Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
+371 63490458 +371 29447641

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

1000€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīnīši

1500€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Bērniņam piedzimstot, tiek izniegta dzimšanas apliecība, kura ievietota cietos vākos (pieejamas trīs krāsas - balti, zili un rozā), kā arī grāmatiņa "Mūsu bērns", kurā vecākiem ir iespēja apkopot nozīmīgu informāciju par bērna pirmo gadu.

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs līdz 9. klasei. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā. 50% atlaidi saņem bērni ar invaliditāti, daudzbērnu ģimeņu, aizbildnībā esošie un audžuģimenē ievietotie bērni.

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs līdz 9. klasei. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā. 50% atlaidi saņem bērni ar invaliditāti, daudzbērnu ģimeņu, aizbildnībā esošie un audžuģimenē ievietotie bērni.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

3.15€‎/dienā

Vidējās izmaksas, lai nodrošinātu trīsreizēju ēdināšanu PII ir audzēkņiem, ir 3,15 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

0.95€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

2.2€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

3.15€‎/dienā

Vidējās izmaksas, lai nodrošinātu trīsreizēju ēdināšanu PII ir audzēkņiem, ir 3,15 EUR.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

0.95€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

2.2€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

2.16€‎/dienā

1.-4.klasei no 0,875 -2,155 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

2.16€‎/dienā

1.-4.klasei no 0,875 -2,155 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

0€‎/dienā

Skolēniem no 1.-6. klasei tiks nodrošinātas brīvpusdienas

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

3.03€‎/dienā

5.-6.klasei no 1,75-3,03 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

3.03€‎/dienā

5.-6.klasei no 1,75-3,03 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Skolēniem no 1.-6. klasei tiks nodrošinātas brīvpusdienas.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

3.03€‎/dienā

no 1,75 līdz 3,03 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

3.03€‎/dienā

no 1,75 līdz 3,03 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

3.03€‎/dienā

no 1,75 līdz 3,03 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

3.03€‎/dienā

no 1,75 līdz 3,03 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

2.3%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

170€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

220€‎/mēnesī

Ja arī bērnam ir vieta pašvaldības PII, līdzfinansējums arī tiek piešķirts, ja bērns, pamatojoties uz ārsta atzinumu (psihologs, ģimenes ārsts, pediatrs), nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ. (Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes SN Nr. 2022/35 " Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam")

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Pašvaldība nodrošina tikai līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

No Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta tiek finansēti aprūpes pakalpojumi, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Apmaksātajos aprūpes pakalpojumos ietilpst pasākumu kopums, kura ietvaros tiek nodrošināta bērna aprūpe (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena pagatavošana un pasniegšana, palīdzība ēšanas procesa nodrošināšanā, palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana, pārvietošana, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana), uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Nav šādas sadarbības.

Nav šādas sadarbības.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība nenodrošina atbalstu citu klašu skolēniem.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Ir iespēja piedalīties dažādās nodarbībās (deju, mūzikas, mākslas).

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Ārpus stundu nodarbības tiek nodrošinātas no interešu izglītības mērķdotācijas.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

20€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs (1.–4. klase). Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā"

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

25€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs (1.–4. klase). Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā"

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

500€‎/mēnesī

*Vēl nav noteikta vienota sistēma Dienvidkurzemes novada studentu stipendiju finansiālā atbalsta apmēram, taču 2021. gada 30.novembra domes sēdē deputāti vienojās turpmāk novienādot stipendijas apmēru līdz bijušā Grobiņas novadā noteiktā 500,00 EUR apmēram. Šobrīd tiek vērtētas prioritārās profesionālās nepieciešamās jomas, kurām piešķirt DKN stipendijas. Nolikuma izstrāde vēl nav notikusi. Šobrīd stipendijas tiek piešķirtas pēc individuālas izvērtēšanas. Piemērs, 2021. gada 30. novembra domes sēdē Nr.13 pēc iesniegtā iesnieguma tika izvērtēta nepieciešamība un piešķirta stipendija Rīgas Stradiņa universitātē 2021./2022.akadēmiskā gada Rezidentūras studiju fakultātes rezidentūras 3.studiju gada rezidentei 2.līmeņa profesionālajā studiju programmā “Rezidentūra medicīnā”, specialitātē “Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts” Lindai Jansonei.

Skolēniem audzēkņiem

150€‎/gadā

Saskaņā ar izstrādāto nolikumu, naudas balvas apmērs ir atkarīgs no skolēna sasniegumiem (IZG). Ja izglītojamais ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās olimpiādēs, konkursos, sacensībās stipendijas apmēru summē un izmaksā kopsummu. Ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 28.04.2022. sēdes lēmumu Nr.401(prot.Nr.6 28.§) Nolikums “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu talantīgo izglītojamo finansiālo atbalstu”.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Katrs izglītojamais, kurš ieguvis godalgotu vietu novada mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskās pētniecības darbu konferencē, tiek apbalvots ar Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

No 5 līdz 16 gadiem iespēja saņemt bezmaksas skolas piederumu komplektu vienu reizi mācību gada laikā (tostarp Ukraiņu bēgļu ģimenēm) (Sabiedrības integrācijas fonda finansēts).

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Nē, nav bezmaksas

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

Pašvaldība nenodrošina atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām personām ar III invaliditātes grupu.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 100%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Dienvidkurzemes novadā ir piecas mākslas skolas. Aizputes mākslas skola piedāvā zīmēšanu, gleznošanu, mākslas valodas pamatu apguvi, kompozīciju un veidošanu. Skolā papildus apgūstami izvēles priekšmeti: kokapstrāde, metālapstrāde, keramika, ādas apstrāde, rokdarbi, datorgrafika. Grobiņas mākslas skolā iespējams apgūt zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, darbu materiālā, datorgrafiku un foto mācības, aušanu, kompozīciju un mākslas valodas pamatus. Pāvilostas un Kalētu mākslas skolās realizē profesionālās ievirzes izglītības programmā - vizuāli plastiskā māksla. Priekules mākslas skola nodrošina - zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, datorgrafikas, mākslas valodas pamatu, veidošanas un darba materiālā apguvi.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Bērniem no 1,5-5 gadiem netiek sniegta profesionālā ievirze mākslas skolā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Bērniem no 1,5-5 gadiem netiek sniegta profesionālā ievirze mākslas skolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

4€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

4€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Papildus pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā izglītojamam: kurš ieguvis godalgotas vietas (1.–3. vieta) Latvijas Republikas vai starptautiskajos konkursos un sacensībās; Ja audzēknis paralēli mācās divās Skolas izglītības programmās, ko apliecina Skolas apstiprinošs dokuments, līdzfinansējumam otrajā programmā tiek piemērota 50 % atlaide. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Skolas nodrošina lielāko daļu nepieciešamo materiālu.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Dienvidkurzemes novadā ir 6 mūzikas skolas. Aizputes mūzikas skola piedāvā taustiņinstrumentu spēli, stīgu instrumentu spēli, vokālās mūzikas apguvi, pūšaminstrumentu spēli, sitaminstrumentu spēli, mūzikas teorētisko priekšmetu apguvi. Grobiņas mūzikas skolā apgūstama taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle, vokālā mūzika. Kalētu mūzikas skolā - klavierspēle, akordeona spēle, ģitāras spēle, saksofona spēle, obojas spēle, sitaminstrumentu spēle, kora klase. Pāvilostas mūzikas skolā iespējams apgūt taustiņinstrumentu spēli, stīgu instrumentu spēli, pūšaminstrumentu spēli. Nīcas mūzikas skolā - taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, mūzikas mācība, mūzikas teorija, kolektīvā muzicēšana. Priekules mūzikas skolā - klavierspēle, vijoles, alta spēle, akordeona spēle, ģitāras spēle, pūšamo instrumentu spēle, sitamo instrumentu spēle, kora klase. Vaiņodes mūzikas skolā - klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, vokālā mūzikas - kora klase.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Bērniem no 1,5-5 gadiem netiek sniegta profesionālā ievirze mūzikas skolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

4€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

4€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Papildus pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā izglītojamam: kurš ieguvis godalgotas vietas (1.–3. vieta) Latvijas Republikas vai starptautiskajos konkursos un sacensībās; Ja audzēknis paralēli mācās divās Skolas izglītības programmās, ko apliecina Skolas apstiprinošs dokuments, līdzfinansējumam otrajā programmā tiek piemērota 50 % atlaide. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Ir iespēja izmantot skolas instrumentus.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Sporta skola piedāvā apgūt futbolu, galda tenisu, šaušanu, volejbolu, vieglatlētiku, handbolu, riteņbraukšanu un florbolu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Bērniem no 1,5-5 gadiem netiek sniegta profesionālā ievirze izglītībā sporta skolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

4€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

4€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Papildus pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā izglītojamam: kurš iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U14 izlašu vecuma; kurš Skolā trenējas no SPM-1 līdz ASM mācību treniņgrupā un apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārpus Dienvidkurzemes novada teritorijas; kurš ieguvis godalgotas vietas (1.–3. vieta) Latvijas Republikas vai starptautiskajos konkursos un sacensībās; Ja audzēknis paralēli mācās divās Skolas izglītības programmās, ko apliecina Skolas apstiprinošs dokuments, līdzfinansējumam otrajā programmā tiek piemērota 50 % atlaide. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā".

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Ir iespēja izmantot skolas piedāvāto daļēju ekipējumu.

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

163 eiro/mēnesī personām ar invaliditāti kopš bērnības

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Sociālais darbinieks veic psihosociālo darbu ar pilngadību sasniegušo bāreni.

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Veselības uzlabošanas pabalsts 150 eiro gadā par katru ievietoto bērnu.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsts ēdināšanai - 50%.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir mājokļa pabalstu uz 3 mēnešiem, sākot ar to mēnesi, kad ir saņemts iesniegums.

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

100€‎/vienreizējs

Ikgadējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 150 euro gadā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā".

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

250€‎/mēnesī

par bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 250.00 euro mēnesī; par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 300.00 euro mēnesī. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā".

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Ikgadējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kuru piešķir, apsekojot audžuģimeni dzīvesvietā un novērtējot bērna vajadzības.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

Cita veida papildus atbalsts netiek sniegts.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

250€‎/mēnesī

par bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 250.00 euro mēnesī; par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 300.00 euro mēnesī. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā".

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

300€‎/vienreizējs

Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, ko bērns pavada audžuģimenē. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par materiālo atbalstu audžuģimenei un pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā"

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Pabalsts ēdināšanai - 50%

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Pašvaldība nesniedz cita veida papildus atbalstu daudzbērnu ģimenēm.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts

Veselības uzlabošanas pabalsts 150 eiro gadā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Ģimenēm ir iespēja saņemt aprūpes pakalpojumu. Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas traucējumi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību un, ja bērna likumiskais vai audžuģimenes pārstāvis strādā algotu darbu. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8 "Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Dienvidkurzemes novadā".

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs līdz 9. klasei, ir tiesības saņemt brīvpusdienas. Brīvpusdienas tiek apmaksātas 100 % apmērā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Vecāku maksas atlaides maznodrošinātu mājsaimniecību bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Dienvidkurzemes novada pirmsskolas izglītības iestādēs - 50 % apmērā.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Trūcīgu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs līdz 9. klasei, ir tiesības saņemt brīvpusdienas. Brīvpusdienas tiek apmaksātas 100 % apmērā. Trūcīgu mājsaimniecību personām ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu dokumentu atjaunošanai. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Vecāku maksas atlaides trūcīgu mājsaimniecību bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Dienvidkurzemes novada pirmsskolas izglītības iestādēs - 100 % apmērā.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Ģimenes, tai skaitā Ukrainas civiliedzīvotāju ģimenes, kuras atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam vai nonākušas krīzes situācijā, kā arī, ja tās atbilst tādas maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro, var saņemt skolas piederumu komplektus.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Kurā blakus pašvaldībā pašvaldība nodrošina peldbaseina nodarbības

Projekta ietvaros Pāvilostas un Vērgales pamatskolas bērni brauc peldēt uz Liepājas Olimpisko sporta centru, Vērgales iedzīvotāji uz Kuldīgas sporta skolu, Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji uz Liepājas Olimpisko centru.

Projekta ietvaros Pāvilostas un Vērgales pamatskolas bērni brauc peldēt uz Liepājas Olimpisko sporta centru, Vērgales iedzīvotāji uz Kuldīgas sporta skolu, Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji uz Liepājas Olimpisko centru.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Visiem bērniem, kuri projekta ietvaros brauc peldēt pašvaldība nodrošina bezmaksas peldbaseina nodarbības.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Pašlaik dzīvokļu fonda izstrāde ir procesā. Kad pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds būs pieejams, brīvos dzīvokļus būs iespējams atsavināt, dzīvokļus, kuros varēs dzīvot, izīrēs.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Daudzbērnu ģimenēm par garāžu un tai piekritīgo zemi – 50 % apmērā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu".

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

70%

Personām ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tam piekritīgo zemi, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai – 70 % apmērā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu".

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Maznodrošinātām un trūcīgām personām piešķir atvieglojumu 90 % apmērā no aprēķinātās summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās un trūcīgās personas statusam, attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu mājām, daudzdzīvokļu mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un garāžām, un kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu".

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Maznodrošinātām un trūcīgām personām piešķir atvieglojumu 90 % apmērā no aprēķinātās summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās un trūcīgās personas statusam, attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu mājām, daudzdzīvokļu mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un garāžām, un kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu".

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Šobrīd pašvaldībai nav bijuši gadījumi palīdzības sniegšanas nepieciešamībai remigrantiem. Pirms novadu apvienošanās ir bijuši individuāli gadījumi, kad ticis sniegts atbalsts.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Zīmēšanu, gleznošanu, dziedāšanu, svešvalodas, šūšanu, foto, datorapmācības, keramiku, dažādu rokdarbu, mūzikas instrumentu spēles kursus, nodarbības jaunajām māmiņām, ārstniecisko vingrošanu.

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Pieejamas bezmaksas kursu programmas, kuras izstrādātas Erasmus+ projekta ietvaros. Kursi paredzēti jaunajiem vecākiem, senioriem, remigrantiem, cilvēkiem ar invaliditāti, pagaidu bezdarbniekiem.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Tiek izvērtēti iesniegtie pieteikumi "Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā", kur atbilstības gadījumu rezultātā tiek finansiāli atbalstīti arī pieteikumi par dažādu izglītojošu kursu rīkošanu.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pašvaldība mērķa grupu ģimenēm sniedz materiālo atbalstu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu segšanai: 1)ambulatorās ārstēšanas (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas) un stacionārās ārstēšanas un medicīnisko izmeklējumu daļējai apmaksai; 2) redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai; 3)endoprotezēšanas izdevumu daļējai apmaksai; 4)medikamentu un aprūpes priekšmetu izdevumu apmaksai. Šiem paredzētajiem mērķiem pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir līdz 150.00 euro vienai personai kalendārā gada laikā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Psihologa konsultācijas tiek nodrošinātas pēc nepieciešamības.

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldība īsteno ESF finansētu projektu "Veselīgs Dienvidkurzemes novads!", kura ietvaros tiek organizētas fiziskās aktivitātes senioriem, peldētapmācība skolēniem un funkcionālie treniņi. Kā arī tiek plānots nodrošināt kardio treniņus.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Viens no piemēriem ir sadarbība ar biedrību "Tabitas sirds" atbalsta sniegšanā Ukrainas kara bēgļiem.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO. Piedalītie tiek aicinātas visas NVO, arī tās, kas darbojas ar ģimenēm. Gan šogad, gan arī iepriekš "Iedzīvotāju iniciatīvu konkursā" tika apstiprināti projekti, kuri paredzēti tieši bērniem.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pabalstu krīzes situācijā piešķir: 1)katastrofu gadījumā, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi u.c.) – līdz 1500.00 euro vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā ārējo apstākļu radīto zaudējumu sekas; 2)gadījumos, kas iestājušies no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ laikā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām saistībā ar Covid-19 katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai, tai skaitā audžuģimenei, aizbildnim ne vairāk kā 100.00 euro mēnesī, kā arī palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50.00 euro mēnesī par katru personas aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, ja mājsaimniecībai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu vai ienākumi ir samazinājušies; mājsaimniecībai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt vai mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 3)citu ārēju notikumu dēļ (smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšana, zādzība, ceļu satiksmes negadījums u.c.) – vienu reizi kalendārā gada laikā līdz 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

1)Pašvaldība 2022. gada martā ziedojusi 10 000,00 EUR Ukrainas bēgļiem primārās nepieciešamības preču nodrošināšanai. Augusta mēnesī pieņemts lēmums ziedot vēl 5 000,00 EUR Ukrainas bēgļiem pārtikas precēm, higiēnas precēm un medicīnas precēm. 2)Pašlaik mūsu novadā patvērumu raduši vairāk kā 300 bēgļu, kas dzīvo gan pašvaldībai piederošajās mītnēs, gan pie privātajiem izmitinātajiem, un kuriem pēc iespējām tiek rasts materiāls un emocionāls atbalsts. 3)28. jūlijā Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols kopā ar deputātiem parakstīja sadarbības līgumu ar Kamiņa - Kaširskas pilsētas pašvaldību Ukrainā. Līgums paredz sadarbību sporta, kultūras, tūrisma, projektu, lauksaimniecības (uzņēmējdarbības) jomās starp pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kā arī sadarbību bērnu un jaunatnes jomā. Īpašu uzmanību plānots veltīt ekonomisko attiecību veicināšanai abu pašvaldību iedzīvotāju interesēs. Augusta noslēgumā sadarbības ietvaros Vecpils pagasta Dižlāņu muižā norisinājās nometne Ukrainas bērniem un jauniešiem. 4)Tiek rīkotas arī apmācības Dienvidkurzemes novada darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar Ukrainas kara bēgļiem, lai spētu nodrošināt kvalitatīvu un nozīmīgu atbalstu Ukrainas bēgļiem, kuri pēc palīdzības vērsušies Dienvidkurzemes novadā. Vienas no apmācībām norisinājās šī gada augustā, kad Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadarbībā ar psiholoģi Intu Santu piedāvāja izzinošas nodarbības Sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem, kas iesaistīti darbā ar Ukrainas bēgļu uzņemšanu. 5)Informē par dažādām sniegtajām iespējām Ukrainas kara bēgļiem, kuri apmetušies Dienvidkurzemes novadā, piemēram, par iespēju mācīties Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas bezmaksas latviešu valodas kursos, kurus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un iespēju saņemt bezmaksas mācību piederumu komplektu, kas tiek nodrošināts no Sabiedrības integrācijas fonda.

Dienas centrs senioriem

Nav

Seniori dodas darboties uz kultūras nama telpām, bibliotēkām, tautas nama telpām. Pēc Dienvidkurzemes novada pašvaldības apstiprinātā Rīcības un investīcijas plāna paredzēts izveidot senioru dienas centru Nīcā.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

"Dienas centrs bērniem un jauniešiem - 1)"Zaļais namiņš" https://grobinasskola.lv/kategorija/zalais-namins; 2) http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=172&Itemid=191 (pagaidām informācija nav aktualizēta DKN jaunajā mājaslapā, pieejama Grobiņas bijušajā mājaslapā); Jaunatnes iniciatīvu centrs - 1)https://www.facebook.com/nicasjauniesucentrs 2)https://www.facebook.com/idejumaja 3)https://jaunatneslietas.gov.lv/route-overview/ciravas-pagasta-jauniesu-centrs-draugi 4)Šobrīd veidojas jauniešu ""telpa"" Vaiņodē; Bibliotēka - https://www.facebook.com/Dienvidkurzemesbiblioteka; Publiskais sporta centrs - 1)https://www.facebook.com/profile.php?id=100057420370520; 2)https://www.facebook.com/ANsportacentrs/; 3)https://sports.nica.lv/; Publiskie sporta laukumi, stadioni - 1)https://sakumskola.nica.lv/lv/sporta-komplekss/vieglatletikas-stadions/; 2)https://sakumskola.nica.lv/lv/grobinas-stadions/maksliga-seguma-futbola-laukums/ 3)https://sakumskola.nica.lv/lv/stadions/; 4)https://sakumskola.nica.lv/lv/grobinas-stadions/vieglatletikas-stadions-1/; Velotrase - https://www.google.com/search?sa=X&bih=961&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enLV987LV987&hl=lv&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsb5agtKwC_Dalb4sO-iV78WIJNkNg:1662991367333&q=Grobi%C5%86as+Sporta+centrs&rflfq=1&num=20&stick=H4sIAAAAAAAAAB1Qu00DURCUAxAxh0C6yCXs_1MBCRkVGOTA_IzO1wAJDdABKQlFmGaogjmifTtvZ3Zmz07HC7YkltB0YacuJyKgpBmKDhgxOZnE_2xYVQKLsjJrLqDSDK6RM6q5ecU4SFdy0CIi4tkROQ7NahRkHlRqqlYKvmp4JKEjaiYo03geYmRMIiYQB5_GwYhbosXd262LY6GHUjpsSbIxl2EcKP49k0SVTIW8_leRtaUFVmNTqInLEiArojPVOpTbPJewjldBx-BEupcyDlwOFuyUC0IgqoxDwQtiguzE7pK-OKBEwBDFLG5ZiNgYpRaVgEyySOM0Pg6RGcWZBXM4vKvk92r1u7q82W3n_Xx8e9itn7ePT8eP9WY6fn2eXF1P-7vdz_vmsL593U_zZn2_fZmnwx8rkLyD0QEAAA&ved=2ahUKEwiRmdvNtY_6AhVKxIsKHTCpCBEQjHJ6BAg6EAk&rldimm=14764887500684844918; Publiskā āra slidotava - https://liepaja.travel/darit-un-redzet/vainodes-parks/; https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/slidotavu-atklas-ar-hokeja-macu/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Dienvidkurzemes novadā ir 26 pagasti un tas ir lielākais novads Latvijā pēc teritorijas. 25 pagastos ir bērnu laukumi, citos pat vairāki. Bērnu laukums nav pieejams tikai vienā novada pagastā. Provizoriski plānots šo jautājumu risināt un izvērtēt nepieciešamību izveidot bērnu laukumu arī šajā pagastā.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Ir iespēja iesniegt pieteikumus "Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā" un/vai "Pagalmu labiekārtojumu projektu konkursā".

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

1)Grobiņas Sporta laukuma āra trenažieri 2)Skeitparks un brīvdabas trenažieru laukums (Dzintaru iela 107A, Pāvilosta)

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Pašvaldībā velo ceļu kopgarums ir 10,64 km. Ir velosipēdu novietnes pie publiskām ēkām - kultūras namiem, pagastu pārvaldēm, pašvaldības ēkām, veikaliem un citām publiski pieejamām vietām. Pašvaldībā pieejami arī dažādu garumu vēlo maršruti - gan starpnovadu, gan vietējo teritoriju ietvaros.

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Kalētu mežaparkā "Priediens" projekta ietvaros izveidota taka personām ar ierobežotām spējām. Takā pieejami taktilie objekti un/vai info braila rakstā, pieejama audio info. Veidoti arī citi objekti, kuri piemēroti cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Viens no tiem ir Grobiņas "Akmens stāsti", kur cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir iespēja uztvert informāciju audio formātā.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

1)"Gājēju un riteņbraucēju celiņa izbūve Jelgavas ielā, Aizputē", uzlabojot satiksmes drošību intensīvi izmantotā vietā Aizputē. Pirms projekta realizācijas ielas posms bija bez ietves, nedrošs gājējiem, jo līdz šim gājēji un velobraucēji šajā posmā pārvietojās pa ceļa nomali. Projektā izbūvēts gājēju un velosipēdistu ceļš gar Jelgavas ielu posmā no Zinberga ielas līdz iebrauktuvei uz Lažas ūdenskrātuves peldētavu, kā arī izbūvēta lietus ūdens atvades sistēma. 2)Veikta vertikālā pacēlāja izbūve Grobiņas ārstniecības iestādei, tādējādi nodrošinot vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem un pārvietojoties ar bērnu ratiņiem. 3)Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas teritorijas labiekārtošana. 4)Skolas ielas pārbūve posmā no Skolas ielas 3 līdz Sporta ielai Durbē, uzlabojot transporta infrastruktūru Skolas ielā. 5)Ir iesniegts projekta pieteikums par nobrauktuves izbūvi, pašreiz notiek vērtēšana. Plānots izbūvēt nobrauktuvi piekļuvei pie jūras Jūrmalciemā, uzlabojot piekļuves iespējas personām ar kustību traucējumiem un pārvietojoties ar bērnu ratiņiem.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

1)Izveidotas nobrauktuves uz jūru, kuras atvieglo piekļuves iespējas pludmalēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un bērnu ratiņiem (Pāvilostas promenāde, nobrauktuve Bernātos). 2)Izveidotas atpūtas vietas (Bernātu Dabas parkā izveidota atpūtas vieta ar zviļņiem, vērstu tiešu skatu uz jūru, kurai viegli piekļūt pa izveidoto koka laipu segumu, Rucavas pludmales daļā izvietoti atpūtas zviļņi). 3)Veidotas koka laipas, kuras ved uz pludmali (Medzes pagasts "Liedagi", Bernātu dabas parks, Pāvilostas pludmale). 4)Izveidotas skatu vietas pludmales teritorijā (Skatu platforma pie Pelēkās kāpas Pāvilostā, bijušais armijas tornis (skatu tornis) pie Dienvidu mola, Skatu tornis pie muzeja Pāvilostas pludmalē, Jūrmalciema mola teritorija). 5)Labiekārtotas cita veida publiskās peldvietas (Aizputes publiskā peldvieta) - izveidota autostāvvieta, labiekārtota ugunskura un telšu vieta, iekārtots volejbola laukums, ir bērnu rotaļu vieta, pieejamas labierīcības un pārģērbšanās kabīnes.

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

1)Pašvaldībā pieejami vairāki ģimenēm draudzīgi pastaigu maršruti - Bernātu Dabas parks, Cīravas Mežaparks, Kalētu Mežaparks "Priediens", Ālandes upes pastaigu taka, Joda dambja pastaigu takas u.c., kuru maršrutu garumi ir pielāgojami, kā arī izvietoti dažādi bērnu aktivitātēm piemēroti infrastruktūras elementi (āra mūzikas instrumenti, bērnu rotaļu elementi, labiekārtotas atpūtas vietas u.c.); 2)Grobiņā izveidota asfalta velotrase, kur bērniem aktīvi pavadīt laiku, izvietojot arī labiekārtojuma elementus bērniem un vecākiem; 3)Apskatei un vietas iepazīšanai izvietotas dažādas mazās arhitektūras formas, kuru apskate piemērotas izklaides pasākumiem kopā ar ģimeni, piemēram, Kazdangas muižas parkā, Aizputes mākslas parka teritorijā, Kārļa Alaina izveidotais lielformāta bruņinieka vides objekts Aizputē, čuguna skulptūra “Runā Aizpute”, 191 objekti Bernātu dabas parka takās, Grobiņas akmens stāsti u.c. , 4) Volzbaha kalnā Vaiņodē ir labiekārtotas piknika vietas, pastaigu taka, ziemā iespējams baudīt ziemas priekus veicot vairāk nekā 100 metru garu nobraucienu ar slēpēm, sniega dēli vai ragaviņām; 5) Durbē, Pāvilostā un Grobiņā ir skeitparki, kuri piemēroti velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrejriteņiem un pieejami jebkurā laikā. 6) Kalvenes pagastā atrodas Rīgas zooloģiskā dārza filiāle ""Cīruļi"", kur 137 ha platībā, plašos aplokos un mītnēs apskatāmi 38 sugu savvaļas dzīvnieki."

Skip to content