Jēkabpils novada pašvaldība

Brīvības 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
+371 80205008

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Jēkabpils novada 25.11.2021 saistošie noteikumi Nr.23 " Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā" 3.4 sadaļa.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Jēkabpils novada 25.11.2021 saistošie noteikumi Nr.23 " Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā" 3.4 sadaļa.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Jēkabpils novada 25.11.2021 saistošie noteikumi Nr.23 " Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā" 3.4 sadaļa.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Jēkabpils novada 25.11.2021 saistošie noteikumi Nr.23 " Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā" 3.4 sadaļa.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Jēkabpils novada saistošie noteikumi neparedz vienreizēju diferencētu maksājumu par trešo un nākamajiem bērniem. Ir tikai viens maksājums 300,00 euro apmērā Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo, kura dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, ir vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem un personai, kura ar bāriņtiesas nolēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz viena gada vecumam, ja vismaz vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta nepārtraukti ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas deklarēta Jēkabpils novadā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Jēkabpils novada saistošie noteikumi neparedz vienreizēju diferencētu maksājumu par trešo un nākamajiem bērniem. Ir tikai viens maksājums 300,00 euro apmērā Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo, kura dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, ir vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem un personai, kura ar bāriņtiesas nolēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz viena gada vecumam, ja vismaz vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta nepārtraukti ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas deklarēta Jēkabpils novadā.

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

900€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Ja ģimenē piedzimst trešais mazulis (vai arī gadījumā, ja piedzimst dvīņi ģimenē, kurā jau ir viens bērns), un ģimene iegūst Latvijas Goda ģimenes statusu (3+), tad pašvaldība dāvina dāvanu - spilventiņu mazulim, tēju un krūzīti māmiņai.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Pusdienas pašvaldības izglītības iestādē pilnīgi tiek segtas visiem PII audzēkņiem, visiem skolēniem no 1. līdz 6.klasei, kā arī mērķagrupām 7.-12.klasei - trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti, audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.54€‎/dienā

Ēdināšanas cena atkarīga no iepirkuma rezultāta piedāvātās cenas, piemēram Krustpils un Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas ēdināšanas cena ir 2,54 EUR bez PVN, pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” (Viesītē) ēdināšanas cena ir 3,38 EUR bez PVN, Ābeļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas ēdināšanas cena ir 4,02 EUR bez PVN.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.54€‎/dienā

100%

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.54€‎/dienā

No 2,54 līdz 4,02 EUR. Ēdināšanas cena atkarīga no iepirkuma rezultāta piedāvātās cenas.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.54€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.41€‎/dienā

No 1,41 līdz 2,15 EUR bez PVN. Ēdināšanas cena atkarīga no iepirkuma rezultāta piedāvātās cenas.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.41€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.41€‎/dienā

No 1,41 līdz 2,60 EUR bez PVN. Ēdināšanas cena atkarīga no iepirkuma rezultāta piedāvātās cenas.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.41€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.41€‎/dienā

No 1,41 līdz 2,60 EUR bez PVN.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Izņemot Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumos noteiktām mērķgrupām – 100 % apmērā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.41€‎/dienā

No 1,41 līdz 2,60 EUR bez PVN, IZŅEMOT 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr. 25 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā” 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.apakšnodaļā, Jēkabpils novada domes 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.23 “Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 3.1.1., 3.1.2. apakšpunktā, un 3.13.apakšnodaļā un Jēkabpils novada domes 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.26 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā” 3.3 un 3.4.nodaļā noteiktā mērķgrupām.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.41€‎/dienā

No 1,41 līdz 2,60 EUR bez PVN.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Izņemot Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumos noteiktām mērķgrupām – 100 % apmērā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.41€‎/dienā

No 1,41 līdz 2,60 EUR bez PVN, IZŅEMOT 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr. 25 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā” 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.apakšnodaļā, Jēkabpils novada domes 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.23 “Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 3.1.1., 3.1.2. apakšpunktā, un 3.13.apakšnodaļā un Jēkabpils novada domes 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.26 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā” 3.3 un 3.4.nodaļā noteiktā mērķgrupām.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.52€‎/dienā

No 1,52 līdz 1,92 EUR bez PVN, taču PRIVĀTO PII Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā nav.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.52€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

Nav

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Jēkabpils novada pašvaldībā nav rindas uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Ir bērnudārzi pašvaldībā, kuri strādā līdz plkst.19:00

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Jēkabpils novada pašvaldībā nav privāto izglītības iestāžu.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Jēkabpils novada pašvaldībā nav privāto izglītības iestāžu.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Jēkabpils novada pašvaldībā nav paredzēts līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Jēkabpils novada pašvaldība nodrošina vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Iespēja saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ESF projekta "Atver sirdi Zemgalē" ievaros.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Nav nepieciešamības

Nav nepieciešamības

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pabalsts uzsākot mācību gadu. Jēkabpils novada domes 25.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā" 35.2 apakšpunkts.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

40€‎/vienreizējs

Pabalsts uzsākot mācību gadu tiek piešķirts daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

40,00 EUR, vienreizējs pabalsts

Pabalsts uzsākot mācību gadu tiek piešķirts daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Kristīgā mācība, Burtiņš pie burtiņa 5-6 g., Skanošie burtiņi 3-4 g. (Bērnu jauniešu centrā Jēkabpilī), angļu valoda, dejas, sports, mūzika.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Simbolisks līdzmaksājums no vecākiem par interešu izglītības nodarbībām.

Skolēnam

40€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

40€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

40€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

40€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

40€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

40€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

400€‎/mēnesī

Jēkabpils novada pašvaldība piešķir šādas stipendijas: 1. studentu stipendiju - 65 EUR mācību gadā; 2. ārstniecības speciālistu stipendijas - 400 EUR uz rezidentūras laiku; 3.pedagogu stipendijas - 300 EUR uz studiju laiku, izmaksā kalendārā gadā deviņu mēnešus

Skolēniem audzēkņiem

500€‎/gadā

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā: 1. par pirmo vietu - valstī zinātniski pētnieciskajos darbos - 200 EUR; 2. mācību priekšmetu olimpiādēs - pirmo vietu valstī - 500 EUR; 3. skatēs, konkursos - par pirmo pakāpi valstī (individuāli) - 130 EUR; 4. pašdarbību kolektīviem - 200 EUR, Tāpat pašvaldība atbalsta arī sportistus ar dažādām naudas balvām.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās. Pabalstu var saņemt izglītojamie no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, izglītojamie no daudzbērnu ģimenes, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādē, kā arī izglītojamie, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē un mācības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek organizētas mājās. Pabalsta apmēru aprēķina un izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un mājās organizēto mācību dienu skaitu. ​​​​​​​Pabalsts uzsākot mācību gadu. To iespējams saņemt par izglītojamo, kurš uzsāk mācības Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē – 50 euro. Trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību gadu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 2.–12. klasē; profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē, nestrādā un nav sasnieguši 20 gadu vecumu – 40 euro. Daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību gadu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 2.–12. klasē; profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē, nestrādā un nav sasnieguši 20 gadu vecumu – 40 euro. Pabalsts absolvējot vispārējās izglītības iestādi. Trūcīgai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri absolvē Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 9. un 12. klasi - 50 euro par katru absolventu.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Pabalsts dzīvojamo telpu īres maksas un viesnīcas izdevumu segšanai ārstniecības speciālistiem, kuri ir izrādījuši interesi un gatavību strādāt Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Braukšanas atvieglojumi 100% nodrošināti visiem Jēkabpils novadā deklarētiem bērniem, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no piecu gadu vecuma. 1.-12.klasei, citu pašvaldību administratīvās teritorijās, kuri iegūst izglītību Jēkabpils novada izglītības iestādēs.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Nepiemēro. Piemēro tikai I un II invaliditātes grupām.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Ja interešu izglītības nodarbības notiek uzreiz pēc mācību stundu laika.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Braukšanas atvieglojumi 100% nodrošināti visiem Jēkabpils novadā deklarētiem bērniem, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no piecu gadu vecuma. 1.-12.klasei, citu pašvaldību administratīvās teritorijās, kuri iegūst izglītību Jēkabpils novada izglītības iestādēs.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Pašvaldība iespēju robežās pēc iestādes pieprasījuma nodrošina transportu uz sacensībām/olimpiādēm/konkursiem.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Cits

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz visiem (vismaz 40%)

Bez maksas visiem skolēniem vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. Daļēji sedz visiem (vismaz 40%) Jēkabpils Bērnu jauniešu centra un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Dejas

3€‎/mēnesī

Viena interešu izglītības programma mēnesī: 0,00 eiro vispārizglītojošajās mācību ietādēs; 3,00 eiro Jēkabpils BJC un Viesītes MMS Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem; 27,39 eiro Jēkabpils BJC, 21,32 eiro Viesītes MMS izglītojamajam, ja pašvaldībai, kurā deklarēts audzēknis nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Teātris

3€‎/mēnesī

Viena interešu izglītības programma mēnesī: 0,00 eiro vispārizglītojošajās mācību ietādēs; 3,00 eiro Jēkabpils BJC un Viesītes MMS Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem; 27,39 eiro Jēkabpils BJC, 21,32 eiro Viesītes MMS izglītojamajam, ja pašvaldībai, kurā deklarēts audzēknis nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Mūzika

3€‎/mēnesī

Viena interešu izglītības programma mēnesī: 0,00 eiro vispārizglītojošajās mācību ietādēs; 3,00 eiro Jēkabpils BJC un Viesītes MMS Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem; 27,39 eiro Jēkabpils BJC, 21,32 eiro Viesītes MMS izglītojamajam, ja pašvaldībai, kurā deklarēts audzēknis nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību. **Viena izglītības programma mēnesī: 20,00 eiro Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā; 0,00 eiro Viesītes Mākslas un mūzikas skolā, ja izglītojamais ir deklarēts Jēkabpils novadā. 64,78 eiro Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā, ja pašvaldībai, kurā izglītojamais deklarēts, nav noslēgts līgums par savstapējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Māksla

3€‎/mēnesī

Viena interešu izglītības programma mēnesī: 0,00 eiro vispārizglītojošajās mācību ietādēs; 3,00 eiro Jēkabpils BJC un Viesītes MMS Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem; 27,39 eiro Jēkabpils BJC, 21,32 eiro Viesītes MMS izglītojamajam, ja pašvaldībai, kurā deklarēts audzēknis nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību. **Viena izglītības programma mēnesī: 15,00 eiro līdzfinansējums, skolēnam mācoties Jēkabpils Mākslas skolā. 8,50 eiro Viesītes Mākslas un mūzikas skolas izglītojamajiem, kuri deklarēti Jēkabpils novadā. 71,78 eiro Jēkabpils Mākslas skolā un 26,82 eiro Viesītes Mākslas un mūzikas skolā, ja izglītojamais dzīvo pašvaldībā, kurai nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Tehniskā jaunrade

3€‎/mēnesī

Viena interešu izglītības programma mēnesī: 0,00 eiro vispārizglītojošajās mācību ietādēs; 3,00 eiro Jēkabpils BJC un Viesītes MMS Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem; 27,39 eiro Jēkabpils BJC, 21,32 eiro Viesītes MMS izglītojamajam, ja pašvaldībai, kurā deklarēts audzēknis nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Folklora

3€‎/mēnesī

Viena interešu izglītības programma mēnesī: 0,00 eiro vispārizglītojošajās mācību ietādēs; 3,00 eiro Jēkabpils BJC un Viesītes MMS Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem; 27,39 eiro Jēkabpils BJC, 21,32 eiro Viesītes MMS izglītojamajam, ja pašvaldībai, kurā deklarēts audzēknis nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Vides izglītība

3€‎/mēnesī

Viena interešu izglītības programma mēnesī: 0,00 eiro vispārizglītojošajās mācību ietādēs; 3,00 eiro Jēkabpils BJC un Viesītes MMS Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem; 27,39 eiro Jēkabpils BJC, 21,32 eiro Viesītes MMS izglītojamajam, ja pašvaldībai, kurā deklarēts audzēknis nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Sports

3€‎/mēnesī

Viena interešu izglītības programma mēnesī: 0,00 eiro vispārizglītojošajās mācību ietādēs; 3,00 eiro Jēkabpils BJC un Viesītes MMS Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem; 27,39 eiro Jēkabpils BJC, 21,32 eiro Viesītes MMS izglītojamajam, ja pašvaldībai, kurā deklarēts audzēknis nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Ja dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību ("3+Ģimenes karte")

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Ja izglītojamā dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Ja izglītojamā dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Ja izglītojamā dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldībā ir Jēkabpils Mākslas skola un Viesītes Mākslas un Mūzikas skola ar filiālēm vairākos pagastos novada teritorijā.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šāda vecuma bērnu Mākslas skolā nav.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Šāda vecuma bērnu Mākslas skolā nav.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Viena izglītības programma mēnesī: 15,00 eiro līdzfinansējums, skolēnam mācoties Jēkabpils Mākslas skolā. 8,50 eiro Viesītes Mākslas un mūzikas skolas izglītojamajiem, kuri deklarēti Jēkabpils novadā. 71,78 eiro Jēkabpils Mākslas skolā un 26,82 eiro Viesītes Mākslas un mūzikas skolā, ja izglītojamais dzīvo pašvaldībā, kurai nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Visiem bērniem invalīdiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, trūcīgajiem vai maznodrošinātā statusa ģimenes un daudzbērnu ģimenes bērniem, kuru dzīves vieta deklarēta Jēkabpils novadā. Audzēkņiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas ne mazāk kā 2 valsts vai starptautiska mēroga konkursos iepriekšējā mācību gadā.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Ja dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību ("3+Ģimenes karte")

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Ja dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Ja dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvadībā ir Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola un Viesītes Mūzikas un Mākslas skola ar filiāli arī Salas pagastā.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Taustiņinstrumentu, pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu, stīgu instrumentu spēle, vokālās mūzikas - kora nodaļa.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

20€‎/mēnesī

Viena izglītības programma mēnesī: 20,00 eiro Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā; 0,00 eiro Viesītes Mākslas un mūzikas skolā, ja izglītojamais ir deklarēts Jēkabpils novadā. 64,78 eiro Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā, ja pašvaldībai, kurā izglītojamais deklarēts, nav noslēgts līgums par savstapējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

20€‎/mēnesī

Viena izglītības programma mēnesī: 20,00 eiro Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā; 0,00 eiro Viesītes Mākslas un mūzikas skolā, ja izglītojamais ir deklarēts Jēkabpils novadā. 64,78 eiro Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā, ja pašvaldībai, kurā izglītojamais deklarēts, nav noslēgts līgums par savstapējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Viena izglītības programma mēnesī: 20,00 eiro Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā; 0,00 eiro Viesītes Mākslas un mūzikas skolā, ja izglītojamais ir deklarēts Jēkabpils novadā. 64,78 eiro Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā, ja pašvaldībai, kurā izglītojamais deklarēts, nav noslēgts līgums par savstapējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Audzēkņiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas ne mazāk kā 2 valsts vai starptautiska mēroga konkursos iepriekšējā mācību gadā.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Ja audzēknis deklarēts Jēkabpils novada pašvaldībā. Viena izglītības programma mēnesī: 59,78 eiro Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolā, 26,82 eiro Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, ja izglītojamais deklarēts pašvaldībā, kurai nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Ja audzēknis deklarēts Jēkabpils novada pašvaldībā. Viena izglītības programma mēnesī: 59,78 eiro Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolā, 26,82 eiro Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, ja izglītojamais deklarēts pašvaldībā, kurai nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Ja audzēknis deklarēts Jēkabpils novada pašvaldībā. Viena izglītības programma mēnesī: 59,78 eiro Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolā, 26,82 eiro Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, ja izglītojamais deklarēts pašvaldībā, kurai nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Nodrošina ar mācību līdzekļiem, nodrošina mūzikas instrumentu īri, līdzfinansē bērnu izglītojošas nometnes. Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem, kuri vienlaicīgi apgūst 2 vai vairāk profesionālās ievirzes programmas mūzikā, piemēro 50% atlaidi mācību maksai katrā programmā. Ja 2 vai vairāk vienas Jēkabpils novadā deklarētas ģimenes bērni apmeklē profesionālās ievirzes programmu mūzikā, līdzfinansējums ir 50% katrai programmai.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldībā ir Jēkabpils Sporta skola un Sēlijas Sporta skola, kā arī biedrība "Bērnu un jauniešu futbola klubs Jēkabpils"

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Basketbols, futbols, handbols, volejbols, šahs, vieglatlētika

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Tādu izglītojamo nav.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

Viena izglītības programma mēnesī: 7,00 eiro Jēkabpils Sporta skolā, 4,27 eiro Sēlijas Sporta skolā, ja izglītojamais ir deklarēts Jēkabpils novadā. 28,52 eiro Jēkabpils Sporta skolā, ja pašvaldībai, kurā deklarēts izglītojamais, nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Viena izglītības programma mēnesī: 7,00 eiro Jēkabpils Sporta skolā, 4,27 eiro Sēlijas Sporta skolā, ja izglītojamais ir deklarēts Jēkabpils novadā. 28,52 eiro Jēkabpils Sporta skolā, ja pašvaldībai, kurā deklarēts izglītojamais, nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Ja dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā. Latvijas izlases kandidātiem/ dalībniekiem līdz MT 4grupai (ar sporta veida federācijas apstiprinājumu)

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Ja audzēknis deklarēts Jēkabpils novada pašvaldībā.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Ja audzēknis deklarēts Jēkabpils novada pašvaldībā.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Ja audzēknis deklarēts Jēkabpils novada pašvaldībā.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Ja audzēknis deklarēts Jēkabpils novada pašvaldībā.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Ja audzēknis deklarēts Jēkabpils novada pašvaldībā.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Nodrošina ar sporta inventāru, sedz dalības maksu un transporta izdevumus par sporta sacensībām, 50% mācību maksas atlaide Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem, kuri vienlaicīgi apgūst 2 vai vairāk izglītības programmas.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

Bārenim ar invaliditāti kopš bērnības – 163 euro. Jēkabpils novada domes 25.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 26 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā".

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Psihosociālu atbalstu (ja nepieciešams), izvērtējot bāreņa vajadzības, sniedz sociālais darbinieks. Jēkabpils novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa. Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218 euro, bet bārenim ar invaliditāti kopš bērnības – 327 euro. Pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 825 euro. Mājokļa pabalsts bārenim.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Ikmēneša pabalsts aizbildņiem bērna uzturam 50 EUR mēnesī. Jēkabpils novada domes 25.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā" 3.9 nodaļa.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Ikmēneša pabalsts aizbildņiem bērna uzturam 50 EUR mēnesī. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Saskaņā ar likumu Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

50€‎/vienreizējs

50 EUR mēnesī. Jēkabpils novada domes 25.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 26 " Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā" 34.punkts.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

400 EUR/MĒN par bērnu invalīdu; 325 EUR/MĒN audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novada pašvaldībā, par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

150,00 EUR/ mēnesī - par katru audžuģimenē ievietoto bērnu tai audžuģimenei, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novadā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita ir 300 euro par 30 kalendārajām dienām.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

150€‎/mēnesī

Par katru audžuģimenē ievietoto bērnu tai audžuģimenei, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novadā.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

171€‎/vienreizējs

Tiek maksāta valstī noteiktā atlīdzība 171 EUR par 30 kalendārajām dienām, ja bērns ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu saņem audžuģimenē. 300.00 EUR par 30 kalendārajām dienām, ja bērns ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu saņem krīzes audžuģimenē. Atlīdzība par nepilnu mēnesi t.i. mazāk par 30 kalendārajām dienām, tiek noteikta proporcionāli dienu skaitam, kad bērns faktiski saņēma ārpusģimenes pakalpojumu audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

50€‎/mēnesī

Jēkabpils novada domes 25.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā" 3.9. nodaļa

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts izgītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās; pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts uzsākot mācību gadu par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību gadu 2.-12.klasē, profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē, nestrādā un nav sasnieguši 20 gadu vecumu - 40 eiro.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā

Pieejams aprūpes pakalpojums, sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītie pakalpojumi ESF projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā Jēkabpils novada pašvaldībā, Montesori pakalpojums, Silto smilšu nodarbības

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Tiek nodrošināta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Pieejams aprūpes pakalpojums, sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītie pakalpojumi ESF projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs, pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē, pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās un pabalsts uzsākot mācību gadu. Pabalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai - pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus ir 100 eiro.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai, pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai un pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai - pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus ir 200 eiro.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Vienreizējs pabalsts 50 EUR apmērā absolvējot vispārējās izglītības iestādi 9. un 12.klašu izglītojamajiem.

Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai, pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai un pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai. Palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Vienreizējs pabalsts 10 EUR apmērā Ziemassvētku paciņas iegādei, par katru bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 g. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai bērnudārzā un skolā.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pabalsts zupas virtuves izmantošanai - mājsaimniecībai, kurai objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu. Bērna piedzimšanas pabalsts - tiesības saņemt pabalstu 300 eiro apmērā par katru jaundzimušo, kura dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā. Pabalsts politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem - Pabalsta apmērs ir 150 euro kalendārajā gadā – 75 euro sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un 75 euro sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Pabalsts 100 gadu jubilejā - 200 eiro. Pabalsts kāzu jubilejā - pabalsta apmērs Zelta kāzu (50 gadu) jubilejā ir 150 euro, Dimanta kāzu (60 gadu) jubilejā – 200 euro un Briljanta kāzu (70 gadu) jubilejā – 250 euro.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Kurā blakus pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

nav datu

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Šajā mācību gadā vairāku novada skolu skolēniem 1.-4.klasei, arī PII audzēkņiem. Līdz 200 EUR trūcīgām un maznodrošinātām vecuma pensijas saņēmējam. Līdz 100 EUR pens. ar III.gr. invaliditāti

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Tiesības saņemt palīdzību ir ģimenēm, kuras ir deklarējušās Jēkabpils novada teritorijā un atbilst kādai no Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 mērķa grupām

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, daudzbērnu ģimenēm
 • Jā, audžuģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

Audžuģimenēm

50%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Palīdz rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem - par bērnu iekārtošanu skolā un bērnudārzā, dažādiem sociālajiem pakalpojumiem, kreditēšanas iespējām un nodarbinātību.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

No 2017.gada 1.janvāra Valsts izglītības attīstības aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kurā Jēkabpils novada pašvaldība ir projekta sadarbības partneris. Pašvaldībā ir projekta koordinators, kura uzdevums ir: - mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana, informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem, mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā. - informēt par mācību aktivitātēm vietējās nozīmes masu medijos, organizācijas, uzņēmējus, pašvaldības iestādes un interesentiem, kas izteikuši vēlmi saņemt šādu informāciju; - sniegt konsultācijas par izglītības programmām, mācību norisi un pieteikšanos mācībām; - reģistrēt e-vidē personas, kuras vēlās mācīties, bet dažādu iemeslu dēļ paši to nevar izdarīt.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

2022.gadā Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs organizēja 36 stundu kursus Ukrainas kara bēgļiem “Latviešu valodas pamati Ukrainas kara bēgļiem”.

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

 • Daļēji

Gan maksas, gan bezmaksas.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Izglītības darbiniekiem, citiem pašvaldības darbiniekiem, piemēram elektriķiem. Apmaksā pilnā apmērā Jēkabpils TITC organizētos.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Bērniem, jauniešiem, senioriem, ģimenēm ar bērnu invalīdu, daudzbērnu ģimenēm, mazturīgām ģimenēm, tŗūcīgām ģimenēm.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā"

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

1. Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai. Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā trūcīgai mājsaimniecībai ir 250 EUR un maznodrošinātai mājsaimniecībai – 170 EUR. 2. Pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai, maksimālais apmērs kalendārajā gadā ir 100 EUR. 3. Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai, maksimālais apmērs kalendārajā gadā ir 100 EUR.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Fiziskās veselības veicināšana tiek nodrošināta īstenojot ESF projekta ""Veselības veicināšanas pasākumi Jēkabpilī", "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastu iedzīvotājiem","Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā", "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Jēkabpils novada Viesītes pilsētā un Viesītes, Saukas, Elkšņu, Rites pagastos", "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos" un "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos", ietvaros organizētos pasākumus visā Jēkabpils novada teritorijā.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pabalsts krīzes situācijā pašvaldībā noteikts līdz divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēram. Pašvaldība nodrošina krīzes centra pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem dzīvesvietā vai institūcijā).

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Sociālā palīdzība (GMI, vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, mājokļa pabalsts un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti). Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu fiziskām un juridiskām personām. Izmitināšana, ēdināšana, transports.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

IR

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://jekabpils-bjc.lv/, https://www.jauniesivar.lv/, https://www.jpb.lv/, https://www.jekabpilssc.lv/lv/ledus-halle/

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

2022.gadā izbūvēts gājēju - veloceliņš ar soliņiem posmā no Jēkabpils līdz Spuņģēniem, Brīvības ielas pārbūve, gājēju un veloceliņu izbūve, Jēkabpilī, Daugavas aizsargdambja pastaigu takas savienošana zem tilta Jēkabpilī, Pastaigu takas izveide gar Pils dīķi, Pils ielas mikrorajonā Jēkabpilī.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Sociālā dienesta telpās un Daudzfunkcinālajā centrā “ROSME” informācija uz kabinetu nosaukumu plāksnītēm ir arī braila rakstā. Administratīvo ēku pieejamība personām ar kustību truacējumiem (lifts) Jēkabpils novada bāriņtiesai, kā arī Jēkabpils novada pašvaldības ēkai Brīvības ielā 120.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

2022.gadā Jēkabpils novada pašvaldība ir īstenotas vairākas aktivitātes, kuras gan tiešā, gan netiešā veidā ir radījušas ģimenēm draudzīgu vidi: 1. Sēļu sētā atklāta jauna amatu māja, kurā ģimenes var pavadīt laiku izzinot Sēļu tradīcijas un vēsturi; 2. Izbūvēts gājēju - veloceliņš ar soliņiem posmā no Jēkabpils līdz Spuņģēniem; 3. Skatu platformas izveide Rubenes pagastā Jēkabpils novadā; 4. Daudzfunkcionāla laukuma izbūve Aknīstes pilsētā – darbus pabeigs līdz 31.12.2022; 5. Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Jēkabpils novada Cīruļu ciemā – darbus pabeigs līdz 31.12.2022; 6. Biržu pamatskolas sporta laukuma atjaunošana; 7. PII “Zvaniņš” Bērnu āra trenažieru, dažādu aktīvo elementu un soliņu iegāde un uzstādīšana; 8. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Variešu pagasta Antūžu ciemā; 9. Zaļās klases izveide Rites pamatskolā; 10. Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Jēkabpils novada Dunavas pagastā; 11. Sporta infrastruktūras dažādošana Zasas ciemā, Jēkabpils novadā; 12. Koka takas/laipas izbūve uz Marinzejas ezera krastu Atašienes pagastā; 13. Brīvības ielas pārbūve, gājēju un veloceliņu izbūve, Jēkabpilī; 14. Jēkabpils Lauktehnikas mikrorajona bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana; 15. Pastaigu takas izveide gar Pils dīķi, Pils ielas mikrorajonā; 16. Daugavas aizsargdambja pastaigu takas savienošana zem tilta; 17. Madonas ielas mikrorajona bērnu rotaļu laukuma izveide; 18. Dignājas pamatskolas rotaļu laukuma izbūve; 19. Kūku bibliotēkas energoefektivitātes uzlabošana.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Ik gadu notiek Radžu ūdenskrātuves uzturēšanas un pilnveidošanas darbi (peldvieta ir ar Zilo karogu, vistuvākā peldvieta iedzīvotājiem Jēkabpilī). Izveidota pontonu laipa pie Ildzenieku ezera. Laukezera apkārtnes uzlabošana - ierīkotas atkritumu urnas, pārģērbšanās kabīnes. Regulāri tiek apsekotas visas ūdenstilpes Jēkabpils novadā un tiek veikti uzturēšanas un labiekārtošanas darbi.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Pabeigta skeitparka atjaunošana pie Radžu ūdenskrātuves Jēkabpilī, turpat arī laukums suņu trenēšanai. Jauniešiem aktīvās atpūtas iespējas ir Pumptrack un skeitparkā Filozofu ielā Jēkabpilī, kā arī dažādas iespējas aktīvi sportot Multihallē Jēkabpilī.

Skip to content