Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
67964333, 20178620

Prezentācija “Pašvaldības atbalsts un ģimenēm draudzīga vide Olaines novadā”

Olaines novada pašvaldības rūpju lokā ir ne tikai daudzbērnu, maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, kas saņem īpašu atbalstu, bet ikviena ģimene ar bērniem. Un tas ir saistīts ne tikai ar bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu, bet arī ar rūpēm par ģimeni ikdienā – cenšoties radīt vidi un apstākļus patīkamai un komfortablai dzīvošanai, mācībām, brīvā laika pavadīšanai visai ģimenei kopā un individuāli atbilstoši katra ģimenes locekļa interesēm, veicinot uzņēmējdarbības attīstību, lai rastos darbavietu piedāvājums tuvāk dzīvesvietai, un risinot daudzus citus jautājumus, kuri labvēlīgi ietekmētu ģimenes dzīvi un labklājību.

 

Tāpēc pašvaldība cenšas atbalstīt ģimenes ļoti dažādos veidos:

· piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides,

· sniedzot finansiālo atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijas procesā,

· līdzfinansējot bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs,

· organizējot un apmaksājot sešus autobusu reisus skolēnu nokļūšanai uz izglītības iestādēm un atpakaļ,

· līdzfinansējot privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu vai auklītes pakalpojumus,

· organizējot izglītojošas un atbalsta grupas vecākiem,

· maksājot braukšanas izdevumu kompensāciju,

· piedāvājot sociālos pakalpojumus,

· sniedzot pašvaldības izveidotās Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumus (bez maksas),

· piedāvājot kopā veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku peldbaseinā, slidotavā (kas ir ar mākslīgo ledu ziemā un multifunkcionālo segumu vasarā), brīvdabas trenažieros, stadionos, sporta namos, Ziemas kalnā, labiekārtotās atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm, pastaigājoties pa gājēju un braucot pa velosipēdu celiņiem, atpūšoties Olaines Mežaparkā un mūsdienīgajos rotaļlaukumos (Olaines novadā tādu ir vairāk nekā 70 – dažādiem vecumiem un interesēm).

Lielākā daļa kultūras pasākumu ģimenēm ar bērniem ir bez maksas. Pašvaldība finansē plašu interešu izglītības piedāvājumu, bet vispārējo un pirmsskolas izglītību piedāvā iegūt Olaines novada divās vidusskolās un četrās pirmsskolas izglītības iestādēs. Olaines Mūzikas un mākslas skolā savus talantus izkopj 209 audzēkņi.

Olaines jaunieši iecienījuši jauniešu centru “Popkorns” un Popkorna skvēru. Jaunieši idejas īsteno dažādos starptautiskos un pašvaldības finansētos projektos, kā arī apgūst pirmās darba prasmes vasaras nodarbinātības pasākumos.

 

OLAINES NOVADA PREZENTĀCIJA ĢDP KOMISIJAI – 2018

 

OLAINE JAUNIEŠU ACĪM, video no 2017. gadahttps://www.olaine.lv/uploads/kcfinder/files/GDP/Olaines_novada_prezentacija_4_11_2020.pdf


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

400€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

400€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā deklarēts viens vecāks - 600 eur, Ja pašvaldībā deklarēti abi vecāki - 800 eur

ja piedzimst trīnīši

900€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā deklarēts viens vecāks - 900 eur, Ja pašvaldībā deklarēti abi vecāki - 1200 eur

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Katrs jaundzimušais saņem īpašu dāvanu – Latvijas amatnieku kaltu 925. proves sudraba monētu, “Laimes mātes vērdiņš”, prasmīgu meistaru darinātā ozolkoka kastītē ar iegravētu bērna vārdu, dzimšanas datiem un Olaines novada logo. Tiek organizēts svinīgs jaundzimušo un viņu vecāku godināšanas pasākums.

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Pilnā apmērā ēdināšanu apmaksā tikai mērķa grupām un bērniem, kuriem ir speciālās izglītības programma, pārējiem līdzfinansē lielāko daļu no izmaksām, bet tas neatspoguļojas pakalpojuma cenā. Ar domes lēmumu ir noteikta tikai vecāku maksa, kura tiek attiecināma tikai uz produktu izmaksām (un šobrīd nenosedz pilnībā arī šo pakalpojuma izmaksas pozīciju).

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Pilnā apmērā pusdienas apmaksā tikai mērķa grupām un bērniem, kuriem ir speciālās izglītības programma, pārējiem līdzfinansē lielāko daļu no izmaksām, bet tas neatspoguļojas pakalpojuma cenā. Ar domes lēmumu ir noteikta tikai vecāku maksa, kura tiek attiecināma tikai uz produktu izmaksām (un šobrīd nenosedz pilnībā arī šo pakalpojuma izmaksas pozīciju).

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

Nav

Olaines novadā pusdienas bez maksas saņem tikai noteiktas mērķa grupas, kā arī PII bērni, kuriem ir speciālās izglītības programmas, pārējiem ir samērīgs līdzfinansējums. Uzskatām, ka pašvaldībai ir jāatbalsta, bet kaut kādam līdzmaksājumam tomēr jābūt, tas disciplinē.

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

4.2€‎/dienā

Par trīsreizēju ēdināšanu dienā maksa izglītojamajiem no 15. līdz 2 gadu vecumam (ieskaitot) ir 1.70 eiro/dienā. Savukārt izglītojamajiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem maksa ir 2.10 eiro/dienā. Apstiprinot ēdināšanas maksu aprēķinā iekļautas tikai ēdiena pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. Ēdināšanu PII nodrošina pašas, līdz ar to visus pārējos izdevumus, kas saistīti ar ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu sedz pašvaldība. Bērniem, kuriem ir speciālā izglītības programma, ēdināšana ir bez maksas, šos izdevumus 100% sedz pašvaldība.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

2.5€‎/dienā

Lūdzam neņemt vērā norādītu summu 2.50, jo, apstiprinot ēdināšanas maksu aprēķinā iekļautas tikai ēdiena pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. Ēdināšanu PII nodrošina pašas, līdz ar to visus pārējos izdevumus, kas saistīti ar ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu sedz pašvaldība. Pašvaldības līdzfinansējuma summa nav aprēķināta. Par trīsreizēju ēdināšanu dienā maksa izglītojamajiem no 15. līdz 2 gadu vecumam (ieskaitot) ir 1.70 eiro/dienā. Savukārt izglītojamajiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem maksa ir 2.10 eiro/dienā. Bērniem, kuriem ir speciālā izglītības programma, ēdināšana ir bez maksas, šos izdevumus 100% sedz pašvaldība. Mērķa grupām ēdināšana ir bez maksas.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

1.7€‎/dienā

Par trīsreizēju ēdināšanu dienā maksa izglītojamajiem no 1.5 līdz 2 gadu vecumam (ieskaitot) ir 1.70 eiro/dienā. Savukārt izglītojamajiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem maksa ir 2.10 eiro/dienā. Bērniem, kuriem ir speciālā izglītības programma, ēdināšana ir bez maksas, šos izdevumus 100% sedz pašvaldība.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

3.5€‎/dienā

Par trīsreizēju ēdināšanu izglītojamajiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem ēdināšanas maksa ir 2.10 eiro/dienā. Apstiprinot ēdināšanas maksu aprēķinā iekļautas tikai ēdiena pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. Ēdināšanu PII nodrošina pašas, līdz ar to visus pārējos izdevumus, kas saistīti ar ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu sedz pašvaldība. Bērniem, kuriem ir speciālā izglītības programma, ēdināšana ir bez maksas, šos izdevumu 100% sedz pašvaldība. Piezīme: Savukārt 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuri programmu apgūst Olaines novada skolās, ēdināšanas apkalpojumu nodrošina uzņēmums, tur ir noteikta pakalpojuma maksa 3.50 eiro/dienā - 2.10 eiro/dienā (tāpat kā pirmsskolas izglītības iestādē) sastāda vecāku maksa un 1.40 eiro/dienā ir pašvaldības līdzfinansējums.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

1.4€‎/dienā

Lūdzam neņemt vērā norādītu summu 2.50, jo, apstiprinot ēdināšanas maksu aprēķinā iekļautas tikai ēdiena pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. Ēdināšanu PII nodrošina pašas, līdz ar to visus pārējos izdevumus, kas saistīti ar ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu sedz pašvaldība. Bērniem, kuriem ir speciālā izglītības programma, ēdināšana ir bez maksas, šos izdevumus 100% sedz pašvaldība (tātad 2.10 eiro/dienā + summa X (pārējie ar ēdināšanu saistītie izdevumi)). Savukārt 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuri programmu apgūst Olaines novada skolās, ēdināšanas apkalpojumu nodrošina uzņēmums, tur ir noteikta pakalpojuma maksa 3.50 eiro/dienā - 2.10 eiro/dienā (tāpat kā pirmsskolas izglītības iestādē) sastāda vecāku maksa un 1.40 eiro/dienā ir pašvaldības līdzfinansējums. Mērķa grupām ēdināšana ir bez maksas.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

2.1€‎/dienā

Par trīsreizēju ēdināšanu izglītojamajiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem ēdināšanas maksa ir 2.10 eiro/dienā. Pārējos izdevumus, kas saistīti ar ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu sedz pašvaldība. Bērniem, kuriem ir speciālā izglītības programma, ēdināšana ir bez maksas, šos izdevumus 100% sedz pašvaldība.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

1.85€‎/dienā

Šī ir pilna summa par ēdināšanas pakalpojumu.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

1.85€‎/dienā

Pašvaldība līdzfinansē 1.14 EUR/dienā no ēdināšanas pakalpojuma summas, valsts - 0.71 EUR/dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

0€‎/dienā

1.-4. klašu izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojumu apmaksā valsts un pašvaldība, vecāku līdzmaksājuma nav.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

1.85€‎/dienā

Pusdienu pilna maksa ir 1.85 EUR/diena, daļu no šīs summas finansē pašvaldība, otro daļu - vecāki.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

0.93€‎/dienā

Pašvaldības līdzfinansējums ir 0.93 EUR/dienā, vecāku līdzmaksājums ir 0.92 EUR/dienā. Šādām mērķgrupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, ēdināšanas izdevumus pašvaldība sedz pilnībā (respektīvi šiem bērniem ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas).

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

0.92€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

1.85€‎/dienā

Pusdienu pilna maksa ir 1.85 EUR/diena, daļu no šīs summas finansē pašvaldība, otro daļu - vecāki.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

0.93€‎/dienā

Pašvaldības līdzfinansējums ir 0.93 EUR/dienā, vecāku līdzmaksājums ir 0.92 EUR/dienā. Šādām mērķgrupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, ēdināšanas izdevumus pašvaldība sedz pilnībā (respektīvi šiem bērniem ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas).

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

0.92€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

1.85€‎/dienā

Pusdienu pilna maksa ir 1.85 EUR/diena, daļu no šīs summas finansē pašvaldība, otro daļu - vecāki.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

0.93€‎/dienā

Pašvaldības līdzfinansējums ir 0.93 EUR/dienā, vecāku līdzmaksājums ir 0.92 EUR/dienā. Šādām mērķgrupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, ēdināšanas izdevumus pašvaldība sedz pilnībā (respektīvi šiem bērniem ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas).

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

0.92€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

2.1€‎/dienā

Pašvaldība 100% sedz ēdināšanas izdevumus izglītojamajam, kurš apmeklē izglītības iestādi citā pašvaldībā vai privāto izglītības iestādi, ja viņš atbilst kādai no mērķa grupām. Izdevumus sedz saskaņā ar ēdināšanas izmaksām (pilnu apmēru), kuras ir apstiprinātas Olaines novadā. Respektīvi 1.70 EUR/dienā 1.5 līdz 2 gadus veciem bērniem, 2.10 EUR/dienā - 3 līdz 6 gadus veciem bērniem, 1.85 EUR/dienā skolēniem (1.-12.klase).

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

2.1€‎/dienā

Pašvaldība 100% sedz ēdināšanas izdevumus izglītojamajam, kurš apmeklē izglītības iestādi citā pašvaldībā vai privāto izglītības iestādi, ja viņš atbilst kādai no mērķa grupām. Izdevumus sedz saskaņā ar ēdināšanas izmaksām (pilnu apmēru), kuras ir apstiprinātas Olaines novadā. Respektīvi 1.70 EUR/dienā 1.5 līdz 2 gadus veciem bērniem, 2.10 EUR/dienā - 3 līdz 6 gadus veciem bērniem, 1.85 EUR/dienā skolēniem (1.-12.klase).

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

Vecāku maksājumi ir dažādi. Varam sniegt informāciju no pašvaldības puses (atbilde pie iepriekšēja jautājuma).

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan skolas nodrošina speciālo ēdienkarti bez papildu maksas, šie skolēni maksā tādu pašu summu par ēdināšanas pakalpojumu kā ikviens cits izglītojamais (saskaņā ar iepriekš sniegto informāciju).

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Izglītības iestādes nodrošina speciālo ēdienkarti, bet par to nav papildus jāmaksā. Ēdināšanas izmaksas ir tādas pašas kā pārējiem.

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

34%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiks Olaines novadā ir 7.00 - 19.00

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

328.71€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

232.34€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

246.56€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Sertificētas aukles līdzfinansējums - 246,56 EUR mēnesī; privātās PII līdzfinansējums: bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 328,71 EUR mēnesī; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, 232,34 EUR mēnesī.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

1. Pabalsts ārstniecības, rehabilitācijas, medicīnas preču un medikamentu izdevumiem līdz 250 euro kalendārajā gadā. 2. Ēdināšanas izmaksu segšana vispārējās izglītības iestādē.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Vecāki var brīvi izvēlēties PII un privāto PII jebkurā pašvaldībā. Galvenokārt tā ir Rīga, Mārupe, Ķekava, bet var būt arī citas pašvaldības.

Vecāki var brīvi izvēlēties PII un privāto PII jebkurā pašvaldībā. Galvenokārt tā ir Rīga, Mārupe, Ķekava, bet var būt arī citas pašvaldības.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

4€‎/vienreizējs

Olaines novadā nav pabalsta visiem pirmklasniekiem, bet ir dāvana/suvenīrs (rakstāmpiederumu komplekts ar gravējumu) visiem pirmklasniekiem, kurš tiek pasniegts Zinību dienā.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

1. Pabalsts bērna ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādē (trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām, ģimenēm, kurās ir 3 vai vairāk bērnu). 2. Pabalsts 75 euro bērna apģērba iegādei vienu reizi kalendārajā gadā (trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām, ģimenēm, kurās ir 3 vai vairāk bērnu). 3. Vidusskolēniem tiek izmaksātas stipendijas. 4. Pašvaldība līdzfinansē ēdināšanas pakalpojuma izmaksas visiem bērniem (no 1. līdz 12. klasei), būtiski samazinot vecāku līdzfinansējuma apmēru. 5. Katrai klasei katru mācību gadu pašvaldība piešķir 215 EUR mācību ekskursijai (transportam un ieejas biļetēm). 6. Visi skolēni tiek nodrošināti ar grāmatām un darba burtnīcām. 7. Izveidoti un tiek uzturēti septiņi skolēnu autobusu maršturi, katru gadu veicot grozījumus gan pieturu sarakstā, gan atiešanas laiku grafikā, pieskaņojoties skolēnu vajadzībām. 8. Pašvaldības līdzfinansējums braukšanas izdevumu kompensācijai 50% vai 100% apmērā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem: 1) 50% līdz tuvāk esošajai izglītības iestādei ārpus Olaines novada; 2) 100 % - līdz speciālajai izglītības iestādei; 3) 100% -trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. 9. Abās vidusskolās nodrošināts atbalsta personāls pilnā sastāvā. 10. Speciālās izglītības programmas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Dejas, Ritmika, Vizuāli plastiskā māksla - keramika, Angļu valoda.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

"Dejas" - bezmaksas, "Ritmika" - bezmaksas, "Vizuāli plastiskā māksla - keramika" - vecāku finansējums, "Angļu valoda" - vecāku finansējums.

Skolēnam

50€‎/vienreizējs

Vēršam uzmanību, ka Olaines novadā skolēni pilnībā tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Vairākām mērķgrupām tiek piešķirts pabalsts 75 EUR gadā. Savukārt atsevišķos gadījumos tiek pieņemts lēmums arī par vienreizēja pabalsta piešķiršanu visiem izglītojamajiem. Piemēram, 2021. gadā saskaņā ar 2021. gadā pieņemto domes lēmumu pašvaldība uz iesnieguma pamata (kurā vecāks piesaka pabalsta un norāda kredītiestādes kontu) piešķira vienreizēju pabalstu mācību procesa atbalstam 50 eiro apmērā vienam no vecākiem par katru bērnu ģimenē, ja izglītojamais uz 2021. gada 1. janvāri bijadeklarēts Olaines novada administratīvajā teritorijā un mācījās vispārējās pamata vai vispārējās vidējās izglītības iestādē (1.–12. klasē), un bija vecumā līdz 20 gadiem. Pabalsts tika izmaksāts gan par tiem izglītojamajiem, kuri bija deklarēti Olaines novadā un mācījās Olaines novada skolās, gan par tiem izglītojamajiem, kuri bija deklarēti Olaines novadā, bet mācījās vispārējās izglītības iestādēs ārpus Olaines novada administratīvās teritorijas. Šis lēmums bija attiecināms arī uz Olaines novadā deklarētājiem bērniem, kuri apmeklēja speciālās izglītības iestādes.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

75€‎/vienreizējs

Pabalsts 75 euro bērna apģērba iegādei vienu reizi kalendārajā gadā.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

75€‎/vienreizējs

Pabalsts aizbildnim bērna apģērba iegādei

Skolēnam ar invaliditāti

75€‎/vienreizējs

Pabalsts 75 euro apģērba iegādei vienu reizi kalendārajā gadā.

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

75€‎/vienreizējs

Pabalsts bērna apģērba iegādei

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

75€‎/vienreizējs

Pabalsts bērna apģērba iegādei

Skolēniem audzēkņiem

60€‎/mēnesī

Ja skolēna vidējais vērtējums mācību priekšmetos iepriekšējā semestra noslēgumā nav zemāks par 8,5 ballēm

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

30€‎/gadā

Olimpiāžu pirmo vietu ieguvējiem

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

1. Izveidoti un uzturēti 7 skolēnu autobusu maršruti uz Olaines novada skolām. 2. Pašvaldība kompensē transporta izdevumus izglītojamajiem 50% vai 100% apmērā. 3. Nodrošinājums ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. 4. Katrai klasei piešķir 215 EUR mācību ekskursijai (transportam un ieejas biļetēm). 5. Rūpējoties par skolēnu drošību diennakst tumšajā laikā, pašvaldība rīko akciju "Esi pamanāms uz ceļa" - tiek veikta vajadzību apzināšana ar klases audzinātāja starpniecību un uz vecāku pieprasījuma pamata tiek izsniegtas pašvaldības sarūpētas atstarojošās vestes. 6. Abas vidusskolas piedāvā speciālās izglītības programmas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 7. Tiek apmaksāta skolu dalība starptautiskajos projektos, kuru ietvaros skolēni iegūst jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

1. Pabalsti audžuģimenei: 1.1. 300 euro/mēnesī bērna uzturam audžuģimenē, specializētajā audžuģimenē vai adoptētāju ģimenē pirmsadopcijas periodā; 1.2. 200 euro/gadā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē, specializētajā audžuģimenē. 2. 100 euro aizbildnim ikdienas izdevumiem. 3. Pabalsti pilngadību sasniegušam bērnam (bārenim): 3.1. vienreizēju pabalstu 150 euro piešķir patstāvīgas dzīves uzsākšanai, bet ja pilngadību sasniegušam bērnam ir invaliditāte no bērnības, tad piešķir 280 euro; 3.2. vienreizēju pabalstu 500 euro piešķir sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei vai par šo pabalsta summu sociālais dienests izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru; 3.3. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, piešķir pabalstu 150 euro mēnesī ikdienas izdevumiem, bet ja pilngadību sasniegušam bērnam ir invaliditāte no bērnības, tad piešķir 200 euro mēnesī. 4. Transporta pabalstu līdz 100 euro kalendārajā gadā piešķir ģimenei, kurā ir trīs vai vairāk bērnu. 5. Pabalstu 360 euro mēnesī vasaras periodā piešķir ģimenei par bērna ar invaliditāti aprūpi. 6. Pabalstu līdz 60 euro kalendārajā gadā par uzturēšanās izdevumiem nometnē piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti, kuram nav noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. 7. Pabalsts bērnam nometnē līdz 60 euro kalendārajā gadā par uzturēšanās izdevumiem nometnē trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai par katru bērnu.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Papildus skolēnu autobusiem (7 maršruti, kurus izveidoja un uztur/nodrošina pašvaldība), sedz izmaksas izglītojamajiem nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ (divi braucieni mācību dienā ar izsniegto e-karti)

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

Atvieglojumi nav.

Ir transporta pabalsts personai, kura sasniegusi 75 gadu vecumu, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai, – 40 eiro

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Skolēnu bezmaksas autobusi ir nodrošināti 7 maršrutos.

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

Nav

Daļēji. Papildus skolēnu autobusiem, daļēji sedz izmaksas izglītojamajiem nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ (divi braucieni mācību dienā ar izsniegto e-karti)

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā vairāk par 50%

Pašvaldības izdevumu kompensācijas apmēru nosaka Saistošie noteikumi Nr.139 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā" (https://www.olaine.lv/uploads/regulations/files/Nr.139%20Par%20brauksanas%20maksas%20atvieglojumiem%20lauku%20teritorija%20dzivojsajiem%20visparizglitojoso%20izglitibas%20iestazu%20izglitojamajiem%20Olaines%20novada.pdf). Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem vecāku līdzmaksājums: 1) 50% līdz tuvāk esošajai izglītības iestādei ārpus Olaines novada; 2) 0 % - līdz speciālajai izglītības iestādei; 3) 0% -trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Skolēnu autobuss ir bez maksas.

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Izglītojamajiem tiek nodrošināts skolēnu autobuss pārvadājumiem uz sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Visa interešu izglītība skolās ir bez maksas, līdzīgi ir ar pulciņiem Kultūras namos. Sportā ir sekcijas, kuras ir bez maksas (piem., sporta dejas, mākslas vingrošana, vieglatlētika, šahs), ir par simbolisku maksu - piem., 1 (peldēšana) vai 5 (daiļslidošana) eiro. Pašvaldība atbalsta arī sporta biedrības, šādi gan samazinot apmeklējuma maksu, gan samazinot izmaksas dalībai sacensībās. Sportistu atbalstam ir pieņemti saistošie noteikumi "Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta veicināšanai Olaines novadā" -https://www.olaine.lv/uploads/regulations/files/Nr.21_2010.doc

Dejas

0€‎/mēnesī

Teātris

0€‎/mēnesī

Mūzika

0€‎/mēnesī

Māksla

0€‎/mēnesī

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

Folklora

0€‎/mēnesī

Vides izglītība

0€‎/mēnesī

Sports

0€‎/mēnesī

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla

Zīmēšana, Gleznošana, Tekstilmāksla, Datorgrafika, Animācija, Kompozīcija, Veidošana.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šādam vecumam netiek piedāvāts

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

6.75%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

15€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

6.75 %

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Nevienai

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

7.5€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

7.5€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Nodrošina ar visiem mācību materiāliem.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Taustiņinstrumentu spēle, Pūšamo instrumentu spēle, Sitamo instrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle.

Klavieru spēle, Akordeona spēle. Kokles spēle, Vijoles spēle, Čella spēle. Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonija spēle.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šādam vecumam netiek piedāvāts

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

6.75 %

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

15€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

6.75 %

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Nevienai

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

7.5€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

7.5€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Nodrošina ar mūzikas instrumentiem un mācību materiāliem.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Nav

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

150€‎/mēnesī

Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Sociālā darbinieka konsultācijas, atbalsts. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīti citi speciālisti.

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

1. Pabalsti aizbildnim ikdienas izdevumiem 100 euro mēnesī piešķir par katru bērnu. 2. Pabalsti audžuģimenei bērna uzturam audžuģimenē, specializētajā audžuģimenē vai adoptētāju ģimenē pirmsadopcijas periodā 350 euro mēnesī katram bērnam.

Kāds ir pašvaldības papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Speciālistu konsultācijas, izglītojošās lekcijas, kursi.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Tiek nodrošināti

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

300€‎/vienreizējs

Pabalstu 300 euro piešķir vienu reizi kalendārajā gadā pēc bērna ievietošanas audžuģimenē

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

350€‎/mēnesī

Pabalstu 350 euro mēnesī katram bērnam piešķir, pamatojoties uz Sociālā dienesta un audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes, vai adoptētāju ģimenes pirmsadopcijas perioda līgumu

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Finansiāls atbalsts

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide - 50%.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas speciālistu konsultācijas (psihologs, psihoteirapteits u.c.)

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

350€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

350€‎/vienreizējs

Proporcionāli dienu skaitam

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

100€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

1. Papildus pašvaldības noteiktais transporta pabalsts līdz 100 euro kalendārajā gadā. 2. Pabalsts 75 euro bērna apģērba iegādei vienu reizi kalendārajā gadā piešķir par katru bērnu, sākot no 1. klases. 3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums/atlaide 90%. 4. Iespēja bez maksas apmeklēt Olaines peldbaseinu un slidotavu. 5. 50% atlaide Olaines Mūzikas un mākslas skolā. 6. 50% atlaide dalībai Olaines novadā rīkotajās ekonometnēs.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Skat. uzskaitījumu pie iepriekšēja jautājuma.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018 "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" ir priekšrocība uz vietas piešķiršanu Olaines (pašvaldības) pirmsskolas izglītības iestādē (ārpuskārtas priekšrocība tiek piešķirta saskaņā ar Olaines novada domes saistošo noteikumu 15.1.5. p.: "daudzbērnu ģimenes bērnam, kura vecākam aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, atbilstoši Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" reģistrācijai".

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Cits

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide - 90%; Braukšanas izdevumu kompensācija uz speciālo izglītības iestādi - 100%; Olaines peldbaseina apmeklējums (kopā ar pavadoni) - bez maksas.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

1. Pabalsts bērna ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādē. 2. Pabalsts 75 euro apģērba iegādei vienu reizi kalendārajā gadā piešķir par bērnu ar invaliditāti, ja bērns mācās izglītības iestādē, sākot no 1. klases. 3. Pabalsts 360 euro mēnesī vasaras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts) piešķir ģimenei par bērna ar invaliditāti aprūpi, ja ir spēkā visi šādi minētie nosacījumi: 3.1. par bērnu ar invaliditāti ir noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem; 3.2. bērns ar invaliditāti ir skolēns (sākot no 1. klases); 3.3. bērna ar invaliditāti vecāki veic algotu darbu (par algotu darbu netiek uzskatīts asistenta pakalpojums pašvaldībā bērnam ar invaliditāti); 3.4. ja bērns ar invaliditāti nesaņem aprūpes pakalpojumu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. 4. Pabalsts ārstniecības, rehabilitācijas, medicīnas preču un medikamentu izdevumiem līdz 250 euro kalendārajā gadā, pamatojoties uz kārtējā gadā izsniegtiem izdevumu apliecinošiem dokumentiem. 5.Pabalsts līdz 60 euro kalendārajā gadā par uzturēšanās izdevumiem nometnē. 6. Skatīt atbildes pie iepriekšēja jautājuma.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Finansiāls atbalsts|Cita veida atbalsts, Papildinformācija: 1.Pabalstu medikamentu, medicīnas preču iegādes, ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem piešķir kalendārajā gadā: 1.1. līdz 130 euro uz vienu personu maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas; 2. Pabalstu higiēnas preču izdevumiem piešķir kalendārajā gadā: 2.1. līdz 115 euro maznodrošinātas mājsaimniecības, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti; 3. Pabalstu zobu protezēšanas izdevumiem piešķir līdz 80 euro kalendārajā gadā uz vienu personu , kurā nav nevienas darbaspējīgas personas. 4.Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādē (100%). 5.Pabalsts bērna apģērba iegādei 75 euro vienu reizi kalendārajā gadā . 6.Pabalsts bērnam nometnē pabalstu līdz 60 euro kalendārajā gadā . 7.Transporta pabalstu līdz 40 euro kalendārajā gadā piešķir pilngadīgai personai ar invaliditāti vai personai, kura ir vecuma pensijas saņēmēja, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai un tā nesaņem transporta pabalstu kā persona, kura sasniegusi 75 gadu vecumu. 8.Psihosociāls atbalsts. 9.NĪN atlaide.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Psihoemocionāla atbalsta pasākumi, dažādu speciālistu konsultācijas, vecāku apmācības bērnu audzināšanā

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Veselības pabalsts, pabalsts transportam, pabalsts bērnam nometnē, pabalsts bērnam apģērba iegādei, pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90%

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

1.Pabalstu medikamentu, medicīnas preču iegādes, ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem piešķir kalendārajā gadā: 1.1. līdz 130 euro uz vienu personu trūcīgai mājsaimniecībai, kurā ir vismaz viena darbaspējīga persona; 1..2. līdz 150 euro uz vienu personu trūcīgai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas. 2. Pabalstu higiēnas preču izdevumiem piešķir kalendārajā gadā: 2.1. līdz 115 euro, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti; 2.2. līdz 145 euro ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti. 3. Pabalstu zobu protezēšanas izdevumiem piešķir līdz 80 euro. 4.Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādē (100%). 5.Pabalsts bērna apģērba iegādei 75 euro vienu reizi kalendārajā gadā . 6.Pabalsts bērnam nometnē pabalstu līdz 60 euro kalendārajā gadā . 7.Transporta pabalsts līdz 40 euro kalendārajā gadā, ja personai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai un tā nesaņem transporta pabalstu kā persona, kura sasniegusi 75 gadu vecumu. 8. NĪN atlaide - 90%.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Psihoemocionāla atbalsta pasākumi, dažādu speciālistu konsultācijas, vecāku apmācības bērnu audzināšanā

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Veselības pabalsts, pabalsts transportam, pabalsts bērnam nometnē, pabalsts bērnam apģērba iegādei, pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide - 90%

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

1. pabalsts jubilejā (sākot ar 80 gadu jubileju); 2. pabalsts Zelta (200 euro) un Dimanta (500 euro) kāzu jubilejā; 3. pabalsti personai ar invaliditāti; 4. pabalsts politiski represētai personai; 5. pabalsts ēdināšanai (bezpajumtniekiem); 6. pabalsts dokumentu noformēšanai; 7. pabalsts aizgādnim; 8. pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes; 9. pabalsts tuberkulozes slimniekam; 10. dažādi kursi un apmācības - bez maksas (piem., apmācības vecākiem, kuri audzina bērnu/s no 0 līdz 7 gadu vecumam, auklītēm un vecvecākiem „BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”; Vecāku apmācības programma "Ceļvedis, audzinot pusaudzi"; Vecāku izglītojošu un atbalsta grupu 10 nodarbību cikls par bērnu drošību “SARGEŅĢELIS”; u.c.). 11. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi dažādām mērķa grupām, t.sk. ģimenēm ar diviem bērniem (50% atlaide). 12. Pašvaldības atbalsts dzīvojamā fonda renovācijas īstenošanā (pilnībā apmaksā energoaudita veikšanu; tehniskās dokumentācijas izmaksas; bankas ikmēneša kredīta maksājumu procentus; renovētajās mājās piešķir NĪN atlaidi 90% apmērā uz 5 gadiem). 13. Pašvaldības līdzfinansējums koplietošanas teritoriju labiekārtošanas projektu īstenošanai dārzkopības sabiedrībās. Lai vecākiem pirmsskolā nebūtu papildu izdevumi, pašvaldība katru gadu piešķir 1000 eiro katrai grupai PII mācību procesa un rotaļu materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumam. 14. Kopējās uzturēšanās izmaksas Olaines sociālās aprūpes centrā sastāda 36.29 EUR, savukārt maksa par pakalpojumu klientam (ģimenei) ir 19 EUR dienā, tai skaitā ēdināšana 3.22 EUR (pārējos izdevumus sedz pašvaldība). 15. Pašvaldība īsteno Līdzdalības budžeta projektu konkursu, Jauniešu projektu konkursu, sniedz finansiālo atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie īstenotu sabiedriski nozīmīgus projektus.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Rīta pusē peldbaseinā notiek peldēšanas nodarbības Olaines skolu skolēniem sporta stundu ietvaros. Pārējā laikā pieejams jebkuram interesentam par šādu samaksu: daudzbērnu ģimenēm – bez maksas; bērniem līdz 7 g. v. un bērniem invalīdiem ar pavadoni – bez maksas; bērniem no 7 līdz 16 g. v. – 1 EUR; pensionāriem, maznodrošinātām ģimenē, I un II grupas invalīdiem, bāreņiem - 1 EUR; izdevīgs piedāvājums abonementu iegādei ģimenēm ar bērniem (https://www.olainessports.lv/lv/baseins/). Baseina apmeklējuma standarta cena ir 4 EUR. Olaines Sporta centra peldēšanas sekcija - 1 EUR par nodarbību.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Vietas ierobežojuma dēļ atbilde sniegta pie 1. jautājuma. Ir minētas izmaksas apmeklētājiem. Ja skatīties procentuāli, tad sanāk 100% un 75% no pakalpojuma cenas - par baseina apmeklējumu.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Pašvaldībā ir dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrs (atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta pirmajai daļai), saskaņā ar to rinda ir garāka par vienu gadu.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Pašvaldībai pieder dzīvokļu fonds. Dzīvokļi ir vēsturiski izīrēti un tos lieto īrnieki, ja dzīvoklis tiek atbrīvots (ar tiesas spriedumu, labprātīgi no īrnieka puses, īrnieks miris) par tā tālāko izmantošanu lemj Sociālo, izglītības un kultūras komiteja (piešķirt dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā sastāvošai personai, atsavināt izsolē).

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Īrniekiem, kuri lieto un uztur atbilstoši noslēgtiem Dzīvojamo telpas īres līgumiem. Atsavināšanas gadījumā tas var būt ikviens cilvēks, kurš atbilst konkrētu izsoles noteikumu kritērijiem.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

90%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

Audžuģimenēm

50%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

50%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

50%

Atsevišķi saistošajos noteikumos šādas kategorijas/ mērķa grupas Olaines novadā nav, bet viens vecāks arī var saņemt atlaidi 50%, ja viņam ir divi bērni

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Neiesaistās

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Oficiāli nav sadarbības, bet 3+ karti pieņem un atlaides piešķir: Olaines Mūzikas un mākslas skola, Olaines Sporta centrs (objektā Olaines slidotava, Olaines peldbaseins).

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

Nav

NVA programmā pašvaldība un tās iestādes nav iesaistījušās, bet pašvaldība izplata informāciju par NVA organizēto vasaras nodarbinātību.

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pāsvaldības iestādēm)

Pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātību atbilstoši noteikumiem “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā”. Šogad tika nodrošinātas darba vietas 70 jauniešiem.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Piem., apmācības Olaines novada vecākiem, kuri audzina bērnu/s no 0 līdz 7 gadu vecumam, auklītēm un vecvecākiem „BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”; Vecāku apmācības programma "Ceļvedis, audzinot pusaudzi"; Vecāku izglītojošo un atbalsta grupu 10 nodarbību cikls par bērnu (no 0 līdz 2 g.v.) drošību “SARGEŅĢELIS”; ikgadēja izglītojoša vecāku konference "Es liels, tu mazs"; dažādas lekcijas par psiholoģiju un veselīgu uzturu; u.c.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Piem., apmācības Olaines novada vecākiem, kuri audzina bērnu/s no 0 līdz 7 gadu vecumam, auklītēm un vecvecākiem „BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”; Vecāku apmācības programma "Ceļvedis, audzinot pusaudzi

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Jauniešiem tiek organizētas bezmaksas neformālās izglītības apmācības, gan no pašvaldības līdzekļiem, gan dažādu projektu ietvaros.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Pašvaldība atbalsta jauniešu dalību neformālās izglītības aktivitātēs, piemēram, nodrošinot transportu, ēdināšanu u.tml., lai sniegtu iespēju piedalīties jebkuram jaunietim.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Veselības pabalsti 1. Pabalstu medikamentu, medicīnas preču iegādes, ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem piešķir kalendārajā gadā: 1.1. līdz 130 euro uz vienu personu trūcīgai mājsaimniecībai, kurā ir vismaz viena darbaspējīga persona, un maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas; 1.2. līdz 150 euro uz vienu personu trūcīgai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas. 2. Pabalstu higiēnas preču izdevumiem piešķir kalendārajā gadā: 2.1. līdz 115 euro trūcīgas mājsaimniecības, kurā ir vismaz viena darbaspējīga persona, un maznodrošinātas mājsaimniecības, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti; 2.2. līdz 145 euro trūcīgas mājsaimniecības, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti. 3. Pabalstu zobu protezēšanas izdevumiem piešķir līdz 80 euro kalendārajā gadā uz vienu personu trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas psihologa konsultācijas

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Olaines novada pašvaldība kopš 2017.gada realizē ESF projektu "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2023. gadam". Projekta mērķis ir vērst iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā. Visiem atkarībā no interesēm šajā periodā ir iespēja apmeklēt dažādas tematiskās lekcijas par atkarību profilaksi, garīgo veselību, veselīgu uzturu, iesaistīties izglītojošās nodarbībās par veselīga ēdiena pagatavošanu, fizisko aktivitāšu nozīmi, aktīvi piedalīties vingrošanas nodarbībās, fitnesa festivālos, uzlabojot savu fizisko veselību.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Vienreizēju pabalstu piešķir: 1. līdz 100 euro kārtējā gadā katrai personai mājsaimniecībā ar Sociālā dienesta lēmumu 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas; 2. vairāk nekā 100 euro kārtējā gadā katrai personai mājsaimniecībā ar Olaines novada domes lēmumu, pamatojoties uz atbilstošu institūciju izsniegtiem apliecinošiem dokumentiem par neparedzēto apstākļu radītiem zaudējumiem gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai apdrošināšanas atlīdzība. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināti psihoemocionāla atbalsta pasākumi.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

1.Atlīdzība par ārkārtas aizbildņa pienākumu pildīšanu; 2.Pabalsts nepavadīta bērna uzturam; 3. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei; 4. Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts; 5. Mājokļa pabalsts mājsaimniecībai no Ukrainas ar īres līgumu; 6. Pabalsts medikamentu iegādei; 7. Izmitināšana dienesta viesnīcā; 8. Izmitināšana mājsaimniecībās; 9. Ēdināšanas pakalpojums; 10. Psihosociāls atbalsts; 11. Ziedojumu vākšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri tika izmitināti Olaines novadā (ziedojumu veidā ir vākts/nodrošināts apģērbs, saimniecības preces, mēbeles, datortehnika attālinātajām mācībām Ukrainas skolās u.c.); 12. Piesaistot brīvprātīgos, jau kopš marta sākuma noorganizēti latviešu valodas kursi tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri to vēlējās. Latviešu valodas nodarbību laikā tika nodrošināta (bezmaksas) bērnu pieskatīšana, sniedzot atbalstu tām kursu dalībniecēm, kurām ir nepilngadīgie bērni; 13. Sadarbojoties ar novada jauniešiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek piedāvātas ekskursijas pa pilsētu, lai tie cilvēki, kuri ir te atraduši patvērumu, ātrāk un labāk iejustos/adaptētos jaunajā vidē; 14. Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā “OLAKS” telpās, Stacijas ielā 38A, Olainē ir iekārtotas bērnu rotaļu istabas, kuras piedāvājam izmantot rotaļām ar bērnu un tikšanās reizēm ar citām māmiņām ar bērniem, kuras šobrīd drošu patvērumu radušas Olaines novadā. Šeit Ukrainas civiliedzīvotāji var organizēt pašatbalsta grupas tikšanos un kopīgi pavadīt laiku rotaļās un sarunās; 15. Nodrošinātas vietas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. PII “Ābelīte” organizēja visiem Olaines novadā esošajiem ukraiņu bērniņiem pirmsskolas vecumā kopīgu pasākumu; 16. Piedāvātas darba vietas, t.sk. pašvaldības iestādē; 17. Pašvaldība aicina izmantot novadā esošās brīvā laika pavadīšanas un sportošanas iespējas; 18. Pašvaldība līdzfinansē aukles pakalpojumu novadā reģistrētiem nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem; 19. Organizēta nometne

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Nav

Ir procesā Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs DI projekta ietvaros.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Olaines novadā ir Olaines Jauniešu centrs "Popkorns"

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Ir 3 stadioni, tenisa laukums, 7 āra trenažieru laukumi; basketbola laukumi, volejbola laukumi u.c.

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

1) Jauniešu centrs - https://www.olaine.lv/lv/jauniesiem#gsc.tab=0; 2) Dienas centrs senioriem + Amatniecības un mākslas centrs - https://www.olaine.lv/lv/jaunumi/olaines-novada-senioru-biedribas-telpas-liepas-atklats-amatniecibas-un-makslas-centrs#!/&gsc.tab=0 3) Bibliotēkas -https://www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas/; https://www.facebook.com/OlainesKulturasCentrs 4) Informācija par sporta objektiem -https://www.olainessports.lv/ 5) informācija par dažādiem objektiem ir arī pašvaldības mājas lapā - https://www.olaine.lv/lv#gsc.tab=0, ka arī sadaļā -http://visit.olaine.lv/lv/ko-redzet-un-darit?&offset=0#gsc.tab=0

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Olaines novadā ir ap 80 rotaļu laukumiem. Rotaļu laukumi ir gan Olaines pilsētā, gan novada ciemos, gan dārzkopības sabiedrību teritorijās. Uz bērnu rotaļu pilsētiņu Olaines Mežaparkā brauc rotaļāties arī vecāki ar bērniem no Jelgavas, Rīgas, Salaspils u.c. pašvaldībām.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Finansē pilnā apmērā.

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Olaines novada aktīvie seniori izmanto āra trenažierus (pieejami 7 laukumi), droši nūjo pa izbūvētajiem gājēju/veloceliņiem, slido slidotavā (0,50 eiro/stundā), apmeklē peldbaseinu par samazinātu maksu - 1 eiro, staigā pa pastaigu takām un Olaines Mežaparka celiņiem, izmanto citu infrastruktūru pēc saviem ieskatiem

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Olaines novadā ir izbūvēti veloceliņi, kā arī velonovietnes, papildus ir uzstādīti 11 veloapkopes punkti novadā.

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Domājot par cilvēkiem ar dzirdes un redzes traucējumiem, Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā ir izmantoti vairāki taktili un audiāli risinājumi. Ir izveidoti seši stendi Braila rakstā ar aprakstiem par notikumiem, kas risinājušies Olaines apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā, izveidots arī taktilais makets, kas attēlo Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta teritorijā esošās kara laika liecības un fortifikācijas būves – zemnīcas, blindāžas, artilērijas šāviņu radītas bedres un ierakumus. Makets ir aprīkots ar trīs audioformātā ierunātiem tekstiem, kas informē par Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta apkārtni, situāciju kara laikā un latviešu strēlnieku sadzīves apstākļiem. Viens no audioformāta tekstiem ir papildināts ar latviešu strēlnieku dziesmu – “Izlūku dziesma”.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

* Olaines Mežaparka bērnu rotaļu pilsētiņa ir papildināta ar šūpolēm, kas ir piemērotas arī cilvēkiem ar invaliditāti, māmiņām ar bērnu ratiņiem, senioriem. * Šogad tiks pabeigts "Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6B, Olaines pilsētā". Projekts ir vērsts uz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību tuvu dzīvesvietai personām ar garīgā rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. * Turpinās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide Veselības ielā 7, Olainē (notiek ēkas siltināšana un telpu atjaunošana - jauns objekts esošajā ēkā), kur pirmās kārtas ietvaros tiks izveidotas 80 jaunas vietas bērniem un iestādes labiekārtota teritorija. * Izbūvēta Mežezera dienvidu krasta pastaigu taka. Taka veidota, ņemot vērā vides pieejamības vadlīnijas, tādējādi sniedzot iespēju to izmantot gan jaunajām ģimenēm ar bērniem ratiņos, gan senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tika pielāgots takas reljefs un vietām – mainīts tās segums, tika ierīkota laipa virs ūdens, kā arī uzstādīti interaktīvi objekti ar informāciju par putniem un skaņu elementiem. Tajos tiks atskaņotas putnu dziesmas. * Izbūvēts Betona skeitparks Zeiferta ielā 10A, Olainē, kas ir moderns aktīvās atpūtas laukums. * Izbūvēta Jauniešu interaktīvās atpūtas zona Jaunolainē: uzstādīti saulessargi, atpūtas krēsli un elektrouzlādes stacija ar saules bateriju, kā arī izbūvēts elektrības pieslēgums, kas būs kā atbalsta enerģijas avots, nodrošinot patstāvīgu strāvas padevi, tostarp ziemas apstākļos. Labiekārtota teritorija. * Jauniešu centra "Popkorns" telpas tiek paplašinātas un atjaunotas. * Papildinājumi Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā: vairāki taktili un audiāli risinājumi, atjaunotas krievu armijas artilērijas pozīcijas 1902. gada parauga lauku tipa lielgabala kopija. *Izstrādāts būvprojekts multifunkcionālajam centram (Mūzikas un mākslas skola, PIC, bibliotēka). * Fitnesa laukums Jaunolainē.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Pašvaldības publiskajās peldvietās ir pieejamas ģērbtuves, soliņi, atkritumu urnas, kā arī pontonu laipas, daļēji ir arī labiekārtotas ar ugunskura vietām un grilliem. Lielākajā daļā ir arī uzstādīti bērnu rotaļu laukumi. Atseviškajās peldvietās ir arī volejbola tīkls un futbola vārti; pastaigu takas gar ūdenskrātuves krastu. Līdumu karjerā ir slidkalniņš šļūkšanai ūdenī, sauļošanas krēsli, kā arī iznomājot noteiktu teritorijas daļu trešaji personai paplašinājusi sniegto pakalpojumu klāstu - pieejams veikparks, piepūšamās atrakcijas u.c.

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Olaines novadā atrodas divi skeitparki, kā arī pump track trase. Olaines Mežaparkā ir pieejamas piknikas vietas ar ūdenskrāniem un grilliem; tāpat piknika vietas ir izveidotas un brīvi pieejamas Mežezerā un Līdumu karjerā. Olainē un Jaunolainē ir bērnu rotaļu pilsētiņas, kā arī rotaļu laukumi visā novadā (kopumā ap 80). Olaines pilsētā ir pieejams suņu pastaigu laukums, kas ir iežogots. Novadā iedzīvotājiem ir pieejami 3 stadioni, 7 āra trenažieru laukumi, peldbaseins, slidotava (ziemā - ledus; vasarā - multifunkcionālais segums (populārs in-line hokejs)). Novadā ir pieejamas 4 labiekārtotas pastaigu takas (Līdumu karjera pastaigu taka, Mežezera pastaigu taka, Jaunolaines pastaigu taka, Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts). Trīs labiekārtotas peldvietas. Vairāki pludmales volejbola laukumi, tenisa laukums, divi sporta nami, basketbola laukumi, minifutbola laukums. Ir izbūvēti veloceliņi/pastaigu celiņi, tajā skaitā divi no tiem ved uz peldvietām (gar veloceliņiem ir uzstādītas veloapkopes stacijas). Jauniešu skvērs "Popkorns" (neliela skatuve, soli, šūpuļtīkla, āra galda teniss, grāmatu apmaiņas punkts). Brīvi pieejama virvju trase "Mežakaķis". Brīvdabas estrāde. Olaines Vēstures un mākslas muzejs (ieeja un pakalpojumi ir bez maksas).

Skip to content