Ķekavas novads

Ķekavas novadu par ģimenei draudzīgu pašvaldību veido vairāki faktori. Viens no tiem ir pārdomāta vērtību orientācija, kas par vienu no prioritātēm izvirza augstu izglītības kvalitāti, infrastruktūras attīstību un ģimenēm draudzīgu vidi. To pierāda ik gadu pieaugošais deklarēto iedzīvotāju skaits.

Izglītības pieejamības un izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un uzturēšanai 2016. gadā tika izlietoti 48,9 % no pašvaldības budžeta izdevumiem.

Novadā darbojas četras pirmsskolas izglītības iestādes un piecas skolas, turklāt bērni un jaunieši šeit var izkopt savus talantus mākslā, sportā un mūzikā.

Rudenī novadā tiks atklāts jauns peldbaseins un sporta zāle, kas ir daļa no vērienīgākā novada projekta – Ķekavas sākumskolas būvniecības. Tāpat tiek atjaunotas atpūtas vietas, sakopti bērnu laukumi, pilnveidota infrastruktūra un rīkoti daudzveidīgi sporta un kultūras pasākumi ģimenēm.

Novadā ir ērti pieejama veselības aprūpe, turklāt atbalsts tiek sniegts arī bērniem no sociālā riska grupām.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.