Ģimenes dienā 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu

Starptautiskajā Ģimenes dienā, kopā sanākot daudzbērnu ģimenēm, nozaru ekspertiem, kā arī politikas veidotājiem, Latvijas simtgades gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: „Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”.

Latvijas Goda ģimenes gadā ir iecerēti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, un plānotas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Goda ģimenes gadam ir savi vēstneši – daudzbērnu ģimenes, kas ir ieinteresētas uzlabot situāciju Latvijā, daloties savā pieredzē, redzējumā.

Goda ģimenes gada atklāšanā tika stāstīts arī par iecerētajiem darbiem, veidojot Latviju par ģimenēm draudzīgāko valsti un pakāpeniski uzsākot īstenot „Sabiedrības demogrāfiskās atveseļošanās programmu „Māras solis””.

“Valstiski godinot, mēs izceļam priekšplānā mūsu galvenās vērtības – bērni un ģimenes ir mūsu pamatu pamats, svarīgi, ka šo valsts attieksmi sajūt visa sabiedrība un jo īpaši pašas kuplās ģimenes. Saņemot kā emocionālu, tā atbilstošu finansiālu atbalstu, arī tie jaunie cilvēki, kuri vēl tik tikko veido ģimeni vai kuriem piedzimis pirmais, otrais bērniņš, būs lepni piepulcēties Goda ģimenes pulkam. Atbildīgi vecāki, krietna un kupla ģimene – tas ir īstais prestižs,” pasākumā teica Imants Parādnieks, Saeimas deputāts un Demogrāfijas lietu centra vadītājs.

2018. gads tiek izsludināts par “Goda ģimeņu gadu”, Latvijas simtgades pasākumu ietvaros organizējot plašu programmu ģimeņu cildināšanai.

Goda ģimenes gadam izvirzīti sekojoši mērķi:

1. Godināt daudzbērnu ģimenes;
2. Veicināt sabiedrības izpratni par ģimenes lomu sabiedrības attīstībā;
3. Mainīt sabiedrības attieksmi, mazināt stereotipus.

Par Latvijas Goda ģimenes gadu
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: „Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”.  Vairāk informācijas – www.laiksberniem.lv, Facebook.com/GodaGimenesGads, Instagram.com/GodaGimenesGads
Atbildīgā institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā.

 

Iniciatīva “Ģimenei draudzīga pašvaldība” tiek novērtēta starptautiskā līmenī

Š.g. 1.-3.jūnijā Polijas Ščecinā norisinājās Eiropas daudzbērnu ģimeņu salidojums (www.zjazd.3plus.pl/en), kuru organizēja Polijas nacionālā daudzbērnu ģimeņu asociācija Trzy Plus un Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācija ELFAC. Salidojums sapulcināja daudzbērnu ģimenes un to pārstāvjus no 10 Eiropas valstīm. Notika daudzbērnu ģimeņu organizāciju pārstāvju tikšanās, kurā varēja iepazīties ar ģimeņu atbalstu un daudzbērnu ģimeņu organizāciju darba pieredzi dažādās valstīs, un tika lemts par daudzbērnu ģimeņu organizāciju turpmāko starptautisko sadarbību.

Salidojuma ietvaros notika jau 9. Eiropas daudzbērnu ģimeņu konference „Atbalsts ģimenei makro un mikro ekonomikas līmenī. No Eiropas politikas uz pašvaldību aktivitātēm”, kurā eksperti ziņoja par ģimenes politikas ieguldījumu, pensiju reformām ģimeņu labā un 0-3 gadīgo bērnu aprūpes aktualitātēm. Konferencē tika parakstīts līgums starp ELFAC un Itālijas Trentino provinces pašvaldību, lai izveidotu ģimenēm draudzīgu pašvaldību Eiropas tīklu, kas ir jauna iniciatīva, lai veicinātu Eiropas pašvaldību politiku ģimeņu labā. Konferencē piecu valstu pārstāvjiem tika pasniegtas ELFAC balvas par ieguldījumu ģimeņu atbalstā. Galvenā balva kategorijā Nacionālās valdības iniciatīva tika Latvijai par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzsākto iniciatīvu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, tādējādi augsti novērtējot Latvijas valdības darbu ceļā uz ģimenēm draudzīgu valsti. Šo balvu konferencē Kasparam Gerhardam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram pasniedza Polijas Republikas prezidenta kancelejas vadītāja Halina Szymańska. Polijas premjerministrs Mateusz Morawiecki visiem salidojuma dalībniekiem apliecināja, ka stipra ģimene ir pamats stiprai sabiedrībai un tā ir Polijas valdības galvenā prioritāte.

Salidojuma ietvaros notika daudzbērnu ģimeņu gājiens pa Ščecinas ielām, plaša kultūras un izklaides programma ar ekskursijām, koncertiem, dziedāšanu, dejošanu un dažādu interešu darbnīcām. Salidojuma galvenais mērķis, sapulcinot daudzbērnu ģimenes, bija, lai tās varētu iepazīt viena otru, atbalstīt centienu sekmēšanu uz ģimenēm orientētas valsts politikas un vides veidošanu, veidot pozitīvu daudzbērnu ģimenes tēlu un lai ģimenes kopā varētu labi un interesanti pavadīt laiku.

Latvijas ģimeņu pārstāvniecība salidojumā bija vislielākā no ārvalstu delegācijām. Latvijas 43 ģimenes pārstāvēja 151 dalībnieks. Tas bija izdevies pateicoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstītam Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības projektam Daudzbērnu ģimenes – palīgi ģimenēm draudzīgas vides veidošanā Eiropā un Latvijā.

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība aicina ik vienu Latvijas iedzīvotāju aktīvi iesaistīties ģimenes politikas veidošanas sekmēšanā un būt aktīviem iecerētā starptautiskā foruma “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību” dalībniekiem š.g. 9.-10.augustā Rīgā, kam pieteikšanās termiņš ir līdz š.g. 18.jūnijam: REĢISTRĒTIES ŠEIT. Lai stipra ģimene būtu arī Latvijas un visas Eiropas valdību galvenā prioritāte!

Leonīds Mucenieks,
Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes priekšsēdētājs

Ģimenei draudzīgākā pašvaldība – Ozolnieku novads

2017. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pirmo reizi organizēja konkursu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Par ģimenēm visdraudzīgāko tika atzīts Ozolnieku novads, iegūstot augstāko konkursa komisijas vidējo vērtējumu otrajā kārtā no visām pašvaldību grupām. Republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldība. Reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā – Siguldas novada pašvaldība. Savukārt pārējo 89 novadu pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja Olaines novada pašvaldība.

Apbalvošanas ceremonija notika 2017. gada 14.decembrī Rīgas Motormuzejā. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017 fināliste republikas nozīmes pilsētu grupā

Ventspils pilsētas pašvaldība par sevi

Ventspils ir ģimenei draudzīga pilsēta, kurā padomāts par to, lai šeit būtu ērti dzīvot ventspilnieku ģimenēm, kā arī interesanti atpūsties ģimenēm no citām pilsētām un valstīm.

Iedzīvotāju ierosinājumi – programma «Ventspils-mazulim draudzīga pilsēta»

Ventspils pilsētas pašvaldība ir vienīgā visā valstī, kas strādā pie programmas «Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta» veiksmīgas īstenošanas. Lai padarītu Ventspili draudzīgāku ģimenēm ar bērniem un uzzinātu ventspilnieku viedokli, pašvaldība jau divas reizes veica iedzīvotāju aptauju, kurā iedzīvotāji tika aicināti iesniegt priekšlikumus. Pirmajā aptaujā tika saņemti 336 ierosinājumi, savukārt otrā aptaujā – 439 ierosinājumi par uzlabojumiem tādās nozarēs kā izglītība, veselība, privātā un publiskā infrastruktūra, sociālais atbalsts, atpūta un izklaide uc. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Olaines novada pašvaldības fokusā – ģimenes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017 fināliste novadu pašvaldību* grupā

Olaines novada pašvaldība par sevi

Lai nākotnē Olaines novads attīstītos ģimenēm aizvien draudzīgākā virzienā, pašvaldība ģimenes izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm.

Olaines novada pašvaldības rūpju lokā ir ne tikai maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, kas saņem īpašu atbalstu, bet ikviena ģimene ar bērniem. Pašvaldība ar katru gadu pilnveido un paplašina sociālo pakalpojumu klāstu ģimenēm. Pārdomāti un secīgi tiek īstenota vides un infrastruktūras sakārtošana, attīstītās ģimenēm draudzīgas atpūtas iespējas. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Jelgava – pilsēta, kur ģimenēm augt!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste republikas nozīmes pilsētu grupā

Jelgavas pilsētas pašvaldība par sevi

Jelgavas pilsētas attīstības stratēģija ir vērsta uz iedzīvotājiem labvēlīgas ekonomiskās, sociālās vides attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ir svarīgi, lai ikvienam, sākot no pirmsskolas bērniem līdz senioriem, ir iespēja atrast jomu, kurā darboties, gūt zināšanas un prasmes, profesionāli attīstīties un radoši izpausties. Dzimstības līmenis Jelgavā pieaug. Daudz tiek strādāts pie izglītības sistēmas pilnveidošanas. Tajā ieviestas arvien jaunas inovācijas – bērnudārzos darbojas interaktīva mācību programma zinātnes pamatiemaņu apgūšanai, savukārt talantīgiem skolēniem ir iespēja sevi pilnveidot Junioru akadēmijā. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Daugavpils – labsajūtas galvaspilsēta ģimenēm

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste republikas nozīmes pilsētu grupā

Daugavpils pilsētas pašvaldība par sevi

Viena no Daugavpils Attīstības programmas 2014 – 2020 prioritātēm ir sabiedrība – ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu. Programmā ir uzsvērts: “Daugavpils ir viena no ģimenēm un bērniem draudzīgākajām pilsētām Latvijā. Ģimenes labprāt pārceļas uz dzīvi Daugavpilī, jo tieši tur ir pieejama īpaši bērniem attīstīta infrastruktūra, plašs augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu tīkls, laba materiāltehniskā bāze bērnu attīstībai, kā arī augsta sociālā drošība un veselības aprūpe.” Read more

Konkursa finālistu stāsti. Gulbenes novads – draudzīga vieta bērniem un ģimenēm

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2017” fināliste 21 reģionālas nozīmes attīstības novadu centru pašvaldību grupā

Gulbenes novada pašvaldība par sevi

Gulbenes novada pašvaldības prioritāte ir cilvēks. Un nav nozīmes tam vai viņš ir liels vai mazs. Pašvaldība rūpējas par katru un ikvienu. Pēdējos pāris gados Gulbenes novada ģimenēs arvien biežāk ienāk trešie ceturtie bērni. Tas pierāda to, ka vecāki ir apmierināti ar dzīvi Gulbenes novadā. Pašvaldība priecājas par ikvienu mazuli, tāpēc viņu ienākšanu Gulbenes novada saimē tiek  atzīmēta īpaši – pilsētā un katrā pagastā tiek rīkoti īpaši svētki, kad vecākiem un bērniem tiek izrādīts gods un dāvātas piemiņas dāvanas. Read more

Nosauks ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Šī gada 14. decembrī svinīgā pasākumā tiks sveiktas konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” uzvarētājas trīs pašvaldību grupās un tiks nosaukta gada ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā, kā arī pasniegtas balvas īpašās nominācijās, piemēram, par ģimenei draudzīgāko infrastruktūru, par lielāko jaundzimušo skaitu un būtisku atbalstu tiem, kā arī par iespējām ģimenēm reģionā.

Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību – konkursa dalībnieku pārstāvji, kurus rīta pusē valsts iestāžu pārstāvji iepazīstinās ar valsts plānotajiem pasākumiem pašvaldībām ģimeniskas vides veicināšanai. Savukārt pēcpusdienā notiks konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” svinīgā apbalvošanas ceremonija. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Tukuma novads: mūsu bagātība ir mūsu cilvēki

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste reģionālas nozīmes attīstības centru grupā

Tukuma novada pašvaldība par sevi

“Pašvaldības resurss, kapitāls un bagātība ir cilvēks. Cilvēks piedzimst un uzaug ģimenē, iegūstot pamatvērtības visai turpmākajai dzīvei, tāpēc pašvaldības galvenais uzdevums ir pieņemt tādus lēmumus, kas labvēlīgi ietekmē ikvienu cilvēku. Mēs strādājam, lai novadā būtu laimīgi cilvēki, jo tikai laimīgi cilvēki veicina novada izaugsmi un labklājību.” Ēriks Lukmans, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs. Read more