Krāslavas novada pašvaldība

Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601, Latvija
+371-65624383

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

450€‎/vienreizējs

Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: 200 euro – pēc bērna piedzimšanas; 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

450€‎/vienreizējs

Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: 200 euro – pēc bērna piedzimšanas; 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

450€‎/vienreizējs

Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: 200 euro – pēc bērna piedzimšanas; 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

450€‎/vienreizējs

Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: 200 euro – pēc bērna piedzimšanas; 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

450€‎/vienreizējs

Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: 200 euro – pēc bērna piedzimšanas; 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

450€‎/vienreizējs

Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: 200 euro – pēc bērna piedzimšanas; 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

ja piedzimst dvīņi

900€‎/vienreizējs

Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: 200 euro – pēc bērna piedzimšanas; 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

ja piedzimst trīņi

1350€‎/vienreizējs

Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: 200 euro – pēc bērna piedzimšanas; 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

cita veida atbalsts nav paredzēts

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Audžuģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Audžuģimenēm tiek izmaksāts pabalsts EUR 260 apmērā bērna uzturam katru mēnesi par katru audžuģimenes aprūpē esošu bērnu. Pabalsts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts par bērnu, kurš ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu – 100 % apmērā no ēdināšanas izdevumiem; par bērnu, kurš nav sasniedzis obligāto izglītības vecumu – 50 % apmērā no ēdināšanas izdevumiem. Pabalsts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai par bērnu, kurš mācās Krāslavas novada pašvaldības vispārizglītojošajās mācību iestādēs, tiek piešķirts mājsaimniecībai – 100 % apmērā no ēdināšanas izdevumiem.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Audžuģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Audžuģimenēm tiek izmaksāts pabalsts EUR 260 apmērā bērna uzturam katru mēnesi par katru audžuģimenes aprūpē esošu bērnu. Pabalsts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts par bērnu, kurš ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu – 100 % apmērā no ēdināšanas izdevumiem; par bērnu, kurš nav sasniedzis obligāto izglītības vecumu – 50 % apmērā no ēdināšanas izdevumiem.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.5€‎/dienā

1) Ēdināšanas kopēja maksa vienam PII audzēknim, ja bērns apmeklē pilnu dienu ir EUR 4,50 dienā; 2) Ēdināšanas kopēja maksa vienam PII audzēknim, ja bērns apmeklē nepilnu dienu ir EUR 3,55 dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.64€‎/dienā

1) Ēdināšanas pašvaldības finansējuma apmērs vienam PII audzēknim, ja bērns apmeklē pilnu dienu ir EUR 1,64 ; 2) Ēdināšanas pašvaldības finansējuma apmērs vienam PII audzēknim, ja bērns apmeklē nepilnu dienu ir EUR 1,25.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.86€‎/dienā

1) Ēdināšanas izglītojamo vecāku finansējuma daļa, ja bērns apmeklē pilnu dienu ir EUR 2,86 ; 2) Ēdināšanas izglītojamo vecāku finansējuma daļa, ja bērns apmeklē nepilnu dienu ir EUR 2,30.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.5€‎/dienā

1) Ēdināšanas kopēja maksa vienam PII audzēknim, ja bērns apmeklē pilnu dienu ir EUR 4,50 dienā; 2) Ēdināšanas kopēja maksa vienam PII audzēknim, ja bērns apmeklē nepilnu dienu ir EUR 3,55 dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.07€‎/dienā

1) Ēdināšanas pašvaldības finansējuma apmērs vienam PII audzēknim, ja bērns apmeklē pilnu dienu ir EUR 3,07; 2) Ēdināšanas pašvaldības finansējuma apmērs vienam PII audzēknim, ja bērns apmeklē nepilnu dienu ir EUR 2,40.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.43€‎/dienā

1) Ēdināšanas izglītojamo vecāku finansējuma daļa, ja bērns apmeklē pilnu dienu ir EUR 1,43; 2) Ēdināšanas izglītojamo vecāku finansējuma daļa, ja bērns apmeklē nepilnu dienu ir EUR 1,15.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.55€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.5€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.5€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.5€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.5€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.5€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.5€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

43.26€‎/dienā

Dati netiek apkopoti, cipars ir aptuvens.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

21.63€‎/dienā

Dati netiek apkopoti, cipars ir aptuvens.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

21.63€‎/dienā

Dati netiek apkopoti, cipars ir aptuvens.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Krāslavas novadā nav rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav privātu pirmsskolas izglītības iestāžu.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav privātu pirmsskolas izglītības iestāžu.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos šāds līdzfinansējums nav paredzēts

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Darbojās pedagoģiski medicīniskā komisija, nodrošinātas tādas speciālās izglītības programmas - mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015321), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311), speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015521), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511), mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015421), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611), mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015621), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 01015711); speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911).

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Pašvaldībā nav rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

Pašvaldībā nav rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Apmaksā dienas naudu, ceļa izdevumus un, ja nepieciešams, naktsmītnes uz Latgales reģiona un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, sacensībām.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Interešu izglītības programmas (angļu valoda, latviešu valoda, tautiskās dejas, mūzika, ritmika u.c.)

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Nav paredzēts

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Šobrīd nav paredzēts.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Šobrīd nav paredzēts.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Šobrīd nav paredzēts.

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Šobrīd nav paredzēts.

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Šobrīd nav paredzēts papildus Eiropas pārtikas pakām.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/vienreizējs

Šobrīd nav paredzēts.

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

250€‎/mēnesī

2022. gada 24. martā Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/3 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu nosaka", ka studenta stipendijas apmērs ir 50 % (piecdesmit procenti) no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. No minētās summas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligāto nodokļu maksājumus.

Skolēniem audzēkņiem

142€‎/gadā

Atkarībā no individuāliem sasniegumiem reģionāla, valsts un starptautiskos konkursos, pasākumos, olimpiādēs utt.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Tradicionāli mācību gadā beigās vai decembrī (sporta skolas audzēkņiem) notiek skolēnu/audzēkņu apbalvošanas (ar naudas balvu) pasākums par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē, konkursos, skatēs, sacensībās. Naudas summu apbalvošanai nosaka ar novada domes lēmumu, plānojot gada budžetu.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

2022. gada 24. martā Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/3 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu nosaka", ka studenta stipendijas apmērs ir 50 % (piecdesmit procenti) no valstī noteiktās minimālās mēneša algas.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Nenodrošina.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 100%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Šūšanas, modelēšanas pulciņš Aušanas pulciņš Klubs bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām Vizuālā darba digitalizēšanas pulciņš Pulciņš „Novadpētniecības laboratorija” Pulciņš „Es - uzņēmējs!”

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Cits

Klubs „Saulessvece” bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām organizē BOCCIA turnīru Latgales reģiona bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Vecāki maksā par baseina izmantošanu (viena nodarbība) EUR 0.50

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Nodarbību īstenošanas vietas ir Krāslavā - Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skola, Dagdā - Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļa un Indrā - Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas Indras nodaļa.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Netiek īstenota izglītības programma šim vecuma posmam

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Netiek īstenota izglītības programma šim vecuma posmam

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • 100%

Tiek piemērotas 25% atlaides ģimenēm, kuru 2 un vairāk bērni apmeklē skolu.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Nevienai

jo ir atbrīvoti no maksas

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Audzēkņiem tiek nodrošināti mācību līdzekļi, materiāli, apmaksāta dalība konkursos, ceļa izdevumu un dienas nauda. Ja valstī izsludināta ārkārtas situācija un tiek organizēts attālinātais mācību process, lēmumu par līdzfinansējuma maksas samazinājumu vai atcelšanu pieņem skolas direktors.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Nodarbību īstenošanas vietas ir Krāslavā - Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skola, Dagdā - Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļa.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Klavierspēle Akordeona spēle Vijoles spēle Ģitāras spēle Flautas spēle Saksofona spēle Klarnetes spēle

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Netiek īstenota izglītības programma šim vecuma posmam

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Netiek īstenota izglītības programma šim vecuma posmam

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

Tiek piemērotas 25% atlaides ģimenēm, kuru 2 un vairāk bērni apmeklē skolu.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

12€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Nevienai

jo ir atbrīvoti no maksas

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Audzēkņiem tiek nodrošināti mācību līdzekļi, materiāli, apmaksāta dalība konkursos, ceļa izdevumu un dienas nauda. Ja valstī izsludināta ārkārtas situācija un tiek organizēts attālinātais mācību process, lēmumu par līdzfinansējuma maksas samazinājumu vai atcelšanu pieņem skolas direktors.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Nodarbību īstenošanas vietas ir Krāslavā - Krāslavas novada Sporta skola, Dagdā - Krāslavas novada Sporta skolas Dagdas nodaļa.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Basketbols Brīvā cīņa Distanču slēpošana Ložu šaušana Vieglatlētika Futbols Volejbols

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Netiek īstenota izglītības programma šim vecuma posmam

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

5-gadīgiem netiek īstenota izglītības programma šim vecuma posmam; 6-7 gadīgiem EUR 8,00

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

8€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • 100%

Augstus rezultātus saskaņā ar Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātiem izlašu dalībniekiem sarakstiem sportistu vecāki tiek atbrīvoti no maksas. Tiek piemērotas 25% atlaides ģimenēm, kuru 2 un vairāk bērni apmeklē sporta skolu.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

8€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Audzēkņiem tiek nodrošināti mācību līdzekļi, materiāli, sporta inventārs; apmaksāta dalība starptautiskās un valsts līmeņa sacensībās, ceļa izdevumi, dienas nauda un naktsmītnes. Krāslavas novada Sporta skolas direktors katrā mācību gada sākumā ar lēmumu atbrīvo no līdzfinansējuma sporta meistarības pilnveidošanas un austākās sporta meistarības grupu audzēkņus. Ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu vecākus atbrīvo no līdzfinansējuma 50% vai 100% apmērā, ja audzēknis Krāslavas novada Sporta skolā iepriekšējā semestrī sasniedza augstus rezultātus saskaņā ar Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātiem izlašu dalībniekiem sarakstiem. Slimošanas periodā atbrīvo vecākus no līdzfinansējuma, ja audzēknis slimo vairāk kā 3 nedēļas. Ja valstī izsludināta ārkārtas situācija un tiek organizēts attālinātais mācību process, lēmumu par līdzfinansējuma maksas samazinājumu vai atcelšanu pieņem skolas direktors.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

personai ar invaliditāti 163,00 euro

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Nav

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

50€‎/vienreizējs

+ 15,00 euro par katru mēnesi

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

260€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Atelpas brīdis

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Nav paredzēts

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Nav paredzēts

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

260€‎/mēnesī

260,00 - pabalsts/atlīdzība + 15,00 euro menesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

50€‎/vienreizējs

aprēķina proporcionāli dienu skaitam

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Nenodrošina papildus.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Kanisterapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Pārrobežu projektā ir izveidota multisensorā istaba, ERAF DI projektā top dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

specializētā transporta pakalpojums

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Nav

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

nav

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm

Peldbaseinam ir atlaide Goda ģimenēm.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

20 % peldbaseina un skvoša zāles vienreizējam apmeklējumam

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

0%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

70%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Jebkuram ar maznodrošinātā statusu, ne tikai ģimenēm.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

0%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Cita veida atbalsts

Konsultācijas pēc nepieciešamības.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Informatīvs atbalsts.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Goda ģimenēm: -Krāslavas peldbaseinā (Krāslavas ģimnāzija) atlaide 20 % apmērā Krāslavas peldbaseina un skvoša zāles vienreizējam apmeklējumam (atlaide netiek piemērota abonementu iegādei daudzreizējiem apmeklējumiem). -Krāslavas kultūras namā atlaide 25% apmērā no pamata cenas, apmeklējot kino seansus “Kino Krāslava”.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

 • Ir ieguvusi statusu

Pašvaldības PII "PĪlādzītis" ir iesaistījies šajā programmā.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Pašvaldība organizē savu nodarbinātības programmu jauniešiem (pašvaldībā un tās iestādēs), 2023.gadā tajā piedalījās 136 jaunieši. https://www.kraslava.lv/lv/jaunums/jauniesu-nodarbinasana-2023-gada-vasaras-perioda

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

ESF Veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta ietvaros

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Saistībā ar sirds un asinsvadu, onko slimību profilaksi, fizisko un garīgo veselību utt.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Vecāki, seniori, ģimenes, bērni, visi interesenti

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Nav informācijas.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Personām ar statusu, ne tikai ģimenēm

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts mājsaimniecībai līdz 50 euro kalendārajā gadā veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Krāslavas novadā tiek īstenoti divi ESF Veselības veicināšanas projekti, izglītības iestādēs tiek organizētas fiziskās veselības veicināšanas pasākumi, pašvaldība atbalsta vairāku sporta biedrību darbību.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Īpaši laba sadarbība ir ar biedrībām "Krāslavas māmiņu klubs", ģimenes atbalsta biedrību "Atvērtība", "Pieci airi", jauniešu klubu "Dagne", biedrību "Latgales jauniešu sadarbības tīkls", Latvijas Sarkano krustu, daudzām sporta biedrībām.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Atsevišķi konkursi netiek rīkoti, bet biedrības var pretendēt uz nelielu ikgadēju līdzmaksājumu savām aktivitātēm, piedalīties pašvaldības projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi", pašvaldības jauniešu iniciatīvu konkursā, kā arī pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu projektos (piemēram, LEADER).

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Jā, ir krīzes centrs.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Pašvaldība sniedz primāro atbalstu - ēdināšanu un izmitināšanu (ja ir brīvas vietas), slēdz dzīvojamo telpu īres līgumus, ka arī no Krāslavas pilsētas dzīvokļa fonda Ukrainas patvēruma meklētajiem ir iedalīti 4 dzīvokļi, bijušais skolas internāts, atbalstu sniedz Sociālais dienests. Kopumā 2022. - 2023.gadā dažāda veida atbalsts sniegts 601 personai.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

Nav

Centrālās bibliotēkas telpās darbojas privāta iniciatīva - Senioru skola, ar nodarbībām reizi nedēļā (sezonā).

Bibliotēka

Bibliotēkas ir Krāslavā, Dagdā un gandrīz katrā pagasta centrā.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

Nav

Sporta skolā ir atsevišķi piedāvājumi arī iedzīvotājiem, kas nav audzēkņi.

Publiskā āra slidotava

Nav

Par to tiek domāts.

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

Informācija par dažāda veida vaļaspriekiem un brīvā laika pavadīšanu atrodama šeit: http://www.kraslavasvestis.lv/valas-bridis.html, bibliotēku emuārs: http://kraslavasbiblioteka.blogspot.com/, Senioru skolas FB lapa: https://www.facebook.com/senioruskola Dagdas jauniešu centrs https://www.facebook.com/JICDagda

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Nelieliem atjaunošanas darbiem pašvaldības projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi".

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Āra trenažieriem netiek atsevišķi nodalītas mērķgrupas, tie ir pieejami visiem interesentiem.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Jaunās ēkās (piemēram, ģimnāzijas dienesta viesnīcā) jau uzbūvēts pacēlājs, esošās pieejami arī mobili risinājumi - rampas utt. (piemēram, dienas centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem kā pagaidu risinājums ir mobilais pacēlājs). Publiskajās ēkās pēc iespējas tiek izbūvētas tualetes personām ar funkcionāliem traucējumiem, paplašinātas durvju ailas (piemēram, ERAF deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Tiek īstenots projekts NVA ēkas pieejamībai Dagdā. Krāslavas baseinā ir uzstādīts mobilais pacēlājs vides pieejamības nodrošināšanai.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Plānojot jaunu ceļu infrastruktūru, tiek ņemtas vērā riteņbraucēju intereses. Pie pašvaldības iestādēm tiek uzstādītas velo novietnes.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Ievērojot būvnormatīvus - dzeltenās uzlīmes kāpnēm utt.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

2023.gadā Krāslavas baseinā ir uzstādīts mobilais pacēlājs vides pieejamības nodrošināšanai. Izstrādāts būvprojekts multi-funkcionālai sporta trasei. Iesniegts energoefektivitātes projekts PII "Saulīte" Dagdā.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

2023.gadā ir turpināta Zirga ezera peldvietas attīstība Krāslavā, kā arī peldvietu bez oficiālā statusa atjaunošana pie Persteņa ezera Krāslavā - papildu ikdienas uzturēšanas darbiem īstenots LEADER projekts sadarbībā ar Volejbola klubu par Zirga ezera krasta labiekārtošanu, īstenots pašvaldības LEADER projekts 4 atpūtas vietu pie ūdeņiem labiekārtošanai Krāslavas novada lauku teritorijā.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Krāslavā pirms dažiem gadiem ir izveidots skeitparks un mācību velo trasīte, šobrīd tiek plānots veidot skeitparku Dagdā. Tiek labiekārtotas un uzturētas dabas takas. Īpašas vietas ģimenēm ir Laimes muzejs Indrā (2023.gadā īstenoti vairāki projekti āra teritorijas vides uzlabošanai, izzinošs pasākums "Meža diena"), ģimenes tiek laipni gaidītas arī jaunajā Amatniecības centrā Krāslavas pils kompleksā (darbnīcas), Krāslavas novada muzejā (izglītības programmas bērniem), Jaundomes muižā (jauna meža ekspedīcija), Andrupenes lauku sētā (papildu aprīkojums pārrobežu projektā) un citos izglītojošos objektos.

Skip to content