Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Atbrīvošanas alejā 93, LV-4601
+371 64607605 vai 64607609
 • Visi bērni ir nodrošināti ar vietām renovētās mūsdienīgās pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Rēzeknē bērniem ir plašas interešu izglītības iespējas (vispārējās izglītības iestādēs, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolā un citur)
 • Kopš 2014. gada Rēzeknes pilsētā tiek realizēta speciāla programma “Bērnu rotaļu un sporta laukumi”. Līdz 2019. gadam pēc iedzīvotāju pieprasījuma jau ir izveidoti, piegādāti un aprīkoti 50 laukumi ar kopējo pašvaldības finansējumu 292 000 eiro.

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

250€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

250€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

1000€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

1000€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

1500€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Jaunie vecāki dāvanā saņem grāmatu “Mūsu bērns”, kurā piefiksēt svarīgākos dzīves mirkļus no mazulīša pirmā dzīves gada.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

5.-7. klasei. Audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un bērniem ar invaliditāti.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un bērniem ar invaliditāti, kā arī bērniem, kuri apmeklē speciālās pirmskolas izglītības grupas.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.93€‎/dienā

50% apmērā (pilna summa par ēdināšanu 2,93 eiro)

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.98€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.95€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.23€‎/dienā

50% apmērā (pilna summa par ēdināšanu 3,23 eiro)

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.07€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2€‎/dienā

Pašvaldība finansē ēdināšanu vienīgi 7. klasei (no šīs klašu grupas).

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

2,00 eiro 7. klasei, 0,00 eiro 8. un 9. klasei.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

0,00 eiro 7. klasei. 2,00 eiro 8. un 9. klasei.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība sedz ēdnīcu uzturēšanas izdevumus.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Nefinansē. Privātu PII pilsētā nemaz nav.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nefinansē.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Tas atkarīgs no skolas.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Nodrošina bez maksas.

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Uz 2022./2023. mācību gada 1. septembri rindas nav.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Šādu grupu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nav. Diennakts grupa pirmsskolas vecuma bērniem ar attīstības traucējumiem ir pieejama speciālajā izglītības iestādē Rēzeknes pamatskolā–attīstības centrā.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

239.2€‎/mēnesī

Saskaņā ar 2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 281 2022. gadā pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts 239,20 eiro.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

134.17€‎/mēnesī

Saskaņā ar 2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 281 2022. gadā pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts 134,17 eiro. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pašvaldība finansē 100%.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Nav paredzēts.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nav paredzēts.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 3 daļas 13. punktam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana speciālās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Ja vecāks izvēlas, ka viņa bērns apmeklēs citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (Rēzeknes pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni visvairāk apmeklē Rēzeknes novada PII), tad Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība savstarpējo norēķinu kārtībā slēdz līgumu par piedalīšanos attiecīgās pašvaldības padotībā esošas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā.

Ja vecāks izvēlas, ka viņa bērns apmeklēs citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (Rēzeknes pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni visvairāk apmeklē Rēzeknes novada PII), tad Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība savstarpējo norēķinu kārtībā slēdz līgumu par piedalīšanos attiecīgās pašvaldības padotībā esošas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

30€‎/vienreizējs

30,00 eiro vērtībā dāvanu karte.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Nav paredzēts

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Nav paredzēts

Nav paredzēts

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs" piedāvā bezmaksas interešu izglītību (dejas, kulinārijas pulciņš, sports, radošās darbnīcas, zīmēšana un veidošana u.c.) arī pirmsskolas vecuma bērniem. Rēzeknes pilsētas Bērnu - jaunatnes sporta skola piedāvā sporta nodarbības arī pirmsskolas vecuma bērniem.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Ar trūcīgās ģimenes statusu ir piemērojamas atlaides. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs" un Rēzeknes pilsētas Bērnu - jaunatnes sporta skola piedāvā bezmaksas interešu izglītību.

Skolēnam

30€‎/vienreizējs

30,00 eiro vērtībā dāvanu karte pirmklasniekiem.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Tāds pabalsta veids nav paredzēts.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Tāds pabalsta veids nav paredzēts.

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Tāds pabalsta veids nav paredzēts.

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Tāds pabalsta veids nav paredzēts.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/vienreizējs

Tāds pabalsta veids nav paredzēts.

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Stipendijas izmaksas skolēniem pašvaldībā nav paredzētas.

Studentiem

649.35€‎/mēnesī

Tiek piešķirtas: Studiju programmā rezidentūrā, specialitātēs "Reimatologs" un "Mutes, sejas un žokļu ķirurgs".

Skolēniem audzēkņiem

200€‎/gadā

Skolēniem/audzēkņiem saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 12.05.2022. lēmumu Nr. 418., 2021./2022.m.g. naudas balvas tika noteiktas no 100 eiro (par Atzinību valsts mēroga pasākumā) līdz 200 eiro (par I vietu valsts mēroga pasākumā). Par starptautiska mēroga sasniegumiem - līdz 400 eiro.

Studentiem

0€‎/gadā

Studentiem naudas balvas netiek piešķirtas, taču tiek piešķirtas stipendijas.

Skolēniem audzēkņiem

Visās vispārējās izglītības iestādēs pašvaldība finansē sociālo pedagogu darbu.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Ar atsevišķiem studentiem ir noslēgti sadarbības līgumi par studiju maksas segšanu.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Pašvaldībā tiesības bez maksas vai ar maksas atvieglojumiem braukt sabiedriskajā transportā nosaka Rēzeknes pilsētas domes 2017. gada 6. marta saistošie noteikumi Nr .5 «Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā»: pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, tostarp tie, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā (3 .punkts), Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.–12. klašu skolēniem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, – ar 50% atlaidi no biļetes cenas (4.2. punkts), personām, kuras mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās studējošiem un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknē, – ar 100% atlaidi no biļetes cenas (4.3. punkts).

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Personām ar III invaliditātes grupu, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, pilsētas sabiedriskajā transportā ir tiesības braukt bez maksas (ar Rēzeknieša karti).

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

Nav

Īpašs transports skolēnu pārvadājumiem pašvaldībā netiek nodrošināts (pilsētas teritorijā nav tāda nepieciešamība), izņemtot bērnu invalīdu pārvadājumus, ko nodrošina Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra specializētais transports. .

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Bērni ar Rēzeknieša karti (deklarētie Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorijā) var izmantot pilsētas sabiedrisko transportu bezmaksas, lai nokļūtu uz interešu izglītības nodarbībām.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi ar Rēzeknieša karti (kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības teritorijā) izmanto sabiedrisko transportu Rēzeknē bezmaksas.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

2015. gada 30. janvāra Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr.970 nosaka vienotu pieeju ēdināšanas, ceļa un nakstmītņu apmaksai Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri piedalās novada, valsts līmeņa un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konferencēs, konkursos. Līdz ar to vecāku līdzmaksājums nav nepieciešams.

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Ļoti plašas interešu izglītības iespējas nodrošina Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs". Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” 2022./2023. mācību gadā bērniem un jauniešiem (no 4 līdz 25 gadiem) tiek piedāvāts plašs un daudzveidīgs interešu izglītības programmu klāsts, kas nodrošinās jaunu zināšanu, prasmju, iemaņu apguvi atbilstoši dažādajām vajadzībām. Tiek piedāvātas 68 interešu izglītības programmas: • 35 kultūrizglītības programmas (Vokāli - instrumentālo ansambļu spēle, Popgrupas, Solisti – vokālisti, Vokālā studija, Ģitāras spēles apmācības, Vizuālā māksla, Keramikas pulciņš, Podnieku darbnīca, Zīda un stikla apgleznošana, Zīmēšanas un veidošanas pulciņš, Mākslas pamati. Grafika un gleznošana, Zīmēšana ar zīmuļiem, Gleznošana ar priekšzināšanām, Gleznošana, Fimo plastikas māksla, Radošais biznesmenis, Dāvanu darbnīca, Studija "Dari pats!'', Veidošanas darbnīca "Sīkplastikas prieks", Folkloras studija "Vīteri'', Mūsdienu dejas, Tērpu un aksesuāru šūšana,Klasiskā deja (balets), Estrādes deja, Rokdarbu māksla, Kulinārijas pulciņi, Te un tagad (klubiņš bērniem ar īpašām vajadzībām) • 7 sporta programmas (Aerobika, Trenažieru zālē , Vingrojam uz trenažieriem, Šahs Sporta programma bērniem "Mazulītis", Deju ritmika); • 2 vides izglītības programmas (Vides izglītības programma "4 H'', floristika); • 11 tehniskās jaunrades programmas (Lego robotika, Zeimuļs TV, Lidmodelisms, Robotehnika, Elektronika, Tehniskā modelēšana un kokapstrāde, Restaurācijas pamati, Fotopulciņš "Zibsnis'', Fotopulciņš "Zibsnītis", Datoranimācija "Stop motion"); • 4 jauniešu iniciatīvu programmas (Jaunieši darbībā, Jaunatne - Latvijas nākotne, Mana vieta pasaulē, Jaunieši - nākotnes virzītājspēks) • 9 citas programmas (Te un tagad (klubiņš bērniem ar īpašām vajadzībām) Palīdzi man izdarīt pašam (klubiņš bērniem ar īpašām vajadzībām), Krāsainie roku darbiņi (bērniem ar īpašām vajadzībām), Drošības mācību klase, Spēļu un brīvā laika istaba, Stila un make-up programma, Astronomija, Smilšu pasaule). Sīkāka informācija par ARPC “Zeimuļs” nodarbībām atrodama mājas lapā www.zeimuls.lv , sadaļā Interešu izglītība. http://zeimuls.lv/interesu-izglitiba/ Tāpat plašas interešu izglītības iespējas piedāvā vispārizglītojošas izglītības iestādes.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Cits

Mūsu pašvaldībā uz vietas ir pieejama jebkāda veida interešu izglītība un nav nepieciešamības nodrošināt nodarbības ārpus savas pašvaldības teritorijai.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Ar valsts finansējumu pedagogu darba atalgojumam, pašvaldības un vecāku atbalstu, interešu izglītība ir pieejama visiem bērniem un jauniešiem, kas tajā grib iesaistīties. Visas interešu izglītības programmas ir bez maksas.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Pašvaldība piedāvā bezmaksas interešu izglītību visām mērķgrupām.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Pašvaldība piedāvā bezmaksas interešu izglītību visām mērķgrupām.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Pašvaldība piedāvā bezmaksas interešu izglītību visām mērķgrupām.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Pašvaldība piedāvā bezmaksas interešu izglītību visām mērķgrupām.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Pašvaldība piedāvā bezmaksas interešu izglītību visām mērķgrupām.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Jā, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” bērniem no 10 gadu vecuma. Programma tiek īstenota 7 gadus, un šajā laikā bērni apgūst zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, maketēšanu, datorgrafiku, dizaina pamatus, tēlniecības pamatus un citus priekšmetus.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Pirmsskolas vecumposmā (1,5 - 5 gadi) Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola nepiedāvā interešu izglītības iespējas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Pirmsskolas/sākumskolas vecumposmā (5 - 7 gadi) Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola nepiedāvā interešu izglītības iespējas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Bērnu vecākiem ir jāsedz daļa mācību maksas, kā arī jānodrošina pamatdarba līdzekļi bērnam, piemēram, zīmuļi, ūdenskrāsas. Pārējos darba materiālus (mālu veidošanai, audumus krāsošanai u.t.t. nodrošina skola).

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

12€‎/mēnesī

Bērnu vecākiem ir jāsedz daļa mācību maksas, kā arī jānodrošina pamatdarba līdzekļi bērnam, piemēram, zīmuļi, ūdenskrāsas. Pārējos darba materiālus (mālu veidošanai, audumus krāsošanai u.t.t. nodrošina skola).

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Nevienai

Tā kā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

12€‎/mēnesī

Tā kā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

12€‎/mēnesī

Tā kā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam ar invaliditāti

12€‎/mēnesī

Tā kā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

12€‎/mēnesī

Tā kā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

12€‎/mēnesī

Tā kā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldībā ir pieejamas divas mūzikas skolas: Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola un Zanes mūzikas skola (privāta mācību iestāde).

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

• Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle; • Taustiņinstrumentu spēle – Ērģeļspēle; • Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle; • Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle; • Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle; • Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle; • Vokālā mūzika – Kora klase; • Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle; • Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle; • Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle; • Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle; • Sitaminstrumentu spēle.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Pirmsskolas vecumposmā (1,5 - 5 gadi) Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola nepiedāvā profesionālās ievirzes izglītības iespējas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Pirmsskolas vecumposmā (5 - 7gadi) Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola nepiedāvā profesionālās ievirzes izglītības iespējas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolā vecāku līdzfinansējums ir 15 EUR mēnesī.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Nevienai

Tā kā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

15€‎/mēnesī

Tā kā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

15€‎/mēnesī

Tā kā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam ar invaliditāti

15€‎/mēnesī

Tā kā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

15€‎/mēnesī

Tā kā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

15€‎/mēnesī

Tā kā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, tad pašvaldība nesedz izmaksas nevienai mērķa grupai.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Nekādu, jo Rēzeknes mūzikas vidusskola ir Kultūras ministrijas pakļautībā, bet ne pašvaldības.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Rēzeknes pilsētas Bērnu - jaunatnes sporta skola.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

2022./23. mācību gadā tiek piedāvātas programmas šādos sporta veidos: basketbols, futbols, peldēšana, hokejs, volejbols, florbols, grieķu-romiešu cīņa, šahs, vieglatlētika, daiļslidošana, galda teniss, mākslas vingrošana un vispārējā fiziskā sagatavotība.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Visiem bērniem mācības ir bezmaksas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Visiem bērniem mācības ir bezmakasas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

Visiem bērniem mācības ir bezmakasas.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde un nosedz izmaksas visām mērķa grupām.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde un nosedz izmaksas visām mērķa grupām.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde un nosedz izmaksas visām mērķa grupām.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde un nosedz izmaksas visām mērķa grupām.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde un nosedz izmaksas visām mērķa grupām.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde un nosedz izmaksas visām mērķa grupām.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Transports uz sacensībām, formas tērpus nodarbībām uz sacensībām.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

163,00 EUR bērnam invalīdam kopš bērnības

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

218,00 EUR pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, 327,00 EUR bērnam invalīdam kopš dzimšanas. 820,05 EUR sadzīves priekšmetu iegādei. Sociālā darba pakalpojumus, psihologa pakalpojumus un ģimenes asistenta pakalpojums (līdz 14 stundām nedēļā) bezmaksas.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Cita veida atbalsts

Psihologa pakalpojums un izglītojošie un saturīga brīvā laika pavadīšanas pasākumi Bērnu un jauniešu dienas centrā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

100 EUR mēnesī pabalsts aizbildnim.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Psihologa pakalpojums un izglītojošie un saturīga brīvā laika pavadīšanas pasākumi Bērnu un jauniešu dienas centrā.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, likumā paredzētajā kārtībā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

100€‎/vienreizējs

100 eiro mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

258€‎/mēnesī

258 eiro mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

258€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

171€‎/vienreizējs

Proporcionāli dienu skaitam

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

100€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Psihologa konsultācijas bezmaksas, PII 50% apmaksa daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Psihologa konsultācijas bezmaksas, PII 50% apmaksa daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Cits

PII apmaksa 100% bērniem ar invaliditāti. Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums SIA "Rāzna". Aprūpes mājās pakalpojums.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

PII apmaksa 100% bērniem ar invaliditāti. Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums SIA "Rāzna". Aprūpes mājās pakalpojums. Dienas aprūpes centra pakalpojums.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Aprūpe mājās pakalpojums.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Psihologa konsultācijas aprūpētājiem.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Izglītojošās nodarbības aprūpētājiem.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Cita veida atbalsts

Psihologa pakalpojums ir bezmaksas visiem ģimenes locekļiem.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Psihologa pakalpojums ir bezmaksas visiem ģimenes locekļiem.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pusdienu apmaksa skolās līdz 9.klasei un PII izdevumu apmaksa.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Psihologa pakalpojums ir bezmaksas visiem ģimenes locekļiem.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Psihologa pakalpojums ir bezmaksas visiem ģimenes locekļiem.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pusdienu apmaksa skolās līdz 9.klasei un PII izdevumu apmaksa.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Psihologa pakalpojums ir bezmaksas pašvaldībā dzīvojošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, daudzbērnu ģimenēm, bērniem invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem, grūtniecēm, personām krīzes situācijā un viņu ģimenes locekļiem, personām vai ģimenēm ar institūciju rakstisku pieprasījumu. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” organizēts darbs ar ģimenēm, kas nodrošina ģimenes vērtību saglabāšanu un veicināšanu, kā arī paaugstina ģimenes prestižu sabiedrībā. Visa gada laikā vecākiem kopā ar bērniem ir iespēja piedalīties ģimenes svētkos, dažādos konkursos, ģimenes darbnīcās, foto izstādēs, labdarības pasākumos, sporta pasākumos, kā arī apmeklēt koncertus visai ģimenei, tirdziņus un dažādas kopīgas tematiskas nodarbības. Vecākiem ir iespēja apmeklēt interesantas nodarbības – radošās un kulinārijas meistarklases, konferences, seminārus, izglītojošas lekcijas, kā arī tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, radošās darbnīcas u.c. Viens no iemīļotākajiem pasākumiem ir kopīgie pārgājieni. Kopā tiek svinēta arī “Mātes diena”, “Tēva dienas”, “Ģimenes diena”, “Lieldienas”, “Ziemassvētki” u.c. Centrā „Zeimuļs” organizēta Vecāku nedēļa, kuras ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem, notiek pasākums «TĒJA ar vecākiem», kur vecākiem ir iespēja pie tējas tases draudzīgā atmosfērā parunāties un apspriest interesējošus jautājumus ar Centra “Zeimuļs” pasniedzējiem un darbiniekiem, politiķiem un speciālistiem. Par skaistu tradīciju Starptautiskajā ģimenes dienā ir kļuvis aktīvāko Rēzeknes ģimeņu apbalvošana četras nominācijās – «Aktīvākā ģimene», «Talantīgākā ģimene», «Radošākā ģimene» un «Skanīgākā ģimene». Pasākuma mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ģimenes vērtību nozīmei un godināt ģimenes, kas ar saviem sasniegumiem sniegušas ieguldījumu ģimenes vērtību un tradīciju attīstībā. Ģimeņu atsaucība un ieinteresētība ir pierādījums, ka pilsētā tiešām ir draudzīga vide jebkura vecuma iedzīvotājam.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Darbdienās no plkst. 8:00 līdz 14:00 (brīvajās stundās), apmeklējot peldbaseinu, tiek piešķirta 20% atlaide ikvienam apmeklētājam, saskaņojot apmeklējuma laiku ar peldbaseina administratoru. Darbdienās pēc plkst. 14.00 līdz plkst. 22.00 un sestdienās Rēzeknieša kartes īpašniekiem tiek piešķirta 10% atlaide.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

10-30%

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumos, pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" šādām personām: maznodrošinātās personas, kuras ir izliktas no īrētas vai tai piederošas dzīvojamās telpas, kuras ir pensionāri vai invalīdi, vai ar kurām kopā dzīvo vismaz viens nepilngadīgs bērns; maznodrošinātām personām pēc ieslodzījuma, bāreņiem, kā arī pamatojoties uz domes 15.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" Rēzeknes pilsētā šādām personām: maznodrošinātām personām, kuras ir izliktas no īrētās dzīvojamās telpas, kuras ir sasniegušas pensiju vai ir invalīdi, kuriem ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai arī darbaspējīgas maznodrošinātas personas.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Maznodrošinātām personām, bāreņiem, speciālistiem, kuri īpaši vajadzīgi pilsētai (piem., mediķiem).

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, daudzbērnu ģimenēm
 • Jā, audžuģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Mājokļa pabalsta ietvaros.

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

0%

Audžuģimenēm

50%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Pašvaldība sadarbojas ar reģionālo koordinatoru ( Latgales plānošanas reģions), kura galvenais uzdevums ir uzrunāt potenciālos remigrantus un noskaidrot to vajadzības, sagatavot atbilstošus piedāvājumus par darba un dzīves iespējām Latvijā. Pašvaldība sniedz informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, pieejamo privāto un pašvaldības dzīvojamo fondu un uzņēmējdarbības iespējām un darba iespējām.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Informatīvo.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

SIA "Olimpiskais centrs "Rēzekne" - atlaides āra baseina apmeklējumam. SIA "Rezeknes slimnīca" - dāvanas jaundzimušajam. SIA "Latgales vēstniecība "GORS" - atlaides pasākumu apmeklējumam.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Pašvaldības kapitālsabiedrība Austrumlatvijas koncertzāle "Latgales vēstniecība GORS" ir ieguvusi ģimenei draudzīgas darbavietas nomināciju, kļūstot par Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās valsts programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieci.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības konkursa līdzfinansējuma piešķiršanas nolikumu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" martā izsludināja konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem, lai atbalstītu jauniešu nodarbinātību vasaras periodā, veicinātu jauniešu karjeras attīstību Rēzeknes pilsētā, sekmētu jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū. Pašvaldības finansējums jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai tika piešķirts jauniešu minimālajam atalgojumam par 20 darba dienām vasaras periodā (jūnijs-augusts) līdz 6 darba stundām darba dienā. Jaunieši strādāja pārvaldē "Sociālais dienests", "Sporta pārvaldē" un Pašvaldības iestādē ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” .

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Izglītojošās lekcijas "Vecāku skola", Apmācības vecākiem: "Bērnu emocionālā audzināšana", "Ceļvedis audzinot pusaudzi", "STOP 4-7 programma", Pensionāru dienas centrs piedāvā dažādus kursus un pulciņus senioriem.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Izglītojošās lekcijas "Vecāku skola", Apmācības vecākiem: "Bērnu emocionālā audzināšana", "Ceļvedis audzinot pusaudzi", "STOP 4-7 programma", Pensionāru dienas centrs piedāvā dažādus kursus.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Izglītojošās lekcijas "Vecāku skola", Apmācības vecākiem: "Bērnu emocionālā audzināšana", "Ceļvedis audzinot pusaudzi" pašvaldība finansē 100%

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Pedagogiem, speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem, sociālajiem darbiniekiem u.tml.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Senioriem

Afganistānas kara veterāniem, pilngadīgām personām ar GRT, kuri apmeklē dienas aprūpes centra pakalpojumu.

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Vienai personai atbilstoši saistošajiem noteikumiem 325 eiro par 12 medicīnas rehabilitācijas dienu kursu.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Personai krīzes situācijā un ģimenes locekļiem.

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

ABA terapija, smilšu spēles terapijas metode.

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pilsētā ir ļoti labi attīstīta sporta inrastruktūra, stadioni, Olimpiskais centrs, peldabaseini, tiek organizēti dažādi veselību veicinoši pasākumi (velobraucieni u.c.), ir izveidotas pastaigu takas un plānots izveidot veselības taku. Šobrīd pašvaldība realizē projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas iedzīvotajiem, uzsvaru liekot uz trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti, kā arī iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem. Projekta ietvaros tiek piedāvātas bezmaksas slidošanas, peldēšanas, jogas, brīvdabas nodarbības, nometnes un profilaktiskie pasākumi dažadām mērķgrupām.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Visciešākā sadarbība izveidojošies ar Rēzeknes māmiņu klubu, biedrību "Eņģeli ar mums", biedrību “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, biedrību "Saules stars AV".

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

NVO var piedalīties (un piedalās) atklātajos konkursos, piemēram, nometņu organizēšana, darbs ar jauniešiem vai mazie kultūras projekti.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Rēzeknes Sociālā dienesta Atbalsta nodaļā ir 5 darbinieki ar šādu amata nosaukumu, taču arī citi sociālā darba veicēji strādā ar ģimenēm un sniedz atbalstu, ja tas ir nepieciešams.

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pašvaldība nodrošina: Krīzes centra pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, psihologa pakalpojums personām un ģimenēm ar bērniem, materiālais pabalsts krīzes situācijā.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Pašvaldība sniedz plaša spektra atbalstu atbilstoši likuma prasībām. Ir nozīmēti pašvaldības koordinatori par iespējām palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem. Regulāri tiek apkopota informācija par nodarbinātības iespējām Rēzeknē. Aicina iesaistīties pašvaldības iedzīvotājus un uzņēmējus atbalsta sniegšanā. Apkopo informāciju par dzīvojamo fondu. Aktīvi darbojas dažādas iniciatīvu grupas. Rēzeknē Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt konsultācijas un praktisku atbalstu, tai skaitā: • pieteikties vīzai, • iesniegt pieteikumus personas kodu izsniegšanai un saņemt personas kodus, • saņemt pārtikas, saimniecības un higiēnas preču paku, • saņemt informāciju par izglītības iespējām Rēzeknē, • saņemt konsultācijas par nodarbinātību, • saņemt psiholoģiskas konsultācijas. Tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ir reģistrēti Rēzeknē var arī: • pieteikties pabalstam krīzes situācijā, garantētā minimālā ienākuma, pabalstam un mājokļa pabalstam, izziņai pārtikas paku saņemšanai, • saņemt informāciju par reģistrāciju skolās un bērnudārzos, • saņemt bezmaksas Latvijas SIM kartes un e-talonus sabiedriskā transporta izmantošanai.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Rēzeknes pilsētas Jauniešu atvērtais centrs "JACis”, Sociālā dienesta Bērnu un jauniešu dienas centrs.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs "Draugu centrs". ARPC “Zeimuļs” pārraudzībā darbojas divi jaunatnes neformālās izglītības centri – Rēzeknes pilsētas Jauniešu atvērtais centrs "JACis” un Jaunatnes iniciatīvu centrs “Draugu centrs”. Jaunatnes lietu nodaļa veic darbu ar jaunatni un sekmē jauniešu neformālās izglītības iespējas, nodrošinot ARPC “Zeimuļs” pārraudzībā esošo neformālās izglītības virzienu darbību un jaunatnes iniciatīvu plānotu pasākumu attīstību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgai izaugsmei Rēzeknes pašvaldībā.

Dienas centrs senioriem

IR

Pensionāru dienas centrā darbojas pulciņi: “Adīšanas un tamborēšanas māksla”, “Savu roku māksla”, “Šujam kopā!”, “Pērļošanas un izšūšanas pulciņš”, angļu, vācu, spāņu un franču valodas pulciņi, intelektuālās attīstības un atmiņas trenēšanas pulciņš, kā arī vokālais ansamblis “Zelta rudens”, deju kopa “Varavīksne”, nūjotāju klubiņš, dramatiskais kolektīvs “Kur gan citur”.

Bibliotēka

3 bibliotēkas - Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. bibliotēka un Bērnu bibliotēka, kā arī specializētais grāmatu izsniegšanas punkts (Medicīnas bibliotēka).

Publiskā ledushalle

IR

"Olimpiskais centrs Rēzekne" ledus halle.

Publiskais sporta centrs

IR

Sporta pārvaldes sporta komplekss, Olimpiskais centrs Rēzekne.

Publiskā āra slidotava

IR

Pie piepūšamās futbola halles.

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Sporta pārvaldes Stadions ar futbola laukumu, piepūšamā futbola halle, skolu stadioni, Olimpiskā centra futbola laukums, sporta infrastruktūra Ziemeļu rajona parka, āra trenažieri un velo celiņi Raiņa parkā.

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://rezekne.lv/sporta-bazes/ ; https://rezekne.lv/jauniesu-centri/ ; http://www.rezeknesbiblioteka.lv/ ; https://www.sdrezekne.lv/ ; https://rezekne.lv/2021/11/24/rezekne-ir-izveidots-dienas-aprupes-centrs-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-centrs-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem/ ; https://ocr.lv/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Pašvaldībā ir vairāki rotaļu laukumu kompleksi: Festivāla parkā Raiņa parkā Ziemeļu rajona parkā Rotaļu laukumi dzīvojamo māju pagalmos Raiņa parkā izveidots BTA Velozinis. Jau šobrīd trasi regulāri izmanto apkārt esošo bērnudārzu audzēkņi un citi Raiņa parka viesi.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Kopš 2014. gada Rēzeknes pilsētā tiek realizēta speciāla programma “Bērnu rotaļu un sporta laukumi”.

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem-āra trenažieri parkos, sporta infrastruktūra, veselības takas.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Būvējot/veicot objektu renovāciju tiek ievērotas būvnormatīvu prasības attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Personām ar kustību traucējumiem tiek veiktas centrālo ieeju pārbūves darbi. Dažās ēkās ir izbuvēti lifti vai pacēlāji, kas atvieglo cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu, pārvietošanos un uzturēšanos iestādēs. Makšķerēšanas vietās nodrošinātas horizontālas platformas kur cilvēkam, kas pārvietojas riteņkrēslā, būtu iespējams makšķerēt. Uz dabas takām ir jāparedzētas vietas ar solu, lai cilvēki, kuriem tas nepieciešams, varētu atpūsties.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Pašvaldība veic ieguldījumus velokultūras veicināšanā un infrastruktūras attīstīšanā, publiskās vietās uzstādot kvalitatīvas velonovietnes un ieviešot citus riteņbraucējiem draudzīgus risinājumus. Pašvaldība strādā pie velomaršrutu izstrādāšanas un apvienotu gājēju un veloceliņu izveidošanas. Izstrādātais projekts paredz savienot pilsētas centru ar agrāk izbūvētājiem maršrutiem, attīstot un izveidojot veloceliņu infrastruktūru. Liela loma atvēlēta gājēju un velosipēdistu drošības palielināšanas pasākumiem. Raiņa parkā izveidots BTA Velozinis. Jau šobrīd trasi regulāri izmanto apkārt esošo bērnudārzu audzēkņi un citi Raiņa parka viesi. BTA Velozinis trase – tā ir izglītojoša vide, kas māca par drošu braukšanu pilsētvidē. Šī trase lieliski papildina aktīvās atpūtas iespējas pilsētā ar rūpīgi izstrādātu un izglītojošu velotrasi gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas drošos apstākļos māca apgūt veloprasmes un piedāvā dažādas velospēles.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Būvējot/veicot objektu renovāciju tiek ievērotas būvnormatīvu prasības attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Pabeigta Kovšu ezera parka izveide, kas kļuvusi par populāru atpūtas vietu katram dabas un aktīvās atpūtas cienītājam, kur papildus dabas ainavām ir pieejamas arī dažādas izklaides, aktivitātes un pakalpojumi. Parks ir veidots no jauna, un pēc teritorijas labiekārtošanas darbiem sadalīts vairākās zonās. https://rezekne.sfera360.lv/ 2022.gadā pašvaldība izstrādāja divus būvprojektus. Izstrādātajā būvprojektā “Upes teritorijas (siltumtrases teritorijas) labiekārtošanas būvprojektu” risinājumi izstrādāti atbilstoši teritoriju raksturam. Projektā izdalītas sekojošas zonas un objekti – trīs tilti upes šķērsošanai, bērnu aktivitāšu zona, jauniešu un sporta aktivitāšu zona, stiprināts zāliena laukums īslaicīgiem pasākumiem, kopienas dārzs, mierīgās atpūtas zonas un pikniku vietas, laipas pie ūdens un mazo ūdens transportu piestātnes, pastaigu laipas. Izstrādātajā būvprojektā “Pilskalna parka izveide” risinājumi veidoti sinerģijā ar apkaimes nozīmes ainavu telpu - daudzveidīgu un dzīvīgu publisko ārtelpu, kas tematiski saistīta ar pilskalna kultūrvēsturisko vērtību. Projektā ietverti vēsturiskās stilizācijas elementi, kam piemīt kultūras vērtību atspoguļojoša noskaņa. Projektā paredzēti atraktīvi vides objekti un elementi, kas dažādām vecuma grupām radīs iespēju radoši pavadīt laiku.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Kovšu ezera peldvieta. Pludmales zonas garums 350 m. Maksimālais peldētāju skaits peldsezonas laikā (dienā)-300. Peldvieta ir labiekārtota. Peldsezonas laikā ir pieejamas tualetes, ir atkritumu savākšanas tvertnes, informācijas stendi, ģērbtuves, ir ierīkots bērnu rotaļu laukums. Sportiskām aktivitātēm ir izveidoti 2 volejbola laukumi. Peldvieta kļuvusi iecienīta, jo tai ir: ērta piekļuve un tīra krasta zona, drošs ūdenstilpes pamata reljefs, labvēlīgs hidroloģiskais režīms – nav krasu ūdens līmeņa svārstību, automašīnu stāvlaukums, blakus peldvietai tiek piedāvātas aktīvās atpūtas iespējas (ir rotaļu laukums bērniem, volejbola laukumi), ir ar bojām norobežota peldēšanas zona. Peldvieta ir viena no šobrīd visintensīvāk izmantotajām peldvietām Rēzeknes pilsētā.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Skeitparks, piknikas vietas parkos un gar Rēzeknes upi, pastaigu takas apkārt ezeram un gar upi. Pieejams nožogots un aprīkots suņu laukums.

Skip to content