Talsu novada pašvaldība

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
63232110, 26398234

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

300 EUR par bērnu, ja dzimuši dvīņi, 450 EUR par bērnu, ja dzimuši trīnīši

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Papildinformācija: 300 EUR par bērnu, ja dzimuši dvīņi, 450 EUR par bērnu, ja dzimuši trīnīši

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

1350€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Nav

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Papildus valstī noteiktajam atbalstam, brīvpusdienas saņem bērni pēdējā apmācības gadā pirmsskolas izglītības iestādēs pirms skolas gaitu uzsākšanas, pirmsskolas vecuma bērni, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, pirmsskolas vecuma bērni ar smagu pārtikas nepanesību, daudzbērnu ģimenes, maznodrošināto un trūcīgo personu izglītojamie.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Papildus valstī noteiktajam atbalstam, brīvpusdienas saņem bērni pēdējā apmācības gadā pirmsskolas izglītības iestādēs pirms skolas gaitu uzsākšanas, pirmsskolas vecuma bērni, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, pirmsskolas vecuma bērni ar smagu pārtikas nepanesību, daudzbērnu ģimenes, maznodrošināto un trūcīgo personu izglītojamie.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Pašvaldība pilnā apmērā finansē ēdināšanu skolēniem no 5. līdz 7. klasei, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošināto un trūcīgo personu izglītojamajiem, kā arī kopīgi ar valsts finansējumu 1.-4.klašu skolēniem

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

5.-7.klašu skolēniem

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Bērni pēdējā apmācības gadā pirmsskolas izglītības iestādēs pirms skolas gaitu uzsākšanas, pirmsskolas vecuma bērni, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, pirmsskolas vecuma bērni ar smagu pārtikas nepanesību, daudzbērnu ģimenes, maznodrošināto un trūcīgo personu izglītojamie

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

1.7€‎/dienā

1,26-2,08 EUR dienā. Cena atkarīga no izglītības iestādes apstiprinātās ēdināšanas summas cenas.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.7€‎/dienā

100% apmērā bērniem no maznodrošinātajām, trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.7€‎/dienā

1,26-2,08 EUR dienā. Cena atkarīga no izglītības iestādes apstiprinātās ēdināšanas summas cenas.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2€‎/dienā

1,49-2,57 EUR dienā. Cena atkarīga no izglītības iestādes apstiprinātās ēdināšanas summas cenas.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

6 gadus veciem apmācības grupu bērniem 100 % apmērā. 100% apmērā bērniem no maznodrošinātajām, trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

1,49-2,57 EUR dienā. Cena atkarīga no izglītības iestādes apstiprinātās ēdināšanas summas cenas ( ja nav atbalstāmo kategoriju sastāvā)

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2€‎/dienā

Iepirkuma procedūras laikā ēdinātāja (uzņēmēja) noteikto līgumcenu

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Pilnā apmērā kopā ar valsts piešķirto finansējumu

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.35€‎/dienā

Iepirkuma procedūras laikā ēdinātāja (uzņēmēja) noteikto līgumcenu vai 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas summas, kas sastāda 0,91-1,83 EUR (neskaitot sagatavošanas izmaksas)

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.35€‎/dienā

100% apmērā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.35€‎/dienā

Iepirkuma procedūras laikā ēdinātāja (uzņēmēja) noteikto līgumcenu vai 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas summas, kas sastāda 0,91-1,83 EUR (neskaitot sagatavošanas izmaksas)

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.35€‎/dienā

100% apmērā: 7.klasei - Iepirkuma procedūras laikā ēdinātāja (uzņēmēja) noteikto līgumcenu vai 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas summas, kas sastāda 0,91-1,83 EUR (neskaitot sagatavošanas izmaksas) Maznodrošinātajām, trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm 0,91-1,83 EUR (neskaitot sagatavošanas izmaksas);

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

7.klasēm un sociālajām grupām - 0 EUR 8.-9.klasēm - iepirkuma procedūras laikā ēdinātāja (uzņēmēja) noteikto līgumcenu vai 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas summas, kas sastāda 0,91-1,83 EUR (neskaitot sagatavošanas izmaksas)

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0.97€‎/dienā

Iepirkuma procedūras laikā ēdinātāja (uzņēmēja) noteikto līgumcenu vai 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas summas, kas sastāda 0,97EUR (neskaitot sagatavošanas izmaksas)

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.97€‎/dienā

Sociāli aizsargātajām grupām iepirkuma procedūras laikā ēdinātāja (uzņēmēja) noteikto līgumcenu

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0.97€‎/dienā

Iepirkuma procedūras laikā ēdinātāja (uzņēmēja) noteikto līgumcenu vai 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas summas, kas sastāda 0,97 EUR (neskaitot sagatavošanas izmaksas)

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2€‎/dienā

Nav nosakām viens skaitlis.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Ēdināšanas pabalsts ir profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem 19. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru ikdienas aizgādībā esošs bērns vai persona līdz 24 gadu vecumam apgūst mācības profesionālajā izglītības iestādē. 20. Pabalsts tiek piešķirts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuru vidējā mēneša atzīme nav mazāka par 6 ballēm un nav konstatēti neattaisnoti kavējumi. 21. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz: 21.1. iesniegums; 21.2. reizi mēnesī izziņa no izglītības iestādes par sekmēm un apmeklētību. 22. Pabalsta apmērs – 22,00 euro mēnesī vienam audzēknim.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Nav nosakāms viens skaitlis.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Bez maksas ēdināšanaun speciālā ēdienkarte tiek nodrošināta pirmsskolas vecuma bērniem ar smagu pārtikas nepanesību

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Nē, to sedz pašvaldība

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem neveidojas. Varam nodrošināt vietu visiem.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Jo nav tādas nepieciešamības

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav privāto PII.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav privāto PII.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

311.4€‎/mēnesī

14.83 EUR dienā (6 - 8 h)

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nav, jo pašvaldība pamatā var nodrošināt ar vietām PII.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Vecāki ir atbrīvoti no ēdināšanas maksas. Novadā ir PII, kas nodrošina dažādas speciālās izglītības programmas izglītojamajiem. Lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, ir izveidota speciālistu komanda, kas iesaistījusies programmas „STOP 4-7” īstenošanā. Programma tiek īstenota, izmantojot valsts un Talsu novada pašvaldības piešķirto finansējumu.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

50 eiro, vienreizējs

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Interešu izglītības nodarbības

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Interešu izglītības nodarbības ir bez maksas

Skolēnam

50€‎/vienreizējs

Saist.nr.7 8. Pabalsts tiek piešķirts: 8.1. trūcīgām mājsaimniecībām, kuru bērni uzsāk vai turpina apgūt obligāto izglītību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Talsu novada administratīvās teritorijas izglītības iestādēs; 8.2. maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni uzsāk vai turpina apgūt obligāto izglītību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Talsu novada administratīvās teritorijas izglītības iestādēs.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

50€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

50€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

50€‎/vienreizējs

28. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei tiek piešķirts bērnam: 28.1. ar invaliditāti; 28.2. ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši šo noteikumu pielikumam. 33.2. ja izglītojamais netiek pārcelts nākamajā klasē, pabalstu piešķir 50 % apmērā.

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

50€‎/vienreizējs

Ja bērni uzsāk vai turpina apgūt obligāto izglītību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Talsu novada administratīvās teritorijas izglītības iestādēs. Ja izglītojamais netiek pārcelts nākamajā klasē, pabalstu piešķir 50 % apmērā.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

50€‎/vienreizējs

Ja bērni uzsāk vai turpina apgūt obligāto izglītību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Talsu novada administratīvās teritorijas izglītības iestādēs. Ja izglītojamais netiek pārcelts nākamajā klasē, pabalstu piešķir 50 % apmērā.

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

620€‎/mēnesī

620 EUR/ mēnesī, Papildinformācija: Pedagoģijas studenta stipendijas apmērs ir puse no valstī noteiktās vienas minimālās mēneša algas mēnesī. Ārstniecības studenta stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša alga. Ārstniecības speciālista stipendiju piešķir studentam, sākot ar 4. kursu, kurš apgūst Latvijas valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā, vai ārstam – rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar Latvijas valsts akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.

Skolēniem audzēkņiem

620€‎/gadā

Par izciliem sasniegumiem vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādās izglītības jomās Komisija var lemt par Balvas piešķiršanu izglītojamajam līdz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēram

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Sociālo un psiholoģisko

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Nav

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Jā, visiem vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes programmu izglītojamajiem

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

-

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Visos maršrutos, kur nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu, tiek nodrošināts pašvaldības skolēnu pārvadājums. Ja attālums līdz sabiedriskā transporta vai pašvaldības transporta pieturvietai vairāk kā 3 km, tad sedz arī transporta izdevumus vecākiem līdz minētajai pieturvietai vai skolai.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Papildus nenodrošina, bet tas visbiežāk ietilpst skolēna nokļūšanā no vispārizglītojošās skolas vai profesionālās ievirzes skolas mājup vai uz skolu. Nav izdalītas speciālas grupas

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

-

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

-

Bērnam ar invaliditāti

Nav

-

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

-

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

-

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Jā, visām grupām.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem- ja tas ir skolas organizēts pasākums, tad līdzfinansējums parasti nav. Atsevišķos gadījumos, kas piedalīšanās ir ārpus skolas organizētā, tad varētu būt līdzfinansējuma izdevumi nokļūšanai.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem- ja tas ir skolas organizēts pasākums, tad līdzfinansējums parasti nav. Atsevišķos gadījumos, kas piedalīšanās ir ārpus skolas organizētā, tad varētu būt līdzfinansējuma izdevumi nokļūšanai.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Angļu valoda, šūšana, logopēdijas nodarbības, pašaizsardzība karatē, CSN un kustība, novadpētniecība, Citādā matemātika, Mazais grāmatu eksperts, Video/foto pulciņš, orientēšanās, Eiropas Savienības jautājumu apguve, Latviskās jaunrades klubs "Savējie", Latviskā dzīvesziņa "Domā. Dari. Latviski", Šaha pulciņš, jauniešu radošās grupas.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

No līdzfinansējuma 100 % apmērā saskaņā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu atbrīvo Talsu novadā deklarētu izglītojamo: ja saņemts izglītojamā vecāka iesniegums un izglītojamais: ir persona ar invaliditāti, bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns; ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; apmeklē Talsu novada profesionālās ievirzes izglītības programmu sportā un vispārējās izglītības iestādi, profesionālās vidējās izglītības iestādi vai augstākās izglītības iestādi ārpus Talsu novada administratīvās teritorijas; kurš iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā Latvijas izlases dalībnieku vai kandidātu sarakstā; kurš profesionālās ievirzes izglītības programmas ietvaros guvis izcilus panākumus valsts konkursos, skatēs vai sacensībās, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes lēmumu.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Ir 100 %

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Ir 100 %

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Ir 100 %

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Dejas pamati Kora klase Akordeona spēle Čella spēle Eifonija spēle Flautas spēle Ģitāras spēle Klarnetes spēle Klavierspēle Kokles spēle Mežraga spēle Saksofona spēle Sitaminstrumentu spēle Trombona spēle Trompetes spēle Tubas spēle Vijoles spēle

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

No līdzfinansējuma 100 % apmērā atbrīvo Talsu novadā deklarētu izglītojamo. kurš profesionālās ievirzes izglītības programmas ietvaros guvis izcilus panākumus valsts konkursos, skatēs vai sacensībās

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma 50 % apmērā atbrīvo Talsu novadā deklarētu izglītojamo, ja izglītojamais ir no Talsu novada administratīvās teritorijas mājsaimniecības, kurā kopā dzīvo divi vai vairāk bērni, un vismaz divi no mājsaimniecībā dzīvojošajiem bērniem ir izglītojamie Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Badmintons Basketbols Biatlons Burāšana Florbols Futbols Hokejs Riteņbraukšana Smaiļošana un kanoe airēšana Vieglatlētika Volejbols

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

15 EUR/MĒN profesionālās ievirzes sporta izglītības programmai „Hokejs”

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Audzēkņiem, kuri iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā Latvijas izlases dalībnieku vai kandidātu sarakstā; audzēkņiem, kuri profesionālās ievirzes izglītības programmas ietvaros guvis izcilus panākumus sacensībās.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma 50 % apmērā atbrīvo Talsu novadā deklarētu izglītojamo, ja izglītojamais ir no Talsu novada administratīvās teritorijas mājsaimniecības, kurā kopā dzīvo divi vai vairāk bērni, un vismaz divi no mājsaimniecībā dzīvojošajiem bērniem ir izglītojamie Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 20 procentiem (125 EUR) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 30 procentiem (188 EUR) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

251 EUR vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Personām ar invaliditāti kopš bērnības 376 EUR. 1065 EUR vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Mājokļa pabalsts - Pēc īres līgumā norādītās summas pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem pakalpojumiem.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā. Bērnu bāreni vai bērnu, kurš palicis bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu nodrošina tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna ārpusģimenes aprūpi.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

300€‎/vienreizējs

Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir: • līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 euro; • no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 euro. Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei - 300,00 euro Ikgadējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī apmērā. Pašvaldības ikgadējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 300,00 euro. Pabalstu izmaksā, sadalot divās daļās, divas reizes gadā (janvārī un jūlijā).

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

258€‎/mēnesī

Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir: • līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 euro; • no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 euro.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

258€‎/mēnesī

Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir: • līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 euro; • no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 euro.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

200€‎/vienreizējs

Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par 6 mēnešiem, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Daudzbērnu ģimene var vērsties Sociālajā dienestā izvērtēt materiālo situāciju, izvērtējot materiālo situāciju ģimene var pretendēt sociālās palīdzības saņemšanai.

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Pieejamas bezmaksas nodarbības ar ārsta nosūtījumu un iesniegumu socdienestam (neizvērtējot materiālo stāvokli) pie fizioterapeita, logopēda, psihologa, smilšu terapija u.c. Finansiāls pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai (neizvērtējot materiālo stāvokli).

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Cits

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei atsevišķos gadījumos tiek piešķirts bērnam: ar invaliditāti; ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši noteikumu pielikumam. Pabalsta apmērs: 50,00 euro vienam bērnam; ja izglītojamais netiek pārcelts nākamajā klasē, pabalstu piešķir 50 % apmērā. Pabalsts ēdināšanas apmaksai.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Likuma un MK noteiktajās normās.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Sociālās palīdzības pabalstu veidi: pamata sociālās palīdzības pabalsti: garantētā minimālā ienākuma pabalsts, mājokļa pabalsts (nav obligāti jābūt maznodrošinātas mājsaimniecības statuss) papildu sociālās palīdzības pabalsti: pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai individuālo mācību piederumu iegādei; bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai; profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem; bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai atsevišķos gadījumos; individuālo mācību piederumu iegādei atsevišķos gadījumos. veselības aprūpes pabalsts pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pabalsts krīzes situācijā

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Sociālās palīdzības pabalstu veidi: pamata sociālās palīdzības pabalsti: garantētā minimālā ienākuma pabalsts, mājokļa pabalsts (nav obligāti jābūt trūcīgas mājsaimniecības statuss) papildu sociālās palīdzības pabalsti: pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai individuālo mācību piederumu iegādei; bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai; profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem; bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai atsevišķos gadījumos; individuālo mācību piederumu iegādei atsevišķos gadījumos. veselības aprūpes pabalsts pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pabalsts krīzes situācijā

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (īsāka par 1 gadu)

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, daudzbērnu ģimenēm
 • Jā, audžuģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Iedzīvotāji var vērsties pēc mājokļa pabalsta - īres, apsaimniekošanas maksas un citu komunālo maksājumu segšanai. Mājokļa pabalstu var saņemt arī mājsaimniecības, kurām nav noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss.

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Pēc likuma

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Pēc likuma.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Pēc likuma.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Trūcīgām un maznodrošinātām personām.

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

• Veselības apdrošināšanas polišu iegādei; • pacientu līdzmaksājumu segšanai, izņemot gadījumus, kad personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no pacientu līdzmaksājuma veikšanas; • veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; • medikamentu un medicīnas preču iegādei; • tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei. Pabalstu veselības aprūpei un pabalstu stacionāra apmaksai.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Rīkojot ikmēneša veselības veicināšanas pasākumus gan pagastos, gan pilsētās (nūjošana, pilates, fitness u.c.). Ir publiskie iekštelpu un ārtelpu sporta laukumi ar aprīkojumu, āra trenažieri, vairākas labiekārtotas pastaigu takas aktīvai atpūtai.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Krīzes mājas, psihologa, sociālā darbinieka palīdzība, sociālie pakalpojumi, pabalsti.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Atbilstoši Likuma normām, UA iedzīvotāji saņem līdzvērtīgu atbalstu Latvijas iedzīvotajiem.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/kulturvietas/ Pilsētās un pagastos pieejami iniciatīvu, brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centri, kur iespējams gan pavadīt laiku ikdienā, gan piedalīties dažādos pasākumos.

Bibliotēka

https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/

Publiskā ledushalle

IR

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

Bibliotēkas: https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/ Sporta iestādes un infrastruktūra: https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sports/sporta-iestades-un-infrastruktura/ Kultūrvietas, iniciatīvu un brīvā laika pavadīšanas centri: https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/kulturvietas/ http://www.thk.lv/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Tiek organizēts projektu konkurss, kurā pašvaldība līdzfinansē rotaļlaukumu izveidi/atjaunošanu. https://talsunovads.lv/pasvaldiba/attistiba/projektu-konkursi/lidzfinansejums-daudzdzivoklu-maju-pagalmu-labiekartosanai/

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir izbūvēti veloceliņi atsevišķos posmos.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Plānota Vilkmuižas ezera pludmales izveide un teritorijā esošā jaunā bērnu rotaļu laukuma paplašināšana.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Talsu novada pašvaldībā ir gan iekšzemes, gan piejūras pludmales, kas aprīkotas dažādi. Ir gan uzstādīti atkritumu konteineri, gan izbūvētas laipas, celiņi, ierīkotas atpūtas vietas, uzturēta tīrība, pieejamība, uzstādīti rotaļu laukumi.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Ir skeitparki Talsos un Rojā, piknika vietas, vasaras sezonā šūpuļtīklu parks Talsos, āra trenažieri, vairākas labiekārtotas pastaigu takas.

Skip to content