Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
67964333, 20178620

Prezentācija “Pašvaldības atbalsts un ģimenēm draudzīga vide Olaines novadā” 

Olaines novada pašvaldības rūpju lokā ir ne tikai daudzbērnu, maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, kas saņem īpašu atbalstu, bet ikviena ģimene ar bērniem. Un tas ir saistīts ne tikai ar bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu, bet arī ar rūpēm par ģimeni ikdienā – cenšoties radīt vidi un apstākļus patīkamai un komfortablai dzīvošanai, mācībām, brīvā laika pavadīšanai visai ģimenei kopā un individuāli atbilstoši katra ģimenes locekļa interesēm, veicinot uzņēmējdarbības attīstību, lai rastos darbavietu piedāvājums tuvāk dzīvesvietai, un risinot daudzus citus jautājumus, kuri labvēlīgi ietekmētu ģimenes dzīvi un labklājību.

 

Tāpēc pašvaldība cenšas atbalstīt ģimenes ļoti dažādos veidos:

· piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides,

· sniedzot finansiālo atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijas procesā,

· līdzfinansējot bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs,

· organizējot un apmaksājot sešus autobusu reisus skolēnu nokļūšanai uz izglītības iestādēm un atpakaļ,

· līdzfinansējot privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu vai auklītes pakalpojumus,

· organizējot izglītojošas un atbalsta grupas vecākiem,

· maksājot braukšanas izdevumu kompensāciju,

· piedāvājot sociālos pakalpojumus,

· sniedzot pašvaldības izveidotās Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumus (bez maksas),

· piedāvājot kopā veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku peldbaseinā, slidotavā (kas ir ar mākslīgo ledu ziemā un multifunkcionālo segumu vasarā), brīvdabas trenažieros, stadionos, sporta namos, Ziemas kalnā, labiekārtotās atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm, pastaigājoties pa gājēju un braucot pa velosipēdu celiņiem, atpūšoties Olaines Mežaparkā un mūsdienīgajos rotaļlaukumos (Olaines novadā tādu ir vairāk nekā 70 – dažādiem vecumiem un interesēm).

Lielākā daļa kultūras pasākumu ģimenēm ar bērniem ir bez maksas. Pašvaldība finansē plašu interešu izglītības piedāvājumu, bet vispārējo un pirmsskolas izglītību piedāvā iegūt Olaines novada divās vidusskolās un četrās pirmsskolas izglītības iestādēs. Olaines Mūzikas un mākslas skolā savus talantus izkopj 209 audzēkņi.

Olaines jaunieši iecienījuši jauniešu centru “Popkorns” un Popkorna skvēru. Jaunieši idejas īsteno dažādos starptautiskos un pašvaldības finansētos projektos, kā arī apgūst pirmās darba prasmes vasaras nodarbinātības pasākumos.

 

OLAINES NOVADA PREZENTĀCIJA ĢDP KOMISIJAI – 2018

 

OLAINE JAUNIEŠU ACĪM, video no 2017. gadahttps://www.olaine.lv/uploads/kcfinder/files/GDP/Olaines_novada_prezentacija_4_11_2020.pdf