Ludzas novada pašvaldība

Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
65707400

Ludzas novada pašvaldība ir ģimenei draudzīga pašvaldība. Pašvaldības galvenās vērtības ir cilvēks, ģimene un vide.

CILVĒKS. Ludzas novada vislielākā vērtība ir Cilvēks.

Ludzas novada pašvaldība lepojas ar cilvēkiem, kuri mācās, strādā, veido ģimeni un savu nākotni Ludzas pilsētā un novados.

ĢIMENE. Ģimene ir sabiedrības galvenā pamatvērtība, tāpēc Ludzas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu ģimenēm, nodrošinot brīvpusdienas ikvienam bērnam un skolēnam no 1.- 9.klasei, bet daudzbērnu ģimenēm līdz 12.klasei. Novads atbalsta daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Visu vecuma bērniem nodrošināta pirmskolas izglītības pieejamība. Bezmaksas atpūtas iespējas, pasākumi ģimenēm ar bērniem (sportā, kultūrā, izglītībā). Bezmaksas interešu izglītība.

Pilsētā notiek peldbaseina būvniecība, kas dos iespēju visiem iedzīvotājiem t.sk. ģimenēm ar bērniem laiku pavadīt kopā veselīgi. Skolēniem tiks nodrošinātas bezmaksas peldētprasmes.

Vasarā pašvaldība īsteno nodarbinātības programmu 15 – 18 gadus veciem jauniešiem, kā arī organizē vasaras nometnes.

VIDE. Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai.

Vasaras sezonā bērniem pieejama pludmale un arvien tiek labiekārtota infrastruktūra visā pilsētā (tiek atjaunoti bērnu laukumi).

Kvalitatīva DZĪVES VIDE, kur dzīvot, iegūt izglītību, strādāt un atpūsties. Novadā ir iespējas iegūt kvalitatīvu vispārējo, interešu izglītību un mūžizglītību. Iedzīvotāji aktīvi apmeklē kultūras pasākumus, iesaistās pašdarbības kolektīvos, nodarbojas ar sporta aktivitātēm, līdzdarbojas novada attīstības veicināšanā.

Tūristiem ērti sasniedzams novads ar bagātu dabas, kultūrvēsturisko un tradīciju mantojumu. Ludzas senākās Latvijas pilsētas statuss un kultūrvēsturiskie objekti, dabas resursu daudzveidība, amatniecība un tradīciju mantojums paver plašas iespējas TŪRISMA VIDES attīstībai novadā. Ludzas novadā tiek piedāvātas aktīvās atpūtas iespējas.

Novadā ir TĪRA UN SAKOPTA VIDE, pievilcīga pilsētas un lauku ainava, aktīva sabiedriskā dzīve un sociālais atbalsts.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

ja piedzimst dvīņi

1000€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

ja piedzimst trīņi

1500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Grāmata- dāvana jaundzimušajiem. Pasākums - "Ludzas novada jaundzimušo sveikšana".

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem izglītojamiem pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm

Visiem izglītojamiem pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.5€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.5€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.5€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.5€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.43€‎/dienā

– ja ēdināšanu nodrošina pašvaldība 1-4 klase – 2,425 EUR Ja ēdināšanu nodrošina cita juridiska persona 1-4 klase– 2.15 EUR

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.43€‎/dienā

– ja ēdināšanu nodrošina pašvaldība 1-4 klase – 2,425 EUR Ja ēdināšanu nodrošina cita juridiska persona 1-4 klase– 2.15 EUR

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.5€‎/dienā

ja ēdināšanu nodrošina pašvaldība 5-12 klase – 3.50 EUR EUR Ja ēdināšanu nodrošina cita juridiska persona 5-12 klase– 2.27 EUR

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.5€‎/dienā

ja ēdināšanu nodrošina pašvaldība 5-12 klase – 3.50 EUR EUR Ja ēdināšanu nodrošina cita juridiska persona 5-12 klase– 2.27 EUR

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.5€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.5€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.5€‎/dienā

– Ja ēdināšanu nodrošina pašvaldība 10-12 klase – 3.50 EUR Ja ēdināšanu nodrošina cita juridiska persona 10-12 klase– 2.27

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.5€‎/dienā

– Ja ēdināšanu nodrošina pašvaldība 10-12 klase – 3.50 EUR Ja ēdināšanu nodrošina cita juridiska persona 10-12 klase– 2.27

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

NEFINANSĒ (jo finansē pašvaldība kurā bērns mācās)

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

NEFINANSĒ (jo finansē pašvaldība kurā bērns mācās)

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Nav

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Diennakts grupiņas PII: Pildas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās; Brigu pirmsskolas izglītības iestādē; Blontu pirmsskolas izglītības iestādē; Malnavas pirmsskolas izglītības iestādē un Mežvidu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Novadā nav privāto pirmsskolas izglītības iestāžu

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Novadā nav privāto pirmsskolas izglītības iestāžu

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Tikai bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts pakalpojums aprūpe mājās, nedēļā tiek apmaksātas līdz 10 stundām, cik naudas izteiksmē nevar pateikt, jo to nosaka pēc nepieciešamības.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Atbalsts - dāvanu paciņas Ziemassvētkos, tiem bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrā pieejami šādi pakalpojumi: dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem; sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Sadarbības kā tādas nav, bet ir bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes citos novados, bet deklarēti Ludzas novadā: Saulkrastu novads -1 Rēzeknes novads - 2 Rēzeknes pilsēta - 6 Daugavpils pilsēta - 1 Balvu novads - 1 Krāslavas novads - 8 Valkas novads - 1 Olaines novads - 1 Jūrmala - 3 Rēzeknes pilsēta -2 Jēkabpils - 1 Augšdaugavas novads - 1

Sadarbības kā tādas nav, bet ir bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes citos novados, bet deklarēti Ludzas novadā: Saulkrastu novads -1 Rēzeknes novads - 2 Rēzeknes pilsēta - 6 Daugavpils pilsēta - 1 Balvu novads - 1 Krāslavas novads - 8 Valkas novads - 1 Olaines novads - 1 Jūrmala - 3 Rēzeknes pilsēta -2 Jēkabpils - 1 Augšdaugavas novads - 1

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Skolas piederumu iegādei – 50,00 euro izmaksā vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma vai mācību gada sākumā, ja ģimenei ir piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Mācību līdzekļi, ēdināšana skolās skolēniem no 1-12 klasei un PII, kā arī skolēnu pārvadāšanas transports, Ziemassvētkos dāvanu(konfekšu) paciņas 1-9 klašu skolēniem un PII audzēkņiem.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Bērni var apmeklēt interešu izglītības pulciņus Bērnu un jauniešu centrā, ir māmiņu skolas nodarbības pavisam maziem bērniem ar vecākiem.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Pirmsskolas bērniem ir nodrošināti interešu pulciņi pirmsskolas izglītības iestādē. - deju pulciņš.

Skolēnam

5€‎/vienreizējs

Ludzas novada pašvaldība finansējumu mācību līdzekļu iegādei piešķir katrai mācību iestādei (PII un vispārizglītojošās skolas) nevis katram bērnam, kopā apmēram 13 000,00 EUR, bet sadalot uz skolēnu sanāk 5,06EUR uz bērnu.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm 50 EUR apmērā.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm 50 EUR apmērā.

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm 50 EUR apmērā.

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

50€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

50€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

140€‎/mēnesī

10.-12. klašu skolēniem, kuru vidējais sekmju vērtējums atestātā ir augstāks par 8 ballēm. Stipendija ir no 50 EUR līdz 100 EUR.

Studentiem

558€‎/mēnesī

Skaitlis norādīts aptuveni, tas ir mainīgs. Vienam stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 90 % no valstī noteiktās minimālās algas; maģistratūrā un rezidentūrā studējošiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās algas, bet tas ir studentiem, kuri izvēlējušies studēt medicīnu, arhitektūru, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/gadā

Lielākā balva ir 100.00 eur par nopelniem vienā semestrī nevis gadā.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Stipendijas par labām sekmēm mācībās.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Nodrošina stipendijas skolēniem, kuriem vidējā semestra atzīme ir 8 balles - 50,00 EUR; no 8,1-9 balles - 80,00 EUR; no 9,1 - 10 balles -100,00EUR semestrī.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Bet ir nodrošināta skolēnu pārvadāšana.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Personām ar III invaliditātes grupu atvieglojumi transporta izmaksām netiek nodrošināti

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bet interešu izglītība tiek pielāgota, lai bērns no laukiem arī var piedalīties interešu izglītības nodarbībās.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 100%

Pašvaldība nekompensē sabiedriskā transporta izdevumus, bet gan nodrošina transportu bērna nogādāšanai uz skolu un pirmsskolas izglītības iestādi.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Ludzas novada pašvaldība nodrošina transportu uz sacensībām, olimpiādēm un konkursiem.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Jauniešu programmas: - Uzņēmējdarbība, - Projektu vadība, - Jauniešu klubs “Lietussargs”, - DiaLogs, Šahs, Sporta tūrsims, Velo skola, Ciemos pie pasakas, Kāpēcīši, Arduino robotika. Pilns interešu izglītības programmu saraksts atrodams pielikumā.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Ludzas novadā darbojas trīs mākslas skolas: J. Soikāna Ludzas mākslas skola, Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, Zilupes Mūzikas un mākslas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

J.Soikāna Ludzas mākslas skola īsteno šādas profesionālās ievirzes programmas: -Vizuāli plastiskā māksla - 20V211001, īstenošanas vietas adreses: Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5709; Pildas pamatskola, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733; PII Vālodzīte, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652; Pušmucovas pamatskola, Skolas iela 5, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, LV-5742; J.Soikāna Ludzas mākslas skola, Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. -Vizuāli plastiskā māksla - 30V211001, īstenošanas vietas adrese: J.Soikāna Ludzas mākslas skola, Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. Kārsavas mūzikas un mākslas skola un Zilupes Mūzikas un mākslas skola īsteno programmu Vizuāli plastiskā māksla- 20V 211 00 1.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Nav pieejama profesionālā ievirzes izglītība bērniem līdz 5 gadiem.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

12€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

5€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Pašvaldība nodrošina mācību līdzekļu iegādi, iestādes aprīkojuma iegādi, pedagogu prēmijas, naudas balvas, izglītojamo materiālai stimulēšanai, pedagogu darba samaksai.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Ludzas novada iedzīvotājiem ir pieejamas trīs mūzikas skolas: Ludzas mūzikas skola, Zilupes Mūzikas un mākslas skola un Kārsavas mākslas un mūzikas skola.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Ludzas Mūzikas skola nodrošina šādas izglītības programmas: 1. Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmā (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā) 2.Vokālā mūzika – Kora klase 3.Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 4.Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle 5.Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle 6.Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle 7.Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle 8.Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle 9.Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle 10.Pūšaminstrumentu spēle - Trombona spēle 11.Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle 12.Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle 13. Sitaminstrumentu spēle. 14. Deja-Dejas pamati. Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas: 1. Klavierspēle, Vijoles spēle; 2.Akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle; 3.Sitaminstrumentu spēle; 4.Vizuāli plastiskā māksla; 5.Dejas pamatu klase. Zilupes mākslas un mūzikas skolas izglītības programmas: 1.Vizuāli plastiskā māksla 2.Klavierspēle 3.Akordeona spēle 4.Vijoles spēle 5.Flautas spēle 6.Saksofona spēle 7.Trompetes spēle 8.Eifonija spēle 9.Dejas pamati

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Nav pieejama profesionālās izglītība mūzikā bērniem līdz 5 gadiem.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

12€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

5€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Ludzas novada pašvaldība nodrošina mācību līdzekļu (mūzikas instrumentu) iegādi, iestādes aprīkojuma iegādi(interaktīvie ekrāni, datortehnika, mūzikas instrumenti), pedagogu prēmijas un naudas balvas, izglītojamo materiālai stimulēšanai, pedagogu darba samaksai.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Ludzas novada sporta skola īsteno šādas izglītības programmas: -Profesionālās ievirzes izglītība Handbols - 20 V 813 001; -Profesionālās ievirzes izglītība Vieglatlētika - 20 V 813 001; -Profesionālās ievirzes izglītība Futbols - 20 V 813 001; -Profesionālās ievirzes izglītība Svarcelšana - 20 V 813 001; -Profesionālās ievirzes izglītība Handbols -30 V 813 001; -Profesionālās ievirzes izglītība Vieglatlētika -30 V 813 001; -Profesionālās ievirzes izglītība Futbols -30 V 813 001; -Profesionālās ievirzes izglītība Svarcelšana -30 V 813 001

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Ludzas novadā profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā nodarbības ir bezmaksas visiem izglītojamiem.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Ludzas novada pašvaldība bezmaksas nodrošina sporta bāzes izmantošanu, kā arī nodrošina ar inventāru, transportu sacensībām, apmaksā dienasnaudu un sporta formas un apavus u.c.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai tiek piešķirts 109 EUR, personām ar invaliditāti kopš bērnības 163 EUR

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 EUR Vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai 218 EUR, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības - 327 EUR Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas psihologa konsultācijas, ģimenes asistenta pakalpojums.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai, saskaņā ar individuālo plānu un sociālā darbinieka veiktu izvērtējumu līdz 100 EUR.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai, saskaņā ar individuālo plānu un sociālā darbinieka veiktu izvērtējumu līdz 100 EUR.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Bērniem ir iespēja saņemt psihologa, sociālā darbinieka konsultācijas, ģimenes asistenta pakalpojumu.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Bērniem bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināts dzīvoklis, ja dzīvoklis tiek pieprasīts.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

57€‎/vienreizējs

57 EUR mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Audžuģimenēm tiek izmaksāts pabalsts , ja bērns ir vecumā no 0-6 gadiem - 250 EUR mēnesī, ja bērns ir vecumā 7-18 gadiem - 300 EUR mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Psihologa konsultācijas, nepieciešamības gadījumā psihoterapeita konsultācijas.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei 57 EUR apmērā tiek izmaksāts katru mēnesi.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei 57 EUR apmērā tiek izmaksāts katru mēnesi.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

300€‎/mēnesī

300,00 EUR/ mēnesī, Papildinformācija: Audžuģimenēm tiek izmaksāts pabalsts , ja bērns ir vecumā no 0-6 gadiem - 250 EUR mēnesī, ja bērns ir vecumā 7-18 gadiem - 300 EUR mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

250€‎/vienreizējs

Par nepilnu mēnesi tiek izmaksāta atlīdzība proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē, ņemot vērā, ka samaksa par pilnu mēnesi ir: par bērnu vecumā no 0-6 gadiem - 250 EUR mēnesī, par bērnu vecumā 7-18 gadiem - 300 EUR mēnesī.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

150€‎/mēnesī

150 EUR gadā

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts pabalsts 50 EUR gadā par katru bērnu bez ienākumu izvērtēšanas, kā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts pabalsts 50 EUR gadā par katru bērnu bez ienākumu izvērtēšanas, kā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts pabalsts 50 EUR gadā par katru bērnu bez ienākumu izvērtēšanas, kā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Ģimenēm ar bērniem ir iespēja piedalīties Sociālā dienesta rīkotajās nodarbībās "Bērnu emocionālā audzināšana" un "Ceļvedis audzinot pusaudzi".

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Fizioterapija, haloterapija, multisensorā istaba

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Tikai ar ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanu.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Psiholoģiskais

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Psiholoģiskais atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Pabalsts aizgādnim, ja persona dzīvo ģimenē 200 EUR gadā

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai - 50 EUR gadā vienai personai, skolas piederumu iegādei - 50 EUR gadā, briļļu iegādei bērniem līdz 24 gadu vecumam - 50 EUR.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai - 50 EUR gadā vienai personai, skolas piederumu iegādei - 50 EUR gadā, briļļu iegādei bērniem līdz 24 gadu vecumam - 50 EUR.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai - 50 EUR gadā vienai personai, skolas piederumu iegādei - 50 EUR gadā, briļļu iegādei bērniem līdz 24 gadu vecumam - 50 EUR.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai - 50 EUR gadā vienai personai, skolas piederumu iegādei - 50 EUR gadā, briļļu iegādei bērniem līdz 24 gadu vecumam - 50 EUR.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai - 50 EUR gadā vienai personai, skolas piederumu iegādei - 50 EUR gadā, briļļu iegādei bērniem līdz 24 gadu vecumam - 50 EUR.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pabalsti pensijas vecuma personām, piemēram: medikamentu iegādei u.c.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Visiem bērniem ir nodarbības peldbaseinā, kuras apmaksā pašvaldība.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Pašvaldība nodrošina bezmaksas nodarbības peldbaseinā projekta ietvaros vecākiem ar bērniem no 0-5g.vec. un senioriem no 54 g.vec., kā arī visiem bērniem organizētās nodarbības.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Pašvaldībā katrā pašvaldības pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā katram palīdzības veidam ir izveidoti 4 reģistri: 1. Pirmās kārtas reģistrs;- KOPĀ rindā 20 personas, t. sk.Ludzā -5, Kārsavā -3, Zilupē-3. 2. Vispārējais reģistrs; KOPĀ- rindā-53 personas, t. sk. Ludzā -21, Kārsavā -8, Zilupē-2. 3. Sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrs; KOPĀ-0 (Nav rindas)4. Maiņas reģistrs KOPĀ-33 personas, t. sk. Ludzā -29, Kārsavā -1, Zilupē-1. Dati uz 24.08.2023.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Ir, bet ļoti maz dzīvojamā fonda, tāpēc arī veidojas tādas rindas.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Vairāk ir pieejami nelieli 1 istabas dzīvokļi ar labierīcībām, bet bez dušas vai vannas, kas paredzēti 1 personai. Pārējais fonds-piedāvā rindas kārtībā: bērniem bāreņiem, jaunām ģimenēm u.c.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Īres maksas kompensācija tiek aprēķināta un piešķirta, saskaņā ar mājokļa pabalsta piešķiršanas kritērijiem.

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantā ir noteikts: nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro, par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

0%

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” nav paredzēts atvieglojums.

Audžuģimenēm

0%

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” nav paredzēts atvieglojums.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” nav paredzēts atvieglojums.

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Pamatojoties uz 28.10.2021. Ludzas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.12/2021 (precizēti 27.01.2022. (prot. Nr.2, 50.§) “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ludzas novadā” no 01.01.2023. maznodrošinātām personām nodokļa atvieglojumu piešķir 70 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa apmēra par periodu, kurā persona atbilst maznodrošinātās personas statusam saskaņā ar Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Personām, kurām pašvaldība piešķīrusi trūcīgās personas statusu. Par dzīvojamām mājām (to daļām), citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī minētajiem objektiem piekritīgajai zemei.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” nav paredzēts atvieglojums.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” nav paredzēts atvieglojums.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Cita veida atbalsts

Ir persona, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem - uzņēmējdarbības koordinators, bet oficiāli ar rīkojumu nav noteikts kā kontaktpersona.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Nodrošina bērniem vietu pirmsskolas izglītības iestādē un izglītības iestādē.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Ludzas novada pašvaldībai ir apstiprināta Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma, kas paredz vasaras brīvlaikā nodarbināt skolēnus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kas iepriekšējā mācību gadā ir mācījušies vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs vai tām pielīdzinātās mācību iestādēs, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ludzas novads. Darba vietas skolēniem nodrošina reģistrētas juridiskas komercsabiedrības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kas veic komercdarbību vai aktivitātes Ludzas novada teritorijā.Skolēns ir nodarbināts pie Darba devēja ne vairāk kā 4 stundas dienā un ne vairāk kā 2 nedēļas Programmas laika periodā.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Projektu ietvaros tiek organizētas dažādas apmācības, lekcijas, piemēram: lekcijas par atkarībām un to ietekmi uz veselību Ludzas novada izglītības iestāžu 6.-12. klašu audzēkņiem, peldēšanas nodarbības vecākiem ar pirmsskolas vecuma bērniem (0-5 gadi) u.c.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Dažāda veida, piemēram: izglītojošās nodarbības "Bērnu skoliņa", ģimenes veselības diena u.c.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Visas nodarbības, lekcijas apmācības notiek bezmaksas, projektaNr. 9.2.4.2/16/I/024 “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” ietvaros.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībām administrācijas darbiniekiem, bāriņtiesas speciālistiem, pedagogiem un citiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Administrācijas un pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Personām ar invaliditāti

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsta ārstniecības un zobārstniecības pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām līdz 50 EUR apmērā gadā, briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērniem līdz 24 gadu vecumam vienu reizi gadā līdz 50 EUR, pabalsts veselības uzlabošanai nestrādājošām pensijas vecuma personām vai personām, kurām noteikta invaliditāte, ja ienākumi nepārsniedz 400 EUR - līdz 100 EUR gadā.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Ludzas novada sporta skolā strādā Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā, kura pienākumos ir organizēt dažādus sporta pasākumus novada iedzīvotājiem, tiek organizēti gan velo braucieni, gan sporta dienas, gan skrējēju diena utml.. Ludzas novada pašvaldība ESF projektu ietvaros, fizisko aktivitāšu veicināšanai tiek organizētas dažādas aktivitātes: 1) Vingrošanas nodarbības; 2) Ūdens aerobikas nodarbības senioriem; 3) Velobrauciens “Brīvs no atkarībām; 4) Pasākums “Vakara brauciens” (velo orientēšanās sacensības, šķēršļu joslas izbraukšana, konkursi ģimenēm). Projekta mērķa grupa – novada iedzīvotāji, bērni, tostarp lauku teritorijas iedzīvotāji, bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bet var piedalīties ikviens interesents. Dalība pasākumos ir bez maksas.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība sadarbojas ar māmiņu klubu "Puķuzirnītis".

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Bet pašvaldība atbalsta NVO rīkotos pasākumus, divas reizes gadā katrai NVO pasākumu rīkošanai piešķirot līdzfinansējumu 150 EUR apmērā katram pasākumam.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pašvaldība sniedz finansiālo atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (pabalsta apmērs ir no 300 EUR līdz 1000 EUR, atkarībā no krīzes situācijas veida), nepieciešamības gadījumā psihologa konsultācijas vai psihoterapeita konsultācijas.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ludzas novada pašvaldība palīdz Ukrainas kara bēgļiem, sniedz dažāda veida palīdzību, gan organizatoriskajos jautājumos, nodrošinot transportu no Krievijas robežas līdz Ludzas pilsētai, gan arī izmitina un nodrošina barošanu.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Ludzas novadā darbojas Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Nav

Jaunatnes iniciatīvu centra, tieši ar šādu nosaukumu nav, bet jaunieši apmeklē Ludzas novada Bērnu un jauniešu centru, kas pilda šīs funkcijas.

Dienas centrs senioriem

Nav

Bibliotēka

Katrā pilsētā un pagastā ir bibliotēka.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

Nav

Publiskā āra slidotava

IR

Ziemas periodā.

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Publiskie stadioni ir gan Kārsavā, gan Zilupē, gan Ludzā pie vidusskolas, gan arī lauku teritorijās Pildas, Ciblas pagastā.

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

1. Informācija par dienascentriem: https://ludzasnovads.lv/sociala-aprupe ( Dienascentri Ludzā un Kārsavā); 2. Informācija par Bērnu un jauniešu centru: https://www.ludzasbjc.lv/ (Interešu izglītība) 3. Informācija par bibliotēkām Ludzas novadā pieejama šeit: https://ludzasnovads.lv/kultuura/bibliotekas/ Novada bibliotēkas: https://www.ludzasbiblio.lv/ 4. Informācija par aktualitātēm sportā: https://ludzasnovads.lv/sports/ 5. Informācija par aktīvas atpūtas iespējām, kājāmgājēju, laivu un velomaršrutiem, aktīvu atpūtu pie ūdens, slidošanas laukumiem un piedāvājumiem ģimenēm ar bērniem - https://visitludza.lv/ko-darit/ 6. Informācija par dažādiem pasākumiem: https://ludzasnovads.lv/kalendars/ 7. Informācija par bezmaksas veselības veicināšanas pasākumiem, pasākumiem ģimenēm ar bērniem, t.sk. bezmaksas sporta nodarbībām dažādām vecuma grupām, t.sk. zīdaiņiem un senioriem ierasti tiek publicētas saitēs: https://ludzasnovads.lv/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-pasakumi-ludzas-novada/; https://ludzasnovads.lv/jaunumi/; https://ludzasnovads.lv/kalendars/. Tajās ietilpst bezmaksas vingrošanas, peldēšanas, jogas, kalanētikas, nūjošanas, futbola, volejbola nodarbības, sezonāli pasākumi, kā piemēram, velobrauciens, pārgājieni, sporta svētki ģimenēm. 8. Informācija par peldbaseinu: https://ludzasnovads.lv/sports/peldbaseins/

Informācija par jaunizveidotiem infrastruktūras objektiem ierasti tiek publicētas sadaļās: https://ludzasnovads.lv/projekti; https://ludzasnovads.lv/jaunumi/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Ludzas pilsētā ir vairāki bērnu rotaļu laukumu kompleksi, arī pagastos ir bērnu rotaļu laukumi, 2022.gadā tika izbūvēts rotaļu laukums Ņukšu pagastā un skeitparki Zilupē un Kārsavā.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Saskaņā ar 2022. gada 17. februāra Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/2022 "Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai"noteikumu 14. punktu: Mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas: 14.1. piebraucamo ceļu un gājēju celiņu ierīkošanai/atjaunošanai; 14.2. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai; 14.3. zaļo zonu labiekārtošana.

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Ir āra trenažieri parkā ģimenes atpūtas laukumā un skolas teritorijā ir āra trenažieri, kurus var izmantot jebkurš.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Sakarā ar to, ka Ludzas pilsēta ir vecpilsēta ar šaurām ieliņām, nav iespējams izbūvēt veloceliņus, tāpēc pilsētā to nav, bet velonovietnes pie pašvaldības ēkām, izglītības iestādēm, publiskajiem laukumiem, atpūtas vietām - ir.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Personām ar ierobežotām spējām pakāpeniski tiek uzlabota infrastruktūra, bet ļoti minimāli.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

2023.gadā tika pabeigti būvdarbi pastaigu takas gar Šņitkas upi Kārsavā izbūvei, Ludzas pilsētas parkā tika nomainīti pie estrādes skatītāju soliņi (156gab.), 2023.gadā uzsākta un pašlaik turpinās arī Ludzas pilsētas parka celiņu pārbūve, pabeigti labiekārtošanas darbi Ludzas pilsdrupu teritorijā, 2023.gadā tika izstrādāts būvprojekts ārtelpas labiekārtošanai, 2024.gadā tiks uzsākti darbi.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Publiskajās peldvietās ir pārģērbšanās kabīnes, soliņi, pontonu laipas.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Ludzas novada pašvaldībā ģimenēm draudzīga publiskā infrastruktūra; peldvieta Ludzas pilsētā "Radziņš"(kur atrodas volejbola laukumi, bērnu laukums, pontonu tilts); skeitparks pilsētas stadionā, vingrošanas zona vidusskolas stadionā, peldbaseins(var izmantot bērniem no 0 g., jo ir gan krēsliņš, gan pārtināmais dēlis), bibliotēka ir bērnu istaba vecākiem ar bērniem (zīdaiņiem), ģimenes atpūtas laukums "Piepogā sevi Ludzai" Ludzas parkā, kā arī Ludzas parkā ir āra lasītava un āra klase. Skeitparki visā novadā - arī Kārsavas un Zilupes pilsētās. Kārsavas Kultūrvēstures centrā Līču mājas izveidots interaktīvs bērnu rotaļu stūrītis ar spēlēm latgaliešu valodā.

Skip to content