Saulkrastu novads

Pašvaldības pirmsskolu un skolu pieejamība, attīstīta infrastruktūra – iekārtoti bērnu laukumi, sociālās palīdzības atbalsts ģimenēm ar bērniem, Jauniešu mājas izveide, vasaras nometnes, atbalsta grupas vecākiem – bērnu emocionālā audzināšana un ceļvedis audzinot pusaudzi.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.