Ludzas novada pašvaldība

Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
65707400

Ludzas novada pašvaldība ir ģimenei draudzīga pašvaldība. Pašvaldības galvenās vērtības ir cilvēks, ģimene un vide.

CILVĒKS. Ludzas novada vislielākā vērtība ir Cilvēks.

Ludzas novada pašvaldība lepojas ar cilvēkiem, kuri mācās, strādā, veido ģimeni un savu nākotni Ludzas pilsētā un novados.

ĢIMENE. Ģimene ir sabiedrības galvenā pamatvērtība, tāpēc Ludzas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu ģimenēm, nodrošinot brīvpusdienas ikvienam bērnam un skolēnam no 1.- 9.klasei, bet daudzbērnu ģimenēm līdz 12.klasei. Novads atbalsta daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Visu vecuma bērniem nodrošināta pirmskolas izglītības pieejamība. Bezmaksas atpūtas iespējas, pasākumi ģimenēm ar bērniem (sportā, kultūrā, izglītībā). Bezmaksas interešu izglītība.

Pilsētā notiek peldbaseina būvniecība, kas dos iespēju visiem iedzīvotājiem t.sk. ģimenēm ar bērniem laiku pavadīt kopā veselīgi. Skolēniem tiks nodrošinātas bezmaksas peldētprasmes.

Vasarā pašvaldība īsteno nodarbinātības programmu 15 – 18 gadus veciem jauniešiem, kā arī organizē vasaras nometnes.

VIDE. Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai.

Vasaras sezonā bērniem pieejama pludmale un arvien tiek labiekārtota infrastruktūra visā pilsētā (tiek atjaunoti bērnu laukumi).

Kvalitatīva DZĪVES VIDE, kur dzīvot, iegūt izglītību, strādāt un atpūsties. Novadā ir iespējas iegūt kvalitatīvu vispārējo, interešu izglītību un mūžizglītību. Iedzīvotāji aktīvi apmeklē kultūras pasākumus, iesaistās pašdarbības kolektīvos, nodarbojas ar sporta aktivitātēm, līdzdarbojas novada attīstības veicināšanā.

Tūristiem ērti sasniedzams novads ar bagātu dabas, kultūrvēsturisko un tradīciju mantojumu. Ludzas senākās Latvijas pilsētas statuss un kultūrvēsturiskie objekti, dabas resursu daudzveidība, amatniecība un tradīciju mantojums paver plašas iespējas TŪRISMA VIDES attīstībai novadā. Ludzas novadā tiek piedāvātas aktīvās atpūtas iespējas.

Novadā ir TĪRA UN SAKOPTA VIDE, pievilcīga pilsētas un lauku ainava, aktīva sabiedriskā dzīve un sociālais atbalsts.