Smiltenes novada pašvaldība

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Telefons: 64707588 Mob. 20022348

 

 


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

400€‎/vienreizējs

PABALSTU SAŅEM * viens no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā; * persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem; * viens no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem. Ja bērnam ir tikai viens no vecākiem un tā pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, pabalstu piešķir pilnā apmērā.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

400€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Summa no bērnu skaita nemainās

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

800€‎/vienreizējs

400,00 par katru bērnu, t.i. ja ģimenei vienās dzemdībās piedzimst dvīņi pabalsta apmērs ir 800,00 EUR;

ja piedzimst trīņi

1200€‎/vienreizējs

1200,00 EUR/ vienreizējs, Papildinformācija: 400,00 par katru bērnu, t.i. ja ģimenei vienās dzemdībās piedzimst trīnīši pabalsta apmērs ir 1200,00 EUR;

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Kopš 2016.gada ir izveidojusies tradīcija, kur Smiltenes novadā deklarētiem jaundzimušajiem bērniem un viņu vecākiem tiek piešķirta bronzas monēta, kā piederības un pateicības simbols.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Smiltenes novada pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu (ēdināšanas pabalsts 100 % apmērā ) trūcīgo, maznodrošināto ģimeņu bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, aizbildnībā esošiem bērniem, audžuģimeņu bērniem.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Ēdināšanas pabalstu 100 % apmērā var saņemt: bērni, kuriem noteikta invaliditāte; daudzbērnu ģimeņu bērni, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte", aizbildnībā esošiem bērni.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

5.59€‎/dienā

Atkarībā no PII iestādes, pilna summa par ēdināšanu svārstās no 7,30 EUR līdz 3.87 EUR, līdz ar to atbildē norādīts 5,59 EUR.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.27€‎/dienā

Atkarībā no PII iestādes, pašvaldības finansējums ēdināšanai svārstās no 5,16 EUR līdz 1.37, līdz ar to atbildē norādīts vidējais līdzfinansējums 3,27 EUR.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.32€‎/dienā

Atkarībā no PII iestādes, vecāku maksājums ēdināšanai svārstās no 2,14 EUR līdz 2,50 EUR, līdz ar to atbildē norādīts vidējais līdzfinansējums 2,32 EUR.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

5.68€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas 5-6 gadīgajiem pilnā maksa svārstās no 7,71 līdz 3,65, līdz ar to atbildē ir norādīta vidējā summa- 5,68 EUR.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.36€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas 5-6 gadīgiem pašvaldības maksājums svārstās no 5,57 EUR līdz 1,15, līdz ar to atbildē norādīta vidējā summa- 3,36 EUR.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.32€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas 5-6 gadīgajiem vecāku maksājums svārstās no 2,14 līdz 2,50 EUR, līdz ar to atbildē norādīts vidējais maksājums - 2,32 EUR.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.88€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pilnā maksa 1.-4. klasei svārstās no 5,66 EUR līdz 4,09, līdz ar to atbildē ir norādīta vidējā summa- 4,34 EUR.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.79€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pašvaldības maksa 1.-4. klasei svārstās no 4,58 EUR līdz 3 EUR, līdz ar to atbildē norādīta vidējā summa- 3,79 EUR.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.09€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšnas vecāku maksājums 1.-4. klasei svārstās no 1,08 EUR līdz 1,09 EUR, līdz ar to atbildē norādīta summa ie 1,09 EUR

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.93€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pilnā maksa 5.-6. klasei svārstās no 5,75 EUR līdz 4,11, līdz ar to atbildē ir norādīta vidējā summa- 4,93 EUR.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.93€‎/dienā

Papildinformācija: Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pašvaldības maksa 5.-6. klasei svārstās no 4,75 EUR līdz 3,11 EUR, līdz ar to atbildē norādīta vidējā summa- 3,93 EUR.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšnas vecāku maksājums 5.-6. klasei vidēji ir 1,00 EUR .

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.93€‎/dienā

4,93 EUR/ dienā, Papildinformācija: Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pilnā maksa 7.-9. klasei svārstās no 5,75 EUR līdz 4,11, līdz ar to atbildē ir norādīta vidējā summa- 4,93 EUR.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.93€‎/dienā

Papildinformācija: Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšanas pašvaldības maksa 7.-9. klasei svārstās no 4,75 EUR līdz 3,11 EUR, līdz ar to atbildē norādīta vidējā summa- 3,93 EUR.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Atkarībā no izgl. iestādes, ēdināšnas vecāku maksājums 7.-9. klasei vidēji ir 1,00 EUR .

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Vidusskolēniem nav pašvaldības līdzfinansējums pusdienām (iespējami ir izņēmumi, kurus norāda Sociālais dienests), līdz ar to skolēns izvēlas ko un cik ēdīs un kādu maksu maksās.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vidusskolēniem nav pašvaldības līdzfinansējums pusdienām (iespējami ir izņēmumi, kurus norāda Sociālais dienests), līdz ar to skolēns izvēlas ko un cik ēdīs un kādu maksu maksās.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vidusskolēniem nav pašvaldības līdzfinansējums pusdienām (iespējami ir izņēmumi, kurus norāda Sociālais dienests), līdz ar to skolēns izvēlas ko un cik ēdīs un kādu maksu maksās. 100 % vecāku maksājms.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Nefinansē.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nefinansē

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

100 % vecāku maksājums.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Tiek nodrošināta šāda iespēja.

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Rinda veidojas Smiltenes pilsētas PII. Tā ir 10 mēnešu ietvaros, jeb ap 48 bērniem.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Diennakts grupas tiek nodrošinātas Gaujienas pamatskolā, Smiltenes novada speciālā pamatskolā, Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādē, Raunas pamatskolas struktūrvienībā Launkalnē pagarinātā grupa ir līdz plkst. 20.00.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Nefinansē.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Nefinansē.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Līdzfinansējums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vienu darba dienu tiek noteikts atbilstoši Pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām. Katrā iestādē tā summa var būt atšķirīga.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nenodrošina.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Ārpus MK noteikumiem atbalsts netiek paredzēts.

Psihosociālais atbalsts bērnam un vecākiem (psihologs/atbalsta grupas u.c.); Aprūpes mājās pakalpojums bērnam ar invaliditāti; Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērnam ar invaliditāti

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Sadarbojās MK noteikumu ietvaros. Kā arī mēs aicinām izvēlēties un apmeklēt kādu no mūsu pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm

Sadarbojās MK noteikumu ietvaros. Kā arī mēs aicinām izvēlēties un apmeklēt kādu no mūsu pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

30€‎/vienreizējs

Nodrošina pabalstu (30 EUR) šādai mērķa grupai- bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Nenodrošina.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Nenodrošina.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Atkarīgs no iestādes piedāvājuma.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

nav

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

nav

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

nav

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

60€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

nav

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

30€‎/vienreizējs

Par vienu bērnu.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

30€‎/vienreizējs

Par vienu bērnu.

Skolēniem audzēkņiem

40€‎/mēnesī

10.- 12. klašu skolēniem no 25-40 EUR mēnesī.

Studentiem

310€‎/mēnesī

Nr. 39/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” uz pašvaldības stipendiju 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas var pretendēt studenti, kuri sekmīgi apgūst pilna vai nepilna laika augstākās izglītības vai pilna vai nepilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ir attiecīgās studiju programmas pēdējā akadēmiskā studiju gada students. Uz stipendiju var pretendēt topošie ārsta palīgi (feldšeri), izglītības atbalsta speciālisti (izglītības psihologs un skolotājs logopēds), dabaszinātņu mācību jomas priekšmetu (bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija) skolotāji.

Skolēniem audzēkņiem

143€‎/gadā

12. klašu skolēniem ir konkurss, kur par teicamām sekmēm un augstiem sasniegumiem beidzot 12. klasi ir iespēja saņem vienreizēju naudas balvu 143 EUR.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi turpina mācīties piešķir pabalstu 60,00 eiro gadā.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Atbilstoši pieņemtajiem saistošiem pašvaldības noteikumiem, studentiem ir iespēja pretendēt uz 30% atmaksu no kopējās gada maksas augstskolā.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Pašvaldība nenodrošina

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Iespējams ne visiem, taču vairumā gadījumu noteikti.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Noteikti ne visiem, par cik novads ir salīdzinoši plašs un iestādes nav visur, ceļā pavadītā laika apjoma dēļ visiem nav iespējams to nodrošināt. Taču lielākai daļai noteikti.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Profesionālās ievirzes izglītību var apgūt tikai paralēli vispārējās izglītības programmām (izņemot PI).

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītību var apgūt tikai paralēli vispārējās izglītības programmām (izņemot PI)

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Visbiežāk tā ir interešu programma profesionālās ievirzes iestādēs.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Visbiežāk tā ir interešu programma profesionālās ievirzes iestādēs.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā atbrīvo, ja izglītojamajam ir īpaši sasniegumi (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs). Līdzfinansējuma maksas atvieglojumus attiecīgajā mācību gadā piemēro arī šādos gadījumos: * ja divi bērni no vienas ģimenes apmeklē, tad par katru bērnu vecāks maksā 75 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas; * ja divi bērni no vienas daudzbērnu ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 25 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas; * bērnam no audžuģimenes vai bērns atrodas aizbildnībā, aizbildnis maksā 50 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Plašs piedāvājums: kora klase; klavierspēle; vijoles spēle; ģitāras spēle; flautas spēle; obojas spēle; klarnetes spēle; mežraga spēle; saksofona spēle; trompetes spēle; tubas spēle; eifonija spēle; sitaminstrumentu spēle; vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi; sagatavošanas klase; klavierspēle bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

10 vai 14 eur, atkarībā no programmas.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā atbrīvo, ja izglītojamajam ir īpaši sasniegumi (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs). Līdzfinansējuma maksas atvieglojumus attiecīgajā mācību gadā piemēro arī šādos gadījumos: * ja divi bērni no vienas ģimenes apmeklē, tad par katru bērnu vecāks maksā 75 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas; * ja divi bērni no vienas daudzbērnu ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 25 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas; * bērnam no audžuģimenes vai bērns atrodas aizbildnībā, aizbildnis maksā 50 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Plašs piedāvājums. Pilns klāsts pieejams mājas lapā smiltenesnovads.lv.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībā uzņem bērnus, ja viņi ir reģistrēti skolā sākot ar 1. klasi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā atbrīvo, ja izglītojamajam ir īpaši sasniegumi (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās). Līdzfinansējuma maksas atvieglojumus attiecīgajā mācību gadā piemēro arī šādos gadījumos: * ja divi bērni no vienas ģimenes apmeklē, tad par katru bērnu vecāks maksā 75 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas; * ja divi bērni no vienas daudzbērnu ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 25 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas; * bērnam no audžuģimenes vai bērns atrodas aizbildnībā, aizbildnis maksā 50 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

163€‎/mēnesī

Pabalsta apmērs ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, ir 163 EUR.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

integrēšanās pabalsta apmērs kalendārajā gadā vienai personai ir līdz 250 EUR.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Ikmēneša pabalsta bērna uzturam apmērs ir 300 EUR mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei - 50,00 EUR gadā; pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; Pabalsta bērna veselības uzla

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsta bērna veselības uzlabošanai apmērs ir līdz 100 EUR gadā. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 50 EUR mēnesī. veselības apdrošināšanas polise audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurā vismaz sešus mēnešus pēdējā kalendārā gada laikā ar bāriņtiesas lēmumu ir bijuši ievietoti bērni. Sociālā atbalsta programma nodrošina profesionālu psihosociālu atbalsta sistēmu audžuģimenē ievietotam bērnam - 200,00 EUR gadā.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

250€‎/vienreizējs

Tai skaitā: pabalsts bērna apģērba un apavu iegādei apmērs ir līdz 100 EUR gadā. Pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir līdz 50 EUR gadā. Vienreizēja pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 200 EUR, ievietojot bērnu audžuģimenē.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu; veselības apdrošināšana audžuģimenei.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 50 EUR mēnesī.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam - līdz 200,00 EUR gadā.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

50€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

50€‎/vienreizējs

Par nepilnu mēnesi atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

nav noteikts pabalsts

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

tāda nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; Sabiedrībā balstīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Vasaras nometne

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts

Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti; Asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti; Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Citi sociālie pakalpojumi, kuri noteikti Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumos Nr. 11 Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novadā.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; pabalstu izglītības ieguves atbalstam; pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; pabalstu dzīvojamo telpu remontam; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 100,00 EUR gadā katram ģimenes loceklim; pabalstu izglītības ieguves atbalstam - 30,00 EUR katram skolēnam; pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; pabalstu dzīvojamo telpu remontam - līdz 250,00 EUR; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai - līdz 250,00 EUR.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; pabalstu izglītības ieguves atbalstam; pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; pabalstu dzīvojamo telpu remontam; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 100,00 EUR gadā katram ģimenes loceklim; pabalstu izglītības ieguves atbalstam - 30,00 EUR katram skolēnam; pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; pabalstu dzīvojamo telpu remontam - līdz 250,00 EUR; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai - līdz 250,00 EUR;

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

nav

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai; pabalsts pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes; pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā; svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu; Ziemassvētku pabalsts; apbedīšanas pabalsts.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Kurā blakus pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

nav datu

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

skolas organizē peldbaseina apmeklējumu visiem bērniem, kuri pieteikušies peldbaseina apmeklējumam; senjori peldbaseinu apmeklē veselības veicināšanas projekta ietvaros.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

100% apmērā

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Trūcīgām vai maznodrošinātām personām, kuras ir izveidojušas vairākas ģimenes, bet dzīvo un ir deklarētas vienistabas dzīvoklī uz viena īres līguma pamata; personai, kurai ir pārtraukts pakalpojums.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kopš 2018.gada maija Smiltenes novads iesaistās remigrācijas projektā, ar mērķi sniegt informatīvu atbalstu, lai veicinātu novadnieku un tautiešu atgriešanos Latvijā un Smiltenes novadā. Konsultē par dzīvesvietas, darba, izglītības vai jebkuriem citiem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos vai dzīves uzsākšanu Smiltenes novadā.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Reemigrācijas koordinators palīdz bez maksas saņemt konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, sasniegt kādu speciālistu vai atrisināt radušās problēmas dokumentu kārtošanā.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Plānojam piedalīties.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Pašvaldība organizē Smiltenes novadā pieejamo vakanču publicitāti gan pašvaldības tīmekļa vietnē, gan sociālajos tīklos, ir izveidota facebook platforma Darbs Smiltenes novadā, lai veidotu atvērtu sadarbības formu ar uzņēmējiem par aktuālajām darba iespējām. Pašvaldība nodrošina prakses vietas, lai jaunieši un studenti var apgūt praktiskas iemaņas reālā darba vidē. Pašvaldība cieši sadarbojas ar NVA speciālistiem par darba vietām novadā. Sadarbībā ar izglītības iestādēm un uzņēmējiem tiek koordinētas vasaras darba iespējas skolēniem un brīvprātīgais darbs.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Piemēram, Lekcijas/konsultācijas bērniem, jauniešiem, vecākiem un sociālā riska grupām, lai mazinātu atkarības risku veidošanos, to sekas un sniegtu iespējas šīs atkarības pārtraukt.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Pašvaldība ir piesaistījusi projektu finansējuma līdzekļus, lai organizētu kursus dažādām mērķa grupām, tajā skaitā sociālā riska grupām. Pasākumi tiek rīkoti bez maksas.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Projektu līdzfinansēšanas konkursā NVO ir atbalstīti vairāki projekti, kura ietvaros tiek rīkotas mācības, kursi, piemēram, “Pasaku terapija” – pasaka kā sevis izzināšanas veids”, “Apmācības “Es zinu un varu””, ”Veselā miesā vesels gars” – elpošanas sistēmas attīstīšana un nostiprināšana” u.c.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Atbalsot projektus, kuros plānots organizēt kursus, mācības, organizatoram jānodrošina bezmaksas dalība iedzīvotājiem. Mērķgrupa tiek noteikta atbilstoši īstenotai aktivitātei.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Audžuģimenēm
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Līdz 100,00 EUR gadā.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

Nav

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Smiltenes novadā tiek īstenoti 3 veselības veicināšanas projekti, kura ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties dažādās bezmaksas aktivitātēs: jogas, nūjošanas, crossfit, vingrošanas, cigun nodarbībās, kā arī tiek rīkoti slēpošanas pārgājieni, velobraucieni, peldēšanas nodarbības, nometnes bērniem, sporta dienas, skriešanas seriāli, pārgājieni u.c. aktivitātes. Kā arī Smiltenes novadā ir izveidota piemērota infrastruktūra, kurā iespējams ikkatram iedzīvotājam nodarboties ar veselības veicinošām aktivitātēm - sporta laukumi, velo takas, peldētavas, slidotavas, slēpošanas trase u.c.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Sociālais atbalsts krīzes situācijā.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, transportu, humāno palīdzību, ziedojumu vākšanu, ziedojumus transportēšanai uz Ukrainu u.c. 2023. gadā pašvaldība īsteno projekta “Iekļaušanās pasākumi un aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā” pasākumus - ekskursijas, lekcijas un nodarbības, sporta dienu, svētku atzīmēšana.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Nav

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Raunas ciemā aktīvi darbojas jauniešu centrs ar telpām, taču visa novada teritorijā darbojas 3 jaunatnes lietu speciālisti, kas veido aktivitātes un saistošus pasākumus jauniešiem.

Dienas centrs senioriem

Nav

Daļēji šo funkciju veic bibliotēkas.

Bibliotēka

Katrā novada pagasta teritorijā, Smiltenē ir gan bērnu, gan pieaugušo apkalpošanas nodaļas.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Sporta halles pieejamas gandrīz katrā novada teritorijā attiecīgi pēc noslodzes grafika, pieejama āra sporta infrastruktūra - moto, autokrosa, kartingu trases, BMX trases, āra ledus hokeja laukumi, āra trenažieri, volejbola laukumi, skeitparks, futbola laukums, bērnu rotaļu laukumi, stadions, velo trases, slēpošanas trases u.c.

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://smiltenesnovads.lv/novad/sports/sporta-infrastruktura/; https://smiltenesnovads.lv/novad/kulturas-parvalde/; https://smiltenesnovads.lv/kultura/biblioteka/; https://smiltenesnovads.lv/novad/kino-3d/; https://smiltenesnovads.lv/novad/vide/rotalu-laukumi/; https://smiltenesnovads.lv/novad/vide/rotalu-laukumi/

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Smiltenes pilsētā noris vērienīgi centra pārbūves darbi, lai veidotu piekļūstamāku dzīves telpu ikvienam iedzīvotājam; Smiltenes pilsētas vecajā parkā izveidotas 2x labierīcības, kas paredzētas gan māmiņām ar maziem bērniņiem, kur var iebraukt ar ratiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Smiltenes Kultūras centrā ir pacēlājs, kas var nodrošināt ikvienam apmeklētājam iespēju baudīt kultūras pasākumus. Ikviens renovētais vai jaunuzceltais objekts pašvaldībā tiek veidots piekļūstams un ērts ikvienam, tostarp arī izglītības iestādes un dienesta viesnīcas.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Daļēji, vietās, kur tiek īstenoti jaunie rekonstrukcijas projekti.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Vietās, kur tiek rekonstruēta vide tiek uzstādīts ceļa segums, kas paredzēts vājredzīgiem cilvēkiem.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Smiltenes vidusskola, 2023.gadā plānots Smiltenes pilsētā pabeigt Daudzfunkcionālo pakalpojumu centru un grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Nodrošinātas ģērbtuves, soliņi, laipas, ugunskura vietas, iztīrītas no ūdenszālēm pludmales, tur kur vajadzīgs uzbērtas jaunas smiltis, pirms sezonas atvēršanas tiek veikti apsekojumi un ūdens kvalitātes mērījumi.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Pastaigu takas, āra lasītavas, āra piknika vietas, velo maršruti, skeitparki, parki, atkritumu urniņas suņu izkārnījumiem parkos, nojumes parkos u.c.

Skip to content