Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Atbrīvošanas alejā 93, LV-4601
+371 64607605 vai 64607609
  • Visi bērni ir nodrošināti ar vietām renovētās mūsdienīgās pirmsskolas izglītības iestādēs.
  • Rēzeknē bērniem ir plašas interešu izglītības iespējas (vispārējās izglītības iestādēs, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolā un citur)
  • Kopš 2014. gada Rēzeknes pilsētā tiek realizēta speciāla programma “Bērnu rotaļu un sporta laukumi”. Līdz 2019. gadam pēc iedzīvotāju pieprasījuma jau ir izveidoti, piegādāti un aprīkoti 50 laukumi ar kopējo pašvaldības finansējumu 292 000 eiro.