Valkas novada pašvaldība

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
+371 64707486

Valkas novads pamazām kļūst par vietu, kur pilnasinīgi dzīvot, strādāt, baudīt laimīgu bērnību un mierpilnas vecumdienas! Mēs strādājam pie darba vietu radīšanas gan ražošanā, gan veicinām citu darbavietu rašanos, intensīvi uzrunājot potenciālos uzņēmējus, investorus.

Mūsu prioritāte ir izglītība! Vai perspektīvā visas lauku skolas saglabāsies – ir atkarīgs no bērnu skaita. Mūsu politiskā griba ir nemainīga: maziem bērniem ir jāmācās pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Savukārt, ja lielākiem bērniem ir lielākas mācību iespējas novada centrā, tad viņi ir jānodrošina vai nu ar bezmaksas transportu, vai arī ar ļoti kvalitatīvu dienesta viesnīcu. Tiek īstenots lielais ģimnāzijas pārveides – uzlabošanas projekts, kurā nākamajos gados tiks ieguldīts vairāk nekā miljons eiro, gan pašā skolā, gan tehnoloģijās, gan modernajā ēkā dienesta viesnīcā, un tādējādi tiks sperts vēl viens plats solis, lai novadā iegūstamā izglītība tiešām ir ļoti, ļoti laba un dod iespēju nākotnē jauniešiem dzīvē sasniegt to, ko viņi vēlas.

Mūsuprāt, visizceļamākie pašvaldības atbalsts veidi ģimenēm ar bērniem būtu:

– nodrošinājums ar bērnudārziem,

– nodrošinājums ar izglītības, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējām,

– atbalsts dzīvokļu jautājumā,

– bērna piedzimšanas pabalsti,

– skolēnu ēdināšana- brīvpusdienas.

Skip to content