Aizkraukles novada pašvaldība

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
+37165133925 +37165133934

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

250€‎/vienreizējs

Jābūt deklarētam pašvaldībā vismaz pēdējos 9 mēnešus

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

250€‎/vienreizējs

Jābūt deklarētam pašvaldībā vismaz pēdējos 9 mēnešus.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

250€‎/vienreizējs

Jābūt deklarētam pašvaldībā vismaz pēdējos 9 mēnešus

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

250€‎/vienreizējs

Jābūt deklarētam pašvaldībā vismaz pēdējos 9 mēnešus

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

250€‎/vienreizējs

Jābūt deklarētam pašvaldībā vismaz pēdējos 9 mēnešus

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

250€‎/vienreizējs

Jābūt deklarētam pašvaldībā vismaz pēdējos 9 mēnešus

ja piedzimst dvīņi

500€‎/vienreizējs

Jābūt deklarētam pašvaldībā vismaz pēdējos 9 mēnešus

ja piedzimst trīņi

750€‎/vienreizējs

Jābūt deklarētam pašvaldībā vismaz pēdējos 9 mēnešus

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādē “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks”, Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Tāpat par ēdināšanu nebūs jāmaksā Aizkraukles novada pašvaldībā deklarētiem audzēkņiem, kas apmeklē Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” speciālo pirmsskolas grupu. Savukārt visās citās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri mācās 5 un 6 gadu vecuma grupu obligātajā apmācībā, noteikts līdzmaksājums – 1 eiro dienā. Nolemts, ka par izglītojamo ēdināšanu 1,5 līdz 4 gadu vecuma grupās citās Aizkraukles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes pašvaldība segs ēdiena pagatavošanas izmaksas, bet izglītojamo vecāki – pārtikas produktu izmaksas, maksu par ēdināšanu aprēķinot pēc kalkulācijas par brokastīm, pusdienām un launagu.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Lai atbalstītu mazās lauku skolas un pirmsskolas, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādē “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks”, Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Tāpat par ēdināšanu nebūs jāmaksā Aizkraukles novada pašvaldībā deklarētiem audzēkņiem, kas apmeklē Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” speciālo pirmsskolas grupu. Savukārt visās citās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri mācās 5 un 6 gadu vecuma grupu obligātajā apmācībā audzēkņiem par ēdināšanu noteikts līdzmaksājums – 1 eiro dienā. Nolemts, ka par izglītojamo ēdināšanu 1,5 līdz 4 gadu vecuma grupās citās Aizkraukles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes pašvaldība segs ēdiena pagatavošanas izmaksas, bet izglītojamo vecāki – pārtikas produktu izmaksas, maksu par ēdināšanu aprēķinot pēc kalkulācijas par brokastīm, pusdienām un launagu.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādē “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks”, Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Tāpat par ēdināšanu nebūs jāmaksā Aizkraukles novada pašvaldībā deklarētiem audzēkņiem, kas apmeklē Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” speciālo pirmsskolas grupu. Pašvaldība finansēs ēdināšanu (brokastis un vakariņas) arī Aizkraukles novada pašvaldībā deklarētiem 1. līdz 9. klases audzēkņiem, kuri dzīvo Aizkraukles izglītības iestāžu dienesta viesnīcās. Savukārt visās citās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri mācās 5 un 6 gadu vecuma grupu obligātajā apmācībā un 5. līdz 9. klases audzēkņiem par ēdināšanu noteikts līdzmaksājums – 1 eiro dienā. Nolemts, ka par izglītojamo ēdināšanu 1,5 līdz 4 gadu vecuma grupās citās Aizkraukles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes pašvaldība segs ēdiena pagatavošanas izmaksas, bet izglītojamo vecāki – pārtikas produktu izmaksas, maksu par ēdināšanu aprēķinot pēc kalkulācijas par brokastīm, pusdienām un launagu.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3€‎/dienā

Par izglītojamo ēdināšanu 1,5 līdz 4 gadu vecuma grupās citās Aizkraukles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes pašvaldība segs ēdiena pagatavošanas izmaksas, bet izglītojamo vecāki – pārtikas produktu izmaksas, maksu par ēdināšanu aprēķinot pēc kalkulācijas par brokastīm, pusdienām un launagu. Norādīta vidējā summa, kuru par ēdināšanu, tā nedaudz variē katrā izglītības iestādē.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Mazāk apdzīvotos pagastos ēdināšanu pašvaldība sedz pilnā apmērā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Norādīta vidējā summa, ko vecākiem jāpiemaksā par ēdināšanu, tā variē katrā PII, atkarībā no ēdinātāja. Mazāk apdzīvotos pagastos ēdināšanu pašvaldība sedz pilnā apmērā.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.78€‎/dienā

Norādīta vidēja maksa par ēdināšanu, tā atšķiras dažādās izglītības iestādēs. Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādē “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks”, Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Savukārt visās citās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri mācās 5 un 6 gadu vecuma grupu obligātajā apmācībā un 5. līdz 9. klases audzēkņiem par ēdināšanu noteikts līdzmaksājums – 1 eiro dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.78€‎/dienā

Norādīta vidējā summa, kuru piemaksā vecāks. Vecāki sedz tikai produktu izmaksas, bet pagatavošanas izmaksas un 1 eur līdzmaksājumu sniedz pašvaldība.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3€‎/dienā

Norādīta vidējā pusdienu maksa, tā variē katrā skolā, atkarībā no ēdinātāja

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādē “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks”, Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Pašvaldība finansēs ēdināšanu (brokastis un vakariņas) arī Aizkraukles novada pašvaldībā deklarētiem 1. līdz 9. klases audzēkņiem, kuri dzīvo Aizkraukles izglītības iestāžu dienesta viesnīcās. Ēdināšana pilnā apmērā tiek apmaksāta 1.-4.klases audzēkņiem. Savukārt visās citās izglītības iestādēs 5. līdz 9. klases audzēkņiem par ēdināšanu noteikts līdzmaksājums – 1 eiro dienā. Atbalstu ēdināšanai jebkurā vecuma grupā pilnā apmērā saņem daudzbērnu, trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes un bērni ar invaliditāti.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Norādīta vidējā pusdienu maksa, tā variē katrā skolā, atkarībā no ēdinātāja Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādē “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks”, Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Pašvaldība finansēs ēdināšanu (brokastis un vakariņas) arī Aizkraukles novada pašvaldībā deklarētiem 1. līdz 9. klases audzēkņiem, kuri dzīvo Aizkraukles izglītības iestāžu dienesta viesnīcās. Ēdināšana pilnā apmērā tiek apmaksāta 1.-4.klases audzēkņiem. Savukārt visās citās izglītības iestādēs 5. līdz 9. klases audzēkņiem par ēdināšanu noteikts līdzmaksājums – 1 eiro dienā. Atbalstu ēdināšanai jebkurā vecuma grupā pilnā apmērā saņem daudzbērnu, trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes un bērni ar invaliditāti.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.78€‎/dienā

2,78 EUR, Papildinformācija: Norādīta vidēja maksa par ēdināšanu, tā atšķiras dažādās izglītības iestādēs. Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādē “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks”, Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Savukārt visās citās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri mācās 5 un 6 gadu vecuma grupu obligātajā apmācībā un 5. līdz 9. klases audzēkņiem par ēdināšanu noteikts līdzmaksājums – 1 eiro dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

2,78 EUR, Papildinformācija: Norādīta vidēja maksa par ēdināšanu, tā atšķiras dažādās izglītības iestādēs. Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādē “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks”, Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Savukārt visās citās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri mācās 5 un 6 gadu vecuma grupu obligātajā apmācībā un 5. līdz 9. klases audzēkņiem par ēdināšanu noteikts līdzmaksājums – 1 eiro dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.78€‎/dienā

2,78 EUR, Papildinformācija: Norādīta vidēja maksa par ēdināšanu, tā atšķiras dažādās izglītības iestādēs. Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādē “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks”, Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Savukārt visās citās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri mācās 5 un 6 gadu vecuma grupu obligātajā apmācībā un 5. līdz 9. klases audzēkņiem par ēdināšanu noteikts līdzmaksājums – 1 eiro dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3€‎/dienā

Norādīta vidējā maksa par ēdināšanu, tā variē atkarībā no skolas ēdinātāja.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Pašvaldība finansēs ēdināšanu (brokastis un vakariņas) arī Aizkraukles novada pašvaldībā deklarētiem 1. līdz 9. klases audzēkņiem, kuri dzīvo Aizkraukles izglītības iestāžu dienesta viesnīcās. Savukārt visās citās izglītības iestādēs 5. līdz 9. klases audzēkņiem par ēdināšanu noteikts pašvaldības līdzmaksājums – 1 eiro dienā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Norādīta vidējā maksa, tā variē atkarībā no skolas ēdinātāja. Lai atbalstītu mazās lauku skolas un ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, brīvpusdienas, neatkarīgi no izglītojamo deklarētās dzīvesvietas adreses un izglītības pakāpes, visiem audzēkņiem noteiktas sekojošās Aizkraukles novada izglītības iestādēs: Bebru pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Mazzalves pamatskolā, Pērses sākumskolā, Seces pamatskolā. Pašvaldība finansēs ēdināšanu (brokastis un vakariņas) arī Aizkraukles novada pašvaldībā deklarētiem 1. līdz 9. klases audzēkņiem, kuri dzīvo Aizkraukles izglītības iestāžu dienesta viesnīcās. Savukārt visās citās izglītības iestādēs 5. līdz 9. klases audzēkņiem par ēdināšanu noteikts pašvaldības līdzmaksājums – 1 eiro dienā.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3€‎/dienā

Norādīta vidējā maksa, tā variē atkarībā no skolas ēdinātāja.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pilnā apmērā ēdināšana tiek finansēta daudzbērnu, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti. Pārējās grupas maksā visu summu.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3€‎/dienā

Pilnā apmērā ēdināšana tiek finansēta daudzbērnu, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti. Pārējās grupas maksā visu summu.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Pašvaldībā nav privāto PII

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldībā nav privāto PII

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldībā nav privāto PII

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

Nav

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav privāto PII

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav privāto PII

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nedarbojas oficiāli privāti bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji. Nav pieprasījuma pēc šāda līdzfinansējuma.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Tiek nodrošināts asistentu/speciālā atbalsta personāla atbalsts.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Tiek apmaksāta ēdināšana pilnā apmērā, nodrošināta pagarinātā dienas grupa, interešu izglītības pulciņi.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Tiek apmaksāta ēdināšana pilnā apmērā daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem visās klasēs, nodrošināta pagarinātā dienas grupa sākumskolā, interešu izglītības pulciņi.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldībā pieejams plašs ārpusstundu nodarbību klāsts - tautas dejas, balets, modernā deja, vokālie ansambļi, sporta nodarbības (vispārējai fiziskai attīstībai, futbols, basketbols), peldēšana.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldība līdzfinansē nodarbību telpu izmaksas, kas ļauj samazināt maksu par pulciņiem. Ir vairāki pulciņi un radošās nodarbības Interešu izglītības centra pakļautības iestādēs (bērnu un jauniešu centros visā novadā), kuri pieejami bez maksas. Vairāk info - http://www.interesuizglitiba.lv/

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

350€‎/mēnesī

Stipendija piešķirta medicīnas nozares studentiem, kuri apņēmušies turpināt darbu Aizkraukles novada medicīnas iestādēs.

Skolēniem audzēkņiem

50€‎/gadā

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Apmaksāti transporta izdevumi, ja brauc uz novada teritorijā esošu izglītības iestādi, apmaksāta ēdināšana mazāk blīvi apdzīvoto pagastu izglītības iestādēs, kā arī daudzbērnu, trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Tiek maksāta stipendija medicīnas nozarē studējošiem, kuri apņēmušies (ar līgumu) strādāt Aizkraukles novada medicīnas iestādēs.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Apmaksā nokļūšanu uz izglītības iestādi, ja šajā maršrutā nekursē skolas autobuss.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Nav atvieglojumu.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 100%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Mūzika
 • Sports

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Ir tikai daži, atsevišķi, privāti organizēti pulciņi, kur vecāki maksā paši.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Aizkraukles mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šāda vecuma grupa neapmeklē mākslas skolu

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Šāda vecuma grupa neapmeklē mākslas skolu

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

50% atlaide maksai bērniem no ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Taustiņinstrumentu spēle: klavierspēle (īstenošanas ilgums 8 gadi) akordeona spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi) Stīgu instrumentu spēle: vijoles spēle (īstenošanas ilgums 8 gadi) kokles spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi) ģitāras spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi) Pūšamo instrumentu spēle: flautas spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi) saksofona spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi) trombona spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi) trompetes spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi) Vokālā mūzika – kora klase (īstenošanas ilgums 8 gadi)

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šīs vecuma grupas bērni neapmeklē šo izglītības iestādi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Šīs vecuma grupas bērni neapmeklē šo izglītības iestādi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

50% atlaide bērniem no ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

50% atlaide bērniem no ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Aizkraukles novada Sporta skolā ir licencētas 18 izglītības programmas šādos sporta veidos: Vieglatlētika Distanču slēpošana Handbols Brīvā cīņa Basketbols Biatlons Volejbols Orientēšanās sports Florbols

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

5€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

2.5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

50% atlaide bērniem no maznodrošinātām ģimenēm.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

Ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, pabalsts ir 109,00 euro apmērā un bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro apmērā; Ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, pabalsta apmērs ir 109,00 euro un bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro apmērā. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Tiek piešķirts vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai institūcijā ir 218,00 euro apmērā un bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro apmērā. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir 820,05 euro apmērā. Pabalstu var izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā. Tiek piešķirts arī mājokļa pabalsts tiek piešķirts ar mājokļa lietošanu saistītu izdevumu segšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamām izdevumu pozīciju normām. Pabalsta apmērs nepārsniedz faktiskos maksājumus par īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem un/vai kurināmo. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bērns Sociālajā dienestā iesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā iesniedz attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu. Reizi trijos mēnešos iesniedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu rēķinu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, pašvaldībai pieejamā dzīvojamā fonda ietvaros.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

200€‎/vienreizējs

200 euro piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

260€‎/mēnesī

Pašvaldība piešķir audžuģimenei ikmēneša pabalstu bērna uzturam: 260.00 euro apmērā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai; 305.00 euro apmērā par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

260€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

260€‎/vienreizējs

Atlīdzība izmaksājama proporcionāli dienu skaitam, kas pavadīts ģimenē

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav noteikts atbalsts aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Atbalsts uz Ziemassvētkiem - pasākums un dāvana

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai, (dokumentu atjaunošanai, transporta izdevumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nodrošināšanai, u.c.).

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai, (dokumentu atjaunošanai, transporta izdevumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nodrošināšanai, u.c.).

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai, (dokumentu atjaunošanai, transporta izdevumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nodrošināšanai, u.c.). Nav mācību maksas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs novadā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

nav

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 25% apmērā 1991.gada Barikāžu dalībniekiem. Pabalsts politiski represētajām personām. Pabalsta apmērs vienai personai ir 50 euro gadā. Pabalstu izmaksā novembrī uz iesnieguma pamata, kuru līdz kārtējā gada 31. oktobrim iesniedz Sociālajā dienestā, uzrādot politiski represētas personas statusu apliecinošu dokumentu. Pēc pabalsta pieprasītāja lūguma, pabalstu var nogādāt dzīvesvietā, ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Pabalsta apmērs ir 50 euro gadā. Pabalstu izmaksā aprīlī uz iesnieguma pamata, kuru iesniedz līdz kārtējā gada 31. martam Sociālajā dienestā, uzrādot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību. Pabalsts donoriem. Pabalsta apmērs par vienu asins nodošanas reizi ir 5 euro. Pabalstu piešķir donoram, kurš ziedo asinis Valsts asinsdonoru centra izbraukuma donoru dienās Aizkraukles novadā. Pabalsts var tikt izmaksāts pašvaldības kasē.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Piešķir atlaidi aptuveni 33% apmērā no cenas.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Maznodrošinātām, trūcīgām personām, pašvaldībā nepieciešamiem speciālistiem.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Nē, nenodrošina

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Konsultācijas pēc pieprasījuma

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Neesam informēti, kā varam iesaistīties

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

 • Neesam informēti par programmu

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Pašvaldības Sociālais dienests rīko kursus jaunajiem vecākiem, par pusaudžu audzināšanu, u.c., digitālās nedēļas ietvaros tiek rīkotas nodarbības digitālo prasmju uzlabošanai visās vecuma grupās.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Bez maksas

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Jauniešiem. Atbalsta apmērs ir atšķirīgs, vērtējot katru situāciju individuāli.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsts personām ar 1. invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti ārstēšanās, medikamentu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumu segšanai. Pabalsta apmērs kalendārā gada laikā ir līdz 120 euro. Pabalsta izmaksas pamats ir izdevumus apliecinoši dokumenti, kas izsniegti kalendāra gada laikā. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem līdz 100 euro mēnesī. Pabalstu piešķir aprūpējamai personai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ nav iespējas nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Iedzīvotājiem pieejama pašvaldības sporta infrastruktūra, baseins. Pašvaldība ir iesaistījusies veselīgu pašvaldību tīklā, dažādos veselības un fiziskās aktivitātes veicināšanas projektos, tādējādi bez maksas piedāvājot vingrošanas un citas sporta aktivitātes.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, norādot nepieciešamā pabalsta apmēru, un krīzes situācijas faktu pamatojošus dokumentu kopijas (uzrādot orģinālus) trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās. Pabalsta apmērs vienas personas mājsaimniecībai ir līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram, vairāku personu mājsaimniecībai – līdz divu valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Pašvaldība nodrošina Ukrainas valstspiederīgo, kuri izbraukuši no valsts kara dēļ, izmitināšanu. Ir noteikts samazināts maksājums par dzīvošanu pašvaldības izmitināšanas vietās Ukrainas valstspiederīgajiem.

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.aizkraukle.lv https://koknesessportacentrs.lv/ https://www.aizkrauklessportacentrs.lv/

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir izveidoti veloceliņi, riteņu novietnes, multifunkcionālas velotrases

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Pielāgota vairāk kā 50% pašvaldības ēku iekļūšanai ratiņkrēslos.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Multifunkcionāla velotrase Aizkrauklē, pastaigu takas novada teritorijā

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Vietās, kur iedzīvotāji mēdz atpūsties pie ūdeņiem, uzstādītas pārģērbšanās kabīnes, laipas piekļuvei ūdenim, tiek veidota smilšaina piekrastes daļa.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Ir vairāki skeitparki, multifunkcionālas velotrases, pastaigu takas, atpūtas vietas pie Daugavas un ezeriem, piknika vietas u.c.

Skip to content