Preiļu novada pašvaldība

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
+371 65322766

 

 


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

125€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

250€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

125€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

250€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

125€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

250€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

500€‎/vienreizējs

ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks, tad vienreizējs pabalsts 250,00 EUR vērtībā, ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki, tad vienreizējs pabalsts 500,00 EUR vērtībā.

ja piedzimst trīņi

750€‎/vienreizējs

Papildinformācija: ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks, tad vienreizējs pabalsts 375,00 EUR vērtībā, ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki, tad vienreizējs pabalsts 750,00 EUR vērtībā.

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

1. Novada svētku ietvaros pagastos tiek sumināti jaundzimušie bērni un bērnu vecāki "Pieneņpūku svētki", kuros tiem pasniegtas skaistas un noderīgas dāvanas. 2. Jaundzimušie, kas nāk pasaulē SIA "Preiļu slimnīca" saņem dāvanu kasti ar noderīgām lietām - "Mazuļa dārgumu lādi".

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

5-6 gadus veciem bērniem

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Nevienai

Pašvaldība sedz pusdienu izmaksas VISIEM 1.-12. klašu skolēniem, neizdalot atsevišķi nevienu mērķa grupu.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība sedz pusdienu izmaksas VISIEM 5-6 gadus veciem bērniem, neizdalot atsevišķi nevienu mērķa grupu. Pašvaldība pilnā apmērā izmaksas PII nesedz, taču trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem ir pieejama 50% atlaide par ēdināšanas izdevumiem.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.14€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0.86€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.75€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

Pašvaldība maksā 1,20 EUR/dienā pilsētas izglītības iestādēs un 1,35 EUR/dienā lauku teritorijā esošajās izglītības iestādēs

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

pašvaldība maksā 1,20 EUR/dienā pilsētas izglītības iestādēs un 1,35 EUR/dienā lauku teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

pašvaldība maksā 1,20 EUR/dienā pilsētas izglītības iestādēs, 1,35 EUR/dienā lauku teritorijā esošajās izglītības iestādēs un 2,34 EUR/dienā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

pašvaldība maksā 1,20 EUR/dienā pilsētas izglītības iestādēs, 1,35 EUR/dienā lauku teritorijā esošajās izglītības iestādēs un 2,34 EUR/dienā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

pašvaldība maksā 1,20 EUR/dienā pilsētas izglītības iestādēs, 1,35 EUR/dienā lauku teritorijā esošajās izglītības iestādēs un 2,34 EUR/dienā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

pašvaldība maksā 1,20 EUR/dienā pilsētas izglītības iestādēs, 1,35 EUR/dienā lauku teritorijā esošajās izglītības iestādēs un 2,34 EUR/dienā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Riebiņu PII "Sprīdītis"

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Jo nav nepieciešams.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nav attiecināms. Bērniem ar īpašām vajadzībām - asistents.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Sociālā rehabilitācija - fizioterapija, eregoterapija, reitterapija, ABA terapija. Ja bērns atrodas pirmsskolas izglītības iestādē pašvaldība nodrošina pedagoga palīgu un asistentu.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Nav

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Vokālā studija „MĀZĀS LĀSĪTES” Bērnu deju kolektīvs “Sprīdītis" ZĪMĒŠANAS pulciņš

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldības pilnībā finansētas nodarbības.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

40€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

40€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

0€‎/mēnesī

Bet stipendijas piedāvā pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Preiļu slimnīca": Specialitātei “māsa” studiju programmā “Māszinības” stipendijas apmērs ir 400,00 EUR mēnesī uz 10 mēnešiem viena mācību gada laikā. Finansējums ir pieejams diviem stipendiātiem. Specialitātei “internists” studiju programmā “Rezidentūra medicīnā” stipendijas apmērs uz vienu mācību gadu jeb 10 mēnešiem ir 10000,00 EUR. 400,00 EUR stipendiātam izmaksā reizi mēnesī, 5000,00 EUR mācību maksas segšanai un 1000,00 EUR dalībai starptautiskā konferencē. Finansējums ir pieejams vienam stipendiātam.

Skolēniem audzēkņiem

200€‎/gadā

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Nav attiecināms

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Nav attiecināms.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

gadījumos, kad bērns nebrauc ar pašvaldības transportu tiek piemēroti īpašie risinājumi. Skolēniem kuriem ir nepieciešams nokļūt uz/no mācību iestādes tiek piedāvātas sabiedriskā autobusa E-kartes, kuru izsniedzis pakalpojuma sniedzējs, un ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu braukšanai reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumu sabiedriskā transporta maršrutu autobusos. Vai arī sabiedriskā transporta biļešu kompensēšana, ja ar izmantotā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju nav noslēgts līgums.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Tādus pašus kā visiem citiem bērniem - apmaksāts transports uz un no skolas.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Ar pašvaldības autotransportu veikts nekomerciāls pasažieru (pamatā tieši skolēnu) pārvadājums, atbilstoši Preiļu novada domes sēdē apstiprinātajam maršrutam.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Preiļu novada pašvaldība nenodrošina transportu skolēniem uz profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības nodarbībām.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Preiļu novada pašvaldība nenodrošina transportu skolēniem uz profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības nodarbībām, bet tiek nodrošināts transports uz kultūras, sporta pasākumiem, kuros bērni paši ir dalībnieki.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Preiļu novada pašvaldība nepieņem līdzmaksājumu no vecākiem, transports tiek nodrošināts, budžetā tam ir paredzēti līdzekļi.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Preiļu novada pašvaldība nodrošīna transportu uz sacensībām, olimpiādēm, konkursiem Preiļu novada pašvaldības skolās.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

papildus kultūrizglītības jomā ir radošās industrijas ( mediji, animācija), tehniskās jaunrades jomā ir LEGO, robotika un robotu tehnoloģijas, citās izglītojošajās programmās ir valodas, novadpētniecība, jaunie satiksmes dalībnieki, uzņēmējdarbība un literārā jaunrade.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz visiem (vismaz 40%)

BĒRNIEM INTEREŠU IZGLĪTĪBA IR BEZMAKSAS, ar dažiem izņēmumiem - 7 no 87 programmām ( 8% no visām programmām) ir noteikts vecāku līdzdalības maksājums no 3,00 līdz 4,00 EUR mēnesī.

Dejas

0€‎/mēnesī

Teātris

0€‎/mēnesī

Mūzika

3€‎/mēnesī

maksa 3,00-4,00 EUR/mēnesī ir 2 programmās, līdzdalības maksājums tiek noteikts par mācību gada 8 (astoņiem) mēnešiem (no oktobra līdz maijam) un par nodarbībām vasarā, ja tādas tiek organizētas.

Māksla

3€‎/mēnesī

maksa 3,00-4,00 EUR/mēnesī ir 3 programmās, līdzdalības maksājums tiek noteikts par mācību gada 8 (astoņiem) mēnešiem (no oktobra līdz maijam) un par nodarbībām vasarā, ja tādas tiek organizētas.

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

Folklora

0€‎/mēnesī

Vides izglītība

0€‎/mēnesī

Sports

4€‎/mēnesī

maksa 4,00 EUR/mēnesī ir 1 programmā, līdzdalības maksājums tiek noteikts par mācību gada 8 (astoņiem) mēnešiem (no oktobra līdz maijam) un par nodarbībām vasarā, ja tādas tiek organizētas.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

1.5€‎/mēnesī

Atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt Preiļu novadā deklarētam audzēknim no ģimenes, kura audzina 3 (trīs) un vairāk bērnus.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības saņemt audzēknim, kurš atrodas aizbildniecībā vai ievietots audžuģimenē.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības saņemt audzēknim, kuram noteikta invaliditāte.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības saņemt audzēknim, kuram piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības saņemt audzēknim no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

1,5-4 gadus veci bērni mākslas skolā netiek uzņemti.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

1.5 līdz 5 gadi mūzikas skolā netiek uzņemti

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Profesionālas ievirzes mākslas skolā mācās bērni tikai no 6-7 gadu vecuma, paralēli Vispārizglītojošās skolas 1.klasei

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

5 līdz 7 gadi mūzikas skolā netiek uzņemti

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējums vienam audzēknim mēnesī – 12,00 EUR

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

12€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

6€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

6€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Daļēji tiek nodrošināti materiāli.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

1. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 2. Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle 3. Sitaminstrumentu spēle 4. Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle 5. Pūšaminstrumentu spēle – eifonija spēle 6. Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle 7. Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes spēle 8. Pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle 9. Pūšaminstrumentu spēle – trombona spēle 10. Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle 11. Pūšaminstrumentu spēle – tubas spēle 12. Vokālā mūzika – kora klase

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

1,5-4 gadus veci bērni mūzikas skolā netiek uzņemti.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

1.5 līdz 5 gadi mūzikas skolā netiek uzņemti

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Mūzikas skolā mācās bērni tikai no 6-7 gadu vecuma, paralēli Vispārizglītojošās skolas 1.klasei.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Mūzikas skolā mācās bērni tikai no 6-7 gadu vecuma, paralēli Vispārizglītojošās skolas 1.klasei.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

12€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

6€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Nodrošina mūszikas instrumentsu un mūzikas instrumentu nomu.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Futbols, Galda teniss, Vieglatlētika, Volejbols.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

1.5 - 4 gadus veci bērni sporta skolā netiek uzņemti

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

1,00 EUR/mēnesī 6-7 gadus veciem bērniem (5 gadus veci bērni sporta skolā netiek uzņemti)

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

5-7 gadus veci bērni sporta skolā netiek uzņemti

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

3€‎/mēnesī

Mācību stundu skaits nedēļā/vecāku līdzfinansējums mēnesī: 6 – 10 stundas nedēļā/1,00 EUR mēnesī; 11 – 15 stundas nedēļā/ 2,00 EUR mēnesī; 16 – 24 stundas nedēļā/3,00 EUR mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

1.5€‎/mēnesī

Daudzbērnu ģimenēm apmaksā pusi no līdzfinansējuma. Mācību stundu skaits nedēļā/vecāku līdzfinansējums mēnesī: 6 – 10 stundas nedēļā/0,50 EUR mēnesī; 11 – 15 stundas nedēļā/1,00 EUR mēnesī; 16 – 24 stundas nedēļā/1,50 EUR mēnesī.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Balvas par dalību sacensībās. Apmaksāts transports uz sacensībām, inventārs nodarbībām.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts ir 125,00 EUR/ mēnesī, bet bērniem ar invaliditāti kopš bērnības ir 188,00 EUR/mēnesī. Pabalsts tiek piešķirts 20% apmērā no minimālo ienākumu mediānas valstī.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Persona var saņemt pašvaldības sociālā darbinieka konsultācijas un, nepieciešamības gadījumā, psihologa nodrošinātu atbalstu. Tāpat persona var pretendēt uz mājokļa pabalstu, kas ietver izdevumu segšanu par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu no 18- 24 gadu vecumam.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pašvaldība nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Krīzes centrā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Bērniem, kas dzīvo daudzbērnu audžuģimenēs, pašvaldības vispārizglītojošajās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, daudzbērnu audžuģimenēs tiek nodrošinātas brīvpusdienas , atbalsts tiek sniegts atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto atbalsta veidam un apjomam, piemēram : 50% atlaide no maksas par daudzbērnu audžuģimenēs bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs. Pašvaldība nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Krīzes centrā.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, ar dzīvokļa fondu tiek nodrošināti pirmām kārtām. Personai ir jāgriežas pie speciālista mājokļa jautājumos, kā to paredz pašvaldības saistošie noteikumi.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

1065€‎/vienreizējs

Pašvaldības pabalsts tiek piešķirts kā to paredz MK noteikumi Nr. 857 “ Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes palikušam bērnam” - Vienreizējs pabalsts sadzīves un mīkstā inventāra iegādei 1065,00 EUR, vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 251,00 EUR, bet bērnam ar invaliditāti kopš bērnības 376,00 EUR , Papildinformācija: Pabalstu piešķir % no valstī noteiktās minimālo ienākumu mediānas.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

275€‎/mēnesī

Pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei: bērnam līdz 7 gadu vecumam – 225 EUR, no 7 līdz 18 gadiem – 275 EUR.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Sociālā darbinieka atbalsts un nepieciešamības gadījumā psihologa nodrošināts atbalsts.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Papildus finansiāla atbalsta nav.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Sociālā darbinieka atbalsts un nepieciešamības gadījumā psihologa nodrošināts atbalsts.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

171€‎/mēnesī

Valstī noteiktā atlīdzība.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

171€‎/vienreizējs

Summu 171,00 EUR izdala proporcionāli ar dienu skaitu.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Pašvaldība neizvērtē ģimenes materiālo stāvokli, bet atbalsts tiek sniegts kā mērķgrupai: daudzbērnu ģimene.

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Daudzbērnu ģimenēm vienreizējs pabalsts 40 EUR apmērā mācību līdzekļu iegādei.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas apmeklē pašvaldības vispārizglītojošajās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, daudzbērnu ģimenēs tiek nodrošinātas brīvpusdienas, atbalsts tiek sniegts atbilstoši.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Ja daudzbērnu ģimeņu bērna likumiskajam pārstāvim ir radušies izdevumi par atrašanos stacionārā ar bērnu, viņiem ir tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai par divām stacionārā pavadītajām dienām.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Vienreizējs pabalsts gadā 20 EUR apmērā ģimenēm, kuru ģimenes loceklis ir bērns ar invaliditāti.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Sociālā darbinieka atbalsts un nepieciešamības gadījumā psihologa nodrošināts atbalsts . Specializētā transporta pakalpojums ir pakalpojums bērniem ar invaliditāti, kurām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama pārvietošana guļus stāvoklī vai ratiņkrēslā uz/no ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, atelpas brīža pakalpojums, asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Sociālā darbinieka atbalsts un nepieciešamības gadījumā psihologa nodrošināts atbalsts, atbalsta grupas, izglītojošās grupas.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Sociālā darbinieka atbalsts un nepieciešamības gadījumā psihologa nodrošināts atbalsts, atbalsta grupas, izglītojošās grupas.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pašvaldības transporta pakalpojums -atbalsta pakalpojums trūcīgām ģimenēm , lai nokļūtu uz/no ārstniecības iestādēm, valsts vai pašvaldības institūcijām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transports. Higiēnas pakalpojums- mazgāšanos dušā un veļas mazgāšanu maznodrošinātām ģimenēm, kurām dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas un mazgāšanās iespēju.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pašvaldības transporta pakalpojums -atbalsta pakalpojums trūcīgām ģimenēm , lai nokļūtu uz/no ārstniecības iestādēm, valsts vai pašvaldības institūcijām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu, Higiēnas pakalpojums- mazgāšanos dušā un veļas mazgāšanu trūcīgām ģimenēm, kurām dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas un mazgāšanās iespēju.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās pieejami šāds atbalsts: pašvaldības krīzes centra pakalpojums, sociālā rehabilitācija insitūcijās, pašvaldības transporta un /vai mobilā pacēlēja pakalpojums. Veiksmīga sadarbība ar pašvaldībā esošajām nevalstiskajām biedrībām, lai ģimenēm ar bērniem vasaras periodā nodrošinātu izzinošas nometnes (t.i. daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām ģimenēm, viena vecāka ģimenēm), dažādas labdarības akcijas, lai bērniem ar invaliditāti piepildītu sapņus, lai atbalstītu ģimenes ar bērniem nodrošinot mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem stipendijas, sadarbība ar Latvijas bērnu fondu, lai rastu iespēju organizēt nometnes bērniem ar invaliditāti, lai talantīgiem trūcīgiem bērniem nodrošinātu finansiālu atbalstu, sadarbība ar citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, piesaistot bērniem dažāda vieda papildus atbalstu- Ziemassvētku akcijas trūcīgām, maznodoršinātām ģimenēm ar bērniem, apģērbu, apavus, datortehniku u.c. ikdienā nepieciešamās preces.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Nē, netiek nodrošinātas

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

Nav

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Papildus maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir personas ar invaliditāti (arī bērni invalīdi), maznodrošinātām pensionāru ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Daudzbērnu ģimenēm ir atlaide 50% saskaņā ar likumu.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

50%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

90%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Atbalsts bērnu izglītības jautājumu risināšanā. Konsultācijas un atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un iesaistē NVO.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Bet pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Preiļu slimnīca" ir ieguvusi šādu statusu.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Sadarbībā ar kapitālsabiedrībām, Izglītības pārvaldi un NVO

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

"Jauno vecāku skola" "Veselības veicināšanas projektu" ietvaros sadarbībā ar SIA "Preiļu slimnīca".

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Bērni, jaunieši, NVO, uzņēmēji.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Daudzbērnu ģiemenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Tiek apmaksātas divas dienas stacionārā.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Skolā tiek nodrošināts psihologs vai sociālais pedagogs.

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldība piedalās "Veselības veicināšanas" projektā ar vairākām aktivitātēm. Pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Preiļu slimnīca" ir izveidotas fitnesa centrs "PS Fit" Pašvaldība apmaksā rehabilitācijas nodarbības bērniem un jauniešiem, kam fizioterapeits nosaka diagnozi, kam nepieciešama fizioterapija.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Mazo grantu konkurss un atbalsts NVO projektiem līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Preiļu novada pašvaldībā darbojas Krīzes centrs.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ukrainas iedzīvotājiem tiek nodrošināts: 1. Mājoklis līdz 30 dienām no ierašanās brīža Preiļu pašvaldībā. Pēc tam tiek nodrošināta īrējama dzīvojamā platība. 2. Tiek nodrošināta ēdināšana 30 dienas no ierašanās brīža Preiļu pašvaldībā. 3. Tiek nodrošināts atbalsts darba meklētājiem. 4. Pašvaldība iesaistās ziedojumu vākšanas kampaņās gan naudas, gan sadzīves priekšmetu un apģērbu. 5. Pašvaldība sūta humānās palīdzības kravas uz Ņižinas pilsētu, kas ir Preiļu novada sadraudzības pilsēta. 6. Pašvaldība organizē nometnes bērniem no Ukrainas.

Dienas centrs senioriem

Nav

Bibliotēka

Preiļu novadā ir viens no blīvākajiem bibliotēku tīkliem Latvijā - http://preilubiblioteka.lv/index.php?mod=news&cat=1096

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

Nav

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://preili.lv/pasvaldiba/

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Velo novietnes ir pie visām pašvaldības iestādēm. Ir izbūvēti trīs velo celiņi un šobrīd visos jaunajos ietvju remontu tiek plānots iekļaut arī velo celiņu izbūvi.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Iestādēs norādes un uzraksti veidoti kontrastējoši un burtu izmērā, kas ļauj tos izlasīt arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Veselības aprūpes iestādē SIA "Preiļu slimnīca" nodrošināts braila raksta cilnis uz margām.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Atpūtas parks "Vecvītoli" Upmalas pagasta Vecvārkavā.. Bērnu rotaļu un sporta laukumi atbilstoši vecuma grupām pie PII "Pasaciņa". Plānots izbūvēt publisku laukumu ar dažādām āra aktivitāšu zonām- “Žika” laukums Preiļos, Kārsavas ielā.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

1. "Geļenovas parks" publiskā peldvieta, pie Geļenovas ezera, kas aprīkota, gan ar lapeni, gan bērnu rotaļu laukumu, gan laivu un katamarānu piestātni. 2. Preiļu pludmalē tiek nepārtraukti atjaunota un uzturēta publiskā infrastruktūra un bērnu rotaļu laukumiņi. 3. Peldvieta Aglonā pie Cirīša ezera tiek nepārtraukti atjaunota un uzturēta publiskā infrastruktūra un bērnu rotaļu laukumiņi.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

1. Preiļu parks ar lielu atpūtas, sporta un pludmales zonu. 2. Preiļu BMX trase. 3. Pastaigu takas - Pelēču purva taka un taka ap Salmeja ezeru. 4. Salmeja skatu tornis.

Skip to content