Madonas novada pašvaldība

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801
+371 64860090

Madonas novads ir ģimenēm ar bērniem ļoti pievilcīga dzīves vieta. Novadā ir ekoloģiski tīra un sakopta vide, pievilcīga pilsētu un lauku ainava, aktīva sabiedriskā dzīve un sociālais atbalsts. Madonas novadā ir labi sakārtota infrastruktūra, izcila vieta, kur strādāt, saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidot ģimeni, uzlabot savu labklājību, audzināt bērnus un iesaistīties sabiedriskajos procesos. Madonas novadā ir ļoti bagāta kultūras dzīve un tradīcijas. Novadā pieejamas plašas izglītības iespējas, sākot no pirmsskolas, interešu izglītības (mūzikas, mākslas un sporta skolā), visbeidzot ar augstākās izglītības iestādēm. Un tas viss tepat, netālu no dzīvesvietas. Te ir augsta fiziskā drošība, kā arī daudzveidīgas aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas.

Madonas novads sniedz finansiālu atbalstu ģimenēm, nodrošinot brīvpusdienas ikvienam bērnam un skolēnam no 1.-12.klasei. Novads atbalsta ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, finansiāli palīdz audžuģimenēm.

Viena no prioritātēm Madonas novada pašvaldības darbā ir jaunu bērnu rotaļu laukumu uzstādīšana pie visām Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādēm, 4 publisko rotaļu laukumu izveide pagastos un 2 – Madonas pilsētā. Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” aicina ikvienu baudīt ūdens priekus bērnudārza peldbaseinā.

Pateicoties Pētera Avena fonda nesavtīgam atbalstam, Madonas slimnīca ik gadu saņem visu nepieciešamo palīdzību Dzemdību nodaļai – mātes un bērna veselības aprūpei – piemēram, dažādas medicīniskās iekārtas, kas nodrošina kvalitatīvāku medicīnisko aprūpi jaundzimušajiem zīdaiņiem. Madonas slimnīcas Dzemdību nodaļa ir aprīkota ar īpašu vannu, sniedzot iespēju dzemdībām notikt ūdenī. Šo daudzu apsvērumu dēļ, liela daļa jauno ģimeņu gan no Madonas, gan blakus esošajiem novadiem izvēlas tieši Madonas slimnīcas piedāvātos pakalpojumus, izvēlas dzīvot vietā, kur medicīniskā aprūpe tiek nodrošināta augstā līmenī.

Tuvākajos nākotnes plānos pašvaldībai ir pilsētas peldbaseina būvniecība, kas dos iespēju ģimenēm ar bērniem laiku pavadīt kopā veselīgi, jo kā zināms, peldēšana ir viena no vislabvēlīgākajām veselību veicinošajām fiziskajām aktivitātēm.

Madonas novada pašvaldība var lepoties ar salīdzinoši lielu skaitu daudzbērnu ģimeņu – ar 3 un 4 bērniem, kas liecina, ka jaunās ģimenes Madonas novadā jūtas droši, ekonomiski stabili, viņi novērtē šīs vietas pievilcību dažādos līmeņos – šeit ir brīnišķīgi cilvēki, brīnišķīga vide un kas ir ļoti svarīgi – šeit ir ļoti ērta un lēta pakalpojumu saņemšana no pašvaldības. Madonas novada pašvaldība rūpējas par to, lai te būtu vieta, kur ikviens vēlētos dzīvot, strādāt un izaudzināt bērnus.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā. Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

300€‎/vienreizējs

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā; Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā; Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā; Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā; Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā; Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā; Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

ja piedzimst trīnīši

900€‎/vienreizējs

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā; Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Bezmaksas ēdināšana ir visiem skolēniem, kas mācās Madonas vispārizglītojošās skolās.

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visos Madonas PII ir apmaksāta ēdināšana visiem bērniem.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

1.5€‎/dienā

Summa ir pārtikas produktu iegādei brokastīm, pusdienām, launagam vienam izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas apmeklējuma. Kā arī papildus finansējums vakariņām EUR 0,30 diennakts grupas izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

1.5€‎/dienā

Summa ir pārtikas produktu iegādei brokastīm, pusdienām, launagam vienam izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas apmeklējuma. Kā arī papildus finansējums vakariņām EUR 0,30 diennakts grupas izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

1.5€‎/dienā

Summa ir pārtikas produktu iegādei brokastīm, pusdienām, launagam vienam izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas apmeklējuma. Kā arī papildus finansējums vakariņām EUR 0,30 diennakts grupas izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

1.5€‎/dienā

Summa ir pārtikas produktu iegādei brokastīm, pusdienām, launagam vienam izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas apmeklējuma. Kā arī papildus finansējums vakariņām EUR 0,30 diennakts grupas izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

0€‎/dienā

Summa ir pārtikas produktu iegādei brokastīm, pusdienām, launagam vienam izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas apmeklējuma. Kā arī papildus finansējums vakariņām EUR 0,30 diennakts grupas izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

2.15€‎/dienā

Atbilstoši MK noteikumiem "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai"

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

1.08€‎/dienā

Atbilstoši MK noteikumiem "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai"

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

1.07€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

0.9€‎/dienā

Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot produktu iegādei dienā pusdienām EUR 0,90 vienam izglītojamajam pēc faktiskā apmeklējuma;

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

0.9€‎/dienā

Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot produktu iegādei dienā pusdienām EUR 0,90 vienam izglītojamajam pēc faktiskā apmeklējuma;

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

0.9€‎/dienā

Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot produktu iegādei dienā pusdienām EUR 0,90 vienam izglītojamajam pēc faktiskā apmeklējuma;

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

0.9€‎/dienā

Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot produktu iegādei dienā pusdienām EUR 0,90 vienam izglītojamajam pēc faktiskā apmeklējuma;

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

0.9€‎/dienā

Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot produktu iegādei dienā pusdienām EUR 0,90 vienam izglītojamajam pēc faktiskā apmeklējuma;

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

0.9€‎/dienā

Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot produktu iegādei dienā pusdienām EUR 0,90 vienam izglītojamajam pēc faktiskā apmeklējuma;

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

0€‎/dienā

Pašvaldība finansē ēdināšanu Madonas novada teritorijā esošo izglītības iestāžu izglītojamajiem

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

0€‎/dienā

Pašvaldība finansē ēdināšanu Madonas novada teritorijā esošo izglītības iestāžu izglītojamajiem

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

Pašvaldība finansē ēdināšanu Madonas novada teritorijā esošo izglītības iestāžu izglītojamajiem

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Ja vecāks uzrāda ārsta atzinumu par speciālās ēdienkartes nepieciešamību.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes nav rindu, lai bērns varētu apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Bez tam Madonas novada pašvaldībā ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Diennakts grupas pieejamas divās pirmskolas izglītības iestādēs : Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"; Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Madonas novada pašvaldība nodrošina bērniem vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Madonas novada pašvaldība nodrošina bērniem vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

0€‎/mēnesī

Madonas novada pašvaldība nodrošina bērniem vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Novadā ir pirmsskolas izglītība iestādēs, kurās tiek nodrošinātas speciālās izglītības programmas. Bērniem ir pieejami speciālista pakalpojumi. Speciālistu pakalpojumi nodrošina bērniem konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu atbalsta sistēmu un psihosociālu atbalstu Pakalpojums ietver: 1. mūzikas terapeita nodarbības; 2. smilšu spēles terapeita konsultācijas; 3. silto smilšu terapeita konsultācijas; 4. montesori pedagoga nodarbības; 5. kanisterapijas nodarbības; 6. fizioterapijas nodarbības; 7. logopēda nodarbības; 8. ergoterapeita konsultācijas un nodarbības; 9. psihologa/psihoterapeita konsultācijas; 10. citu speciālistu konsultācijas/nodarbības pēc sociālā darbinieka izvērtējuma. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz: 1. iesniegumu; 2. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; 3. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu un citu speciālistu rekomendācijas; 4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un norīkojumu. Sociālais darbinieks uz viena norīkojuma pamata var piešķirt 10 (desmit) nodarbību/konsultāciju reizes. Kalendārā gada laikā Pakalpojumu par pašvaldības finansētiem līdzekļiem var saņemt par summu, kas nepārsniedz 400 (četri simti) euro. Bērniem tiek nodrošināts arī sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek sniegts, lai sekmētu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju attīstību vai uzlabošanu, lai veicinātu bērnu iekļaušanos sabiedrībā

Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti. Persona tiek reģistrēta Pakalpojuma reģistrā, ja tā Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt Pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz: 1. iesniegumu; 2. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; 3. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai; 4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pakalpojumu bērns var saņemt pie Pašvaldības iepirkumā izvēlēta Pakalpojuma sniedzēja, ar kuru Pašvaldībai noslēgts līgums. Lēmumu par bērna tiesībām saņemt Pakalpojumu un uzņemšanu rindā vai par atteikumu piešķirt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests. Pašvaldībā pieejams arī aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti Aprūpes pakalpojums tiek sniegts bērniem ar invaliditāti, lai nodrošinātu aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dzīvesvietā Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

45€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir un izmaksā daudzbērnu ģimenēm obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā 45 euro katram bērnam. Pabalstu piešķir obligātās pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā – 75 euro katram bērnam trūcīgā ģimenē un 45 euro katram bērnam maznodrošinātā ģimenē. Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18 Madonā 2021. gada 25. novembrī Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

45€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir un izmaksā daudzbērnu ģimenēm obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā 45 euro katram bērnam. Pabalstu piešķir obligātās pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā – 75 euro katram bērnam trūcīgā ģimenē un 45 euro katram bērnam maznodrošinātā ģimenē. Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18 Madonā 2021. gada 25. novembrī Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība piešķir un izmaksā pabalstu daudzbērnu ģimenēm obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā 45 euro katram bērnam. Pabalsts tiek piešķirts obligātās pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā – 75 euro katram bērnam trūcīgā ģimenē un 45 euro katram bērnam maznodrošinātā ģimenē. Madonas novada pašvaldībā ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana 1-12 klases skolēniem Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18 Madonā 2021. gada 25. novembrī Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Tautas dejas Pirmskolas izglītības iestādēs , Madonas novada Pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem grupās iespēja bez maksas apmeklēt Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte" baseinu. Individuāli maksas pakalpojums Informācija : https://www.madona.lv/saulite/baseins/

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldības nodrošinātā interešu izglītība ir bezmaksas.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

45€‎/vienreizējs

Avots Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

45€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir bārenim, kurš nodots aizbildnībā vai audžuģimenē un ir obligātās pirmsskolas izglītības iestādes vai vispārizglītojošās mācību iestādes audzēknis. Avots: Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 Madonā 2021. gada 25. novembrī Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

45€‎/vienreizējs

Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18 Madonā 2021. gada 25. novembrī Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

75€‎/vienreizējs

Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18 Madonā 2021. gada 25. novembrī Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Skolēniem audzēkņiem

163€‎/mēnesī

Pabalstu ir tiesības saņemt bārenim no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš sekmīgi turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studijas augstākās izglītības iestādē vai koledžā, ir sekmīgs tās audzēknis; Pabalsta apmērs – 109,00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro. Avots: Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 Madonā 2021. gada 25. novembrī Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā

Studentiem

500€‎/mēnesī

Studentam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: Augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50 % no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas; Maģistrantūras studiju programmās studējošajiem – 75 % no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas; Doktorantūras un rezidentūras studiju programmās studējošajiem – 100 % no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas. Sīkāka informācija par tiesībām pretendēt uz stipendiju un stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtību skatīt: Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību" (Izdoti Madonā, 2022. gada 18. janvārī)

Skolēniem audzēkņiem

140€‎/gadā

Olimpiāžu, tajā skaitā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenču, godalgotie dalībnieki papildus atzinības rakstam, saņem arī naudas balvas šādā apmērā: Par katru iegūto godalgu VISC rīkotās olimpiādes II posmā, skolēnu mācību pētniecisko darbu reģionālajā konferencē vai mācību priekšmetu metodiskās apvienības rīkotajā novada olimpiādē: I vieta – 20,00 euro; II vieta – 15,00 euro; III vieta un Atzinība – 10,00 euro; 45.2. par katru iegūto godalgu VISC rīkotās olimpiādes III posmā vai skolēnu mācību pētniecisko darbu valsts konferencē: I pakāpe – 50,00 euro; II pakāpe – 40,00 euro; III pakāpe – 30,00 euro; Atzinība – 25,00 euro; Par katru sasniegumu starptautiskajā olimpiādē – 140,00 euro, tajā skaitā gadījumā, ja skolēns, kurš starptautiskajā olimpiādē ieguvis godalgu, Pašvaldības izglītības iestādi jau ir absolvējis. Par katru skolēnu, kas ieguvis godalgu VISC rīkotās olimpiādes II posmā, skolēnu mācību pētniecisko darbu reģionālajā konferencē vai mācību priekšmetu metodiskās apvienības rīkotajā novada olimpiādē – 10,00 euro Par katru skolēnu, kas ieguvis godalgu VISC rīkotās olimpiādes III posmā vai skolēnu mācību pētniecisko darbu valsts konferencē: I pakāpe – 40,00 euro; II pakāpe – 30,00 euro; III pakāpe un Atzinība – 20,00 euro; Par katru skolēnu, kas godalgots starptautiskajā olimpiādē – 100,00 euro, tajā skaitā gadījumā, ja pedagogs, kurš godalgoto skolēnu starptautiskajai olimpiādei gatavojis, darba tiesiskās attiecības ar Pašvaldības izglītības iestādi jau ir pārtraucis. Avots Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu organizēšanas un laureātu apbalvošanas kārtība

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Madonas novada pašvaldībā ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana 1-12 klases skolēniem, kas mācās Madonas novada vispārizglītojošās skolās.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

Studentiem, kas atbilst Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumu Nr. 2 "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību". Madonā 2022. gada 18. janvārī var tik piešķirta studiju maksas apmaksa. Piešķiramā finansējuma studiju maksai apmērs tiek noteikts 100 % apmērā no attiecīgās izglītības iestādes noteiktās studiju maksas.

Avots: Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2 Madonā 2022. gada 18. janvārī Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai Pašvaldības dibinātā Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē, tajā skaitā interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādē vai Pašvaldības izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas vietā un atpakaļ dzīvesvietā; Pašvaldība kompensē izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Pašvaldības izglītības iestādei vai Pašvaldības izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ. Transports tiek nodrošināts un braukšanas izdevumi tiek kompensēti: Pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem – Ministru kabineta noteikumos noteiktā mācību gada ietvaros; Pirmsskolas izglītības pakāpes izglītojamajiem – visu gadu, izņemot periodu, kad izglītības iestādē ir pārtraukts pedagoģiskais process; Profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītojamajiem – Ministru kabineta noteikumos noteiktā mācību gada vispārizglītojošām skolām ietvaros. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā vai nodrošina ar izglītojamā nokļūšanu izglītības iestādē saistīto izdevumu kompensēšanu: -izglītojamajiem, kuri mācās Pašvaldības izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības pakāpē – arī pirmsskolēna no piecu gadu vecuma pavadošajām personām), izņemot gadījumus, ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas Pašvaldības organizēto pārvadājumu maršrutu zonā; -ja izglītojamais piedalās starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, konkursos un netiek nodrošināts Pašvaldības transports; Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 33 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā”

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

Atvieglojumi ir tādi paši kā visiem skolēniem.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai Pašvaldības dibinātā Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē, tajā skaitā interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādē vai Pašvaldības izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas vietā un atpakaļ dzīvesvietā; Avots:Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 33 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā”

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai Pašvaldības dibinātā Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē, tajā skaitā interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādē vai Pašvaldības izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas vietā un atpakaļ dzīvesvietā; Avots:Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 33 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā”

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

https://bjc.madona.lv/pulcini Izglītības iestādes tiek īstenotas arī citas interešu izglītības nodarbības.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola īsteno Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla" Cesvaines mūzikas un mākslas skola īsteno Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla"" Ērgļu mākslas un mūzikas skola steno Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla" Lubānas mākslas skola īsteno Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla"

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Mākslas skolā uzņem no 8 gadu vecuma.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Mākslas skolā uzņem no 8 gadu vecuma

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Mākslas skolā uzņem no 8 gadu vecuma.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

8€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

4€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Jāņa Norvila Madonas mūzikas skola īsteno :Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle Stīgu instrumentu spēle - Čella spēle Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle Pūšaminstrumentu spēle - Klarnetes spēle Pūšaminstrumentu spēle - Trompetes spēle Pūšaminstrumentu spēle - Saksofona spēle Pūšaminstrumentu spēle - Mežraga spēle Pūšaminstrumentu spēle - Eifonija spēle Pūšaminstrumentu spēle - Tubas spēle Vokālā mūzika - Kora klase Ērgļu mākslas un mūzikas skola īsteno programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle - Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle Cesvaines mūzikas un mākslas skolas īstenotās programmas : Klavierspēle, Vijoļspēle, Akordeona spēle, Kora klase, Pūšamizstrumentu spēle

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Pakalpojums netiek nodrošināts

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

8€‎/mēnesī

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

8€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

4€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Ja izglītojamajam ir izcilas un teicamas sekmes tiek samazināta mācību maksa par 50%

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas Īstenotās programmas: 20V813001Basketbols 30V813001Basketbols 20V813001Biatlons 30V813001Biatlons 20V813001Distanču slēpošana 30V813001Distanču slēpošana 30V813001Distanču slēpošana 20V813001Futbols 30V813001Futbols .20V813001Ložu šaušana 20V813001Orientēšanās sports 30V813001Orientēšanās sports 20V813001Vieglatlētika 30V813001Vieglatlētika 30V813001Vieglatlētika 20V813001Volejbols 30V813001Volejbols

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

4€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

4€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

4€‎/mēnesī

Ja audzēknis apmeklē divas vai vairāk treniņu grupas - 2,- eiro par katru

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

2€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Nav atbildes

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

Personai ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro; Pabalstu ir tiesības saņemt bārenim no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš sekmīgi turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studijas augstākās izglītības iestādē vai koledžā, ir sekmīgs tās audzēknis.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Pieejams psiholoģiskais atbalsts un sociālā darbinieka konsultācijas. Nodrošināts materiālais atbalsts - PABALSTI BĀRENIM PĒC ĀRPUSĢIMENES APRŪPES BEIGŠANĀS: Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; Pabalsts ikmēneša izdevumiem Mājokļa pabalsts

Avots: Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 Madonā 2021. gada 25. novembrī Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Kāds ir pašvaldības papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nodrošināts materiālais atbalsts - PABALSTI BĀRENIM PĒC ĀRPUSĢIMENES APRŪPES BEIGŠANĀS: Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav atbildes

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Iespēju robežās tiek nodrošināta iespēja saņemt pašvaldības atbalstu nodrošinot ar dzīvojamo platību.

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

150€‎/vienreizējs

Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 Madonā 2021. gada 25. novembrī Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā.

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

250€‎/mēnesī

ikmēneša pabalsts audžuģimenei vai ģimenei pirmsadopcijas periodā bērna uzturam piešķir valstī noteikto divu minimālo uzturlīdzekļu apmērā, ņemot vērā bērna vecumu; 250 - 300 eiro atkarībā no bērna vecuma. Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 Madonā 2021. gada 25. novembrī Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts izglītībai bārenim audžuģimenē vai aizbildnībā. pabalstu piešķir bārenim, kurš nodots aizbildnībā vai audžuģimenē un ir obligātās pirmsskolas izglītības iestādes vai vispārizglītojošās mācību iestādes audzēknis. Pabalsta apmērs 45 euro gadā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pabalsts izglītībai bārenim audžuģimenē vai aizbildnībā. pabalstu piešķir bārenim, kurš nodots aizbildnībā vai audžuģimenē un ir obligātās pirmsskolas izglītības iestādes vai vispārizglītojošās mācību

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

171€‎/mēnesī

Piešķir un izmaksā, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi; tās apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto atlīdzības apmēru mēnesī.

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

171€‎/vienreizējs

Izmaksā proporcionāli dienu skaitam

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts bērna izglītībai: Pabalstu piešķir un izmaksā daudzbērnu ģimenēm obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā 45 euro katram bērnam;

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Samazināts līdzmaksājumas profesionālās ievirzes skolās

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Mūzikas terapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Bērniem ir pieejami speciālista pakalpojumi. Speciālistu pakalpojumi nodrošina bērniem konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu atbalsta sistēmu un psihosociālu atbalstu Pakalpojums ietver: 1. mūzikas terapeita nodarbības; 2. smilšu spēles terapeita konsultācijas; 3. silto smilšu terapeita konsultācijas; 4. montesori pedagoga nodarbības; 5. kanisterapijas nodarbības; 6. fizioterapijas nodarbības; 7. logopēda nodarbības; 8. ergoterapeita konsultācijas un nodarbības; 9. psihologa/psihoterapeita konsultācijas; 10. citu speciālistu konsultācijas/nodarbības pēc sociālā darbinieka izvērtējuma. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz: 1. iesniegumu; 2. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; 3. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu un citu speciālistu rekomendācijas; 4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un norīkojumu. Sociālais darbinieks uz viena norīkojuma pamata var piešķirt 10 (desmit) nodarbību/konsultāciju reizes. Kalendārā gada laikā Pakalpojumu par pašvaldības finansētiem līdzekļiem var saņemt par summu, kas nepārsniedz 400 (četri simti) euro. Bērniem tiek nodrošināts arī sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek sniegts, lai sekmētu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju attīstību vai uzlabošanu, lai veicinātu bērnu iekļaušanos sabiedrībā Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti. Persona tiek reģistrēta Pakalpojuma reģistrā, ja tā Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt Pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz: 1. iesniegumu; 2. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; 3. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai; 4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pakalpojumu bērns var saņemt pie Pašvaldības iepirkumā izvēlēta Pakalpojuma sniedzēja, ar kuru Pašvaldībai noslēgts līgums. Lēmumu par bērna tiesībām saņemt Pakalpojumu un uzņemšanu rindā vai par atteikumu piešķirt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests. Pašvaldībā pieejams arī aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti Aprūpes pakalpojums tiek sniegts bērniem ar invaliditāti, lai nodrošinātu aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dzīvesvietā Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību. Avots: Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19 Madonā 2021. gada 25. novembrī Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Aprūpes pakalpojums tiek sniegts bērniem ar invaliditāti, lai nodrošinātu aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dzīvesvietā Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Specializētā transporta pakalpojums

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Zupas virtuves pakalpojums Bezmaksas mācības profesionālās ievirzes skolās.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Zupas virtuves pakalpojums Bezmaksas mācības profesionālās ievirzes skolās

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā: sociālā darba pakalpojums; psihologa pakalpojums; ģimenes asistenta pakalpojums; aprūpe mājās; sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām; dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām; . higiēnas pakalpojums; grupu dzīvokļa pakalpojums; specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti; atbalsta centra pakalpojums; atbalsta un izglītojošās grupas; specializētā transporta pakalpojums; . pašvaldības transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums; tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā. Avots:Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19 Madonā 2021. gada 25. novembrī Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Pirmskolas izglītības iestādē.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Bērnu grupām, kuras organizē Pirmskolas izglītības iestādes Madonas novadā https://www.madona.lv/saulite/baseins/

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

100 %

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Madonas novadā deklarētās personas

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)

Mājokļa pabalsts. Pabalsts paredzēts ar mājokļa lietošanu saistīto ikmēneša izdevumu apmaksai pilngadību sasniegušam bārenim no 18 līdz 24 gadu vecumam, ja bārenis nedzīvo pašvaldības izīrētā mājoklī vai sociālajā dzīvoklī un nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto mājokļa pabalstu;

Daudzbērnu ģimenēm

0%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Madonas novada iedzīvotājiem – nestrādājošām personām ar invaliditāti – 50% no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst nestrādājošas personas ar invaliditāti statusam, attiecībā uz: -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām un to uzturēšanai piesaistīto zemes platību, kas noteikta zemes lietošanas mērķu sadalījumā; Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 Madonā 2021. gada 19. oktobrī Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā -daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, un tām piesaistīto zemes domājamo daļu; - nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un tām piesaistīto zemes domājamo daļu. Atvieglojums tiek piešķirts, ja minētie īpašuma objekti ir šo personu valdījumā vai īpašumā un tie ir personas deklarētā dzīvesvieta. Ja nekustamais īpašums tiek izīrēts vai izmantots saimnieciskajā darbībā, nodokļa samazinājums netiek piemērots. Avots : Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 Madonā 2021. gada 19. oktobrī Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

50%

50% no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemes platību, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemes domājamo daļu.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

0%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Informācijas sniegšanu reemigrantam aktuālo jautājumu risināšanā.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Jau 10 gadus Madonas novada pašvaldībā norisinās projekts "Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve”, kura ietvaros pašvaldība līdzfinansē darbavietas Madonas novada uzņēmumos, kas tiek piedāvātas/ir izveidotas jauniešiem vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam. Uz vakancēm var pieteikties jaunieši no 16 līdz 25 gadu vecumam. Madonas novada pašvaldības finansējums vienam darba devējam tiek piešķirts minimālās mēneša darba algas - apmērā par viena jaunieša normālā darba laika ietvaros nostrādātajām stundām. Katrā uzņēmumā jaunietim ir iespēja strādāt vienu mēnesi, kura laikā ir iespēja iepazīties ar profesiju un iegūt jaunas prasmes. 2022.gadā jauniešiem tika piedāvātas 40 vakances.

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pāsvaldības iestādēm)

Jau 10 gadus Madonas novada pašvaldībā norisinās projekts "Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve”, kura ietvaros pašvaldība līdzfinansē darbavietas Madonas novada uzņēmumos, kas tiek piedāvātas/ir izveidotas jauniešiem vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam. Uz vakancēm var pieteikties jaunieši no 16 līdz 25 gadu vecumam. Madonas novada pašvaldības finansējums vienam darba devējam tiek piešķirts minimālās mēneša darba algas - apmērā par viena jaunieša normālā darba laika ietvaros nostrādātajām stundām. Katrā uzņēmumā jaunietim ir iespēja strādāt vienu mēnesi, kura laikā ir iespēja iepazīties ar profesiju un iegūt jaunas prasmes. 2022.gadā jauniešiem tika piedāvātas 40 vakances.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”, Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros regulāri tiek rīkotas dažādas lekcijas un aktivitātes, kas saistītas ar veselības uzlabošanu un saglabāšanu, tostarp semināri jaunajiem vecākiem. https://www.madona.lv/lat/veselibas-projekts Madonas slimnīcā tiek organizētas aktivitātes jaunajām ģimenēm- Jauno ģimeņu skoliņa, ko vada vecmāte.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Veselības profilaksei, jaunajām ģimenēm.

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

 • Daļēji

Veselības projekta īstenotās aktivitātes ir bezmaksas, pārējās varbūt neliels līdzfinansējums.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Daļēji jaunajām ģimenēm.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Papildus pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai piešķir Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, 1991. gada barikāžu dalībnieka statuss, un personām, kuras slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie resursi un to apliecina ārstu konsīlija lēmums;

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

Avots :Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18 Madonā 2021. gada 25. novembrī Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā Avots: Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Madonā 2021. gada 25. novembrī Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Madonas novada pašvaldība īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/092) , organizējot aktivitātes fiziskās veselības veicināšanai. Sīkāka informācija par pasākumiem https://www.madona.lv/lat/veselibas-projekts

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem funkcijas pagastos veic konkrētā pagasta sociālais darbinieks.

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pieejams atbalsta centra pakalpojums nodrošina sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas pakalpojumu ar izmitināšanu grūtniecēm, sievietēm ar bērniem krīzes situācijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums), kas ietver: -īslaicīgu patvērumu ar izmitināšanu līdz 1 (vienam) gadam; -izglītojošu atbalstu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai; - konsultatīvu palīdzību; -atbalsta un pašpalīdzības grupas; - citas aktivitātes sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai. Pakalpojumu bez izmitināšanas piešķir kā konsultatīvu palīdzību grūtniecēm, sievietēm pēc aborta, spontānā aborta, pāragra bērna zaudējuma gadījumos.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

Madonas novada pašvaldība ir sniegusi atbalstu Madonas novada pašvaldībā izmitinātajiem bēgļiem. Par pieejamajiem pabalstiem, pakalpojumiem sīkāka informācija šeit: https://www.madona.lv/lat/atbalsts-ukrainai--pidtrimka-ukrayintsyam?fu=read&id=11483 Bēgļiem nodrošināta brīvā laika pavadīšanas iespējas, iesaistīti dažādās aktivitātēs, ko organizējusi pašvaldība un NVO sektors.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Madonas novada pašvaldībā ir pieejama 7 multifunkcionālie centri un 10 bērnu un jauniešu iniciatīvu centri. Papildus interešu izglītību nodrošina Madonas bērnu un jauniešu centrs. https://www.madona.lv/lat/resursu-karte https://www.madona.lv/lat/jauniesiem

Dienas centrs senioriem

IR

Ir pieejams dienas centrs pilngadīgām personām. Senioriem ir iespējas apmeklēt pagastu multifunkcionālos centrus https://www.madona.lv/lat/resursu-karte

Bibliotēka

https://www.madona.lv/lat/resursu-karte

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Publiskie sporta laukumi, stadioni

https://www.madona.lv/lat/resursu-karte

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.madona.lv/lat/resursu-karte

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

https://www.madona.lv/lat/resursu-karte

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Pašvaldības ierobežoto finanšu līdzekļu iespējās.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir Madonas pilsētā.

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Ne viss pašvaldības teritorijā ir pielāgots personām ar ierobežotām iespējām.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

2022.gada septembrī atklāts Pirmskolas izglītības iestādes pārbūvētais ēdināšanas bloks, kas nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma pieejamību bērniem. Deinstitualizācijas projekta ietvaros 2022. gada 1. augustā Madonas novada Liezēres pagastā durvis vēra sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ozoli”, kas turpmāk nodrošinās ģimeniskai videi iespējami tuvāku ikdienu bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Publisko peldvietu iekārtojums dažādās novada vietās atšķīrās. Lielākoties tas ietves soliņu ,pārģērbšanās kabīni un atkritumu urnas.

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

https://www.madona.lv/lat/resursu-karte

Skip to content