Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
+371 63490458 +371 29447641

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

1000€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

1500€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Bērniņam piedzimstot, tiek izniegta dzimšanas apliecība, kura ievietota cietos vākos (pieejamas trīs krāsas - balti, zili un rozā), kā arī grāmatiņa "Mūsu bērns", kurā vecākiem ir iespēja apkopot nozīmīgu informāciju par bērna pirmo gadu.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs līdz 9. klasei. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā. 50% atlaidi saņem bērni ar invaliditāti, daudzbērnu ģimeņu, aizbildnībā esošie un audžuģimenē ievietotie bērni.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Trūcīgām ģimenēm

Vecāku maksas atlaides piešķir trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Dienvidkurzemes novada pirmsskolas izglītības iestādēs šādā apmērā: no trūcīgām mājsaimniecībām – 100 % apmērā, no maznodrošinātām mājsaimniecībām – 50 % apmērā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā. 50% atlaidi saņem bērni ar invaliditāti, daudzbērnu ģimeņu, aizbildnībā esošie un audžuģimenē ievietotie bērni.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Ja kopējā ēdināšanas maksa ir lielāka par 2,20 EUR, pašvaldība sedz atlikušo daļu.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.2€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Ja kopējā ēdināšanas maksa ir lielāka par 2,20 EUR, pašvaldība sedz atlikušo daļu.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.2€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.93€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.97€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

1. – 4. klašu skolēniem pusdienas apmaksā valsts un pašvaldība.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.93€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.93€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Skolēniem no 1.-6. klasei tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.97€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.22€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.75€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.97€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.22€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.75€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

10%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

170€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

220€‎/mēnesī

Ja arī bērnam ir vieta pašvaldības PII, līdzfinansējums arī tiek piešķirts, ja bērns, pamatojoties uz ārsta atzinumu (psihologs, ģimenes ārsts, pediatrs), nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ. (Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes SN Nr. 2022/35 " Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam")

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

No Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta tiek finansēti aprūpes pakalpojumi, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Apmaksātajos aprūpes pakalpojumos ietilpst pasākumu kopums, kura ietvaros tiek nodrošināta bērna aprūpe (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena pagatavošana un pasniegšana, palīdzība ēšanas procesa nodrošināšanā, palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana, pārvietošana, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana), uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Nav šādas sadarbības.

Nav šādas sadarbības.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas skolēniem no 1.līdz 6. klasei.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Ir iespēja piedalīties dažādās nodarbībās - mākslas, mūzikas, deju, sporta. Grobiņā darbojas Skolēnu interešu centrs, kurā ir iespējas apmeklēt nodarbības sākot no 4 gadiem. Pulciņu klāsts ir plašs - keramika, zīmēšanas studija, vides pētnieku pulciņš, dziedāšanas pulciņš, ritmikas pulciņš ar tautas deju ievirzi, darbīgie pirkstiņi. Aizputē darbojas Aizputes skolēnu jaunrades centrs, kurš arī piedāvā dažādus pulciņus. Kā arī novadā tiek piedāvāts apmeklēt dažādas sporta nodarbības un iegūt pirmās zināšanas sev interesējošos sporta viedos - futbolā, galda tenisā, handbolā, vieglatlētikā u.c. Parasti sporta nodarbības var sākt apmeklēt no 6 gadu vecuma.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Ārpus stundu nodarbības tiek nodrošinātas no interešu izglītības mērķdotācijas.

Skolēnam

20€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs (1.–4. klase).

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

20€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs (1.–4. klase). Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā"

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

25€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs (1.–4. klase). Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā"

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītojamiem tiek izmaksātas vienreizējas stipendijas mācību gada noslēgumā.

Studentiem

500€‎/mēnesī

*Vēl nav noteikta vienota sistēma Dienvidkurzemes novada studentu stipendiju finansiālā atbalsta apmēram, taču 2021. gada 30.novembra domes sēdē deputāti vienojās turpmāk novienādot stipendijas apmēru līdz bijušā Grobiņas novadā noteiktā 500,00 EUR apmēram. Šobrīd tiek vērtētas prioritārās profesionālās nepieciešamās jomas, kurām piešķirt DKN stipendijas. Nolikuma izstrāde vēl nav notikusi. Šobrīd stipendijas tiek piešķirtas pēc individuālas izvērtēšanas.

Skolēniem audzēkņiem

150€‎/gadā

Saskaņā ar izstrādāto nolikumu, naudas balvas apmērs ir atkarīgs no skolēna sasniegumiem (IZG). Ja izglītojamais ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās olimpiādēs, konkursos, sacensībās stipendijas apmēru summē un izmaksā kopsummu. Ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 28.04.2022. sēdes lēmumu Nr.401(prot.Nr.6 28.§) Nolikums “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu talantīgo izglītojamo finansiālo atbalstu”.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Noslēdzoties mācību gadam, kopīgā pasākumā vienkopus pulcējās visi skolēni, kuri mācību gada laikā ieguvuši apbalvojumus par izciliem sasniegumiem novada, starpnovadu, valsts un starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskās pētniecības darbu konkursos un citos ar mācībām saistītos konkursos. Katrs izglītojamais, kurš ieguvis godalgotu vietu novada mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskās pētniecības darbu konferencē, tiek apbalvots ne tikai ar naudas balvu, bet arī ar Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Nē, nav bezmaksas

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Pašvaldība nenodrošina atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām personām ar III invaliditātes grupu.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 100%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Sports

Tiek nodrošinātas peldēšanas nodarbības ārpus pašvaldības teritorijas, jo Dienvidkurzemes novadā nav peldbaseina.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Novadā darbojas 5 mākslas skolas.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Dienvidkurzemes novadā ir piecas mākslas skolas. Aizputes mākslas skola piedāvā zīmēšanu, gleznošanu, mākslas valodas pamatu apguvi, kompozīciju un veidošanu. Skolā papildus apgūstami izvēles priekšmeti: kokapstrāde, metālapstrāde, keramika, ādas apstrāde, rokdarbi, datorgrafika. Grobiņas mākslas skolā iespējams apgūt zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, darbu materiālā, datorgrafiku un foto mācības, aušanu, kompozīciju un mākslas valodas pamatus. Pāvilostas un Kalētu mākslas skolās realizē profesionālās ievirzes izglītības programmā - vizuāli plastiskā māksla. Priekules mākslas skola nodrošina - zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, datorgrafikas, mākslas valodas pamatu, veidošanas un darba materiālā apguvi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Bērniem no 1,5-5 gadiem netiek sniegta profesionālā ievirze mākslas skolā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Bērniem no 1,5-5 gadiem netiek sniegta profesionālā ievirze mākslas skolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

4€‎/mēnesī

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

4€‎/mēnesī

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Papildus pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas mākslas skolā izglītojamam: kurš ieguvis godalgotas vietas (1.–3. vieta) Latvijas Republikas vai starptautiskajos konkursos un sacensībās; Ja audzēknis paralēli mācās divās Skolas izglītības programmās, ko apliecina Skolas apstiprinošs dokuments, līdzfinansējumam otrajā programmā tiek piemērota 50 % atlaide. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Skolas nodrošina lielāko daļu nepieciešamo materiālu, kā arī nodrošina transportu nokļūšanai uz konkursiem, pasākumiem.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Novadā ir 7 mūzikas skolas.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Dienvidkurzemes novadā ir 7 mūzikas skolas. Aizputes mūzikas skola piedāvā taustiņinstrumentu spēli, stīgu instrumentu spēli, vokālās mūzikas apguvi, pūšaminstrumentu spēli, sitaminstrumentu spēli, mūzikas teorētisko priekšmetu apguvi. Grobiņas mūzikas skolā apgūstama taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle, vokālā mūzika. Kalētu mūzikas skolā - klavierspēle, akordeona spēle, ģitāras spēle, saksofona spēle, obojas spēle, sitaminstrumentu spēle, kora klase. Pāvilostas mūzikas skolā iespējams apgūt taustiņinstrumentu spēli, stīgu instrumentu spēli, pūšaminstrumentu spēli. Nīcas mūzikas skolā - taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, mūzikas mācība, mūzikas teorija, kolektīvā muzicēšana. Priekules mūzikas skolā - klavierspēle, vijoles, alta spēle, akordeona spēle, ģitāras spēle, pūšamo instrumentu spēle, sitamo instrumentu spēle, kora klase. Vaiņodes mūzikas skolā - klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, vokālā mūzikas - kora klase.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Bērniem no 1,5-5 gadiem netiek sniegta profesionālā ievirze mūzikas skolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

4€‎/mēnesī

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

4€‎/mēnesī

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Papildus pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā izglītojamam: kurš ieguvis godalgotas vietas (1.–3. vieta) Latvijas Republikas vai starptautiskajos konkursos un sacensībās; Ja audzēknis paralēli mācās divās Skolas izglītības programmās, ko apliecina Skolas apstiprinošs dokuments, līdzfinansējumam otrajā programmā tiek piemērota 50 % atlaide. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Mūzikas skolas audzēkņiem tiek nodrošināti instrumenti, mācību materiāli, kā arī apmaksāts transports uz koncertiem, konkursiem.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Dienvidkurzemes novadā ir viena sporta skola - Dienvidkurzemes sporta skola, kura nodrošina nodarbības 8 novada vietās - Vaiņodē, Nīcā, Rucavā, Aizputē, Pāvilostā, Grobiņā, Priekulē un Durbē. Sporta skola piedāvā apgūt futbolu, galda tenisu, ložu šaušanu, volejbolu, vieglatlētiku, handbolu, riteņbraukšanu un florbolu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Bērniem no 1,5-5 gadiem netiek sniegta profesionālā ievirze izglītībā sporta skolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

4€‎/mēnesī

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

4€‎/mēnesī

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Papildus pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā izglītojamam: kurš iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U14 izlašu vecuma; kurš Skolā trenējas no SPM-1 līdz ASM mācību treniņgrupā un apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārpus Dienvidkurzemes novada teritorijas; kurš ieguvis godalgotas vietas (1.–3. vieta) Latvijas Republikas vai starptautiskajos konkursos un sacensībās; Ja audzēknis paralēli mācās divās Skolas izglītības programmās, ko apliecina Skolas apstiprinošs dokuments, līdzfinansējumam otrajā programmā tiek piemērota 50 % atlaide. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Tiek nodrošināts sporta ekipējums, kā arī transports nokļūšanai uz sacensībām.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

163 eiro/mēnesī personām ar invaliditāti kopš bērnības

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Sociālais darbinieks veic psihosociālo darbu ar pilngadību sasniegušo bāreni. Kā arī ir vairāki materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušam bērnam: vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības, studijas, mājokļa pabalsts. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā".

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Veselības uzlabošanas pabalsts 150 eiro gadā par katru ievietoto bērnu.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsts ēdināšanai - 50%.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir mājokļa pabalstu uz 3 mēnešiem, sākot ar to mēnesi, kad ir saņemts iesniegums.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

100€‎/vienreizējs

Ikgadējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 150 euro gadā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā".

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Par bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 250.00 eiro mēnesī; par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 300.00 eiro mēnesī. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā".

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Ikgadējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 150.00 euro gadā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Ikgadējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kuru piešķir, apsekojot audžuģimeni dzīvesvietā un novērtējot bērna vajadzības.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei vietā Dienests var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

300€‎/mēnesī

Ikmēneša atlīdzība audžuģimenei par bērnu līdz 7 gadu vecumam ir 250,00 eiro mēnesī un virs 7 gadu vecumam ir 300,00 eiro apmērā.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

100€‎/vienreizējs

Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, ko bērns pavada audžuģimenē.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Pabalsts ēdināšanai - 50%

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pašvaldība nesniedz cita veida papildus atbalstu daudzbērnu ģimenēm.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Veselības uzlabošanas pabalsts 150 eiro gadā.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Ģimenēm ir iespēja saņemt aprūpes pakalpojumu. Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas traucējumi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību un, ja bērna likumiskais vai audžuģimenes pārstāvis strādā algotu darbu. Aprūpes pakalpojums ir pasākumu kopums, kura ietvaros tiek nodrošināta bērna aprūpe (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena pagatavošana un pasniegšana, palīdzība ēšanas procesa nodrošināšanā, palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana, pārvietošana, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana), uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8 "Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Dienvidkurzemes novadā".

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs līdz 9. klasei, ir tiesības saņemt brīvpusdienas. Brīvpusdienas tiek apmaksātas 100 % apmērā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Vecāku maksas atlaides maznodrošinātu mājsaimniecību bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Dienvidkurzemes novada pirmsskolas izglītības iestādēs - 50 % apmērā.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Trūcīgu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs līdz 9. klasei, ir tiesības saņemt brīvpusdienas. Brīvpusdienas tiek apmaksātas 100 % apmērā. Trūcīgu mājsaimniecību personām ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu dokumentu atjaunošanai. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Vecāku maksas atlaides trūcīgu mājsaimniecību bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Dienvidkurzemes novada pirmsskolas izglītības iestādēs - 100 % apmērā.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Nav

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Kurā blakus pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

Projekta ietvaros 6 izglītības iestāžu skolēni (Pāvilostas, Krotes Kronvalda Ata, Vērgales, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Priekules vidusskolas un Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas) skolēni brauc peldēt uz Liepājas Komplekso sporta skolu vai Liepājas Olimpisko sporta centru. Kā arī Vērgales un Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji brauc peldēt uz Liepājas Komplekso sporta skolu.

Projekta ietvaros 6 izglītības iestāžu skolēni (Pāvilostas, Krotes Kronvalda Ata, Vērgales, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Priekules vidusskolas un Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas) skolēni brauc peldēt uz Liepājas Komplekso sporta skolu vai Liepājas Olimpisko sporta centru. Kā arī Vērgales un Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji brauc peldēt uz Liepājas Komplekso sporta skolu.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Visiem bērniem, kuri projekta ietvaros brauc peldēt pašvaldība nodrošina bezmaksas peldbaseina nodarbības.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Pašlaik dzīvokļu fonda izstrāde ir procesā. Kad pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds būs pieejams, brīvos dzīvokļus būs iespējams atsavināt, dzīvokļus, kuros varēs dzīvot, izīrēs.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Daudzbērnu ģimenēm par garāžu un tai piekritīgo zemi – 50 % apmērā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu".

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

70%

Personām ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tam piekritīgo zemi, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai – 70 % apmērā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu".

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Maznodrošinātām un trūcīgām personām piešķir atvieglojumu 90 % apmērā no aprēķinātās summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās un trūcīgās personas statusam, attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu mājām, daudzdzīvokļu mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un garāžām, un kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu".

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Maznodrošinātām un trūcīgām personām piešķir atvieglojumu 90 % apmērā no aprēķinātās summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās un trūcīgās personas statusam, attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu mājām, daudzdzīvokļu mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un garāžām, un kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu".

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Šobrīd pašvaldībai nav bijuši gadījumi palīdzības sniegšanas nepieciešamībai remigrantiem. Pirms novadu apvienošanās ir bijuši individuāli gadījumi, kad ticis sniegts atbalsts.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Zīmēšanu, gleznošanu, dziedāšanu, svešvalodas, šūšanu, foto, datorapmācības, keramiku, dažādu rokdarbu, mūzikas instrumentu spēles kursus, nodarbības jaunajām māmiņām, ārstniecisko vingrošanu.

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Pieejamas bezmaksas kursu programmas, kuras izstrādātas Erasmus+ projekta ietvaros. Kursi paredzēti jaunajiem vecākiem, senioriem, remigrantiem, cilvēkiem ar invaliditāti, pagaidu bezdarbniekiem.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

"Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa" ietvaros ir organizēti dažādi bezmaksas kursi un meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem., gan sociāli mazaizsargātām personām.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pašvaldība mērķa grupu ģimenēm sniedz materiālo atbalstu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu segšanai: 1)ambulatorās ārstēšanas (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas) un stacionārās ārstēšanas un medicīnisko izmeklējumu daļējai apmaksai; 2) redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai; 3)endoprotezēšanas izdevumu daļējai apmaksai; 4)medikamentu un aprūpes priekšmetu izdevumu apmaksai. Šiem paredzētajiem mērķiem pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir līdz 150.00 euro vienai personai kalendārā gada laikā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Psihologa konsultācijas tiek nodrošinātas pēc nepieciešamības.

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā darbojas iestāde “Dienvidkurzemes novada Sporta pārvalde", kura veicina sporta attīstību un veselīga dzīves veida sekmēšanu pašvaldībā, sniedz organizatorisku un metodisku palīdzību pašvaldības sporta izglītības programmas īstenošanā Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā. Novadā ir 4 sporta centri - Aizputē, Priekulē, Grobiņā un Nīcā, kuros ir nodrošināta visa nepieciešama sporta infrastruktūra. Kā arī pagastos ir sporta zāles, trenažieru zāles, tenisa korti, sporta stadioni un brīvpieejas āra trenežieri. Pašvaldības Sporta pārvalde organizē arī dažādu sporta veidu - basketbola, volejbola, futbola, telpu futbola, florbola u.c. čempionātus, kuros ir iespējams piedalīties visiem novada iedzīvotājiem, izvēloties sev atbilstošāko sporta veidu. Pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu "Veselīgs Dienvidkurzemes novads", kura ietvaros tiek organizētas dažādas veselību veicinošās aktivitātes vairākās novada vietās. Piecās novada teritoriālās vienībās tiek nodrošinātas vingrošanas senioriem, sešām novadu skolām ir iespēja apmeklēt peldēt apmācības sertificētu treneru pavadībā. Kā arī iespējams apmeklēt funkcionālos treniņus, kardio treniņus, vingrošanas un nūjošanas nodarbības. 9 pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošinātas vingrošanas nodarbības bērniem. Kā arī tiek organizētas lekcijas, pasākumi, semināri par veselīgas dzīvesveida popularizēšanu, veselīgu uzturu un sporta nozīmi iedzīvotāju ikdienā. Visas projektā īstenotās aktivitātes ir bez maksas. Lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu, novadā ir iespēja izīrēt velosipēdus, tādējādi tiek nodrošināta ne tikai dabai draudzīga pārvietošanās iespēja, bet uzlabota arī iedzīvotāju veselība.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Viens no piemēriem ir sadarbība ar biedrību "Tabitas sirds" atbalsta sniegšanā Ukrainas kara bēgļiem.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO. Piedalītie tiek aicinātas visas NVO, arī tās, kas darbojas ar ģimenēm. Gan šogad, gan arī iepriekš "Iedzīvotāju iniciatīvu konkursā" tika apstiprināti projekti, kuri paredzēti tieši bērniem.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pabalstu krīzes situācijā piešķir: 1)katastrofu gadījumā, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi u.c.) – līdz 1500.00 euro vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā ārējo apstākļu radīto zaudējumu sekas; 2)gadījumos, kas iestājušies no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ laikā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām saistībā ar Covid-19 katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai, tai skaitā audžuģimenei, aizbildnim ne vairāk kā 100.00 euro mēnesī, kā arī palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50.00 euro mēnesī par katru personas aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, ja mājsaimniecībai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu vai ienākumi ir samazinājušies; mājsaimniecībai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt vai mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 3)citu ārēju notikumu dēļ (smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšana, zādzība, ceļu satiksmes negadījums u.c.) – vienu reizi kalendārā gada laikā līdz 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

1)Pašvaldība ziedojusi naudu Ukrainas bēgļiem primārās nepieciešamības preces, pārtikas preces, higiēnas un medicīnas preces. Kā arī transportu, lai Ukrainas karavīri varētu nokļūt dažādās vietās. 2)Ukrainas bēgļi tiek izmitināti gan pašvaldībai piederošajās mītnēs, gan pie privātajiem izmitinātajiem, un kuriem pēc iespējām tiek rasts materiāls un emocionāls atbalsts. 3)Tiek organizēti dažādi pasākumi un akcijas, piemēram, ierakumu sveču gatavošana, kuras noder kareivjiem ierakumos un civiliedzīvotājiem, kas palikuši bez elektrības un siltuma. 3)Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Kamiņa - Kaširskas pilsētas pašvaldību Ukrainā. Līgums paredz sadarbību sporta, kultūras, tūrisma, projektu, lauksaimniecības (uzņēmējdarbības) jomās starp pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kā arī sadarbību bērnu un jaunatnes jomā. Īpašu uzmanību plānots veltīt ekonomisko attiecību veicināšanai abu pašvaldību iedzīvotāju interesēs. Sadarbības ietvaros vasarās norisinās nometnes Ukrainas bērniem un jauniešiem. 4)Tiek rīkotas arī apmācības Dienvidkurzemes novada darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar Ukrainas kara bēgļiem, lai spētu nodrošināt kvalitatīvu un nozīmīgu atbalstu Ukrainas bēgļiem, kuri pēc palīdzības vērsušies Dienvidkurzemes novadā. Vienas no apmācībām norisinājās šī gada augustā, kad Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadarbībā ar psiholoģi Intu Santu piedāvāja izzinošas nodarbības Sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem, kas iesaistīti darbā ar Ukrainas bēgļu uzņemšanu. Ir informatīvais tālrunis pašvaldībā.

Dienas centrs senioriem

Nav

Seniori dodas darboties uz kultūras nama telpām, bibliotēkām, tautas nama telpām. Pēc Dienvidkurzemes novada pašvaldības apstiprinātā Rīcības un investīcijas plāna paredzēts izveidot senioru dienas centru Nīcā.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

"Dienas centrs bērniem un jauniešiem - 1)"Zaļais namiņš" https://grobinasskola.lv/kategorija/zalais-namins; 2) Aizputes jauniešu Ideju māja https://www.dkn.lv/lv/aizputes-jauniesu-ideju-maja 3) Nīcas jauniešu centrs https://www.dkn.lv/lv/nicas-jauniesu-centrs 4) https://www.facebook.com/Dienvidkurzemesbiblioteka; 5) https://www.dienvidkurzemesports.lv/lv/jaunumi/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Dienvidkurzemes novadā ir 26 pagasti un tas ir lielākais novads Latvijā pēc teritorijas. 25 pagastos ir bērnu laukumi, citos pat vairāki. Bērnu laukums nav pieejams tikai vienā novada pagastā. Provizoriski plānots šo jautājumu risināt un izvērtēt nepieciešamību izveidot bērnu laukumu arī šajā pagastā.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Ir iespēja iesniegt pieteikumus "Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā" un/vai "Pagalmu labiekārtojumu projektu konkursā".

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

1)Grobiņas Sporta laukuma āra trenažieri 2)Skeitparks un brīvdabas trenažieru laukums (Dzintaru iela 107A, Pāvilosta)

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Pašvaldībā velo ceļu kopgarums ir 10,64 km. Ir velosipēdu novietnes pie publiskām ēkām - kultūras namiem, pagastu pārvaldēm, pašvaldības ēkām, veikaliem un citām publiski pieejamām vietām. Pašvaldībā pieejami arī dažādu garumu vēlo maršruti - gan starpnovadu, gan vietējo teritoriju ietvaros.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Izveidotas piekļuves vietas pludmalei (Medzes pagasta pludmalē "Liedagi" izveidota koka laipa un pārģērbšanās kabīnes, kuras pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem; veidotas koka laipas nobrauktuves, piekļuvei pie jūras). Kalētu mežaparkā "Priediens" projekta ietvaros izveidota taka personām ar ierobežotām spējām. Takā pieejami taktilie objekti un/vai info braila rakstā, pieejama audio info. Veidoti arī citi objekti, kuri piemēroti cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Viens no tiem ir Grobiņas "Akmens stāsti", kur cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir iespēja uztvert informāciju audio formātā.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

1) Skolas ielas pārbūve posmā no Skolas ielas 3 līdz Sporta ielai Durbē, uzlabojot transporta infrastruktūru Skolas ielā. 2) Nobrauktuves izbūve Jūrmalciemā. Izbūvēta nobrauktuve piekļuvei pie jūras Jūrmalciemā, uzlabojot piekļuves iespējas personām ar kustību traucējumiem un pārvietojoties ar bērnu ratiņiem. 3) Uzlabota ceļa infrastruktūra, piekļuvei pie jūras - Bernātos, Ziemupē un Jūrmalciemā - nodrošinot ērtākas un drošākas piekļuves iespējas pie jūras ikvienam iedzīvotājam un viesim, tostarp ģimenēm ar bērniem; 4) Dienvidkurzemes novada Grobiņā atklāts Latvijā pirmais tūrisma informācijas punkts ar virtuālo konsultantu. Ar tā palīdzību ikviens Grobiņas un novada apmeklētājs, kā arī vietējie iedzīvotāji, kas interesējas par novada tūrisma objektiem, varēs saņemt sev interesējošo informāciju, attālināti sazinoties ar kādu no Dienvidkurzemes novada Tūrisma centru speciālistiem. 5) Pāvilostas novadpētniecības muzejā tapusi jaunā ekspozīcija "Saka – osta – Pāvilosta". Mūsdienīgi veidotā ekspozīcija aicina iepazīties ar dažādiem sadzīves, jūrniecības un zvejniecības priekšmetiem un to pielietojumu, kā arī nozīmīgām personībām Pāvilostas un Sakas teritorijā. 6) Iegādāti un uzstādīti dažāda veida infrastruktūras objekti piekrastes labiekārtošanai - pārģērbšanās kabīnes, koka soliņi un koka laipa noejai pie jūras, pludmales sporta aprīkojums u.c. 7) Pie Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes ēkas Otaņķos, kur iekārtots arī feldšerpunkts, bibliotēka, tautas nams, frizētava uzstādīts lifts-pacēlājs, kas nodrošinās iedzīvotājiem ērtu pieejamību dažādiem pakalpojumiem, tostarp māmiņām ar bērnu ratiņiem. 8) "Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa" ietvaros atjaunoti/uzstādīti vairāki bērnu laukuma elementi.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

1)Izveidotas nobrauktuves uz jūru, kuras atvieglo piekļuves iespējas pludmalēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un bērnu ratiņiem (Pāvilostas promenāde, nobrauktuve Bernātos). 2)Izveidotas atpūtas vietas (Bernātu Dabas parkā izveidota atpūtas vieta ar zviļņiem, vērstu tiešu skatu uz jūru, kurai viegli piekļūt pa izveidoto koka laipu segumu, Rucavas pludmales daļā izvietoti atpūtas zviļņi). 3)Veidotas koka laipas, kuras ved uz pludmali (Medzes pagasts "Liedagi", Bernātu dabas parks, Pāvilostas pludmale). 4)Izveidotas skatu vietas pludmales teritorijā (Skatu platforma pie Pelēkās kāpas Pāvilostā, bijušais armijas tornis (skatu tornis) pie Dienvidu mola, Skatu tornis pie muzeja Pāvilostas pludmalē, Jūrmalciema mola teritorija). 5)Labiekārtotas cita veida publiskās peldvietas (Aizputes publiskā peldvieta) - izveidota autostāvvieta, labiekārtota ugunskura un telšu vieta, iekārtots volejbola laukums, ir bērnu rotaļu vieta, pieejamas labierīcības un pārģērbšanās kabīnes.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

1)Pašvaldībā pieejami vairāki ģimenēm draudzīgi pastaigu maršruti - Bernātu Dabas parks, Cīravas Mežaparks, Kalētu Mežaparks "Priediens", Ālandes upes pastaigu taka, Joda dambja pastaigu takas u.c., kuru maršrutu garumi ir pielāgojami, kā arī izvietoti dažādi bērnu aktivitātēm piemēroti infrastruktūras elementi (āra mūzikas instrumenti, bērnu rotaļu elementi, labiekārtotas atpūtas vietas u.c.); 2)Grobiņā izveidota asfalta velotrase, kur bērniem aktīvi pavadīt laiku, izvietojot arī labiekārtojuma elementus bērniem un vecākiem; 3)Apskatei un vietas iepazīšanai izvietotas dažādas mazās arhitektūras formas, kuru apskate piemērotas izklaides pasākumiem kopā ar ģimeni, piemēram, Kazdangas muižas parkā, Aizputes mākslas parka teritorijā, Kārļa Alaina izveidotais lielformāta bruņinieka vides objekts Aizputē, čuguna skulptūra “Runā Aizpute”, 191 objekti Bernātu dabas parka takās, Grobiņas akmens stāsti u.c. , 4) Volzbaha kalnā Vaiņodē ir labiekārtotas piknika vietas, pastaigu taka, ziemā iespējams baudīt ziemas priekus veicot vairāk nekā 100 metru garu nobraucienu ar slēpēm, sniega dēli vai ragaviņām; 5) Durbē, Pāvilostā un Grobiņā ir skeitparki, kuri piemēroti velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrejriteņiem un pieejami jebkurā laikā. 6) Kalvenes pagastā atrodas Rīgas zooloģiskā dārza filiāle ""Cīruļi"", kur 137 ha platībā, plašos aplokos un mītnēs apskatāmi 38 sugu savvaļas dzīvnieki." 7) Nīcas pagastā atrodas mini Zoo "Atomi".

Skip to content