Tukuma novada pašvaldība

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
+371 63122707 +371 26603299

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Vecāki var nebūt deklarējušies pašvaldībā, bet bērnam pirmreizēji jābūt deklarētam pašvaldībā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Vecāki var nebūt deklarējušies pašvaldībā, bet bērnam pirmreizēji jābūt deklarētam pašvaldībā.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Vecāki var nebūt deklarējušies pašvaldībā, bet bērnam pirmreizēji jābūt deklarētam pašvaldībā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Vecāki var nebūt deklarējušies pašvaldībā, bet bērnam pirmreizēji jābūt deklarētam pašvaldībā.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Vecāki var nebūt deklarējušies pašvaldībā, bet bērnam pirmreizēji jābūt deklarētam pašvaldībā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Vecāki var nebūt deklarējušies pašvaldībā, bet bērnam pirmreizēji jābūt deklarētam pašvaldībā.

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

600€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Nav

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

100% 5-6 gadīgiem, trūcīgiem un maznodrošnātiem

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

1,5 -4 gadi pašvaldība līdzfinansē 1,17 eiro dienā, bet 100% 5.-6.gadīgiem.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

1.-4.kl. 50% valsts 50% pašvaldība. 5.-12.kl.100% trūcīgiem un maznodrošinātiem, 81% daudzbērnu, ar invaliditāti, celiakiju, aizbildniecībā esošiem bērniem

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

1,5- 4 gadi no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī visiem 5.-6. gadīgiem bērniem

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.38€‎/dienā

Katram pašvaldība līdzfinansē 1,17 no pilnās summas. Pilnās summas par ēdināšanu atšķiras, tas atkarīgs no komersanta, kurš ēdina izglītības iestādi

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.17€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.2€‎/dienā

Vecāku maksājums katrā izglītības iestādē ir citāds, jo atšķiras ēdinātājs, bet pašvaldības līdzfinansējums ir 1,17 eiro. Aprēķinātais cipars ir vidējais aritmētiskais.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.38€‎/dienā

100% apmērā pašvaldība sedz ēdināšanas izmaksas

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

4.38€‎/dienā

Nav no kopsummas. Sedz 100% apmērā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

5.-6.gadīgiem pašvaldībā ēdināšanu sedz 100% apmērā.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.18€‎/dienā

Tiek norādīts vidējais aritmētiskais, jo iestādēs izmaksas atšķiras. Pārējo daļu sedz valsts.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.18€‎/dienā

Tiek norādīts vidējais aritmētiskais, jo iestādēs izmaksas atšķiras. Pārējo daļu sedz valsts.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vecākiem nav jāmaksā šajās vecuma posmā par pusdienām.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.36€‎/dienā

5.-12.klašu izglītojamajiem visās Tukuma novada izglītības iestādēs 50% sedz pašvaldība un 50% maksā vecāks. Summa norādīta vidējais aritmētiskais, ko sedz pašvaldība.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.18€‎/dienā

5.-12.klašu izglītojamajiem visās Tukuma novada izglītības iestādēs 50% sedz pašvaldība un 50% maksā vecāks. Summa norādīta vidējais aritmētiskais, ko sedz pašvaldība.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.18€‎/dienā

5.-12.klašu izglītojamajiem visās Tukuma novada izglītības iestādēs 50% sedz pašvaldība un 50% maksā vecāks. Summa norādīta vidējais aritmētiskais, ko sedz pašvaldība.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.36€‎/dienā

5.-12.klašu izglītojamajiem visās Tukuma novada izglītības iestādēs 50% sedz pašvaldība un 50% maksā vecāks. Summa norādīta vidējais aritmētiskais, ko sedz pašvaldība.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.18€‎/dienā

5.-12.klašu izglītojamajiem visās Tukuma novada izglītības iestādēs 50% sedz pašvaldība un 50% maksā vecāks. Summa norādīta vidējais aritmētiskais, ko sedz pašvaldība.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.18€‎/dienā

5.-12.klašu izglītojamajiem visās Tukuma novada izglītības iestādēs 50% sedz pašvaldība un 50% maksā vecāks. Summa norādīta vidējais aritmētiskais, ko sedz pašvaldība.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.36€‎/dienā

5.-12.klašu izglītojamajiem visās Tukuma novada izglītības iestādēs 50% sedz pašvaldība un 50% maksā vecāks. Summa norādīta vidējais aritmētiskais, ko sedz pašvaldība.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.18€‎/dienā

5.-12.klašu izglītojamajiem visās Tukuma novada izglītības iestādēs 50% sedz pašvaldība un 50% maksā vecāks. Summa norādīta vidējais aritmētiskais, ko sedz pašvaldība.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.18€‎/dienā

5.-12.klašu izglītojamajiem visās Tukuma novada izglītības iestādēs 50% sedz pašvaldība un 50% maksā vecāks. Summa norādīta vidējais aritmētiskais, ko sedz pašvaldība.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Nefinasē

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nefinansē

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

Nav

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Pašvaldība šiem bērniem sedz 81% no pusdienu maksas

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

3%

jeb 31

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Visas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādes strādā no 7.00 līdz 19.00.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

251.62€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

159.2€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

200€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Tiek nodrošināts daudzbērnu ģimeņu bērniem atlaide ēdināšanā, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi Tukuma novadā

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Tiek nodrosināta iespēja apmeklēt dažādas terapijas (smilšu terapijas, logoritmika, Montosori, Bowen terapija, sensorā istaba, audiologopēds, Barboleta u.c)

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Piedalāmies ar savstarpējiem pašvaldību norēķiniem

Piedalāmies ar savstarpējiem pašvaldību norēķiniem

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

30€‎/vienreizējs

Bērni no maznodrošinātam mājsaimniecībām 1.kl.skolēniem. 30,00 eiro un 5.-6.gadīgiem

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

30€‎/vienreizējs

skolas piederumu iegādei 30,00 euro katram bērnam, uzsākot mācības 1. septembrī vispārizglītojošā skolā vai speciālās izglītības iestādē, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidējās izglītības programma, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim;

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Dažāda veida atbalstu nodrošina sociālais dienests un Bāriņtiesa (sk. viņu sadaļās)

Skolas piederumu iegādei 30,00 euro katram bērnam, uzsākot mācības 1. septembrī vispārizglītojošā skolā vai speciālās izglītības iestādē, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidējās izglītības programma, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim;

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Tiek piedāvāti interešu izglītības pulciņi pirmsskolas izglītības iestādēs, mākslas un mūzikas skolās, sporta skolās, deju skolās, privātos bērnudārzos un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Interešu izglītības pulciņi, kuri tiek dotēti no valsts mērķdotācijas ir bezmaksas. Profesionalās ievirzes izglītības iestādēs ir daļēja maksa.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

30€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

30€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

150€‎/mēnesī

Trīs izcilākajiem 12.klašu absolventiem, kas deklarēti Tukuma novadā 150,00 mēnesī pirmajam studiju gadam. 100% no valstī noteiktās minimalās mēneša algas tiek piešķirta ārstniecības studentiem.

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

300€‎/gadā

Par izciliem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos u.c.

Studentiem

0€‎/gadā

Nav

Skolēniem audzēkņiem

Līdzfinansējums vasaras nometnēm, transporta pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs atvieglojumi vecaku līdzfinansējumam

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Diviem izcilākajiem 12.klašu absolventiem, kas deklarēti Tukuma novadā 150,00 mēnesī pirmajam studiju gadam. 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas tiek piešķirta ārstniecības studentiem.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Transporta pakalpojums pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Tiek nodrošināts atsevišķās pagastu pārvaldēs.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Novada teritorijā ir profesionālās izglītības iestāde, bet pašvaldība nav dibinātājs

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Mērķgrupa netiek noteikta, atsevišķas pagasta pārvaldes nodrošina transportu

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Mērķgrupa netiek noteikta, atsevišķas pagasta pārvaldes nodrošina transportu

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Mērķgrupa netiek noteikta, atsevišķas pagasta pārvaldes nodrošina transportu

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Mērķgrupa netiek noteikta, atsevišķas pagasta pārvaldes nodrošina transportu

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Mērķgrupa netiek noteikta, atsevišķas pagasta pārvaldes nodrošina transportu

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kultūrziglītības (tautas, mūsdienu, klasiskās, dejas, koru, ansambļu, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, teātru, folkoras, radošās industrijas), sporta interešu izglītības (galda spēles, indiviuālos sporta veidus, sporta spēles), Tehniskās jaunrades (lidmodelisms, datorapmācības, robotikas), vides izglītības (dabas zinību, vides pētnieku) citas interešu izglītības (valodu, jauno satiksmes dalībnieku, novadpētniecības, mazpulku, skautu un gaidas, pašaizsardzības, jauniešu radošās iniciatīvu grupas, skolēnu mācību uzņēmumu) programmas

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Nav attiecināms

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Visās Tukuma novada izglītības iestādēs interešu izglītības programmu īstenošanu finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas un ir bez maksas.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

[answer_numeric_start] => [answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Tukuma novadā ir trīs profesionālās ievirzes mākslas skolas, kur īsteno profesionalās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla''(keramika, gleznošana, kompozīcija, veidošana, mākslas valodas pamati, datorgrafika, darbs materiālā, grafika, papīra plastika, kokapstrāde, tekstils)

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Profesionalās ievirzes izglītības programmas mākslā tiek īstenotas no 8 gadu vecuma, pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt interešu izglītības pulciņus, ja tādi tiek piedāvāti

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Profesionalās ievirzes izglītības programmas mākslā tiek īstenotas no 8 gadu vecuma, pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt interešu izglītības pulciņus, ja tādi tiek piedāvāti

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

Profesionalās ievirzes izglītības programmas mākslā tiek īstenotas no 8 gadu vecuma, pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt interešu izglītības pulciņus, ja tādi tiek piedāvāti Vecāku līdzfinansējums ir noteikts Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.37 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs''

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Pašvaldības atbalstu 50% apmērā saņem: daudzbernu gimenes bērni, otrs bērns, ja no vienas gimenes skolu apmeklē divi bērni, var noteikt par attalināto mācību procesu, ka ari 50 % vai 100% uz noteiktu laiku var noteikt par īpašiem nopelniem

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Tukuma novadā ir trīs profesionālās ievirzes mūzikas skolas, kur īsteno profesionalās ievirzes izglītības programmu mūzikā: taustiņinstrumentu spēle ( klavieres, akordeons), stīgu instrumentu spēle( vijole, kokle), pūšaminstrumentu spēle (saksafons, flauta, klarnete, tuba, mežrags, eifonija, trompete), situminstrumentu spēle ( bungas, marimba)

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Profesionalās ievirzes izglītības programmas mūzika tiek īstenotas no 7 gadu vecuma, pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt interešu izglītības pulciņus, ja tādi tiek piedāvāti

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Profesionalās ievirzes izglītības programmas mūzika tiek īstenotas no 7 gadu vecuma, pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt interešu izglītības pulciņus, ja tādi tiek piedāvāti

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējums ir noteikts Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.37 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs''

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Finansējums ir no 10-15 eiro

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

pašvaldības atbalstu 50% apmērā saņem: daudzbērnu gimenes bērni, otrs bērns, ja no vienas ģimenes skolu apmeklē divi bērni, var noteikt par attālināto mācību procesu, ka ari 50 % vai 100% uz noteiktu laiku var noteikt par īpašiem nopelniem

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Tukuma novadā ir divas bērnu un jaunatnes Sporta skolas, kur tiek īstenotas profesionālās ievirzes sporta programmas: basketbols, vieglatlētika, futbols, mākslas vingrošana, volejbols, ložu šaušana

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Profesionalās ievirzes izglītības programmas sportā tiek īstenotas no 6, 7 gadu vecuma, pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt interešu izglītības pulciņus, ja tādi tiek piedāvāti

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Profesionalās ievirzes izglītības programmas sportā tiek īstenotas no 6, 7 gadu vecuma, pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt interešu izglītības pulciņus, ja tādi tiek piedāvāti

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējums ir noteikts Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.37 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs''

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

6€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

pašvaldības atbalstu 50% apmērā saņem: daudzbērnu ģimenes bērni, otrs bērns, ja no vienas ģimenes skolu apmeklē divi bērni, var noteikt par attālināto mācību procesu, ka ari 50 % vai 100% uz noteiktu laiku var noteikt par īpašiem nopelniem

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

130€‎/mēnesī

Personām, kurām noteikta invaliditāte no bērnības 169 eiro

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Var saņemt mājokļa pabalstu līdz 24 gadu vecumam.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

25 eiro mēnesī par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu. Pabalsts bērna uzturam 280 eiro mēnesī un apģērba, mīkstā inventāra iegādei 150 eiro gadā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Tukuma novada pašvaldība piešķir sociālās garantijas bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (zaudējis apgādniekus pēc pilngadības sasniegšanas). Tas ir vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 260 eiro. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 eiro. Saņem pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja turpina mācīties 130 eiro, vai 169, ja noteikta invaliditāte kopš bērnības. Mājokļa pabalstu pēc aprēķina, ja bērns turpina mācīties .

https://likumi.lv/ta/id/327474-par-arpusgimenes-aprupes-un-socialo-garantiju-nodrosinasanu-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusiem-berniem-tukuma

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

150€‎/vienreizējs

Mīkstā inventāra iegādei 150 eiro gadā

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

280€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

25 eiro par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu par katru ģimenē ievietotu bērnu.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

nav

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Psihosociāls atbalsts, pakalpojumu piesaiste

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

25€‎/mēnesī

25 eiro par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu par katru ģimenē ievietotu bērnu https://likumi.lv/ta/id/327474-par-arpusgimenes-aprupes-un-socialo-garantiju-nodrosinasanu-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusiem-berniem-tukuma

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

25€‎/vienreizējs

Proporcionāla dienām

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Atlaide higiēnas pakalpojumam- dušai.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Atlaide higiēnas pakalpojumiem.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Finansiālais atbalsts 100 eiro gadā

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Transporta pakalpojums

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts

Aprūpes pabalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Psihosociāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Aprūpes pabalsts

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Psihosociāls atbalsts.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Materiāls atbalsts higiēnas pakalpojumiem (veļas mazgāšanai, dušai)

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Pašvaldības pabalsti

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Finansiāls atbalsts higiēnas pakalpojumiem(veļas mazgāšanai, dušai)

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

nav

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Atlaide higiēnas pakalpojumam politiski represētām personām. Svētku pabalsts politiski represētām personām. Apaļajās dzīves jubilejās pabalsts 75, 80, 85, 90, 95, 100, 101, 102.. gadus sasniedzot.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Nē, netiek nodrošinātas

Veselības veicinošā projekta ietvaros, izglītojamie var apmeklēt peldbaseinu kopā ar klasi

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

2021. gada 29. decembrī Saistošie noteikumi Nr. 45" Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" https://www.tukums.lv/lv/media/25246/download?attachment

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

50%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Cita veida atbalsts

Remigrācijas pabalsts

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Remigrācijas pabalstu līdz 500,00 euro piešķir vienīgā mājokļa iegādei vai faktisko īres izdevumu segšanai līdz diviem mēnešiem, ja ģimene attiecīgajā īpašumā ir deklarējusi dzīvesvietu.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

 • Neesam informēti par programmu

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Darbojas Pieaugušo tālākizglītības centrs

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kursi un mācības, piemēram, semināri skolēniem par atkarības mazināšanas pasākumiem un lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību, seminārs par to, kā uzturēt dzīves kvalitāti onkoloģiskas saslimšanas gadījumā. Pieaugušo tālākizglītības centrs organizē kursus pašvaldības darbiniekiem un visiem interesentiem, lai attīstītu prasmes un iemaņas, lai būtu konkurētspējīgi darba tirgū jebkurā vecumā.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Lekcijas skolēniem, senioriem, jaunajiem vecākiem, pusaudžu vecākiem, iedzīvotājiem fiziskās un garīgās veselības uzlabošanai.

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

Mācības bez maksas tiek organizētas projektu "“Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Kandavas un pagastu apvienībā” Nr. 9.2.4.2/16/I/080, "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus" Nr.9.2.4.2/16/I/011 un "Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē" Nr.9.2.4.2/16/I/077 ietvaros.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, bērni, teritoriālās atstumtības riskam pakļautie novada lauku teritorijās dzīvojošie, seniori. Nodarbības bez maksas.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Ja kursi ir nepieciešami, piemēram, sociālā dienesta darbinieku pienakumu veikšanai vai audžuģimenēm, tad pasvaldība apmaksā pilnā apmērā.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm pensionāriem, personām ar invaliditāti- zobu protezēšana Trūcīgām, maznodrošinātām personām veselības aprūpes pabalsts

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

Nav

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Iesaistās veselības veicināšanas projektos. Notiek vingrošanas grupu nodarbības bērniem, pieaugušajiem, senioriem, piemēram, pilates, trx, bushido, ārstnieciskā vingrošana, vingrošanas nodarbības bērniem pareizas stājas veidošanai, slidošana, peldēšana, joga, nūjošana, kardio bokss, tabata, zumba, augstas intensitātes vingrošanas nodarbības, ūdens vingrošana senioriem u.c. Pašvaldība rīko fiziskās aktivitātes pasākumus, vietējos čempionātus dažādos sporta veidos, sporta svētkus pagastos, izzinošus pārgājienus, orientēšanās treniņus.

Veselības veicinošie projekti: "“Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Kandavas un pagastu apvienībā” Nr. 9.2.4.2/16/I/080, "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus" Nr.9.2.4.2/16/I/011 un "Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē" Nr.9.2.4.2/16/I/077.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

2022.gada 28.septembra Tukuma novada domes noteikumi Nr.68 "Kārtība, kādā piešķir Tukuma novada pašvaldības finansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvām". Konkurss nav vērsts tieši uz NVO, kuras darbojas ar ģimenēm, bet šajā konkursā var piedalīties NVO, kuras darbojas ar ģimenēm.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Materiāls atbalsts, psihosociāls atbalsts, pakalpojumu piesaiste.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Materiālo atbalstu, psihosociālo atbalstu, pakalpojumu nodrošināšana.

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

IR

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

Nav

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.tip.edu.lv, www.tnsd.lv,www.tukums.lv, www.kandava.lv

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Tukuma novada domes 2023.gada 30.marta saistošie noteikumi Nr.3 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" Projektu līdzfinansējumi: 2022.gada 30.marta Tukuma novada domes noteikumi Nr.10 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai".

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Zantē, Vānē, Matkulē, Cērē, Jaunpilī, Lapmežciemā, Slampē, kā arī Tukumā 7 laukumi ar trenažieriem.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Daļēji ir piemērota

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Daļēji piemērota

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

1. Pabeigta rotaļlaukuma izbūve Jaunpilī; 2. Uzsākta un līdz gada beigām tiks pabeigta stāvlaukuma pārbūve pie Tukuma slimnīcas un poliklīnikas; 3. Īstenots LEADER projekts "Multifunkcionālas asfalta velotrases "pump track" būvniecība Zīļu ielā 2A, Kandavā"; 4. LEADER projekta ietvaros izbūvēta "pump track" velotrase Lapmežciemā; 6. Pabeigti pastaigu celiņu izbūves darbi Mālkalnā, Tukumā; 7. Uzsākta projektu īstenošana rotaļlaukumu izveidei Engures un Ragaciema pludmalēs; 8. Pabeigti ēkas pārbūves būvdarbi Tukuma PII "Vālodzīte" - energoefektivitātes uzlabošana un iekštelpu pārbūve, mēbeļu iegāde. 9. Tiek veikti Čužu purva takas labiekārtošanas darbi, lai mazinātu tūristu radīto antropogēno slodzi dabas parkā un nodrošinātu piekļuvi arī personām ar kustību traucējumiem (ar pavadoni) un ģimenēm ar mazuļiem ratiņos. Pirms takas atjaunots stāvlaukums un uzstādīta tualete, kurā nodrošināta vides pieejamība; 10.Tiek veikti apsaimniekošanas pasākumi un infrastruktūras izveide dabas liegumā "Plieņciema kāpa", 11. Pabeigti Milzkalnes sākumskolas pārbūves darbi, iegādātas mēbeles.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Ierīkojot ģērbtuves, uzturot sakoptu apkārtni.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

1. Sēmes pagastā, valsts mežiem piederošajā mežā, pašvaldības ceļa Sēme- Lāči abās pusēs atrodas Pastaigu taka ar izzinošu informāciju par putniem, ugunskura vietu un soliņiem; 2. Kandavā: Promenāde ar bērnu rotaļu laukumiem, skeitparks Zīļu ielā 2, brīvā laika pavadīšanas vieta pie Teteriņu ezera (t.sk., piknika vieta), virvju trases bērniem Teteriņu ielā 2, diskgolfa spēles vieta Pūzurgravas ielā, Čužu purva pastaigu taka; 3. Zentenē Jāņupītes krastos atrodas Jāņupītes dabas taka, skaista pastaigu vieta; 4. Tumes sporta laukumā atjaunots volejbola laukums; 5. Pūrē ir pieejams bērnu rotaļu laukums un plašs sporta laukums; 6. Jaunsātos pieejams bērnu rotaļu laukums, futbola un basketbola laukums; 7. Irlavā pie sporta nama ir peldvieta, piknika vieta un telšu vieta; 8. Jaunpils pagastā Pastaigu taka, piknika vieta - Kartavkalni; 9. Viesatu pagasts: Viesatu birzīte, piknika vieta; 10. Smārdē ir pašvaldības vadībā iedzīvotāju stādīts dendrārijs/parks "Vēja dārzs", kura vidusdaļā ir izvietots no koka konstrukcijām veidots mūsdienīgs rotaļu laukums. Laukumā ir ap ~15 elementiem, no kuriem šogad 8 tiek atjaunoti; 11. Bērzciemā: koka laipa, basketbola laukums pie Bērzciema bibliotēkas, Engures ezera dabas parks; 12. Engurē: Engures Saieta nams un parks, labiekārtota pludmale, Zušuciema parks, Ostas promenāde; 13. Ķesterciemā: pludmale; 14. Plieņciemā: Laipu taka; 15. Apšuciemā: Apšuciema „Zvejas un jūras mantojuma centrs", pludmale; 16. Starp Apšuciemu un Klapkalnciemu: Lāčupītes dendrārijs; 17. Matkulē: Matkules dīķis un rotaļu laukums pie dīķa; 18. Cērē: Dabas piemineklis "Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi "Cēres parks""; 19. Zantē: Āra trenažieri un rotaļu laukums parkā pie Zantes pamatskolas; 20. Vānē: Atpūtas parks "Spāres"; 22. Zemītē: Zemītes pils parks; 23. Tukumā: Pilsētas parks, skeitparks Pauzera ielā, vairāki publiskie rotaļu laukumi, veloceliņu tīkls.

Skip to content