenei svarīgos notikumos. Tāpat papildu atpūtas dienu iespējams piešķirt arī par darba stāžu, kompetencēm un citiem specifiskiem notikumiem.

Ar dažādām iniciatīvām, esot elastīgiem un pretimnākošiem attiecībā uz darba laiku, uzņēmumi izrāda apņemšanos nodrošināt darbinieku labklājību, veicinot izpratni par garīgo veselību un nodrošinot resursus darbinieku personīgajai un profesionālajai izaugsmei. 

Raksta tapšanā izmantots “Informatīvais materiāls ģimenei draudzīgu iniciatīvu un prakšu īstenošanā un ieviešanā darba vietā”, ko izstrādājuši programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieviesējs nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un eksperti – programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” darba devēju konsultanti. 

Skip to content