Mārupes novads

Ģeogrāfiskā novietojuma un pievilcīgās vides dēļ novadu par savu dzīvesvietu izvēlas daudz jauno ģimeņu. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2016. gadā vislielākais iedzīvotāju skaita pieaugums un augstākie dzimstības rādītāji Latvijā bijuši tieši Mārupes novadam.
Ik gadu teju puse Mārupes novada pašvaldības budžeta līdzekļu tiek novirzīti izglītībai, jaunu izglītības iestāžu būvniecībai, esošo attīstībai, vides kvalitātes attīstībai un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Ņemot vērā augstos dzimstības rādītājus, tiek meklēti risinājumi pirmsskolas izglītības nodrošināšanai. 2015. un 2016.gadā izbūvēti divi jauni bērnudārzi. Papildus Mārupes pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem izglītības iegūšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un aukļu pakalpojumiem. Skolas programmas apguvei un nepieciešamās infrastruktūras pieejamībai 2015. gadā atklāta Mārupes pamatskolas jaunā piebūve, 2016. gadā izbūvēta Jaunmārupes pamatskolas jaunā ēka, kas nodrošina mācību procesu papildus 850 skolēniem.

Karte

Pasākumu kalendārs