Kuldīgas novada pašvaldība

Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
63322469

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

100€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

100€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

0€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

0€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

600€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Nav

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Pašvaldība pusdienas finansē bērniem no 5 gadu vecuma ( obligātā izglītības vecuma bērniem).

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība pusdienu izmaksas sedz visiem izglītojamajiem no piecu gadu vecuma.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

0.71€‎/dienā

7. Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.71€‎/dienā

Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem. 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3€‎/dienā

Pašvaldība finansē 1,57 EUR/Dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.57€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.43€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

Pusdienas pilnā apmērā visiem izglītības iestāžu audzēkņiem. 7. Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Pusdienas pilnā apmērā visiem izglītības iestāžu audzēkņiem. 7. Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

Pusdienas pilnā apmērā visiem izglītības iestāžu audzēkņiem. 7. Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Pusdienas pilnā apmērā visiem izglītības iestāžu audzēkņiem. 7. Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

Pusdienas pilnā apmērā visiem izglītības iestāžu audzēkņiem. 7. Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Pusdienas pilnā apmērā visiem izglītības iestāžu audzēkņiem. 7. Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.2€‎/dienā

Pusdienas pilnā apmērā visiem izglītības iestāžu audzēkņiem. 7. Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Pusdienas pilnā apmērā visiem izglītības iestāžu audzēkņiem. 7. Katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem 8. Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, tiek noteikti šādi izcenojumi: 8.1. par pusdienām: 8.1.1. vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem - 1.20 eiro (tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem), 8.1.2. pirmsskolas vecuma bērniem - 0.71 eiro 8.2. par brokastīm - 0.45 eiro; 8.3. par launagu – 0.45 eiro.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Pašvaldība atbalstu privātai izglītības iestādei aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kuros noteikta izmaksu noteikšanas metodika un kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība atbalstu privātai izglītības iestādei aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kuros noteikta izmaksu noteikšanas metodika un kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība atbalstu privātai izglītības iestādei aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kuros noteikta izmaksu noteikšanas metodika un kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

2.25%

Tas ir 24 bērni

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

270.5€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

136.43€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

270.5€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam no pusotra gada līdz brīdim, kad pašvaldība var nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Interešu izglītības nodarbības bezmaksas.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pirmsskolas izglītības iestādēs, kur darbojas speciālās grupas no pašvaldības tiek nodrošināta ēdināšana izglītojamiem, kā arī iespēja saņemt atbalsta speciālistu pakalpojumus bezmaksas.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Līdz šim šāda veida sadarbība nav bijusi, nav aktuāla.

Līdz šim šāda veida sadarbība nav bijusi, nav aktuāla.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Uzsākot mācības 1.klasē pašvaldības dāvana sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas, kas mēnesī sastāda aptuveni 50.00 eiro

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas visiem vispārizglītojošās programmas audzēkņiem.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pirmsskolas vecuma bērniem tiek piedāvātas ārpusstundu nodarbības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Mākslas skolā, Mūzikas un Sporta skolā. Bērnu un jauniešu centrā pirmsskolas bērniem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas mūzikā, mākslā, teātrī, dejā, svešvalodā un tehniskajā jaunradē.

Pirmsskolas izglītības iestādes un izglītības iestādes pie kurām darbojas pirmsskolas grupas katra mācību gada sākumā var iesniegt interešu izglītības programmas Bērnu jauniešu centrā par savai iestādei vēlamajām interešu izglītības programmām, 2022./2022.gadā iestādēs darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi, piem., "Mazais zellītis", "Robotika/ lego konstruēšana", "Ritmika", "Tautas deja" , "Keramika "u.c.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ir izstrādātas kārtības, kurām mērķgrupām ir finansiāli atvieglojumi par nodarbību apmeklējumu, piem., ģimenes , kurām ir 3+ karte nemaksā, ģimenes, kur 2 un vairāk bērnu apmeklē ārpusstundu nodarbības maksā 50%, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem nodarbības ir bezmaksas. Interešu izglītības programmas visiem pirmsskolas bērniem ir bezmaksas.

Skolēnam

35€‎/vienreizējs

Reizi gadā pabalsts maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu obligātā izglītības vecuma bērniem individuālo mācību līdzekļu iegādei.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

35€‎/vienreizējs

Reizi gadā

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Pašvaldība pēc pilngadības sasniegšanas , ja turpina mācīties nodrošina ēdināšanas pabalstu.

Skolēnam ar invaliditāti

35€‎/vienreizējs

Reizi gadā.

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

35€‎/vienreizējs

Reizi gadā.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

35€‎/vienreizējs

Reizi gadā

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/gadā

Pašvaldībā ir izstrādāts nolikums par naudas balvām piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs; pašvaldībā, reģionā un valsts līmenī. Par dalību novada olimpiādē 1.vieta - 15,00 Euro, 2.vieta- 10,00 Euro, 3.vieta- 8.00 Euro. Reģiona olimpiādēs 1.vieta - 50.00Euro, 2.vieta - 40.00 euro, 3.vieta- 30,00 Euro, atzinība- 25,00 Euro. Valsts olimpiādēs 1.vieta - 100,00 Euro, 2.vieta - 75,00 Euro, 3.vieta - 50,00 Euro, atzinība - 35,00Euro

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Izglītojamie ar labiem mācību sasniegumiem katra mācību gada noslēgumā ir svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētājas, izglītības iestāžu mācību ekskursijas labākajiem skolēniem mācību gada noslēgumā.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Stipendiju programma pēdējo kursu studentiem - jauno speciālistu piesaistei. Pretendentam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: Pilna vai nepilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī; Rezidentūrā studējošajiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Atvieglojumu nav

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

kompensē degvielas izmaksas.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā mazāk par 50%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

7.5€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7.5€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

8.5€‎/mēnesī

Atvieglojumi: ja mācās divi bērni no vienas ģimenes tad 13,00 Euro mēnesī; ja mācās trīs bērni no vienas ģimenes tad 13,00 Euro mēnesī;

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

8€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

8€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

8€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

8€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Mākslas skolas audzēkņiem tiek nodrošināta nokļūšana uz skatēm, konkursiem, kā arī no pašvaldības budžeta tiek piešķirts finansējums vasaras nometnēm.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Klavierspēle, akordeona, ģitāras, flautas, vijoļspēles, saksofona, trompetes, klarnetes, čella, mežraga un kora klase.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Bērni vecumā no 1,5 gadiem mūzikas skolu neapmeklē.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

12.5€‎/mēnesī

Nodarbību maksa par 2reizēm nedēļā ,plus 8.00 euro par sagatavošanas klasi ar instrumentu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

15€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

15€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

15€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

15€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Mūzikas skolas audzēkņiem tiek nodrošināti mācību materiāli, paredzēts pašvaldības finansējums budžetā dalībai konkursos, skatēs , kā arī nodrošināts finansējums transportam.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Sporta skolā tiek nodrošinātas riteņbraukšanas, galda tenisa, volejbols, vieglatlētika, futbols, basketbols, florbols, šahs un dambretes profesionālās ievirzes programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Profesionālā ievirze sporta skolas programmās no sešu gadu vecuma.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

20€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

gadā

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

2€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Sporta inventārs programmas realizēšanai, pašvaldība pilnībā finansē transporta izmaksas nokļūšanai uz sacensībām, arī izdevumus par naktsmītnēm. Daļējs pašvaldības finansējums vasaras sporta nometnēm.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

Personām ar invaliditāti kopš bērnības pabalsts mēnesī ir 163.00 eiro.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Sociālā darbinieka konsultācijas un sociālie pakalpojumi. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, mājokļa pabalsts, pabalsts sadzīves priekšmetu un inventāra iegādei, pabalsts ikmēneša izdevumiem, pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglības iestādē.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Reizi gadā 100. 00 eiro pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Daļēji

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

250€‎/vienreizējs

50 % no minimālās algas

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

100 eiro katru gadu

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

100 eiro

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā atlīdzības apmērs nav noteikts. Ja būs nepieciešams (līdz šim tāda vajadzība nav bijusi) maksāt atlīdzību, tad tiks ņemts vērā valstī noteiktais apmērs.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Pašvaldībā atlīdzības apmērs nav noteikts. Ja būs nepieciešams (līdz šim tāda vajadzība nav bijusi) maksāt atlīdzību, tad tiks ņemts vērā valstī noteiktais apmērs.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Nav

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Apmaksātas pulciņu nodarbības

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Apmaksāti izdevumi pirmsskolas izglītības iestādē, brīvpusdienas

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Mūzikas terapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Dažādi sociālā atbalsta pasākumi un speciālistu atbalsts (Montesori nodarbības, logopēda nodarbības, speciālistu konsultācijas)

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Sociālie pabalsti, kādi noteikti saistošajos noteikumos maznodrošinātām personām.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Sociālie pabalsti, kādi noteikti saistošajos noteikumos maznodrošinātām personām.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Sociālie pabalsti, kādi noteikti saistošajos noteikumos trūcīgām personām.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Sociālie pabalsti, kādi noteikti saistošajos noteikumos trūcīgām personām.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Nav

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

50%

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

1. kārtas rinda, ja ģimene tiek izlikta no dzīvojamajām telpām, vispārējās kārtības rinda - trūcīgām, maznodrošinātām pers. - saskaņā ar likumu un saist. not.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)

Daudzbērnu ģimenēm

90%

Ne vairāk par 500 EUR

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

50%

ja atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, NĪN atlaides tādas pašas, ka daudzbērnu ģimeņu kategorijai; ja ģimenē ir bērns vai vecāks ar invaliditāti,tad 50%;

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

50%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Konsultācijas, koordinācija

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

 • Ir ieguvusi statusu

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

Nav

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Sadarbībā ar uzņēmējiem tiek organizēti jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Piemēram, bērnu emocionālās audzināšanas mācības vecākiem, Sargeņģelis jaunajiem vecākiem ar bērniem.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Dažāda veida seminārus un mācības skolēnu, pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, arī caur pašvaldības iestādēm.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Jaunieši, bērnu, skolēnu vecāki, senioriem.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Jaunieši, bērnu, skolēnu vecāki, senioriem.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Apmaksā ārstu apmeklējumu, medikamentu iegādi.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

1. Iekļauti uz psihisko veselību orientēti pasākumi/ aktivitātes. 2. Piedāvāti integrēti pasākumi veselības veicināšnas programmas ietvaros, t.i., apvienojot fiziskās aktivitātes ar izglītojošām nodarbībām. 3. Attīstīti visai ģimenei kopīgi sportiski pasākumi. 4. Izveidoti saistoši, uzrunājoši pasākumi psihiskās veselības jomā, pieaicinot populāras personas runāt par šiem jautājumiem.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Tiek sniegts finansiāls pabalsts un sociālie pakalpojumi

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

ATBALSTS UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJU IZMITINĀŠANAI UN ĒDINĀŠANAI PABALSTI PAR BĒRNU UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM, KURUS PIEŠĶIR VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA KULDĪGAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI, IESPĒJA SAŅEMT VIENREIZĒJU PABALSTU, UZSĀKOT DARBA GAITAS, INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS “PALĪDZĪBA UKRAIŅIEM LATVIJĀ” BEZMAKSAS PĀRTIKAS UN PAMATA MATERIĀLA ATBALSTA PAKAS,

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Nav

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

Nav

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://visitkuldiga.com/ https://socialais.kuldiga.lv/

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir gan veloceliņi, gan novietnes.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Ir daļēji piemērota infrastruktūra.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Izbūvēti vairāki bērnu rotaļu laukumi Kuldīgas novada pašvaldībā, velotrase, suņu laukums.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Zilā karoga pludmale pie Ventas, velo novietne pie peldvietas, soliņi, labierīcības u.c.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Ir viss minētais: skeitparks, piknika vietas, velo trase, pastaigu takas, nožogots suņu laukums.

Skip to content