Līvānu novada pašvaldība

Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316
+371 65307250 +371 65307255
Ko piedāvā Līvānu novads?

1.Darba iespējas. Līvāni ir pievilcīgi ar saviem ražošanas uzņēmumiem un Latgales kontekstā salīdzinoši labo atalgojumu. Latgales plānošanas reģiona un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka Līvānu novadā vidējā darba alga ir trešā augstākā Latgales reģionā. Atsevišķos segmentos tā ir pat augstākā. Darbinieku joprojām trūkst, un ražošanas uzņēmumu vadītāji piesaista darbiniekus ar tehnisko izglītību, kvalifikāciju un valodu zināšanām arī no apkārtējām pilsētām.

Līvānu novads atrodas Latgales Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, kas ir uzņēmējdarbību veicinošs aspekts. Lielākās pēdējo gadu investīcijas ieguldītas Līvānu industriālās zonas sakārtošanā, radot pievilcīgu vidi biznesam. Turpmākajos gados pašvaldība piedāvās vairākas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai: gan ražošanas teritorijas, gan viesnīcu-kafejnīcu biznesa attīstīšanas iespējas.

2. Dzīvesvietas iespējas. Līvānos ir aktīvs un šobrīd vēl salīdzinoši lēts mājokļu tirgus, kaut arī nekustamo īpašumu cenām ir tendence kāpt. Līvānu priekšrocība ir salīdzinoši liels privātais un arī pašvaldības dzīvojamais fonds (šobrīd brīvi ir vienistabas dzīvokļi, bet ļoti pieprasīti divistabu un trīsistabu dzīvokļi) daudzdzīvokļu mājās. Līvānos deklarētajiem jaunajiem speciālistiem, iesniedzot uzņēmuma izziņu, ir iespēja pieteikties uz īres tiesībām pašvaldību dzīvokļos. Tāpat dzīvokļu īres tiesības var iegūt jaunās ģimenes.

Līvānu novada dome ir investējusi, lai sagatavotu tehniskos projektus un palīdzētu dzīvokļu īpašniekiem spert pirmos soļus ēku renovācijā. Pirmās piecstāvu mājas šogad ir pieņēmušas lēmumus siltināt ēkas ar ALTUM programmas palīdzību.

3.Sasniedzamība. Līvānu novads no visām Latgales pašvaldībām ir vistuvāk galvaspilsētai. Satiksme ar Rīgu ir ērta, un salīdzinoši ātri tur ir iespēja nokļūt gan ar personīgo auto, gan ar autobusu un vilcienu.

Darbavieta tuvu mājām – lielākoties uzņēmumos strādājošie darbā var nokļūt dažu minūšu laikā!

4.Mācību iespējas. Nodrošinātas pilna cikla apmācību iespējas: pirmsskola – pamatskola – vidusskola – augstskola. Vieta pašvaldības bērnudārzā. Pirmsskolas grupas pilsētā un visos pagastos. Vidusskolu modernizācijas projekts ļāvis aprīkot ar jaunākajām tehnoloģijām vidusskolu.

Līvānu novada pašvaldībā pulciņi ir bez maksas. Līvānos nav jāmaksā par treniņiem sporta skolā.

Ir nodrošinātas brīvpusdienas līdz pat 12.klasei. Nodrošināta bezmaksas bērnu ēdināšana un uzturēšanās skolu internātos. Daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no materiālās situācijas, paredzēts pabalsts vienu reizi gadā. Visi bērni saņem Ziemassvētku paciņas.

Lauku bērniem Līvānu dome apmaksā transporta izdevumus (biļetes) uz skolu. Ja bērns brauc uz mūzikas, mākslas vai sporta skolu, tiek atmaksāti arī šie izdevumi.

Līvānos ir nodrošināta iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē Mašīnbūves, IT un Būvniecības specialitātē. Studentiem ir iespēja iziet prakses mūsu ražošanas uzņēmumos. Daudzi tur atraduši sev arī darbu.

5.Pašrealizācijas un atpūtas iespējas. Ir plašas iespējas dziedāt koros, dejot deju kolektīvos, spēlēt teātri, dziedāt folkloras kopās, ansambļos, dejot līnijdejas, nodarboties ar jogu, aerobiku, ūdensvingrošanu, tenisu, novusu, velobraukšanu, nūjošanu, vieglatlētiku, futbolu, cīņas sporta veidiem, svarcelšanu, motosportu utt. Līvāniem ir sava basketbola komanda “Līvānu stikls” 2.basketbola līgā, kuras panākumiem var sekot līdzi apmeklējot spēles. Var iesaistīties lasītāju klubiņos, izmantot modernu bibliotēku, iesaistīties labdarības kustībās pie draudžu baznīcām, mednieku kolektīvos, nevalstisko organizāciju aktivitātēs.

Kultūras centrs ar kultūras namiem pagastos piedāvā daudzveidīgu pasākumu klāstu, sākot no augstvērtīgiem klasiskās mūzikas koncertiem līdz šlāgerim, ballēm, teātra izrādēm un skatītāju iemīļotiem vietējo pašdarbnieku koncertiem.

Relaksācijas un SPA iespējas Līvānos nodrošina jaunais peldbaseins. Grīvas mežā pieejama velo un slēpošanas trase. Piepilsētā top slēpošanas kalns. Ir apjomīgs veloceliņu tīkls, kas dod iespēju izbraukāt pilsētu visos virzienos (tagad arī industriālo zonu). Bet Līvānu pussalas attīstības projekts turpmākajos gados paredz brīvdabas estrādes, pludmales un promenādes izveidi gar upju krastiem.

Ir daudz faktoru, lai par savu dzīves un darba vietu Līvānus izvēlētos arvien vairāk cilvēku. Ikviens, kas atradis sev darba vietu mūsu uzņēmumos un organizācijās, ir laipni aicināts deklarēt savu dzīves vietu Līvānu novadā un saņemt visus jums paredzētos pakalpojumus!


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

Atkarībā, kurš bērns ģimenē

ja piedzimst trīņi

700€‎/vienreizējs

Atkarībā, kurš bērns ģimenē

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

-

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Sākot no 5-6 gadu veciem bērniem

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Sākot no 5-6 gadu veciem bērniem

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

0€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

1.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Nav rindas un pašvaldības PII iestādi

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

PII ir atvērtas līdz 19:00

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Nav pivāta PII

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Nav privāta PII

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Nav šāda pakalpojuma

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

-

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pēc nepieciešamības piešķir asistenta pakalpojumus

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Nav tādas nepieciešamības

Nav tādas nepieciešamības

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Pirms kārtējā mācību gada sākuma, daudzbērnu ģimenēm par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldībā, bērniem tiek piešķirs 20,00 EUR vienreizējs pabalsts.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Pirms kārtējā mācību gada sākuma, daudzbērnu ģimenēm par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldībā, bērniem tiek piešķirs 20,00 EUR vienreizējs pabalsts.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

-

Pirms kārtējā mācību gada sākuma, daudzbērnu ģimenēm par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldībā, bērniem tiek piešķirs 20,00 EUR vienreizējs pabalsts.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Interešu izglītības pulciņi

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Apmaksā interešu izglītības pulciņus

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

20€‎/vienreizējs

Pirms kārtējā mācību gada sākuma, daudzbērnu ģimenēm par katru daudzbērnu ģimenes bērnu līdz 24 gadu vecumam, ja tas iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldībā, tiek piešķirs 20,00 EUR vienreizējs pabalsts.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

36€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

2500€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

80€‎/gadā

Sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu fondu tiek piešķirtas stipendijas sekmīgākajiem J. Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem

Studentiem

2500€‎/gadā

Sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu fondu tiek piešķirtas stipendijas sekmīgākajiem augstskolu studentiem, kuri deklarējušies Līvānu novadā

Skolēniem audzēkņiem

Bezmaksas braukšanas kartes, brīvpusdienas, bezmaksas interešu izglītības pulciņus, bezmaksas sporta skola, klašu ekskursijas 1x gadā

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Stipendijas studentiem

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Brīvbiļetes vai transporta kompensācija no lauku teritorijām uz sporta skolu un J.Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolu

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

-

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Atsevišķās novada skolās

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Sports

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla ( septiņi apmācības gadi)

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

8€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

4€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu, stīgu, klavieru, akordeona spēles izglītības programmas

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Instrumentu noma, transporta izdevumu segšana

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Dambretes, volejbola, basketbola, vieglatlētikas, futbola izglītības programmas.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Sporta nometņu apmeklēšanai- visiem audzēkņiem pašvaldības atbalsts līdz 60 % izmaksu. Sporta skolas audzēkņi bez maksas apmeklē peldbaseinu “Upe”. Sporta skola nodrošina ar sporta formām visus audzēkņus un transportu.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Nav

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Psihosociāls atbalsts, sociālā darbinieka, psihologa kons.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Tiek nodrošināti likumā noteiktā kārtībā

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

70€‎/vienreizējs

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

250.00 līdz 7.g vecumam un EUR 300 no 7 gadu vecuma

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Bērnien līdz 7.g.v.-EUR 35 un bērniem no 7.g.v.- EUR 42

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Ziemassvētku pabalsts par katru audžuģimenē ievietoto bērnu 15,00 EUR apmērā

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Valstī noteiktā kārtībā

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts pirms kārtējā mācību gada sākuma par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu 20,00 EUR apmērā

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Dienas aprūpes centrs
 • Cits

Ziemassvētku pabalsts 30,00 EUR apmērā, baseins

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

-

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Apbedīšanas pabalsts 120,00 EUR apmērā. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās - 10,00 EUR apmērā personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu, 100 EUR apmērā personā, kuras laulībā nodzīvojušas 60 gadus, 80,00 EUR apmērā personām, kuras laulībā nodzīvojušas 50 gadus Ziemassvētku pabalsts personām ar 1. un 2.invaliditātes grupu. bērniem ar invaliditāti, politiski represētai personai un aizgādņiem 30,00 EUR apmērā; pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem, kuri mācās Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēs 4,50 EUR apmērā Ziemassvētku paciņu iegādei, audžuģimenēm 15,00 EUR apmērā Pabalsts donoriem par vienu asins nodošanas reizi 7,00 EUR apmērā

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Līvānu novada vispārizglītojošo skolu un sporta skolas audzēkņiem peldbaseina apmeklējumi attiecīgās izglītības iestādes mācību procesa ietvaros pēc peldbaseina saskaņotā grafika bez maksas. Līvānu novadā deklarētiem sportistiem, kas pārstāv Latvijas nacionālo jaunatnes izlasi vai kandidē iekļūšanai izlases sastāvā, viens apmeklējums nedēļā pēc saskaņota grafika bez maksas. Studentiem, represētām personām, pensionāriem, personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti, uzrādot apliecību, 30% atlaide no apmeklējuma veida. Līvānu novada vispārizglītojošo skolu skolēniem, uzrādot skolēnu apliecības, 10% atlaide no apmeklējuma veida. Līvānu novadā deklarētiem pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzrādot apliecību, ievērojot COVID situāciju, katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 bez maksas.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Skat. iepriekšējo jautājumu.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (īsāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Jaunajām ģimenēm, maznodrošinātām vai trūcīgām vientuļām personām ar invaliditāti vai ģimenēm, kurās abi laulātie ir personas ar invaliditāti vai pensionāri, (atsevišķi atrunāts), reemigrantiem, personām, kuras nodrošina ārpusģimenes aprūpi bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pašvaldības teritorijā esošo uzņēmumu un iestāžu speciālistiem, kuri nav nodrošināti ar atsevišķu dzīvojamo platību u.c.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Skat. iepriekšējo jaut.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, audžuģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu konkrētam dzīvoklim pieņem Līvānu novada dome

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Vispārēju informācija par darba iespējām novadā, palīdzība dzīvesvietas jautājumos u.c. aktuāla vispārīgā informācija

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

 • Ir ieguvusi statusu

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Informatīvs

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Veselības veicināšanas

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Dažādām mērķgrupām

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei trūcīgām un maznodrošinātām personām tiek piešķirts izdevumu apmaksai par ārstēšanos SIA “Līvānu slimnīca” aprūpes nodaļā. Pabalsts tiek piešķirts un apmaksāts vienu reizi gadā par ārstēšanās 3 dienām

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Sadarbībā ar NVO īstenotajām aktivitātēm, labiekārtojot infrastruktūru

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Notiek sadarbība ar Krīzes centru

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Veic iedzīvotāju iesaisti dažādās labdarbības akcijās, vācot ziedojumus Ukrainas iedzīvotājiem. Likumā noteiktā kārtībā

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

IR

Bibliotēka

 • Ir (vismaz 1 bibliotēka)

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

Nav

Publiskā āra slidotava

Nav

Publiskie sporta laukumi, stadioni

 • Ir (vismaz 1 laukums un stadions pašvaldības teritorijā)

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

livani.lv

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir veloceliņi, velo novietnes

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

-

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Nav

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Pašvaldībā nav publisku peldvietu

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Bērnu laukumam gumijas segumu Peldbaseins Upe Daudz bērnu laukumu pilsētā Bērnu jauniešu centrs Kvartāls Bērnu jauniešu centrs Namiņš Stikla amatniecības centrs Velotrase Grīva Veloceliņš –Līvāni Jaunsilavas Stacionarie veloapkopes centri

Skip to content