Ādažu novads

Ādažu novads pēdējo gadu laikā iedzīvotāju skaita ziņā ir kļuvis par vienu no visstraujāk augošajām teritorijām Latvijā. Te mājvietu atradušas daudzas ģimenes ar maziem bērniem, kuriem nepieciešams nodrošināt drošu vidi, kā arī iespējas bērniem un jauniešiem mācīties, pulcēties un kopīgi darboties.

Bērnu un ģimenes politika novadā ir draudzīga vide bērniem un jauniešiem, jauno ģimeņu dzīves uzsākšanai. Ir piemērota infrastruktūra (izglītības iestādes, interešu pulciņi, sporta aktivitātes, veselības pakalpojumi, sadzīves pakalpojumi u.c.).

Ir laba sadarbība starp pašvaldības iestādēm un speciālistiem. Ir izveidota nepilngadīgo lietu komisija.

Novadā ir plašas izglītības iespējas, kur var iegūt kvalitatīvu izglītību. Izglītības iestādēs ir profesionāli, augsti kvalificēti speciālisti, tiek pielietotas mūsdienīgas mācību metodes un mācību aprīkojums.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.