Liepājas valstspilsētas pašvaldība

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
63404750

Liepājā ir izveidotas vairākas brīvā laika un atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem. Te ir gan vingrošanas, gan rotaļu laukumi, gan vairākas atpūtas vietas, kas piedāvā plašu kultūras, izzināšanas un sporta pasākumus un citas aktivitātes, kas ir interesantas kā lieliem, tā maziem.

Lielākie un iecienītākie bērnu rotaļu laukumi Liepājā, kas aprīkoti ar daudzveidīgām rotaļu iekārtām ir Jūrmalas parka rotaļu laukums un Raiņa parka rotaļu laukums, Tāpat arī lielākajos pilsētas mikrorajonos ir izveidoti gan rotaļu laukumi, gan vingrošanas laukumi.

Pilsētā ir pieejama izglītība visos līmeņos, sākot no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai. Tāpat pilsētā ir aktuālas un inovatīvas profesionālās izglītības iespējas, ko piedāvā divi profesionālās izglītības kompetenču centri, tāpat šeit izveidots profesionāls un plašs interešu izglītības piedāvājums kultūras, mākslas, sporta un zinātnes jomās gan bērniem, gan jauniešiem.

Liepājā vidēji mēnesī notiek ap 160 pasākumiem, tostarp pasākumi ģimenēm ar bērniem. Tāpat pilsētā darbojas vairākas ģimenēm draudzīgas atpūtas vietas, kuras piedāvā plašas atpūtas, izglītošanās un izklaides iespējas.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas. Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalsts jāpieprasa mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/berna-piedzimsanas-pabalsts/

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas. Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalsts jāpieprasa mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/berna-piedzimsanas-pabalsts/

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas. Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalsts jāpieprasa mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/berna-piedzimsanas-pabalsts/

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas. Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalsts jāpieprasa mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/berna-piedzimsanas-pabalsts/

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas. Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalsts jāpieprasa mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/berna-piedzimsanas-pabalsts/

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas. Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalsts jāpieprasa mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/berna-piedzimsanas-pabalsts/

ja piedzimst dvīņi

700€‎/vienreizējs

Ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni, tad pabalsta apmērs ir 350 eiro par katru bērnu. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas. Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalsts jāpieprasa mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/berna-piedzimsanas-pabalsts/

ja piedzimst trīņi

4500€‎/vienreizējs

Ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni, tad pabalsta apmērs ir 1500 eiro par katru bērnu. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas. Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalsts jāpieprasa mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/berna-piedzimsanas-pabalsts/

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Katrs mazais liepājnieks saņem pašvaldības sarūpētu īpašu dāvanu komplektu - Liepājā ražotu bioloģiskās kokvilnas dvieli ar kapuci – iesaiņotu īpaši veidotā kastītē, kur kopā ar dvieli pievienots oriģināls kartīšu komplekts. Kartīšu aversā ir numurēti mēneši, lai, fotografējot mazuli, klāt var pielikt kartīti, radot fotogrāfiju ar stāstu un atmiņām no pirmā dzīves gada. Savukārt kartīšu reversā katru mēnesi var ierakstīt bērna svaru, garumu un atzīmēt īpašus mēneša notikumus mazuļa dzīvē.

Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/jaundzimusajiem-liepajniekiem-radita-ipasa-davana/, https://www.youtube.com/watch?v=A-SJ5O4L5dQ.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Pirmsskolas izglītības iestādēs brīvpusdienas (100% apmērā) var saņemt bērns: 1) kuram noteikta invaliditāte; 2) kurš apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 010151111); 3) kurš atrodas aizbildnībā; 4) no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu. Atvieglojumus brīvpusdienām 50% apmērā var saņemt bērns: 1) no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, 2) kam Sociālais dienests izsniedzis atzinumu par atvieglojumu piešķiršanas nepieciešamību. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/brivpusdienas/brivpusdienas-bernudarza/

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Pirmsskolas izglītības iestādēs brīvpusdienas (100% apmērā) var saņemt bērns: 1) kuram noteikta invaliditāte; 2) kurš apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 010151111); 3) kurš atrodas aizbildnībā; 4) no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu. Atvieglojumus brīvpusdienām 50% apmērā var saņemt bērns: 1) no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, 2) kam Sociālais dienests izsniedzis atzinumu par atvieglojumu piešķiršanas nepieciešamību. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/brivpusdienas/brivpusdienas-bernudarza/

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Papildu pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā: 1) no 1. līdz 4. klasei brīvpusdienas saņem visi skolēni, kas ir valsts un pašvaldības apmaksātas; 2) ar Sociālā dienesta atzinumu; 3) atsevišķos gadījumos, ja vispārizglītojošās skolas sociālais pedagogs un izglītojamā klases audzinātājs konstatē, ka izglītojamā sociālie apstākļi liedz viņam saņemt maksas ēdināšanu. papildu informācija: https://www.liepaja.lv/brivpusdienas/brivpusdienas-skola/

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Papildus pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā bērnam: 1) kurš apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 010151111). Atvieglojumus brīvpusdienām 50% apmērā var saņemt bērns: 1) no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, 2) kam Sociālais dienests izsniedzis atzinumu par atvieglojumu piešķiršanas nepieciešamību. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/brivpusdienas/brivpusdienas-bernudarza/

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.13€‎/dienā

Ēdināšanas maksa pirmsskolās no 2023. gada 1. jūnija noteikta: 1) bērniem vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem - 3,13 euro; 2) bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem - 3,69 euro; 3) piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves grupā (pusdienas) - 1,74 euro. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/atgadinajums-par-edinasanas-maksas-izmainam-liepajas-pirmsskolas-izglitibas-iestades/.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.69€‎/dienā

Liepājas valstspilsētas pašvaldība sedz maksājumu par ēdināšanu 100% vai 50 % apmērā, kā to paredz Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13. https://likumi.lv/ta/id/241340-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem-liepajas-visparejas-izglitibas-iestades

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Liepājas valstspilsētas pašvaldība sedz maksājumu par ēdināšanu 100% vai 50 % apmērā, kā to paredz Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13. https://likumi.lv/ta/id/241340-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem-liepajas-visparejas-izglitibas-iestades

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.69€‎/dienā

Ēdināšanas maksa pirmsskolās no 2023. gada 1. jūnija noteikta: 1) bērniem vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem - 3,13 euro; 2) bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem - 3,69 euro; 3) piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves grupā (pusdienas) - 1,74 euro. Papildu informācija: https://www.liepaja.lv/atgadinajums-par-edinasanas-maksas-izmainam-liepajas-pirmsskolas-izglitibas-iestades/.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.69€‎/dienā

Liepājas valstspilsētas pašvaldība sedz maksājumu par ēdināšanu 100% vai 50 % apmērā, kā to paredz Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13. https://likumi.lv/ta/id/241340-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem-liepajas-visparejas-izglitibas-iestades

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Liepājas valstspilsētas pašvaldība sedz maksājumu par ēdināšanu 100% vai 50 % apmērā, kā to paredz Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13. https://likumi.lv/ta/id/241340-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem-liepajas-visparejas-izglitibas-iestades

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

https://likumi.lv/ta/id/311355-kartiba-kada-aprekina-pieskir-un-izlieto-valsts-budzeta-paredzetos-lidzeklus-izglitojamo-edinasanai

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.55€‎/dienā

https://likumi.lv/ta/id/311355-kartiba-kada-aprekina-pieskir-un-izlieto-valsts-budzeta-paredzetos-lidzeklus-izglitojamo-edinasanai

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vecāku līdzfinansējums netiek prasīts. https://likumi.lv/ta/id/311355-kartiba-kada-aprekina-pieskir-un-izlieto-valsts-budzeta-paredzetos-lidzeklus-izglitojamo-edinasanai

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.94€‎/dienā

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.309/12

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.47€‎/dienā

50% no 2.94 EUR /dienā, ja paredzēti atvieglojumi Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50 % apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 24 gadu vecumu." https://likumi.lv/ta/id/334882-grozijumi-liepajas-pilsetas-domes-2011-gada-27-oktobra-saistosajos-noteikumos-nr-13-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.309/12

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.47€‎/dienā

Vecāku līdzfinansējums ir 50% no 2.94 EUR/dienā, ja ir paredzēti atvieglojumi https://likumi.lv/ta/id/334882-grozijumi-liepajas-pilsetas-domes-2011-gada-27-oktobra-saistosajos-noteikumos-nr-13-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.309/12

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.94€‎/dienā

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.309/12

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.47€‎/dienā

50% no 2.94 EUR /dienā, ja paredzēti atvieglojumi Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50 % apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 24 gadu vecumu." https://likumi.lv/ta/id/334882-grozijumi-liepajas-pilsetas-domes-2011-gada-27-oktobra-saistosajos-noteikumos-nr-13-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.309/12

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.47€‎/dienā

Vecāku līdzfinansējums ir 50% no 2.94 EUR/dienā, ja ir paredzēti atvieglojumi. https://likumi.lv/ta/id/334882-grozijumi-liepajas-pilsetas-domes-2011-gada-27-oktobra-saistosajos-noteikumos-nr-13-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.309/12

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.94€‎/dienā

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.309/12

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.47€‎/dienā

50% no 2.94 EUR /dienā, ja paredzēti atvieglojumi Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50 % apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 24 gadu vecumu." https://likumi.lv/ta/id/334882-grozijumi-liepajas-pilsetas-domes-2011-gada-27-oktobra-saistosajos-noteikumos-nr-13-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.309/12

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.47€‎/dienā

Vecāku līdzfinansējums ir 50% no 2.94 EUR/dienā, ja ir paredzēti atvieglojumi. https://likumi.lv/ta/id/334882-grozijumi-liepajas-pilsetas-domes-2011-gada-27-oktobra-saistosajos-noteikumos-nr-13-par-izglitojamo-edinasanas-maksas-atvieglojumiem Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.309/12

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.55€‎/dienā

Skolēnam no 1.-4.klasei pašvaldība sedz 50% no valstī noteiktās summas, kas ir norādīta MK noteikumos Nr.614. Tātad 1.545 EUR/dienā maksā pašvaldība par katru savu bērnu. Ja Liepājā deklarēts bērns apmeklē privāto PII citā pašvaldībā Liepājas valstspilsētas pašvaldība līdzfinansējums netiek piemērots.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.55€‎/dienā

Pašvaldības savā starpā veic savstarpējos norēķinus, kuros ietilpst ne tikai ēdināšana, bet arī, piemēram, pamatbudžeta algas par bērnu izglītošanu u.c., tādēļ nav iespējams precīzi norādīt tikai summu par ēdināšanu. Ja Liepājā deklarēts bērns apmeklē privāto PII citā pašvaldībā, Liepājas valstspilsētas pašvaldība līdzfinansējumu nepiemēro.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vecāku līdzfinansējums ir atbilstoši piemērojamiem atvieglojumiem. Ja Liepājā deklarēts bērns apmeklē privāto PII citā pašvaldībā, Liepājas valstspilsētas pašvaldība līdzfinansējumu nepiemēro.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

Nav

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Noteikts Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējumu par ēdināšanu izglītojamiem, kuriem ir ārsta apstiprināta diagnoze (piemēram, celiakija, cukura diabēts, pārtikas alerģija vai nepanesība) un kuras dēļ nepieciešama uztura korekcija, papildu 0,51 euro (tai skaitā PVN) par katru dienu, kurā attiecīgā ēdiena piegāde ir faktiski veikta. Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmums Nr.308/12

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

853 bērni ir rindā uz pašvaldības PII

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Liepājas valstspilsētas pašvaldībā nav pagarinātās vai diennakts grupiņas, kas būtu kā atbalsts vecākiem ar nestandarta darba laiku.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

270.36€‎/mēnesī

https://www.liepaja.lv/lidzfinansejums-privatajam-bernudarzam/

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

174.95€‎/mēnesī

Bērniem no 5-7 gadu vecumam-174,95 eiro https://www.liepaja.lv/lidzfinansejums-privatajam-bernudarzam/

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

125€‎/mēnesī

https://www.liepaja.lv/lidzfinansejums-privatajam-bernudarzam/

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Pirmsskolas vecuma bērns var apmeklēt privātu izglītības iestādi “Varavīksne” vai saņemt atbalstu, izvēloties, uzraudzības pakalpojumu – aukli, kura saņem pašvaldības līdzfinansējumu.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām, tiek nodrošināta iespēja mācīties Liepājas Līvupes pamatskolā-attīstības centrā, kur tiek īstenotas vairākas speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kā arī jebkurā citā pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērnam nav noteikts speciālās pirmsskolas izglītības programmas kods, piesaistot asistentu. Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 5 gadu vecumam Liepājas valstspilsētas pašvaldība sedz asistenta pakalpojuma izmaksas, savukārt par bērnu ar īpašām vajadzībām no 5 gadu vecuma asistenta izmaksas veic no valsts budžeta.

https://www.izm.gov.lv/lv/asistenta-pakalpojumu-sanemsana-izglitibas-iestade?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Sadarbība, starpnorēķina veidā, notiek ar jebkuru pašvaldību Latvijas Republikas teritorijā, ja likumiskais pārstāvis paredzējis, ka viņa aizbilstamajam tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma ārpus deklarētās pašvaldības.

Sadarbība, starpnorēķina veidā, notiek ar jebkuru pašvaldību Latvijas Republikas teritorijā, ja likumiskais pārstāvis paredzējis, ka viņa aizbilstamajam tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma ārpus deklarētās pašvaldības.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

30€‎/vienreizējs

30,00 eur , visiem 1.klases skolēniem https://www.liepaja.lv/pabalsts-skolas-piederumu-iegadei/

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

20€‎/vienreizējs

20 eur, ja ir no daudzbērnu ģimenes, bērns invalīds, aizbildnībā esošs bērns, noteikts atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, \Černobiļas AS seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes bērniem. liepaja.lv/pabalsts-skolas-piederumu-iegadei/

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

20 eur, ja ir no daudzbērnu ģimenes, bērns invalīds, aizbildnībā esošs bērns, noteikts atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, \Černobiļas AS seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes bērniem. liepaja.lv/pabalsts-skolas-piederumu-iegadei/

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

1) Liepājas bērnu mākslas skola, mākslas nodarbības (liepaja.lv); 2) Liepājas bērnu mūzikas skola; 3) Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola, profesionālās ievirzes mūzikas izglītība (liepaja.lv); 4) Liepājas Bērnu jaunatnes centrā ir iespējas darboties vairāk nekā 140 dažādās interešu izglītības programmās četrās filiālēs • Spārni, Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, • Vaduguns, Kungu ielā 7, • Laumiņa, Krūmu ielā 29, • Jauniešu māja, Kungu iela 24. http://www.liepajasbjc.lv/index.php?id=2 5) Liepājas Sporta spēļu skola (basketbols, volejbols, vieglatlētika, hokejs); 6) Liepājas Kompleksā sporta skola (peldēšana, bokss, šahs, mākslas vingrošana, galda teniss, džudo cīņa, sambo, grieķu-romiešu cīņa) 7) Liepājas Futbola skola; 8) Liepājas Tenisa sporta skola Sporta treniņi (liepaja.lv)

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Atkarībā no izvēlētās nodarbības un ģimenes, bērna statusa, nodarbību maksas atvieglojumi ir no 20 - 100%.

https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/izglitiba/interesu-izglitiba/

Skolēnam

30€‎/vienreizējs

Var saņemt 1.klases skolēna “Skolas somas pabalstu “30,00eur.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

20€‎/vienreizējs

Pabalstu akcijā “Skolas soma” mācību līdzekļu iegādei 20 eiro apmērā par katru skolēnu var saņemt visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no materiālās situācijas)

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

20€‎/vienreizējs

Pabalsts skolas piederumu iegādei (liepaja.lv)

Skolēnam ar invaliditāti

20€‎/vienreizējs

Pabalsts skolas piederumu iegādei (liepaja.lv)

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Pabalstu var saņemt Liepājā deklarētās ģimenes, kuras: ir daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no ienākumu līmeņa), audzina bērnu ar invaliditāti, audzina aizbildnībā esošu bērnu, ir Sociālā dienesta Sociālā darba daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus, noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes. Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, sākot no 2. klases, kurš jaunā mācību gadā turpina mācības vispārējās izglītības iestādē. Pabalstu var saņemt līdz ģimenē dzīvojoša bērna 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek turpinātas mācības vispārējās izglītības iestādē dienas grupā un ja jaunietis vēl nestrādā.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

20€‎/vienreizējs

Pabalstu var saņemt Liepājā deklarētās ģimenes, kuras: ir daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no ienākumu līmeņa), audzina bērnu ar invaliditāti, audzina aizbildnībā esošu bērnu, ir Sociālā dienesta Sociālā darba daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus, noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes. Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, sākot no 2. klases, kurš jaunā mācību gadā turpina mācības vispārējās izglītības iestādē. Pabalstu var saņemt līdz ģimenē dzīvojoša bērna 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek turpinātas mācības vispārējās izglītības iestādē dienas grupā un ja jaunietis vēl nestrādā.

Skolēniem audzēkņiem

142.5€‎/mēnesī

Skolu audzēkņiem ikgadējo stipendiju nodrošina Liepājas Universitāte. https://www.liepaja.lv/liepajas-universitate-izsludina-pieteiksanos-stipendijai-vidusskoleniem-3/ Arī skolas atsevišķi var lemt par stipendiju īstenošanas programmām https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/liepajas-7-vidusskola-izveido-nodibinajumu-lai-piesaistitu-atbalstu-skolenu-stipendijam/

Studentiem

500€‎/mēnesī

Stipendijas apmērs mēnesī Piešķiramo ikmēneša stipendiju pirms nodokļu nomaksas nosaka šādā apmērā: • pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 250 eiro, • maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro, • savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro. Stipendijas maksāšanas ilgums • bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās – 9 mēnešus, • rezidentūras studijās – 11 mēnešus. Pēc studiju beigšanas stipendiātam Liepājā jānostrādā vismaz 5 gadi. Speciālistu stipendijas, stipendiju programma, topošie speciālisti, stipen, stipendija, stipendiju, stipendijas (liepaja.lv)

Skolēniem audzēkņiem

855€‎/gadā

Skolu audzēkņiem ikgadējo stipendiju nodrošina Liepājas Universitāte. https://www.liepaja.lv/liepajas-universitate-izsludina-pieteiksanos-stipendijai-vidusskoleniem-3/ Arī skolas atsevišķi var lemt par stipendiju īstenošanas programmām https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/liepajas-7-vidusskola-izveido-nodibinajumu-lai-piesaistitu-atbalstu-skolenu-stipendijam/

Studentiem

5500€‎/gadā

Stipendijas apmērs mēnesī Piešķiramo ikmēneša stipendiju pirms nodokļu nomaksas nosaka šādā apmērā: • pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 250 eiro, • maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro, • savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro. Stipendijas maksāšanas ilgums • bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās – 9 mēnešus, • rezidentūras studijās – 11 mēnešus. Pēc studiju beigšanas stipendiātam Liepājā jānostrādā vismaz 5 gadi. Speciālistu stipendijas, stipendiju programma, topošie speciālisti, stipen, stipendija, stipendiju, stipendijas (liepaja.lv)

Skolēniem audzēkņiem

Katru gadu Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde rīko Izcilības svētkus par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, veiksmīgu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kā arī sasniegumiem sportā tiks sumināti skolēni, kā arī pedagogi, kuri veicinājuši skolēnu sasniegumus. Laureātiem tiek piešķirtas arī naudas balvas. Jauniešiem (13-25) ir iespējams piedalīties pašvaldības rīkotā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, kurā var saņemt līdz 500 eiro savas idejas realizēšanai.

https://www.liepaja.lv/izcilibas-svetkos-sveiks-178-liepajas-skolenus-un-31-pedagogu/ https://www.liepaja.lv/jauniesu-iniciativu-projektu-konkurss/

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

10 stipendiju vietām ārstiem un pedagogiem Stipendijas apmērs mēnesī Piešķiramo ikmēneša stipendiju pirms nodokļu nomaksas nosaka šādā apmērā: • pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 250 eiro, • maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro, • savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro. Stipendijas maksāšanas ilgums • bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās – 9 mēnešus, • rezidentūras studijās – 11 mēnešus. Pēc studiju beigšanas stipendiātam Liepājā jānostrādā vismaz 5 gadi. Speciālistu stipendijas, stipendiju programma, topošie speciālisti, stipen, stipendija, stipendiju, stipendijas (liepaja.lv)

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Liepājniekiem Uzņēmējiem Viesiem Jaunumi Iepirkumi Pakalpojumi A-Z Dokumenti Kontakti Liepājniekiem Jaunieši Atbalsts skolēniem Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā Liepājas pilsētā deklarētie bērnudārzu audzēkņi, skolēni un pilna laika studējošie sabiedriskajā transportā (autobusos, tramvajos un mazas ietilpības autobusos) var saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50%, 70% vai 100% apmērā. Atvieglojumus 100% apmērā var saņemt: pirmsskolas vecuma bērni (vecāku pavadībā), izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem, 1. klašu skolēni, vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļas studenti no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pilsētā deklarētie vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kuru aprūpē ir pieci vai vairāk bērni, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri ir ārpusģimenes aprūpē. Vai līdz 24 gadu vecumam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ja viņi nepārtraukti klātienē sekmīgi turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību. Atvieglojumus 70% apmērā var saņemt: 2.–12. klases izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm, kas iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības (tostarp profesionālās) iestādēs Liepājas pilsētā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un skolēna apliecību. Atvieglojumus 50% apmērā var saņemt: Liepājas izglītības iestāžu 2.–12. klašu skolēni, kuri mācās klātienē, Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļas audzēkņi, Liepājas augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošie. 100% braukšanas maksas atlaide atsevišķās dienās (1.septembrī, 18.novembrī u.c.) tiek paziņota www.liepajniekiem.lv, vietējas nozīmes presē un citur. Avoti: https://liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Personām ar III invaliditātes grupu, kuras apmeklē Valsts nodrošināto invalīdu profesionālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas nodarbības dienas centros, pašvaldība nodrošina braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā.

https://www.liepaja.lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi-sabiedriskaja-transporta/ https://liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Atbilstoši sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem https://www.liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

IR

Atbilstoši braukšanas maksas atvieglojumiem https://www.liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

IR

Atbilstoši braukšanas maksas atvieglojumiem https://www.liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Bērnam ar invaliditāti

IR

Atbilstoši braukšanas maksas atvieglojumiem https://www.liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

IR

Atbilstoši braukšanas maksas atvieglojumiem https://www.liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

IR

Atbilstoši braukšanas maksas atvieglojumiem https://www.liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Atbilstoši sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem https://www.liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā mazāk par 50%

30-50% Avoti: https://liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi 2018. gada 11. oktobra Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". https://liepajastransports.lv/storage/app/media/Vienota%20abon%20bilete_cenas.pdf

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Ja sacensības/olimpiādes/ konkursi notiek Liepājas pilsētas robežās – atbilstoši braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem, kas deklarēti Liepājas pilsētā.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

1. Liepājas bērnu mākslas skola t.sk. materiālu dizains, modes dizains, multimediju māksla, tēlotājmāksla, profesionālie mācību priekšmeti, kas ietver zīmēšanu, gleznošanu, datorgrafiku u.c. ; 2. Liepājas bērnu mūzikas skola t.sk. Bērnu mūzika – Pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, taustiņinstrumentu spēle, akardeona spēle, stīgu instrumentu spēle, ģitārspēle, mūsdienu ritma spēle, kora klase. Pūtēju orķestris, stīgu ansamblis, meiteņu koris, zēnu koris, young lions beat band. 3. Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola 4. Neformālā izglītība t.sk. pašaizsardzības nodarbības un ģitārspēle. 5. Liepājas bērnu un jaunatnes centrs - interešu izglītības programmas četrās filiālēs – “Spārni”, “Vaduguns”, “Laumiņa” un “Jauniešu māja”. Liepājas bērnu un jaunatnes centrs – "Tautas dejas", "Mūsdienu un citas dejas" "Folklora”,"Kori/ kora studija" "Vokālais ansamblis, vokālā studija, popgrupa", "Instrumenta spēle", "Vokāli instrumentālie ansambļi", "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla", "Teātra māksla" "Tehniskā jaunrade", "Foto, video māksla", "Žurnālistika un projekti" "Sports (BMX, inlains, moto)", "Lego Robotika", "Datorpulciņi", "FastTracKids Fundamental, English" Radošās darbnīcās Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā. 6. Sporta treniņi - Sporta pārvaldes pārraudzībā darbojas četras sporta skolas, kurās īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas. T.sk. Liepājas Sporta spēļu skola – Basketbols, volejbols, vieglatlētika, hokejs; Liepājas Kompleksā sporta skola – peldēšana, bokss, šahs, mākslas vingrošana, galda teniss, džudo cīņa, sambo, grieķu-romiešu cīņa; Liepājas Futbola skola; Liepājas tenisa sporta skola. https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/izglitiba/interesu-izglitiba/

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Bērnu un jauniešu nometnes - Skolas brīvlaikā bērniem un jauniešiem ar pašvaldības finansiālu atbalstu tiek organizētas atpūtas nometnes, kas ilgst vismaz nedēļu. https://www.liepaja.lv/bernu-pulcini/

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz mērķgrupām (vismaz 40%)

1. Liepājas bērnu mākslas skola – 15-25 EUR 2. Liepājas bērnu mūzikas skola – 15-25EUR 3. Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola – 11.38eur 4. Neformālā izglītība t.sk. pašaizsardzības nodarbības- 4 EUR, līdera akadēmija- 3EUR, ģitārspēle – 3EUR; 5. Liepājas bērnu un jaunatnes centrs – Dalības maksa interešu izglītības programmā "Tautas dejas" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā – 3EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Mūsdienu un citas dejas" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā – 7 EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Folklora" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 3EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Kori/ kora studija" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 3EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Vokālais ansamblis, vokālā studija, popgrupa" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā – EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Instrumenta spēle" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 3EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Vokāli instrumentālie ansambļi" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 7 EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 4EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Teātra māksla" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 3EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Tehniskā jaunrade" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā-2EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Foto, video māksla" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 3EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Žurnālistika un projekti" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā-3EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Sports (BMX, inlains, moto)" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā-4EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Lego Robotika" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 2EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "Datorpulciņi" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 2EUR, Dalības maksa interešu izglītības programmā "FastTracKids Fundamental, English" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 30EUR, Dalības maksa skatuves runas konkursā Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 3EUR, Dalības maksa mūsdienu deju konkursā Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā-3EUR, Dalības maksa pirmsskolas vecuma bērniem konkursā "Cālis" Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā-15EUR, Dalības maksa radošajās dienās skolēnu brīvlaikos Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā- 7EUR, Dalības maksa radošajās darbnīcās Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā-3EUR, Dalības maksa mūsdienu deju konkursā "Deju ritmi Liepājā" un citi starptautiski konkursi Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā-7EUR, Dalības maksa modes dienā Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā-3EUR. 6. Sporta treniņi – Basketbols- 35 EUR, volejbols- 35 EUR, vieglatlētika-35EUR, hokejs-65EUR, peldēšana, bokss, šahs, mākslas vingrošana, galda teniss, džudo cīņa, sambo, grieķu-romiešu cīņa- 30EUR; Liepājas Futbola skola- 35 EUR Liepājas tenisa sporta skola – 40 EUR. https://likumi.lv/ta/id/311531#piel0 https://likumi.lv/ta/id/311531#piel0 LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRA MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 19. augusta lēmumu nr. 284/10 “Par dalības maksu”.

Dejas

0€‎/mēnesī

100% vai 50% atvieglojums no noteiktās dalības maksas, kas ir 3-7 eiro. Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 19. augusta lēmumu nr. 284/10 “Par dalības maksu”.

Teātris

0€‎/mēnesī

100% vai 50% atvieglojums no noteiktās dalības maksas, kas ir 3 eiro. Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 19. augusta lēmumu nr. 284/10 “Par dalības maksu”.

Mūzika

0€‎/mēnesī

100% vai 50% atvieglojums no noteiktās dalības maksas, kas ir 3-25 eiro. Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 19. augusta lēmumu nr. 284/10 “Par dalības maksu”.

Māksla

0€‎/mēnesī

100% vai 50% atvieglojums no noteiktās dalības maksas, kas ir 3-25 eiro. Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 19. augusta lēmumu nr. 284/10 “Par dalības maksu”.

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

100% vai 50% atvieglojums no noteiktās dalības maksas, kas ir 2-30eiro. Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 19. augusta lēmumu nr. 284/10 “Par dalības maksu”.

Folklora

0€‎/mēnesī

100% vai 50% atvieglojums no noteiktās dalības maksas, kas ir 3 eiro. Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 19. augusta lēmumu nr. 284/10 “Par dalības maksu”.

Vides izglītība

0€‎/mēnesī

100% vai 50% atvieglojums no noteiktās dalības maksas. Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 19. augusta lēmumu nr. 284/10 “Par dalības maksu”.

Sports

0€‎/mēnesī

100% vai 50% atvieglojums no noteiktās dalības maksas, kas ir 20-50eiro. Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: https://www.liepaja.lv/atvieglojumi-sporta-nodarbibu-maksai/

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

50% atlaide no ikmēneša maksas.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

100% atlaide no ikmēneša maksas.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

100% atlaide no ikmēneša maksas.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

100% atlaide no ikmēneša maksas.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

100% atlaide no ikmēneša maksas.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Jā, Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina skola https://www.lmmdv.edu.lv/

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā 4 gadu vidējās profesionālās izglītības apguvi jauniešiem pēc 9. klases beigšanas šādās izglītības programmās: Produktu dizains (modulārā izglītības programma): • Koka izstrādājumu dizains • Metāla izstrādājumu dizains • Keramikas izstrādājumu dizains • Tekstilizstrādājumu dizains Mākslas: • Glezniecība un grafika • Audiovizuālā māksla Materiālu dizains un tehnoloģijas (modulārā izglītības programma): • Ādas izstrādājumu dizains • Tekstilizstrādājumu dizains • Metāla izstrādājumu dizains Apģērbu dizains (modulārā izglītības programma) Vizuālā tēla stilists Reklāmas dizains (modulārā izglītības programma): • Grafikas dizains (drukātie un digitālie mediji) • Audiovizuālās komunikācijas dizains Interjera dizains (modulārā izglītības programma) Arhitektūra

https://lmmdv.edu.lv/dizains

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Liepājas mākslas skolā profesionālās ievirzes jomā uzņem bērnus sākot no 9 g.v. Jaunāku gada gājumu bērniem tiek piedāvāti dažādi līdzfinansēti ārpusskolas pulciņi mākslas nozares ievirzē

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Bērniem no 1,5-4 gadiem tiek nodrošināti ārpusskolas pulciņi ar pašvaldības līdzfinansējumu profesionālās mākslas ievirzes jomā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Bērniem no 5-7 gadiem tiek nodrošināti ārpusskolas pulciņi ar pašvaldības līdzfinansējumu profesionālās mākslas ievirzes jomā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Bērniem no 5-7 gadiem tiek nodrošināti ārpusskolas pulciņi ar pašvaldības līdzfinansējumu profesionālās mākslas ievirzes jomā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējumam tiek nodrošināti sekojoši atvieglojumi profesionālās ievirzes izglītībai. Atvieglojumi nodarbību maksai Liepājas Mākslas, Mūzikas un Dizaina skolā Atlaidi 100% apmērā ir tiesības saņemt: • bāreņiem, • LMMDV darbinieku bērniem. Atlaidi 50% apmērā ir tiesības saņemt: • bērniem no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgā statuss. Atlaidi 20% mācību maksai piemēro, ja: • ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, • skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes (brāļi, māsas). Līdzfinansējuma maksu nosaka: Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas iekšējie noteikumi

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

0€‎/mēnesī

Vecāku līdzfinansējumam tiek nodrošināti sekojoši atvieglojumi profesionālās ievirzes izglītībai. Atvieglojumi nodarbību maksai Liepājas Mākslas, Mūzikas un Dizaina skolā Atlaidi 100% apmērā ir tiesības saņemt: • bāreņiem, • LMMDV darbinieku bērniem. Atlaidi 50% apmērā ir tiesības saņemt: • bērniem no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgā statuss. Atlaidi 20% mācību maksai piemēro, ja: • ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, • skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes (brāļi, māsas). Līdzfinansējuma maksu nosaka: Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas iekšējie noteikumi

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām

Atlaidi 100% apmērā ir tiesības saņemt: • bāreņiem, • Liepājas Mākslas, Mūzikas un dizaina skolas darbinieku bērniem.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no daudzbērnu ģimenes, iestājoties Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, maksas pakalpojumiem tiek piemērota 20% atlaide, attiecīgi iesniedzot izziņu no iedzīvotāju reģistra, ka ģimenei ir piešķirts daudzbērnu ģimeņu statuss.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Nav attiecināms

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Nav attiecināms

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Ja ģimenei ir piešķirts trūcīgo statuss, tad mākslas skolas maksas pakalpojumiem tiek piešķirta 50 % atlaide.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Pašvaldība nodrošina tikai mācību maksas atvieglojumus atbilstoši studentu klasifikācijai pēc statusa ( nāk no daudzbērnu ģimenes, trūcīgais statuss, u.c.)

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Liepājas bērnu mūzikas skola Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola https://www.liepaja.lv/muzika/

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Audzēkņi Mūzikas vidusskolā apgūst: • profesionālos priekšmetus – specialitāti, mūzikas teoriju, harmoniju, solfedžo, mūzikas formu, mūzikas vēsturi, aranžēšanu, kompozīciju, klavierspēli un daudzus citus; • muzicēšanu ansambļos, koros un orķestros; • vispārizglītojošos priekšmetus – matemātiku, latviešu valodu un literatūru, svešvalodas (angļu, franču, krievu), saskarsmes psiholoģiju, datoriku, radošo ekonomiku, Latvijas un pasaules vēsturi, sportu.

https://www.liepaja.lv/muzika/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Bērnus mīzikas skolā uzņem sākot no 6 gadu vecuma

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Bērnus mūzikas skolā uzņem sākot no 6 gadu vecuma

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Profesionālās ievirzes izglītībai tiek nodrošināti atvieglojumi tikai konkrētām grupām, sākot no trūcīgo statusu audzēkņiem, līdz pat skolas darbinieku bērnu kategorijai u.c. Bērniem, kuri neietilpst klasificētajās atvieglojumu grupās, dalības maksa par profesionālās ievirzes izglītību sastāda 100%.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībai tiek nodrošināti atvieglojumi tikai konkrētām grupām, sākot no trūcīgo statusu audzēkņiem, līdz pat skolas darbinieku bērnu kategorijai u.c. Bērniem, kuri neietilpst klasificētajās atvieglojumu grupās, dalības maksa par profesionālās ievirzes izglītību sastāda 100%.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Profesionālās ievirzes izglītībai tiek nodrošināti atvieglojumi tikai konkrētām grupām, sākot no trūcīgo statusu audzēkņiem, līdz pat skolas darbinieku bērnu kategorijai u.c. Bērniem, kuri neietilpst klasificētajās atvieglojumu grupās, dalības maksa par profesionālās ievirzes izglītību sastāda 100%.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

0€‎/mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītībai tiek nodrošināti atvieglojumi tikai konkrētām grupām, sākot no trūcīgo statusu audzēkņiem, līdz pat skolas darbinieku bērnu kategorijai u.c. Bērniem, kuri neietilpst klasificētajās atvieglojumu grupās, dalības maksa par profesionālās ievirzes izglītību sastāda 100%.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

https://www.liepaja.lv/muzika/

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

https://www.liepaja.lv/muzika/

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

https://www.liepaja.lv/muzika/

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

https://www.liepaja.lv/muzika/

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

https://www.liepaja.lv/muzika/

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

https://www.liepaja.lv/muzika/

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Pašvaldība nenodrošina papildu atbalstu profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā. Segtas vai līdzfinansētas tiek tikai pamatmaksas par profesionālo ievirzes izglītību iestādē.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/sports/bernu-sporta-skolas/ https://www.liepaja.lv/profesionalas-komandas/

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

1. Liepājas Sporta spēļu skola (basketbols, volejbols, vieglatlētika, hokejs) 2. Liepājas Kompleksā sporta skola (peldēšana, bokss, šahs, mākslas vingrošana, galda teniss, džudo cīņa, sambo, grieķu-romiešu cīņa) 3. Liepājas Futbola skola 4. Liepājas Tenisa sporta skola

https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/sports/bernu-sporta-skolas/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem pieejama atvieglojumi 50% apmērā: • izglītojamajam no ģimenes, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni; • izglītojamajam, kurš ir Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš izceļo no Ukrainas vai kurš nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā; • izglītojamajiem no treniņu grupām, kurām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek īstenotas neatbilstošās telpās. No vecāku līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek vai var tikt atbrīvoti: • izglītojamie ar invaliditāti; • izglītojamie no audžuģimenes vai aizbildnībā esoši bērni; • izglītojamie no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; • izglītojamie, kuru likumiskajam pārstāvim piešķirts patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss; • Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā saraksta izlašu dalībnieki un kandidāti, sākot no 14 gadu vecuma; • izglītojamie, kuri vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vai citas sporta izglītības iestādes izglītojamie, kuri sacensībās pārstāv Liepājas valstspilsētu; • izglītojamie, kuri noslēguši darba līgumu pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz minētā darba līguma darbības laiku; • izglītojamie uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja izglītojamā ģimenē ir radušās īslaicīgas finansiālas vai cita rakstura problēmas un ja sporta skolā ir iesniegts iesniegums, kam pievienots attiecīgo faktu pamatojošs dokuments. Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14 https://www.liepaja.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa/

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

10€‎/mēnesī

Vecāku līdzfinansējums ir no 10 līdz 25 eiro. Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem pieejama atvieglojumi 50% apmērā: • izglītojamajam no ģimenes, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni; • izglītojamajam, kurš ir Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš izceļo no Ukrainas vai kurš nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā; • izglītojamajiem no treniņu grupām, kurām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek īstenotas neatbilstošās telpās. No vecāku līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek vai var tikt atbrīvoti: • izglītojamie ar invaliditāti; • izglītojamie no audžuģimenes vai aizbildnībā esoši bērni; • izglītojamie no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; • izglītojamie, kuru likumiskajam pārstāvim piešķirts patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss; • Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā saraksta izlašu dalībnieki un kandidāti, sākot no 14 gadu vecuma; • izglītojamie, kuri vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vai citas sporta izglītības iestādes izglītojamie, kuri sacensībās pārstāv Liepājas valstspilsētu; • izglītojamie, kuri noslēguši darba līgumu pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz minētā darba līguma darbības laiku; • izglītojamie uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja izglītojamā ģimenē ir radušās īslaicīgas finansiālas vai cita rakstura problēmas un ja sporta skolā ir iesniegts iesniegums, kam pievienots attiecīgo faktu pamatojošs dokuments. Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14 https://www.liepaja.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem pieejama atvieglojumi 50% apmērā: • izglītojamajam no ģimenes, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni; • izglītojamajam, kurš ir Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš izceļo no Ukrainas vai kurš nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā; • izglītojamajiem no treniņu grupām, kurām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek īstenotas neatbilstošās telpās. No vecāku līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek vai var tikt atbrīvoti: • izglītojamie ar invaliditāti; • izglītojamie no audžuģimenes vai aizbildnībā esoši bērni; • izglītojamie no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; • izglītojamie, kuru likumiskajam pārstāvim piešķirts patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss; • Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā saraksta izlašu dalībnieki un kandidāti, sākot no 14 gadu vecuma; • izglītojamie, kuri vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vai citas sporta izglītības iestādes izglītojamie, kuri sacensībās pārstāv Liepājas valstspilsētu; • izglītojamie, kuri noslēguši darba līgumu pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz minētā darba līguma darbības laiku; • izglītojamie uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja izglītojamā ģimenē ir radušās īslaicīgas finansiālas vai cita rakstura problēmas un ja sporta skolā ir iesniegts iesniegums, kam pievienots attiecīgo faktu pamatojošs dokuments. Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14 https://www.liepaja.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa/

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Vecāku līdzfinansējums ir no 10 līdz 25 eiro. Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem pieejama atvieglojumi 50% apmērā: • izglītojamajam no ģimenes, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni; • izglītojamajam, kurš ir Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš izceļo no Ukrainas vai kurš nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā; • izglītojamajiem no treniņu grupām, kurām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek īstenotas neatbilstošās telpās. No vecāku līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek vai var tikt atbrīvoti: • izglītojamie ar invaliditāti; • izglītojamie no audžuģimenes vai aizbildnībā esoši bērni; • izglītojamie no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; • izglītojamie, kuru likumiskajam pārstāvim piešķirts patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss; • Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā saraksta izlašu dalībnieki un kandidāti, sākot no 14 gadu vecuma; • izglītojamie, kuri vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vai citas sporta izglītības iestādes izglītojamie, kuri sacensībās pārstāv Liepājas valstspilsētu; • izglītojamie, kuri noslēguši darba līgumu pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz minētā darba līguma darbības laiku; • izglītojamie uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja izglītojamā ģimenē ir radušās īslaicīgas finansiālas vai cita rakstura problēmas un ja sporta skolā ir iesniegts iesniegums, kam pievienots attiecīgo faktu pamatojošs dokuments. Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14 https://www.liepaja.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējums ir no 10 līdz 25 eiro. Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem pieejama atvieglojumi 50% apmērā: • izglītojamajam no ģimenes, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni; • izglītojamajam, kurš ir Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš izceļo no Ukrainas vai kurš nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā; • izglītojamajiem no treniņu grupām, kurām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek īstenotas neatbilstošās telpās. No vecāku līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek vai var tikt atbrīvoti: • izglītojamie ar invaliditāti; • izglītojamie no audžuģimenes vai aizbildnībā esoši bērni; • izglītojamie no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; • izglītojamie, kuru likumiskajam pārstāvim piešķirts patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss; • Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā saraksta izlašu dalībnieki un kandidāti, sākot no 14 gadu vecuma; • izglītojamie, kuri vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vai citas sporta izglītības iestādes izglītojamie, kuri sacensībās pārstāv Liepājas valstspilsētu; • izglītojamie, kuri noslēguši darba līgumu pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz minētā darba līguma darbības laiku; • izglītojamie uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja izglītojamā ģimenē ir radušās īslaicīgas finansiālas vai cita rakstura problēmas un ja sporta skolā ir iesniegts iesniegums, kam pievienots attiecīgo faktu pamatojošs dokuments. Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14 https://www.liepaja.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa/

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Vecāku līdzfinansējums ir no 10 līdz 25 eiro. Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem pieejama atvieglojumi 50% apmērā: • izglītojamajam no ģimenes, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni; • izglītojamajam, kurš ir Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš izceļo no Ukrainas vai kurš nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā; • izglītojamajiem no treniņu grupām, kurām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek īstenotas neatbilstošās telpās. No vecāku līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek vai var tikt atbrīvoti: • izglītojamie ar invaliditāti; • izglītojamie no audžuģimenes vai aizbildnībā esoši bērni; • izglītojamie no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; • izglītojamie, kuru likumiskajam pārstāvim piešķirts patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss; • Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā saraksta izlašu dalībnieki un kandidāti, sākot no 14 gadu vecuma; • izglītojamie, kuri vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vai citas sporta izglītības iestādes izglītojamie, kuri sacensībās pārstāv Liepājas valstspilsētu; • izglītojamie, kuri noslēguši darba līgumu pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz minētā darba līguma darbības laiku; • izglītojamie uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja izglītojamā ģimenē ir radušās īslaicīgas finansiālas vai cita rakstura problēmas un ja sporta skolā ir iesniegts iesniegums, kam pievienots attiecīgo faktu pamatojošs dokuments. Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14 https://www.liepaja.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa/

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

• izglītojamie ar invaliditāti; • izglītojamie no audžuģimenes vai aizbildnībā esoši bērni; • izglītojamie no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; • izglītojamie, kuru likumiskajam pārstāvim piešķirts patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss; • Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā saraksta izlašu dalībnieki un kandidāti, sākot no 14 gadu vecuma; • izglītojamie, kuri vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vai citas sporta izglītības iestādes izglītojamie, kuri sacensībās pārstāv Liepājas valstspilsētu; • izglītojamie, kuri noslēguši darba līgumu pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz minētā darba līguma darbības laiku; • izglītojamie uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja izglītojamā ģimenē ir radušās īslaicīgas finansiālas vai cita rakstura problēmas un ja sporta skolā ir iesniegts iesniegums, kam pievienots attiecīgo faktu pamatojošs dokuments. Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Atvieglojumi ir 50% apmērā no maksas.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Atvieglojumi ir 100% apmērā no maksas.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Atvieglojumi ir 100% apmērā no maksas.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Atvieglojumi ir 100% apmērā no maksas.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Atvieglojumi ir 100% apmērā no maksas.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Pašvaldība sniedz tikai līdzfinansētu, vai pilnībā finansētu maksājumu par profesionālās ievirzes izglītību sporta skolās, attiecīgi izvērtējot, kuru atvieglojumu grupu audzēknis pārstāv.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

130€‎/mēnesī

Liepājas pašvaldība izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, kura apmērs ir 130,00 eiro, ja noteikta invaliditāte kopš bērnības – 188,00 eiro*. Pabalsta iespējas patstāvīgas dzīves uzsākšanai (liepaja.lv)

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Vienreizējie pabalsti patstāvīgu dzīvi uzsākot: - 1065,00 euro vienreizējs materiāls pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; - 251,00 euro patstāvīgas dzīves uzsākšanai; Ikmēneša pabalsts: - Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, kura apmērs ir 130,00 euro, ja noteikta invaliditāte kopš bērnības 188,00 euro Dzīvesvieta: - Pašvaldības dzīvoklis, dzīvokļa pabalsts (gan tad ja īrē dzīvokli no trešās personas, gan tad ja saņemts pašvaldības dzīvoklis). - Vienreizēja pabalsta remontmateriālu iegādei apmērs ir līdz 250 euro. Psihoemocionālais un sociālo pakalpojumu atbalsts: - Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta darbinieka pilngadīgām personām atbalsts; - Nepieciešamības gadījumā Liepājas pilsētas Domes Sociālajam dienestam ir iespēja piešķirt sociālā mentora (mentora) atbalstu uz laiku līdz 3 mēnešiem, līdz 20 stundām mēnesī, ar iespēju pakalpojumu pagarināt par 2 mēnešiem; - Nepieciešamības gadījumā Liepājas pilsētas Domes Sociālajam dienestam ir iespēja piešķirt (ja piedzimis bērns) ģimenes asistenta pakalpojumu; - Nepieciešamības gadījumā Liepājas pilsētas Domes Sociālajam dienestam ir iespēja piešķirt, ja piedzimis bērns, agrīnās intervences pakalpojumu. - Nepieciešamības gadījumā Liepājas pilsētas Domes Sociālajam dienestam ir iespēja piešķirt, ja notikusi vardarbības situācija, psihologa konsultācijas vardarbībā cietušām personām; - Atbalstu var sniegt Liepājas pašvaldībā darbojošās NVO – “YOU+”, “House of Hope”, SAIF Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja”, šīs organizācijas nodrošina sociālā mentora pakalpojumu. Sākums (youpluss.lv); House Of Hope Latvija | Laipni lūgti; SAIF Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs "Liepāja" - SAIF (atbalstafonds.lv) Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem (likumi.lv)

Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem (likumi.lv)

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Audžuģimenē uzņemtam bērnam Liepājas pašvaldība paredzējusi papildus sekojošu atbalstu: - 100% maksas atvieglojums brīvā laika aktivitātēm (pulciņiem). Spārni, Vaduguns, Laumiņa, Labie draugi, Jauniešu māja, Liepājas bērnu un jaunatnes centra pulciņi (liepaja.lv) - Pabalsts bērnam uzsākot 1.klasi. Pabalsts pirmklasniekiem (liepaja.lv) - Audžuģimeņu Sociālā atbalsta programma – pašvaldības apmaksātas dažādu speciālistu konsultācijas bērniem audžuģimenēs. - pabalstu bērna uzturam 300 eiro katram bērnam mēnesī, - atbalstu bērna apģērba un apavu iegādei 220 eiro gadā, - pabalstu mīkstā inventāra iegādei 80 eiro gadā, - pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei līdz 100 eiro gadā, - pabalstu bērna veselības uzlabošanai līdz 100 eiro gadā, - Atelpas brīža pakalpojumu ģimenei līdz 10 diennaktīm kalendārajā gadā. Atbalsts audžuģimenēm (liepaja.lv) Aizbildnībā esošam bērnam Liepājas pašvaldība paredzējusi papildus sekojošu atbalstu: - 100% maksas atvieglojums brīvā laika aktivitātēm (pulciņiem). Spārni, Vaduguns, Laumiņa, Labie draugi, Jauniešu māja, Liepājas bērnu un jaunatnes centra pulciņi (liepaja.lv) - Pabalsts bērnam uzsākot 1.klasi. Pabalsts pirmklasniekiem (liepaja.lv) - Nepieciešamības gadījumā Liepājas pilsētas Domes Sociālajam dienestam ir iespēja piešķirt sociālā mentora (mentora) atbalstu uz laiku līdz 3 mēnešiem, līdz 20 stundām mēnesī, ar iespēju pakalpojumu pagarināt par 2 mēnešiem; - Ziemassvētku pabalsts. Ziemassvētku pabalsts (liepaja.lv) - Ģimenes asistenta pakalpojums. - “Skolas soma” var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu. Pabalsts skolas piederumu iegādei (liepaja.lv) - Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs no 2023. gada 1. janvāra: par vienu bērnu – 300 eiro, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 350 eiro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērnu – 1500 eiro par katru bērnu. Aibildnim šis pabalsts jāpieprasa 1 mēneša laikā. Bērna piedzimšanas pabalsts (liepaja.lv) Ārpusģimenes aprūpes iestādē esošam bērnam Liepājas pašvaldība paredzējusi papildus sekojošu atbalstu: - Sociālā mentora (mentora) atbalsts uz laiku līdz 3 mēnešiem, līdz 20 stundām mēnesī, ar iespēju pakalpojumu pagarināt par 2 mēnešiem. Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem (likumi.lv) - Bērni dzīvo jaunā, ērtā, energoefektīvā ēkā, ģimenei pietuvinātā vidē.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

No 80-300 eiro dažāda atbalsta veidu ietvaros (https://www.liepaja.lv/audzugimenes/atbalsts-audzugimenem/)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

- Sociālā mentora (mentora) atbalsts uz laiku līdz 3 mēnešiem, līdz 20 stundām mēnesī, ar iespēju pakalpojumu pagarināt par 2 mēnešiem. Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem (likumi.lv) - 100% maksas atvieglojums brīvā laika aktivitātēm (pulciņiem). Spārni, Vaduguns, Laumiņa, Labie draugi, Jauniešu māja, Liepājas bērnu un jaunatnes centra pulciņi (liepaja.lv)

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

- Dzīvokļi tiek nodrošināti, ir pietiekams dzīvokļu fonds bērniem no ārpusģimenes aprūpes pēc pilngadības sasniegšanas. Par pašvaldības dzīvokļa īrēšanu (liepaja.lv).

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

300€‎/vienreizējs

• pabalstu bērna uzturam 300 eiro katram bērnam mēnesī, • atbalstu bērna apģērba un apavu iegādei 220 eiro gadā, • pabalstu mīkstā inventāra iegādei 80 eiro gadā. Atbalsts audžuģimenēm (liepaja.lv)

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Pabalsts bērna uzturam 300 eiro katram bērnam mēnesī. Atbalsts audžuģimenēm (liepaja.lv)

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

• pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei līdz 100 eiro gadā, • pabalstu bērna veselības uzlabošanai 100 eiro gadā, • pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai, 1500,00 eiro (Liepājā deklarētās un faktiski dzīvojošās audžuģimenes, kuru aprūpē vismaz trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši Liepājas bāriņtiesas ievietoti bērni, var saņemt arī pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai līdz 1500 eiro apmērā. Šo pabalstu piešķir vienu reizi piecos gados remonta materiālu un sadzīves priekšmetu iegādei., • pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, • veselības apdrošināšana audžuģimenei, • sociālā atbalsta programmu audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam, • Atelpas brīža pakalpojumu ģimenei līdz 10 diennaktīm kalendārajā gadā. Atbalsts audžuģimenēm (liepaja.lv)

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pašvaldība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu Liepājā deklarētajām ģimenēm piemaksā 150 eiro mēnesī papildus valsts maksātajam atbalstam. Atbalsts audžuģimenēm (liepaja.lv)

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

100% maksas atvieglojums brīvā laika aktivitātēm (pulciņiem). Spārni, Vaduguns, Laumiņa, Labie draugi, Jauniešu māja, Liepājas bērnu un jaunatnes centra pulciņi (liepaja.lv) Pabalsts bērnam uzsākot 1.klasi. Pabalsts pirmklasniekiem (liepaja.lv) Ja audžuģimene ir daudzbērnu ģimene. Ērināšanas maksas atvieglojumi izglītības iestādē. Atbalsts daudzbērnu ģimenēm (liepaja.lv) Ārpuskārtas rinda pirmsskolas izglītības iestādei. Pirmsskolā » Reģistrs (liepaja.edu.lv).

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

150€‎/mēnesī

Pašvaldība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu Liepājā deklarētajām ģimenēm piemaksā 150 eiro mēnesī papildus valsts maksātajam atbalstam (valsts atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, kas atkarīga no audžubērnu skaita audžuģimenē (par vienu bērnu 171 eiro, par diviem 222,30 eiro, par trīs un vairāk bērniem - 273,60 eiro mēnesī). Atbalsts audžuģimenēm (liepaja.lv)

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

150€‎/vienreizējs

Aprēķina proporcionāli dienu skaitam.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni (tajā skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) Liepājas pašvaldība sniedz dažādus atbalsta veidus. https://www.liepaja.lv/atbalsts-daudzbernu-gimenem/

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Ārpuskārtas uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē - Līdzfinansējuma atlaide sporta skolās - Mācību maksas atlaide mūzikas skolās - 50% Atlaides pulciņu dalības maksai Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā - Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi - Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā - Bērna piedzimšanas pabalsts, no 2023. gada 1. janvāra tas ir 300 eiro apmērā. - Pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā “Skolas soma”. “Skolas soma” var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu. Pabalsts skolas piederumu iegādei (liepaja.lv) - Pabalsts pirmklasniekiem 30,00 euro Pabalsts pirmklasniekiem (liepaja.lv) - Ziemassvētku pabalsts (četri vai vairā bērni) 15,00 euro par katru bērnu - Pašvaldības dzīvokļa izīrēšana - Makšķerēšanas licence - Maksas autostāvvietas abonements Atbalsts daudzbērnu ģimenēm (liepaja.lv)

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Papildu pieejami dažādi atvieglojumi (https://www.liepaja.lv/atbalsts-daudzbernu-gimenem/)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

- Latvijas Goda ģimenes atvieglojumi un pakalpojumi - NVO atbalsts Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla”

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm (liepaja.lv)

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Mūzikas terapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Hidroterapijas pakalpojumiem
 • Cits

- Bērnam ar ir tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 400 euro apmērā kalendārajā gadā. Sociālā rehabilitācija bērnam ar invaliditāti (liepaja.lv) - Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem (likumi.lv) - Aprūpes mājās pakalpojums, kā arī ”Invaliditātes likumā” noteiktais un valsts noteiktais asistenta un pavadoņa pakalpojums, ko piešķir bērniem, kam noteikta invaliditāte ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu. - NVO bidrība “Dižvanagi” atbalsts. Sākums - Dižvanagi (dizvanagi.lv).

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

- 100% Atvieglojumi pulciņu dalības maksai Spārni, Vaduguns, Laumiņa, Labie draugi, Jauniešu māja, Liepājas bērnu un jaunatnes centra pulciņi (liepaja.lv). - Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte, kurš apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 010151111) Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs (likumi.lv) - Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte. - Izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā. Izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem (liepajastransports.lv)

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Atsevišķi netiek izdalīta grupa

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts

• pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu Pabalsts pilngadīgo personu aizgādņiem (liepaja.lv) Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu personu (neatkarīgi no aizgādņu skaita) ir: 40 eiro, 20 eiro, ja aizgādnībā esošā persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk kā 3 mēnešus) atrodas ārstniecības iestādē.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Pašvaldībā ir pieejams aprūpes mājās pakalpojums.

https://www.liepaja.lv/aprupe-majas/

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

https://www.liepaja.lv/aprupe-majas/

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

- 100% Atvieglojumi pulciņu dalības maksai Spārni, Vaduguns, Laumiņa, Labie draugi, Jauniešu māja, Liepājas bērnu un jaunatnes centra pulciņi (liepaja.lv) - Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs (likumi.lv) - veselības aprūpes pabalstu vieni reizi gadā, - nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 70% apmērā, - pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā, - pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”); - pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes un interešu izglītību, audzēkņi no maznodrošinātām ģimenēm tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas, - Eiropas Savienības finansētās pārtikas pakas, ja ienākumi nepārsniedz 376 eiro pirmajai un vienīgajai personai, katrai nākamajai – 264 eiro. Atbalsta iespējas (liepaja.lv)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pieejami sociāli pakalpojumi ģimenes asistenta, Agrīnās intervences, jauniešu sociālā mentora pakalpojumi. Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem (likumi.lv)

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pieejami dažādi atbalsta veidi - bērnam uzsākot skolas gaitas (50 eiro), braukšanas maksas atvieglojumi (50-100%) u.c.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

- mājokļa pabalsts, ja ir deklarēta dzīvesvieta Liepājas pilsētā un nav spēkā kāds no kritērijiem, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kas liedz viņiem šīs tiesības, - veselības aprūpes pabalsts vienu reizi gadā, - nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā, - pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā, - ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārizglītojošajās skolās 100% apmērā, Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs (likumi.lv) - Eiropas Savienības finansētās pārtikas pakas, - pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā (atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”), - vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie, profesionālās vidējā izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studenti no trūcīgām ģimenēm mācību gada laikā var saņemt mēnešbiļeti braukšanai pilsētas autobusos un tramvajos ar 100% atlaidi. Skolēniem un studentiem no trūcīgām ģimenēm (liepajastransports.lv) - pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes un interešu izglītību, audzēkņi no trūcīgām ģimenēm tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas, - trūcīgas personas ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus. Atbalsta iespējas trūcīgām personām (liepaja.lv)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

- Pieejami sociāli pakalpojumi ģimenes asistenta, Agrīnās intervences, jauniešu sociālā mentora pakalpojumi. Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem (likumi.lv)

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pieejami dažādi atbalsta veidi - bērnam uzsākot skolas gaitas (50 eiro), braukšanas maksas atvieglojumi (50-100%) u.c.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

1.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes: - “Skolas soma” var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu. Pabalsts skolas piederumu iegādei (liepaja.lv) 2. Pabalstu 50 eiro apmērā var saņemt politiski represētas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā. Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (liepaja.lv) 3. Atbalsts personām pēc ieslodzījuma. Vienreizēju pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes ir tiesības saņemt personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā. Ir iespējami divu veida vienreizēji pabalsti: pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai, pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā mēneša laikā no atbrīvošanas dienas. Pabalsts pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma (liepaja.lv) 4. Atbalsts ilgdzīvotājiem. Pabalsts 100 un vairāk gadus sasniegušām personām. 5. Atbalsts krīzes situācijā nonākušām personām. Pabalstu krīzes situācijā piešķir mājsaimniecībai, kurai katastrofas vai citu negaidītu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, tā pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība. Šo pabalstu piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli, piemēram, ugunsgrēka gadījumā. Pabalsta apmērs vienai mājsaimniecībai ir līdz 3000 eiro. Apstiprināti saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības piešķiršanu Liepājā (liepaja.lv). Iedzīvotājs, kurš deklarējies Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, var saņemt šādus atvieglojumus, pabalstus un sociālo palīdzību.

https://www.liepaja.lv/deklarejies-liepaja-un-sanem-plasaku-atbalstu/

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Liepājas Olimpiskajā centrā tiek nodrošināta peldētapmācība pieaugušajiem un bērniem. Ikviens bērns un jaunietis var apgūt peldēšanas prasmes arī Liepājas Kompleksajā sporta skolā, nodarbības notiek LOC Baseinā, Brīvības ielā 39 un sporta centrā "Ezerkrasts", Dunikas ielā 9/11. https://loc.lv/lv/baseins-spa/nodarbibas/

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Senioriem

Daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni. • Bērni līdz 7 gadu vecumam • Liepājas vispārizglītojošos skolu skolēni • Asins donori • Studenti • Pensionāri • Personas ar invaliditāti • Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedri • Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" pedagogu sarakstā iekļautas personas

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Atvieglojumi ir 10-25% apmērā no noteiktās maksas. Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldētapmācības apguvei 2. klašu izglītojamajiem.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (īsāka par 1 gadu)

https://www.liepaja.lv/pasvaldibas-dzivokla-iresana/par-pasvaldibas-dzivokla-iziresanu/

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanai personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām; pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanai personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā; sociālo dzīvokļu izīrēšanai; palīdzības sniegšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu; palīdzībai speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

https://www.liepaja.lv/pasvaldibas-dzivokla-iresana/par-pasvaldibas-dzivokla-iziresanu/

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, daudzbērnu ģimenēm
 • Jā, audžuģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

50%

50% no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro https://likumi.lv/doc.php?id=43913 https://likumi.lv/ta/id/288869-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartibu-liepajas-pilseta

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

0%

Nav attiecināms

Audžuģimenēm

50%

50%, ja ģimenē ir 3 vai vairāk bērni. https://likumi.lv/doc.php?id=43913 https://likumi.lv/ta/id/288869-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartibu-liepajas-pilseta

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Nav attiecināms

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

70% https://likumi.lv/ta/id/288869-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartibu-liepajas-pilseta

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

90% https://likumi.lv/doc.php?id=43913 https://likumi.lv/ta/id/288869-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartibu-liepajas-pilseta

Viena vecāka ģimenēm

0%

Nav attiecināms

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Nav attiecināms

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Liepājā ir reemigrācijas koordinators, kurš var sniegt informāciju par pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālajiem un sadzīves jautājumiem. https://www.liepaja.lv/remigracijas-koordinators-tavs-atbalsts-atgriezoties-latvija/

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Sniedz informāciju par pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālajiem un sadzīves jautājumiem.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

Jā, ir sadarbība, virknei pašvaldības kapitālsabiedrību sniegto pakalpojumu tiek piemērotas cenu atlaides 3+ ģimeņu locekļiem. https://liepajasteatris.lv/apmekletajiem/ http://liepajaslelles.lv/biletes/ https://www.liepajastransports.lv/lv/brauksanas-maksas-atvieglojumi

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Pašvaldība vēl nepiedalās, bet vairāki uzņēmumi pašvaldībā piedalās un ir ieguvuši statusu.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

https://www.liepaja.lv/skolenu-darbs-vasara/?q=skol%C4%93nu

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

https://www.liepaja.lv/skolenu-darbs-vasara/

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Lai piedāvātu iespēju skolēniem apgūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi, ar pašvaldības līdzfinansējumu kopš 2000. gada Liepājā tiek īstenots projekts „Skolēnu nodarbinātība vasarā”. Algots darbs tiek piedāvāts pašvaldības budžeta iestādēs, divās vecuma grupās: 13 un 14 gadus veciem skolēniem (piesakoties savās izglītības iestādēs) un 15 līdz 20 gadus veciem skolēniem (ar NVA starpniecību). Darbs tiek organizēts no jūnija līdz augustam vairākās maiņās. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu vasarā var strādāt 350 skolēnu: 250 jauniešu vecumā no 13 līdz 14 gadiem (2 nedēļas) un 100 jauniešu vecumā no 15 līdz 20 gadiem (1 mēnesi). Skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem var strādāt 4 stundas dienā. Skolēni pēc pamatskolas beigšanas var strādāt septiņas stundas dienā. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu atbilstoši valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram, atbilstoši nostrādātajam laikam. Ņemot vērā, ka katru gadu piesakās vairāk skolēnu, nekā darba vietu skaits, skolās tiek izveidotas komisijas, kas izvērtē skolēnu pieteikumus, ņemot vērā šādus kritērijus: skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, skolēns atrodas aizbildnībā, skolēns ir no sociālā riska vai daudzbērnu ģimenes, skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu. Papildus Liepājas Jauniešu māja īsteno iniciatīvu par jauniešu nodarbinātību saistībā ar vietējiem uzņēmējiem: https://jauniesumaja.lv/prakses-iespejas/ Papildus pašvaldībā ir izveidota īpaša pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”, kuras viens no mērķiem ir sekmēt nodarbinātības problēmu risināšanu un veicināt bezdarba samazināšanu pašvaldībā. https://www.liepaja.lv/agenturas/nodarbinatibas-projekti/

https://www.liepaja.lv/skolenu-darbs-vasara/ https://jauniesumaja.lv/prakses-iespejas/ https://www.liepaja.lv/agenturas/nodarbinatibas-projekti/

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Pašvaldībā darbojas Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/izglitiba/izglitibas-attistibas-un-metodiska-atbalsta-centrs/ https://www.liepaja.lv/iedzivotaji-aicinati-pilnveidot-digitalas-prasmes-2/

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Piedāvājums ir plašs un dažāds - attiecības, veselība, uzturs, drošība u.c. https://www.liepaja.lv/veseliba/

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

https://www.liepaja.lv/veseliba/

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Bērniem, vecākiem, senioriem, skolēniem, audžu ģimenēm u.c.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Pašvaldība var piedalīties ar finansējumu, bet programmu realizē NVO. Parasti šādas lekcijas, apmācības tiek organizētas un iedzīvotājiem ir pieejamas dažādu ārēju finansējumu avotu (projektu) ietvaros. https://www.liepaja.lv/veseliba/

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Atbilstoši apmācību mērķim. https://www.liepaja.lv/veseliba/

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

https://www.liepaja.lv/veselibas-aprupes-pabalsts/

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Veselības aprūpes pabalstu piešķir personai (ģimenei), kura deklarēta Liepājas pilsētā, pabalsta piešķiršanas apmērs ir ne vairāk par 75 eiro vienai personai un ne vairāk par 145 eiro ģimenei (pabalsta apmērs vienas personas mājsaimniecībai, kurā ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar invaliditāti un kura saimnieko atsevišķi, ir līdz 150 eiro , un ne vairāk kā 300 eiro vairāku personu mājsaimniecībai, kurā visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti, un šo personu aizgādībā vai aizbildnībā ir bērni).

https://www.liepaja.lv/veselibas-aprupes-pabalsts/

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

https://www.liepaja.lv/veselibas-aprupes-iestades/pasvaldibas-veselibas-aprupes-iestades/ https://www.liepaja.lv/gimenes-arstu-prakses/

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Pašvaldībā ir pieejami regulāri zobārstniecības pakalpojumi 22 zobārstniecībās visos pilsētas mikrorajonos. Zobārstniecības pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem pilnā apjomā tiek apmaksāti bērniem līdz 18 gadu vecumam un ir pieejami 8 zobārstniecībās Liepājā. Higiēnista valsts apmaksātie pakalpojumi ir pieejami 8 vietās Liepājā. https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/veseliba/zobarstniecibas-pakalpojums/

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Bezmaksas psihologa pakalpojumi ir pieejami, ārstējoties stacionārā. Psihologs slimnīcā strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem, sniedzot atbalstu slimības laikā, palīdzot psiholoģiski sagatavoties operācijām, tikt galā ar stresa un citām problēmsituācijām. Psihologa palīdzību visbiežāk meklē gadījumos, ja ir krīzes situācijas - piedzīvots tuva cilvēka zaudējums, šķiršanās, nelaimes gadījums, piedzīvota vardarbība, apstiprināta kritiska diagnoze. https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/socialais-atbalsts-un-pabalsti/atbalsts-krizes-situacija/

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Jā, ar Sociālā dienesta nodrošinātu pakalpojumu https://www.liepaja.lv/sociala-darbinieka-atbalsts/ https://likumi.lv/ta/id/295888-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-palidziba-audzugimenei

Bērniem

IR

Jā, ar Sociālā dienesta nodrošinātu pakalpojumu https://www.liepaja.lv/mentora-pakalpojums-jauniesiem/ https://www.liepaja.lv/sociala-darbinieka-atbalsts/