Smiltenes novada pašvaldība

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Telefons: 64707588 Mob. 20022348

 

 


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

150€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

300€‎/vienreizējs

PABALSTU SAŅEM * viens no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā; * persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem; * viens no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

150€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

150€‎/vienreizējs

Summa no bērnu skaita nemainās

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

300,00 par katru bērnu, t.i. ja ģimenei vienās dzemdībās piedzimst dvīņi pabalsta apmērs ir 600,00 EUR;

ja piedzimst trīnīši

900€‎/vienreizējs

900,00 EUR/ vienreizējs, Papildinformācija: 300,00 par katru bērnu, t.i. ja ģimenei vienās dzemdībās piedzimst trīnīši pabalsta apmērs ir 900,00 EUR;

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Kopš 2016.gada ir izveidojusies tradīcija, kur Smiltenes novadā deklarētiem jaundzimušajiem bērniem un viņu vecākiem tiek piešķirta bronzas monēta, kā piederības un pateicības simbols.

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Smiltenes novada pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu bērniem no trūcīgām, mazturīgām un daudzbērnu ģimenēm (3+).

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Audžuģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

5.59€‎/dienā

Atkarībā no PII iestādes, pilna summa par ēdināšanu svārstās no 7,30 EUR līdz 3.87 EUR, līdz ar to atbildē norādīts 5,59 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

3.27€‎/dienā

Atkarībā no PII iestādes, pašvaldības finansējums ēdināšanai svārstās no 5,16 EUR līdz 1.37, līdz ar to atbildē norādīts vidējais līdzfinansējums 3,27 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

2.32€‎/dienā

Atkarībā no PII iestādes, vecāku maksākums ēdināšanai svārstās no 2,14 EUR līdz 2,50 EUR, līdz ar to atbildē norādīts vidējais līdzfinansējums 2,32 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

5.68€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas 5-6 gadīgajiem pilnā maksa svārstās no 7,71 līdz 3,65, līdz ar to atbildē ir norādīta vidējā summa- 5,68 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

3.36€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas 5-6 gadīgiem pašvaldības maksājums svārstās no 5,57 EUR līdz 1,15, līdz ar to atbildē norādīta vidējā summa- 3,36 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

2.32€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas 5-6 gadīgajiem vecāku maksājums svārstās no 2,14 līdz 2,50 EUR, līdz ar to atbildē norādīts vidējais maksājums - 2,32 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

4.88€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pilnā maksa 1.-4. klasei svārstās no 5,66 EUR līdz 4,09, līdz ar to atbildē ir norādīta vidējā summa- 4,34 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

3.79€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pašvaldības maksa 1.-4. klasei svārstās no 4,58 EUR līdz 3 EUR, līdz ar to atbildē norādīta vidējā summa- 3,79 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

1.09€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšnas vecāku maksājums 1.-4. klasei svārstās no 1,08 EUR līdz 1,09 EUR, līdz ar to atbildē norādīta summa ie 1,09 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

4.93€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pilnā maksa 5.-6. klasei svārstās no 5,75 EUR līdz 4,11, līdz ar to atbildē ir norādīta vidējā summa- 4,93 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

3.93€‎/dienā

Papildinformācija: Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pašvaldības maksa 5.-6. klasei svārstās no 4,75 EUR līdz 3,11 EUR, līdz ar to atbildē norādīta vidējā summa- 3,93 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

1€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšnas vecāku maksājums 5.-6. klasei vidēji ir 1,00 EUR .

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

4.93€‎/dienā

4,93 EUR/ dienā, Papildinformācija: Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pilnā maksa 7.-9. klasei svārstās no 5,75 EUR līdz 4,11, līdz ar to atbildē ir norādīta vidējā summa- 4,93 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

3.93€‎/dienā

Papildinformācija: Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pašvaldības maksa 7.-9. klasei svārstās no 4,75 EUR līdz 3,11 EUR, līdz ar to atbildē norādīta vidējā summa- 3,93 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

1€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšnas vecāku maksājums 7.-9. klasei vidēji ir 1,00 EUR .

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

0€‎/dienā

Vidusskolēniem nav pašvaldības līdzfinansējums pusdienām (iespējami ir izņēmumi, kurus norāda Sociālais dienests), līdz ar to skolēns izvēlas ko un cik ēdīs un kādu maksu maksās.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

0€‎/dienā

Vidusskolēniem nav pašvaldības līdzfinansējums pusdienām (iespējami ir izņēmumi, kurus norāda Sociālais dienests), līdz ar to skolēns izvēlas ko un cik ēdīs un kādu maksu maksās.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Vidusskolēniem nav pašvaldības līdzfinansējums pusdienām (iespējami ir izņēmumi, kurus norāda Sociālais dienests), līdz ar to skolēns izvēlas ko un cik ēdīs un kādu maksu maksās. 100 % vecāku maksājms.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

0€‎/dienā

Nefinansē.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

0€‎/dienā

Nefinansē

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

100 % vecāku maksājums.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Tiek nodrošināta šāda iespēja.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Rinda veidojas Smiltenes pilsētas PII. Tā ir 10 mēnešu ietvaros, jeb ap 34 bērniem.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Nefinansē.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Nefinansē.

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

0€‎/mēnesī

Nefinansē. Nav BUPS saistošo noteikumu.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nenodrošina.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Ārpus MK noteikumiem atbalsts netiek paredzēts.

Psihosociālais atbalsts bērnam un vecākiem (psihologs/atbalsta grupas u.c.); Aprūpes mājās pakalpojums bērnam ar invaliditāti; Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērnam ar invaliditāti

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Sadarbojās MK noteikumu ietvaros. Kā arī mēs aicinām izvēlēties un apmeklēt kādu no mūsu pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm

Sadarbojās MK noteikumu ietvaros. Kā arī mēs aicinām izvēlēties un apmeklēt kādu no mūsu pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

30€‎/vienreizējs

Nodrošina pabalstu (30 EUR) šādai mērķa grupai- bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Nenodrošina.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Nenodrošina.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Atkarīgs no iestādes piedāvājuma.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

nav

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

nav

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

nav

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

50€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

nav

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

30€‎/vienreizējs

Par vienu bērnu.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

30€‎/vienreizējs

Par vienu bērnu.

Skolēniem audzēkņiem

40€‎/mēnesī

10- 12 klašu skolēns no 25-40 EUR mēnesī.

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

143€‎/gadā

12. klašu skolēniem ir konkurss, kur par teicamām sekmēm un augstiem sasniegumiem beidzot 12. klasi ir iespēja saņem vienreizēju naudas balvu 143 EUR.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi turpina mācīties piešķir pabalstu 60,00 Euro gadā

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

Atbilstoši pieņemtajiem saistošiem pašvaldības noteikumiem, studentiem ir iespēja pretendēt uz 30% atmaksu no kopējās gada maksas augstskolā.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

Pašvaldība nenodrošina

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Iespējams ne visiem, taču vairumā gadījumu noteikti.

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Noteikti ne visiem, par cik novads ir salīdzinoši plašs un iestādes nav visur, ceļā pavadītā laika apjoma dēļ visiem nav iespējams to nodrošināt. Taču lielākai daļai noteikti.

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Nav pašvaldības līdzfinansējums

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Profesionālās ievirzes izglītību var apgūt tikai paralēli vispārējās izglītības programmām (izņemot PI).

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītību var apgūt tikai paralēli vispārējās izglītības programmām (izņemot PI)

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Visbiežāk tā ir interešu programma profesionālās ievirzes iestādēs.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Plašs piedāvājums. Pieejams mājas lapā smiltenesnovads.lv

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

10 vai 14 eur, atkarībā no programmas.

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Audzēkņiem ar augstiem sasniegumiem.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Plašs piedāvājums. Pilns klāsts pieejams mājas lapā smiltenesnovads.lv.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Ar augstiem sasniegumiem.

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

163€‎/mēnesī

Pabalsta apmērs ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, ir 163 euro.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

integrēšanās pabalsta apmērs kalendārajā gadā vienai personai ir līdz 250 euro.

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Ikmēneša pabalsta bērna uzturam apmērs ir 300 euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam

Kāds ir pašvaldības papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei - 50,00 EUR gadā; pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; Pabalsta bērna veselības uzla

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsta bērna veselības uzlabošanai apmērs ir līdz 100 euro gadā. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 50 euro mēnesī. veselības apdrošināšanas polise audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurā vismaz sešus mēnešus pēdējā kalendārā gada laikā ar bāriņtiesas lēmumu ir bijuši ievietoti bērni. Sociālā atbalsta programma nodrošina profesionālu psihosociālu atbalsta sistēmu audžuģimenē ievietotam bērnam - 200,00 EUR gadā.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

150€‎/vienreizējs

Pabalsta bērna apģērba un apavu iegādei apmērs ir līdz 100 euro gadā. Pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir līdz 50 euro gadā. Vienreizēja pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 200 euro ievietojot bērnu audžuģimenē.

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Finansiāls atbalsts

pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu; veselības apdrošināšana audžuģimenei;

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 50 euro mēnesī.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam - līdz 200,00 EUR gadā;

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

50€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

50€‎/vienreizējs

Par nepilnu mēnesi atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

nav noteikts pabalsts

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

tāda nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; Sabiedrībā balstīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros;

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

vasaras nometne

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts

asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti; asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti; aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti;

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

citi sociālie pakalpojumi, kuri noteikti Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumos Nr. 11 Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novadā

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; pabalstu izglītības ieguves atbalstam; pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; pabalstu dzīvojamo telpu remontam; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

1. Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu? Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 100,00 EUR gadā katram ģimenes loceklim; pabalstu izglītības ieguves atbalstam - 30,00 EUR katram skolēnam; pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; pabalstu dzīvojamo telpu remontam - līdz 250,00 EUR; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai - līdz 250,00 EUR;

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; pabalstu izglītības ieguves atbalstam; pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; pabalstu dzīvojamo telpu remontam; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu? Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 100,00 EUR gadā katram ģimenes loceklim; pabalstu izglītības ieguves atbalstam - 30,00 EUR katram skolēnam; pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; pabalstu dzīvojamo telpu remontam - līdz 250,00 EUR; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai - līdz 250,00 EUR;

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

nav

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai; pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes; pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā; svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu; Ziemassvētku pabalstu; apbedīšanas pabalstu.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Kurā blakus pašvaldībā pašvaldība nodrošina peldbaseina nodarbības

nav datu

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

skolas organizē peldbaseina apmeklējumu visiem bērniem, kuri pieteikušies peldbaseina apmeklējumam; senjori peldbaseinu apmeklē veselības veicināšanas projekta ietvaros;

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

100% apmērā

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

trūcīgām vai maznodrošinātām personām, kuras ir izveidojušas vairākas ģimenes, bet dzīvo un ir deklarētas vienistabas dzīvoklī uz viena īres līguma pamata; personai, kurai ir pārtraukta pakalpo; pers

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

75%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kopš 2018.gada maija Smiltenes novads aktīvi iesaistās remigrācijas projektā, ar mērķi sniegt informatīvu atbalstu, lai veicinātu novadnieku un tautiešu atgriezšanos Latvijā un Smiltenes novadā. Par dzīvesvietas, darba, izglītības vai jebkuriem citiem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos vai dzīves uzsākšanu Smiltenes novadā, aicinām sazināties ar Smiltenes novada pašvaldības kontaktpersonu reemigrācijas jautājumos: dome@smiltenesnovads.lv

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Reemigrācijas koordinators palīdz bez maksas saņemt konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, sasniegt kādu speciālistu vai atrisināt radušās problēmas dokumentu kārtošanā.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pāsvaldības iestādēm)

Pašvaldība organizē Smiltenes novadā pieejamo vakanču publicitāti gan pašvaldības tīmekļa vietnē, gan sociālajos tīklos, ir izveidota facebook platforma Darbs Smiltenes novadā, lai veidotu atvērtu sadarbības formu ar uzņēmējiem par aktuālajām darba iespējām. Pašvaldība nodrošina prakses vietas, lai jaunieši un studenti var apgūt praktiskas iemaņas reālā darba vidē. Pašvaldība cieši sadarbojas ar NVA speciālistiem par darba vietām novadā.

Sadarbībā ar izglītības iestādēm un uzņēmējiem tiek koordinētas vasaras darba iespējas skolēniem un brīvprātīgais darbs.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Piemēram, Lekcijas/konsultācijas bērniem, jauniešiem, vecākiem un sociālā riska grupām, lai mazinātu atkarības risku veidošanos, to sekas un sniegtu iespējas šīs atkarības pārtraukt.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Pašvaldība ir piesaistījusi projektu finansējuma līdzekļus, lai organizētu kursus dažādām mērķa grupām, tajā skaitā sociālā riska grupām. Pasākumi tiek rīkoti bez maksas.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

Projektu līdzfinansēšanas konkursā NVO ir atbalstīti vairāki projekti, kura ietvaros tiek rīkotas mācības, kursi, piemēram, “Pasaku terapija” – pasaka kā sevis izzināšanas veids”, “Apmācības “Es zinu un varu””, ”Veselā miesā vesels gars” – elpošanas sistēmas attīstīšana un nostiprināšana” u.c.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Atbalsot projektus, kuros plānots organizēt kursus, mācības, organizatoram jānodrošina bezmaksas dalība iedzīvotājiem. Mērķgrupa tiek noteikta atbilstoši īstenotai aktivitātei.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Audžuģimenēm
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

līdz 100,00 Eur gadā

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

Nav

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Smiltenes novadā tiek īstenoti 3 veselības veicināšanas projekti, kura ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties dažādās bezmaksas aktivitātēs: jogas, nūjošanas, crossfit, vingrošanas, cigun nodarbībās, kā arī tiek rīkoti slēpošanas pārgājieni, velobraucieni, peldēšanas nodarbības, nometnes bērniem, sporta dienas, skriešanas seriāli, pārgājieni u.c. aktivitātes. Kā arī Smiltenes novadā ir izveidota piemērota infrastruktūra, kurā iespējams ikkatram iedzīvotājam nodarboties ar veselības veicinošām aktivitātēm - sporta laukumi, velo takas, peldētavas, slidotavas, slēpošanas trase u.c.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

sociālais atbalsts krīzes situācijā

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, transportu, humāno palīdzību, ziedojumu vākšanu, ziedojumus transportēšanai uz Ukrainu u.c.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Nav

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Raunas ciemā aktīvi darbojas jauniešu centrs ar telpām, taču visa novada teritorijā darbojas 3 jaunatnes lietu speciālisti, kas veido aktivitātes un saistošus pasākumus jauniešiem.

Dienas centrs senioriem

Nav

Daļēji šo funkciju veic bibliotēkas.

Bibliotēka

Katrā novada pagasta teritorijā, Smiltenē ir gan bērnu bibliotēka, gan pieaugušo

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

Nav

Sporta halles pieejamas gandrīz katrā novada teritorijā attiecīgi pēc noslodzes grafika, pieejama āra sporta infrastruktūra - Moto/ autokrosa/ kartingu trases, BMX trases, ledus hokeja laukumi, āra trenažieri, volejbola laukumi, skeitparks, bērnu rotaļu laukumi Stadions, multifunkcionāla trase Smiltenē u.c.

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://smiltenesnovads.lv/novad/sports/sporta-infrastruktura/; https://smiltenesnovads.lv/novad/kulturas-parvalde/; https://smiltenesnovads.lv/kultura/biblioteka/; https://smiltenesnovads.lv/novad/kino-3d/; https://smiltenesnovads.lv/novad/vide/rotalu-laukumi/; https://smiltenesnovads.lv/novad/vide/rotalu-laukumi/

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā ir vismaz 1 laukums)

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar ierobežotām spējām (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Smiltenes pilsētā noris vērienīgi centra pārbūves darbi, lai veidotu piekļūstamāku dzīves telpu ikvienam iedzīvotājam; Smiltenes pilsētas vecajā parkā izveidotas 2x labierīcības, kas paredzētas gan māmiņām ar maziem bērniņiem, kur var iebraukt ar ratiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Smiltenes Kultūras centrā ir pacēlājs, kas var nodrošināt ikvienam apmeklētājam iespēju baudīt kultūras pasākumus. Ikviens renovētais vai jaunuzceltais objekts pašvaldībā tiek veidots piekļūstams un ērts ikvienam, tostarp arī izglītības iestādes un dienesta viesnīcas.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Daļēji, vietās, kur tiek īstenoti jaunie rekonstrukcijas projekti.

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Vietās, kur tiek rekonstruēta vide tiek uzstādīts ceļa segums, kas paredzēts vājredzīgiem cilvēkiem.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Smiltenes vidusskola, 2023.gadā plānots pabeigt Daudzfunkcionālo pakalpojumu centru un Grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem, Smiltenes pilsētā.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Nodrošinātas ģērbtuves, soliņi, laipas, šur tur ugunskura vietas, iztīrītas no ūdenszālēm pludmales, tur kur vajadzīgs uzbērtas jaunas smiltis, pirms sezonas atvēršanas tiek veikti apsekojumi un ūdens kvalitātes mērījumi.

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Pastaigu takas, āra lasītavas, āra piknika vietas, velo maršruti, skeitparki, parki, atkritumu urniņas suņu izkārnījumiem parkos, nojumes parkos u.c.

Skip to content