Līvānu novada pašvaldība

Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316
+371 65307250 +371 65307255
Ko piedāvā Līvānu novads?

1.Darba iespējas. Līvāni ir pievilcīgi ar saviem ražošanas uzņēmumiem un Latgales kontekstā salīdzinoši labo atalgojumu. Latgales plānošanas reģiona un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka Līvānu novadā vidējā darba alga ir trešā augstākā Latgales reģionā. Atsevišķos segmentos tā ir pat augstākā. Darbinieku joprojām trūkst, un ražošanas uzņēmumu vadītāji piesaista darbiniekus ar tehnisko izglītību, kvalifikāciju un valodu zināšanām arī no apkārtējām pilsētām.

Līvānu novads atrodas Latgales Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, kas ir uzņēmējdarbību veicinošs aspekts. Lielākās pēdējo gadu investīcijas ieguldītas Līvānu industriālās zonas sakārtošanā, radot pievilcīgu vidi biznesam. Turpmākajos gados pašvaldība piedāvās vairākas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai: gan ražošanas teritorijas, gan viesnīcu-kafejnīcu biznesa attīstīšanas iespējas.

2. Dzīvesvietas iespējas. Līvānos ir aktīvs un šobrīd vēl salīdzinoši lēts mājokļu tirgus, kaut arī nekustamo īpašumu cenām ir tendence kāpt. Līvānu priekšrocība ir salīdzinoši liels privātais un arī pašvaldības dzīvojamais fonds (šobrīd brīvi ir vienistabas dzīvokļi, bet ļoti pieprasīti divistabu un trīsistabu dzīvokļi) daudzdzīvokļu mājās. Līvānos deklarētajiem jaunajiem speciālistiem, iesniedzot uzņēmuma izziņu, ir iespēja pieteikties uz īres tiesībām pašvaldību dzīvokļos. Tāpat dzīvokļu īres tiesības var iegūt jaunās ģimenes.

Līvānu novada dome ir investējusi, lai sagatavotu tehniskos projektus un palīdzētu dzīvokļu īpašniekiem spert pirmos soļus ēku renovācijā. Pirmās piecstāvu mājas šogad ir pieņēmušas lēmumus siltināt ēkas ar ALTUM programmas palīdzību.

3.Sasniedzamība. Līvānu novads no visām Latgales pašvaldībām ir vistuvāk galvaspilsētai. Satiksme ar Rīgu ir ērta, un salīdzinoši ātri tur ir iespēja nokļūt gan ar personīgo auto, gan ar autobusu un vilcienu.

Darbavieta tuvu mājām – lielākoties uzņēmumos strādājošie darbā var nokļūt dažu minūšu laikā!

4.Mācību iespējas. Nodrošinātas pilna cikla apmācību iespējas: pirmsskola – pamatskola – vidusskola – augstskola. Vieta pašvaldības bērnudārzā. Pirmsskolas grupas pilsētā un visos pagastos. Vidusskolu modernizācijas projekts ļāvis aprīkot ar jaunākajām tehnoloģijām vidusskolu.

Līvānu novada pašvaldībā pulciņi ir bez maksas. Līvānos nav jāmaksā par treniņiem sporta skolā.

Ir nodrošinātas brīvpusdienas līdz pat 12.klasei. Nodrošināta bezmaksas bērnu ēdināšana un uzturēšanās skolu internātos. Daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no materiālās situācijas, paredzēts pabalsts vienu reizi gadā. Visi bērni saņem Ziemassvētku paciņas.

Lauku bērniem Līvānu dome apmaksā transporta izdevumus (biļetes) uz skolu. Ja bērns brauc uz mūzikas, mākslas vai sporta skolu, tiek atmaksāti arī šie izdevumi.

Līvānos ir nodrošināta iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē Mašīnbūves, IT un Būvniecības specialitātē. Studentiem ir iespēja iziet prakses mūsu ražošanas uzņēmumos. Daudzi tur atraduši sev arī darbu.

5.Pašrealizācijas un atpūtas iespējas. Ir plašas iespējas dziedāt koros, dejot deju kolektīvos, spēlēt teātri, dziedāt folkloras kopās, ansambļos, dejot līnijdejas, nodarboties ar jogu, aerobiku, ūdensvingrošanu, tenisu, novusu, velobraukšanu, nūjošanu, vieglatlētiku, futbolu, cīņas sporta veidiem, svarcelšanu, motosportu utt. Līvāniem ir sava basketbola komanda “Līvānu stikls” 2.basketbola līgā, kuras panākumiem var sekot līdzi apmeklējot spēles. Var iesaistīties lasītāju klubiņos, izmantot modernu bibliotēku, iesaistīties labdarības kustībās pie draudžu baznīcām, mednieku kolektīvos, nevalstisko organizāciju aktivitātēs.

Kultūras centrs ar kultūras namiem pagastos piedāvā daudzveidīgu pasākumu klāstu, sākot no augstvērtīgiem klasiskās mūzikas koncertiem līdz šlāgerim, ballēm, teātra izrādēm un skatītāju iemīļotiem vietējo pašdarbnieku koncertiem.

Relaksācijas un SPA iespējas Līvānos nodrošina jaunais peldbaseins. Grīvas mežā pieejama velo un slēpošanas trase. Piepilsētā top slēpošanas kalns. Ir apjomīgs veloceliņu tīkls, kas dod iespēju izbraukāt pilsētu visos virzienos (tagad arī industriālo zonu). Bet Līvānu pussalas attīstības projekts turpmākajos gados paredz brīvdabas estrādes, pludmales un promenādes izveidi gar upju krastiem.

Ir daudz faktoru, lai par savu dzīves un darba vietu Līvānus izvēlētos arvien vairāk cilvēku. Ikviens, kas atradis sev darba vietu mūsu uzņēmumos un organizācijās, ir laipni aicināts deklarēt savu dzīves vietu Līvānu novadā un saņemt visus jums paredzētos pakalpojumus!