Jelgavas novada pašvaldība

Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001
63022238; 26009600

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

100€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu dzīvesvietu un bērna pirmreizējo dzīvesvietu ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

100€‎/vienreizējs

Pabalsta summa nemainās, jo pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu dzīvesvietu un bērna pirmreizējo dzīvesvietu ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

160€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu dzīvesvietu un bērna pirmreizējo dzīvesvietu ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir, ņemot vērā Pabalsta pieprasītāja bērnu skaitu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar Pabalsta pieprasītāju

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

160€‎/vienreizējs

Pabalsta summa nemainās, jo Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu dzīvesvietu un bērna pirmreizējo dzīvesvietu ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir, ņemot vērā Pabalsta pieprasītāja bērnu skaitu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar Pabalsta pieprasītāju.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

290€‎/vienreizējs

Par ceturto bērnu- 430,00 euro, par katru nākošo bērnu pabalsta apmērs palielinās par 150,00 euro. Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu dzīvesvietu un bērna pirmreizējo dzīvesvietu ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir, ņemot vērā Pabalsta pieprasītāja bērnu skaitu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar Pabalsta pieprasītāju

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

290€‎/vienreizējs

Pabalsta apmērs nemainās. Par ceturto bērnu- 430,00 euro, par katru nākošo bērnu pabalsta apmērs palielinās par 150,00 euro. Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu dzīvesvietu un bērna pirmreizējo dzīvesvietu ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir, ņemot vērā Pabalsta pieprasītāja bērnu skaitu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar Pabalsta pieprasītāju

ja piedzimst dvīņi

300€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru bērnu, ja pirmdzimtie ir dvīņi. Ja dvīņi nav pirmdzimtie, tad pabalsts tiek piešķirts secīgi kā par otro un trešo bērnu - 450,00, trešo un ceturto- 720,00 u.t.t. Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu dzīvesvietu un bērna pirmreizējo dzīvesvietu ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā.Pabalstu piešķir, ņemot vērā Pabalsta pieprasītāja bērnu skaitu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar Pabalsta pieprasītāju

ja piedzimst trīņi

550€‎/vienreizējs

Esam norādījuši minimāli iespējamo pabalsta piešķiršanas summu, jo par pabalsta summu, ja piedzimst trīnīši, dome lemj atsevišķi. No saistošajiem noteikumiem "Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst trīs un vairāk bērni, pabalsta apmēru nosaka ar atsevišķu domes lēmumu".

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

1) Saņemot dzimšanas apliecību, pašvaldība vecākiem dāvina grāmatiņu "Mūsu bērns"; 2) Pašvaldības kultūras pasākuma ietvaros tiek sumināts jaundzimušais un viņa vecāki, pasniedzot speciāli bērniņam darinātu piemiņas velti.

2022. gada budžetā tam plānots 6375 euro.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā tiek nodrošināti tikai pusdienām, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un kuri ir ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā, ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināti neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināti izglītojamajiem, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un kuri ir ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā, ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināti neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

100% atbalsts pusdienu apmaksai minētajām mērķgrupām tiek nodrošināts pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs izglītojamajiem no 5.-9. klasei (ieskaitot), ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Norādām, ka 1.– 4. klašu posmā pašvaldība 100% visiem izglītojamajiem sedz starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtajiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināti visiem izglītojamajiem, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un kuri ir ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināti neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.7€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

No pilnas ēdināšanas summas PII, kas sastāda 3,70 eiro dienā (brokastis, pusdienas,launags), pašvaldība finansē pusdienas- 2 eiro dienā katram izglītojamajam. Atvieglojumu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Atvieglojums pusdienu apmaksai neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas pienākas izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un kuri ir ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.7€‎/dienā

No pilnas ēdināšanas summas PII, kas sastāda 3,70 eiro dienā (brokastis, pusdienas,launags,) 1,70 eiro maksā vecāki.Personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, dienas ēdināšana tiek segta 100% no pašvaldība budžeta.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.7€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

No pilnas ēdināšanas summas PII, kas sastāda 3,70 eiro dienā (brokastis, pusdienas,launags), pašvaldība finansē pusdienas- 2 eiro dienā katram izglītojamajam. Atvieglojumu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, atvieglojums pienākas 100% apmērā visas dienas ēdināšanai (brokastis, pusdienas, launags). Atvieglojums pusdienu apmaksai neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas pienākas izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un kuri ir ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.7€‎/dienā

No pilnas ēdināšanas summas PII, kas sastāda 3,70 eiro dienā (brokastis, pusdienas,launags), vecāki maksā eiro 1,70 dienā. Atvieglojumu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Atvieglojums neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas pienākas arī izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un kuri ir ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā. Personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, dienas ēdināšana tiek segta 100% no pašvaldība budžeta.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.12€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Atvieglojumu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ēdināšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināts izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti. Izglītojamajiem , kuri ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā , 100% atvieglojums pienākas neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Atvieglojumu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ēdināšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināts izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti. Izglītojamajiem , kuri ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā , 100% atvieglojums pienākas neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Atvieglojumu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ēdināšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināts izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti. Izglītojamajiem , kuri ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā , 100 % atvieglojums pienākas neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Atvieglojumu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ēdināšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināts izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti. Izglītojamajiem , kuri ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā , 100 % atvieglojums pienākas neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.2€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Ja personai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ēdināšanai izglītības iestādē atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiek noteikts brīvpusdienu pabalsts.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Ja personai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ēdināšanai izglītības iestādē atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiek noteikts brīvpusdienu pabalsts.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Ja personai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ēdināšanai izglītības iestādē atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiek noteikts brīvpusdienu pabalsts.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Pakalpojuma sniedzējs atbilstoši līgumam nodrošina īpašās ēdienkartes par to pašu cenu.

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Rindā uz Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm atbilstoši vecāku interesēm, izvēloties izglītības iestādi, ir: 27 bērni vecumposmā no 1,5-4 g un 2 bērni 5 un 6 gadus veci (1 šobrīd apmeklē privāto izglītības iestādi, 1 izglītojas mājmācībā). Kopumā pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs ir brīvas vietas, taču visos gadījumos nevar nodrošināt vietu bērnudārzā atbilstoši vecāku interesēm, lai būtu tuvāk dzīvesvietai.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

266.99€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

167.12€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Pabalsts tiek piešķirts 80,00 euro apmērā mēnesī par katru Pabalsta pieprasītāja bērnu, kurš ir vecumā no pusotra gada līdz obligātās izglītības apguves vecumam un kurš atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: bērnam nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu; bērnam nav piešķirts līdzfinansējums privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmaksai; bērnam ir ģimenes ārsta izsniegts atzinums par veselības apstākļiem, kuru dēļ izglītības iestādi apmeklēt nav ieteicams. Šajā gadījumā Pabalstu piešķir līdz nākamā mācību gada sākumam, kad pirmsskolas izglītības iestāde atkārtoti piedāvā vietu.

Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ne mazāk kā 12 mēnešus ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura bērns neapmeklē izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Speciāla atbalsta nav. Pašvaldība bērniem nodrošina bezmaksas pusdienas - līdzīgi kā visiem pārējiem novadā deklarētiem bērniem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē vidēji 45 Jelgavas novadā deklarētie bērni

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē vidēji 45 Jelgavas novadā deklarētie bērni

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība pasniedz dāvanas 1.klašu izglītojamiem un skolu absolventiem (piemēram, pudeles ūdens uzglabāšanai), un pirmsskolas izglītības programmas beidzējiem (vasaras dienasgrāmatas).

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldība sedz pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas interešu izglītības programmām, kas nedublē mācību saturu - tautas dejas un angļu valoda

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldība piedāvā bezatlīdzības telpu nomu maksas interešu izglītības realizētājiem, lai samazinātu vecāku izmaksas par piedāvātajām nodarbībām.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

50€‎/vienreizējs

50 euro gadā katram bērnam mācību gada uzsākšanai izglītības iestādē. Pabalstu piešķir mēnesi pirms vai divus mēnešus pēc mācību uzsākšanas dienas izglītības iestādē.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem ir noteikts pabalsts bērna uzturam mēnesī 350 euro un pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam ir 258 euro gadā. Speciāli izdalīts pabalsts mācību līdzekļu iegādei nav.

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

30€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

30€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

500€‎/mēnesī

Pašvaldība piešķir divu veidu stipendijas- bakalaura stipendija 200 EUR apmērā novada skolu absolventiem, kas studē augstskolās, un Profesionālo stipendiju studentiem, kas pēc studiju beigām strādās novadā prioritārajās jomās.

Skolēniem audzēkņiem

500€‎/gadā

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

1) Vienu reizi gadā konkursa kārtībā piešķir līdzfinansējumu dalībai izglītojošā nometnē vai meistarklasē līdz 300 EUR vienam skolēnam vecumā no 13-18 gadiem. 2) Piešķir pašvaldības transportu mācību ekskursijām. 3) Nodrošina ar transportu dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un starptautiskos projektos.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Studiju kredītu galvojumi, Bakalaura stipendija, Profesionālā stipendija, mācību maksas kompensācija pašvaldības darbiniekiem, kas studē.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

1) Izglītojamajiem, kuri apmeklē Pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes, lietojot sabiedrisko transportu, atvieglojumi vai transporta izdevumu kompensēšana tiek nodrošināta 100% apmērā. 2) Izglītojamajiem, kuri apmeklē izglītības iestādes citās administratīvajās teritorijās, lietojot sabiedrisko transportu, atvieglojumi vai transporta izdevumu kompensēšana tiek nodrošināta: 100% apmērā, ja izglītojamais izglītību iegūst pēc speciālās izglītības programmas vai profesionālās pamatizglītības programmas; 100% apmērā, ja izglītojamais ir no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, bērns bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns, audžuģimenē ievietots bērns, aizbildnībā esošs bērns vai bērns no daudzbērnu ģimenes, kas: apgūst profesionālās vidējās izglītības programmu un dzīvo izglītības iestādes dienesta viesnīcā vai apliecina savu dzīvesvietu izglītības iestādes tuvumā – par diviem braucieniem nedēļā; klātienē apmeklē vispārējās vidējās izglītības iestādes 10.–12. klasi: Jelgavas valstspilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādēs; citas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādē, ja līdz tuvākajai vispārējās vidējās izglītības iestādei nav organizēts pašvaldības transports, bet tā ir tuvākā pēc attāluma no izglītojamā dzīvesvietas; Pārējiem izglītojamajiem, kas klātienē apmeklē vispārējās vidējās izglītības iestādes 10.–12. klasi, ne vairāk kā 50 euro mēnesī par sabiedriskā transporta izmantošanu.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Speciāli atvieglojumi nav paredzēti, atvieglojumi atbilstoši pirmajā punktā minētajam.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vietās, kur nekursē sabiedriskais transports.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Izglītojamos ved uz peldbaseinu. Izglītības iestādēs transports tiek pakārtots interešu izglītības nodarbībām. Transports tiek nodrošināts arī sporta skolai- braucieniem uz sacensībām

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

1) Pašvaldība apmaksā sabiedriskā transporta izdevumus 100% apmērā , ja izglītojamais mācās profesionālās pamatizglītības programmās. 2) ja izglītojamais apgūst profesionālās vidējās izglītības programmu un dzīvo izglītības iestādes dienesta viesnīcā vai apliecina savu dzīvesvietu izglītības iestādes tuvumā –pašvaldība apmaksā divus braucienus nedēļā; 3) Pašvaldība nodrošina arī transportu bērniem, kuri no sporta skolām brauc uz sacensībām.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Pašvaldība nodrošina Staļģenes mazpulka darbību, sešās skolās darbojas sporta un tūrisma pulciņš "Izdzīvošana", pašvaldība finansē novada apvienotā skolēnu kora "Asni"darbību, pirmsskolas izglītības iestādēs- tautiskās dejas, angļu valodu. Pie kultūras iestādēm darbojas bērnu teātris, var apgūt mūsdienu dejas, darbojas folkloras kopa, jauniešu teātris.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Cits

Pašvaldība nodrošina peldētapmācību Jelgavas valstspilsētas un Dobeles pilsētas peldbaseinos.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Jelgavas novadā ir divas mākslas skolas- Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola (izveidoti arī mācību punkti - klases septiņos novada pagastos) un Salgales mūzikas un mākslas skola.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuālā un plastiskā māksla

Abās mākslas skolās.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Mākslas skolas programmas netiek piedāvātas šī vecuma bērniem

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Nodarbības tiek organizētas tuvāk dzīvesvietai.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldībā ir trīs mūzikas skolas-1) Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola (mācības tiek organizētas arī mācību punktos - klasēs vairākos novada pagastos) 2) Ozolnieku mūzikas skola 3) Salgales mūzikas un mākslas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Mūzikas instrumentu spēle (ģitāra, trompete, sitamie instrumenti, saksofons, flauta, fagots, akordeons, klavieres, vijole, eifonijs, čells), vokālā māksla.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Mūzikas skolas programmas netiek piedāvātas šī vecuma bērniem

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Nodrošina nodarbības tuvāk dzīvesvietai vairākos novada pagastos.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldībā ir Jelgavas novada Sporta centrs, kas ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, organizē un vada sporta darbu Jelgavas novadā un Ozolnieku sporta skola.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Futbols, florbols, regbijs, volejbols, vieglatlētika, brīvā cīņa, orientēšanās sports, airēšanas slaloms

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Sporta skolas programmas nav paredzētas šī vecuma bērniem

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

5€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

5€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Pašvaldība apmaksā sacensību dalības maksu, transportu uz sacensībām, naktsmītnes, bāzi sporta nodarbībām

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

295€‎/mēnesī

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Pieejams sociālā darba un psihologa pakalpojums

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Cita veida atbalsts

1) Atbalsts ēdināšanas pakalpojumam pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā pusdienām tiek nodrošināti izglītojamajiem, kuri ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā (no 1,5 gadu vecuma līdz 9. klasei). 10-12. klašu izglītojamajiem pašvaldība līdzfinansē pusdienām 1 euro dienā. 2) Braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskā transporta izdevumu kompensēšanai arī gadījumā, ja izglītojamais apmeklē izglītības iestādes citās administratīvajās teritorijās: 100% apmērā, ja izglītojamais ir bērns bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns, audžuģimenē ievietots bērns, aizbildnībā esošs bērns vai bērns no daudzbērnu ģimenes, kas: a) apgūst profesionālās vidējās izglītības programmu un dzīvo izglītības iestādes dienesta viesnīcā vai apliecina savu dzīvesvietu izglītības iestādes tuvumā – par diviem braucieniem nedēļā; b) klātienē apmeklē vispārējās vidējās izglītības iestādes 10.–12. klasi: Jelgavas valstspilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai citas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādē, ja līdz tuvākajai vispārējās vidējās izglītības iestādei nav organizēts pašvaldības transports, bet tā ir tuvākā pēc attāluma no izglītojamā dzīvesvietas.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Papildus finansiālā atbalsta nav.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

1) Audžuģimenēs un aizbildnībā esošie bērni tiek speciāli sumināti Ziemassvētkos. Pašvaldības Bāriņtiesa dāvina bērniem saldumu paciņas, vecākiem tiek pasniegtas pateicības dāvaniņas. 2) Reizi gadā pašvaldība organizē audžuģimeņu salidojumu.

Jelgavas novada Bāriņtiesas un EUROPE DIRECT (ED) projekta rīkotais ikgadējais audžuģimeņu un aizbildņu salidojums šogad notika 2. jūlijā Cenu pagasta Brankās, Jau devīto gadu pēc kārtas kopīgā pasākumā tikās audžuģimenes un aizbildņi, kas uzņēmušies rūpes par tiem Jelgavas novada bērniem, kuri dažādu apstākļu dēļ palikuši bez bioloģisko vecāku gādības. Šajā tikšanās reizē audžuvecākiem un aizbildņiem bija iespēja piedalīties izglītojošā lekcijā par to, kā atjaunot emocionālo līdzsvaru un uzlabot savstarpējās attiecības, kā arī dalīties pieredzē un, svarīgākais, pavadīt laiku kopā brīvā, radošā gaisotnē, atpūšoties no ikdienas rūpēm.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

258€‎/vienreizējs

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam ir 258 euro gadā, no kuriem 129 euro izmaksā 5 darba dienu laikā pēc līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē parakstīšanas (izņemot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par mēnesi), bet, sākot ar 7. bērna uzturēšanās audžuģimenē mēnesi, izmaksā 21,50 euro mēnesī.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

350€‎/mēnesī

Pabalsta apmērs bērna uzturam audžuģimenei mēnesī ir 350 euro. Pabalstu par kārtējo mēnesi pašvaldība izmaksā kārtējā mēneša pēdējā darba dienā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Audžuģimeņu atbalsta grupas-darbnīcas (3 gadā), ko organizē Sociālais dienests

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Pieejams psihologa, psihoterapeita pakalpojums. Audžuģimeņu atbalsta grupas-darbnīcas (3 gadā), ko organizē Sociālais dienests

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Izmaksājamā atlīdzība ir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam apmēram mēnesī, piemērojot atlīdzību proporcionāli dienu skaitam.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

30€‎/mēnesī

Pabalsts aizbildnim ir papildu atbalsts valsts sociālajiem pabalstiem personai par aizbildņa pienākumu pildīšanu. Pabalsta apmērs par vienu aizbildnībā esošo bērnu ir 30.00 euro mēnesī.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Pašvaldība neizvērtē ģimenes materiālo stāvokli.

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Līdz 80 euro gadā katram bērnam medicīnisko pakalpojumu – ārstēšanās izdevumu, medicīnisko ierīču, zobārstniecības, briļļu un vakcinācijas izmaksu segšanai

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Atbilstoši nosacījumiem par daudzbērnu ģimeni-par zemi līdz diviem hektāriem, kuru šīs personas nomā no pašvaldības – nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50 %.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Sadarbība ar Latvijas Bērnu fondu, kā rezultātā daudzbērnu ģimene, kurā aug arī bērniņš ar īpašām vajadzībām, 2022. gadā tika izvirzīta Amerikas Latviešu apvienības stipendijas saņemšanai. Latvijas Bērnu fonds sadarbībā ar Amerikas Latviešu Apvienību 9. septembrī ģimenei Latviešu biedrības namā pasniedza stipendiju. Stipendija tika piešķirta uz vienu gadu- bērnu izglītībai un attīstībai.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Kanisterapija
 • Mūzikas terapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā organizējot jebkuru soc.reh. pakalpojumus, kurus ģimene pieprasa DI projekta ietvarā Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto Asistenta pakalpojums (5 - 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Ēdināšanas un transporta atvieglojumi izglītojamajiem.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Speciāli definēta atbalsta nav, bet pašvaldība: 1) nodrošina ēdināšanas maksas atvieglojumus pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs - brīvpusdienas no 1,5 gadu vecuma līdz 4. klasei, bērniem ar invaliditāti, bērniem, kas ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; pārējiem izglītojamajiem līdz 12. klasei pašvaldība līdzfinansē pusdienām 1 euro dienā. 2) Nodrošina skolēnu nokļūšanu uz pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm. 3) Sabiedriskā transporta izdevumu apmaksa, ja izglītojamais apmeklē citas pašvaldības izglītības iestādes 10-12. klasi - līdz 50 eiro mēnesī; 4) nodrošina ar transportu nokļūšanai uz sporta sacensībām, konkursiem, olimpiādēm.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Vecāku atbalsta grupas, kuras organizē un vada Sociālā dienesta psihologs un sociālais darbinieks

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Speciāli definēta atbalsta nav, tāpat kā visi pašvaldības iedzīvotāji saņem bērna piedzimšanas pabalstu.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

1) Pabalsts mācību līdzekļu iegādei par bērnu, kurš apgūst pirmsskolas izglītību, pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību 30euro apmērā par katru bērnu. 2) Pabalsts veselības aprūpei par izdevumiem, kas saistīti ar ārstēšanos un brillēm, kas iegādātas bērnam - līdz 210 euro gadā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

1) Pabalsts mācību līdzekļu iegādei par bērnu, kurš apgūst pirmsskolas izglītību, pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību 30 euro apmērā par katru bērnu. 2) Pabalsts veselības aprūpei par izdevumiem, kas saistīti ar ārstēšanos un brillēm, kas iegādātas bērnam - līdz 210 euro gadā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Brīvpusdienas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atvieglojumi nokļūšanai uz izglītības iestādi.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Papildus speciāla atbalsta nav.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Jelgavas valstspilsētas un Dobeles pilsētas peldbaseinā.

Kurā blakus pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

Projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” ietvaros visu pašvaldības dibināto izglītības iestāžu skolēniem ik nedēļu tiek organizēta peldētapmācība Jelgavas pilsētas peldbaseinos- arī trenera pakalpojums. Pašvaldība nodrošina arī transporta pakalpojumu. Projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” ietvaros tiek nodrošināta iespēja pašvaldības senioriem apmeklēt peldbaseinu Jelgavas pilsētā.

Projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” ietvaros visu pašvaldības dibināto izglītības iestāžu skolēniem ik nedēļu tiek organizēta peldētapmācība Jelgavas pilsētas peldbaseinos- arī trenera pakalpojums. Pašvaldība nodrošina arī transporta pakalpojumu. Projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” ietvaros tiek nodrošināta iespēja pašvaldības senioriem apmeklēt peldbaseinu Jelgavas pilsētā.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Parasti tie ir visi sākumskolas izglītojamie, visbiežāk 2. un 3. klase.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

100% apmērā.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (īsāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā tiek sniegta personu kategorijām atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" regulējumam un saskaņā ar pašv. saist. not.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Samazināta īres maksa personām, kam piešķirts atbilstošs statuss un pienākas palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Daudzbērnu ģimenēm aprēķinātās atlaides 2022. gadā EUR 23308,86 ,zeme-50%, mājoklis 50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

2022. gadā_ Bērns invalīds kopš bērnības (EUR 1707,26) - zeme 90%, mājoklis 90%; Personai ar I grupas invaliditāti -70%, nestrādājošs pensionārs ar II grupas invaliditāti 50%,- aprēķinātā atlaide EUR 79,54

Audžuģimenēm

50%

Audžuģimenēm atlaide par zemi 50%, par mājokli 90%. Kopējā atvieglojumu summa EUR 911,22.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

50%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu atlaide zemei-50%, mājoklim 90%, Kopējā atvieglojumu summa 2022. gadā EUR 1455,37.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu atlaide 90% zemei, 90% mājoklim. Kopējā summa EUR 2704,86.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Pašvaldība var nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Neesam informēti, kā varam iesaistīties

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

2022. gadā pašvaldībā bija 190 subsidētas darba vietas, tikpat piedalījās arī skolēni. Vēl NVA projektā piedalījās vairāk nekā 10 novada uzņēmumi, kopā nodarbinot vairāk nekā 100 skolēnus. (SIA Mārksmens, Biedrība Radošuma meka, SIA LATMALT ("Valmju iesalnīca"), SIA Raivo un Partneri, SIA Zemgale S, SIA Aitiņlauvas DIVI, SIA Lielvircava Agro, z/s Vilciņi 1, SIA Zekants, z/s "Baltaiņi", “LATRAPS LPKS”) .

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

1) Sociālais dienests organizēja dienesta redzeslokā esošiem vecākiem apmācības par tēmu "Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērniem robežas"; 2) 12 pašvaldības pagastos strādā mūžizglītības speciālisti, kuri apzin iedzīvotāju vajadzības un vēlmes un organizē izglītojošas aktivitātes par dažādām tēmām dažādām iedzīvotāju grupām. Pašvaldībā ir izvirzītas trīs galvenās prioritārās jomas pieaugušo izglītībā- uzņēmējdarbība un iekļaušanās darba tirgū; iedzīvotāju dzīves kvalitātes un veselības uzlabošana; pilsoniskā līdzdalība.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

2022. gadā: 1) notikušas vairāk nekā 30 dažādas izglītojošas aktivitātes-kursi, meistarklases, lekcijas, radošās darbnīcas. 2) ES projekta ietvaros organizētas 8 nodarbības par apzinātu dzīvi

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

Mācības ir bezmaksas, ja nepieciešami materiāli, tos nodrošina paši iedzīvotāji.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Visiem pašvaldības iedzīvotājiem bezmaksas.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Pašvaldība nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros atbalsta projektus, kuros tiek organizētas dažāda veida mācības ģimenēm ar bērniem. Piemēram, 2022. gadā daudzbērnu ģimeņu biedrība "Ozoli" īstenoja projektu, kur viena no aktivitātēm bija apmācības ģimenēm par veselīgu starppaaudžu komunikāciju.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Pašvaldība nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros atbalsta projektus, kuros tiek organizētas dažāda veida mācības ģimenēm ar bērniem, senioriem.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Daudzbērnu ģiemenēm

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm- līdz 80 euro gadā katram bērnam medicīnisko pakalpojumu – ārstēšanās izdevumu, medicīnisko ierīču, zobārstniecības, briļļu un vakcinācijas izmaksu segšanai;

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

Nav

Pašvaldībā ir 19 ģimenes ārstu prakses .https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/gimenes-arsti/

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Pašvaldībā ir pieejamas trīs zobārstniecības prakses vietas. https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/zobarstnieciba/

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

1) Pašvaldība aktīvi iesaistās un īsteno dažādu fondu līdzfinansētus projektus veselības veicināšanas jomā. Turpinās darbs pie projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, kā arī pārņemta projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā "Ozolnieki"" īstenošana, kuru mērķis ir saglabāt un uzlabot novada, kā arī visas Latvijas iedzīvotāju (jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju) veselību un novērst nevienlīdzību veselības jomā, īstenojot mērķtiecīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus tādās jomās – uzturs, fiziskās aktivitātes, garīgā veselība, profilaktisko pārbaužu veicināšana, atkarību izraisošo vielu lietošanas un hronisko slimību profilakse. Projektu ietvaros tiek organizēta virkne fizisko aktivitāšu nodarbību dažādām mērķa grupām - veselību veicinošas vingrošanas, fitness, joga, peldēšana, nūjošana, velo dienas u.c., kā arī kompleksi pasākumi kā piemēram., Veselības nedēļas. 2) 2022. gada augustā Jēkabniekos, Svētes pagastā jau 10. gadu pēc kārtas norisinājās Jelgavas novada jauniešu vasaras orientēšanās sacensības “Netradicionālās orientēšanās sacensības 2022”. Kopumā sacensībās šogad piedalījās 17 jauniešu komandas, pārstāvot Jelgavas novada pagastus un vienu komandu no Jelgavas. Sacensību norisē kopumā iesaistījās vairāk nekā 120 jauniešu. 3) Pašvaldība savu budžeta līdzekļu ietvaros organizē Sporta dienas katrā pagastā, kā arī atbalsta nevalstisko organizāciju organizētās aktivitātes fiziskās veselības veicināšanai - piem., sludinot projektu konkursu.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Ar daudzbērnu ģimeņu biedrību "Ozoli" notiek regulāras tikšanās un konsultācijas, lai pārrunātu aktuālus jautājumus, kas skar ģimeni. Biedrība arī sniedz savus komentārus par pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas skar ģimenes un pašvaldības politiku ģimenes jomā.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība savas NVO atbalsta, organizējot pieteikšanos sociālo un veselību veicinošo projektu konkursam .Konkursā 2022. gadā pieteikti vairāki biedrību projekti, kuru aktivitātes vērstas uz ģimenes stiprināšanu un atbalsta sniegšanu. Piemēram., daudzbērnu ģimeņu biedrība "Ozoli" ,pateicoties pašvaldības atbalstam, organizēja daudzbērnu ģimeņu saietu ar dažādām aktivitātēm divu dienu garumā.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Psihologa, psihoterapeita konsultācijas. Pabalsts ģimenei krīzes situācijā, ko nosaka pašvaldības Saistošie noteikumi, līdz 1500 euro gadā, ko piešķir naudā un/vai mantiskā aizvietojumā.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība saskaņā ar LR normatīvajos dokumentos noteikto, kā arī Jelgavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto. Papildus pasākumi- vasaras nometne bērniem no sadarbības pilsētas Ukrainā

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

Pašvaldībā astoņos pagastos darbojas aktivitāšu centri, kuros bērniem un jauniešiem tiek nodrošināta iespēja mērķtiecīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/jaunatnes-lietas/jauniesu-centri/

Dienas centrs senioriem

IR

Pašvaldībā astoņos pagastos darbojas aktivitāšu centri, kuros senioriem tiek nodrošināta iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Bibliotēka

Pašvaldībā ir 20 bibliotēkas. https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/kultura/iestades/bibliotekas/

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Līvbērzes pagasta basketbola laukuma segums ziemā tiek pielāgots slidošanai

Publiskie sporta laukumi, stadioni

 • Ir (vismaz 1 laukums un stadions pašvaldības teritorijā)

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://jnsc.lv/ https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/jaunatnes-lietas/jauniesu-centri/ https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/sociala-joma/aktivitasu-centri/ https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/kultura/iestades/bibliotekas/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

13 pagastos ir bērnu rotaļu laukumi ar vismaz 4 dažādiem bērnu rotaļu elementiem. Divos pagastos bērniem ir pieejami atsevišķi rotaļu laukumu elementi.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Pašvaldības finansētā iedzīvotāju projektu konkursa “Mēs savai videi" ietvaros. 2022. gadā konkurss tika izsludināts jau 8. reizi. Tāpat kā iepriekšējos gados, iesniedzamajam projektam jāatbilst dažādiem nosacījumiem, paredzot, ka projektam jāuzlabo vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti, kā arī - projekta rezultātam jābūt publiski pieejamam, piemēram, publiski pieejamu soliņu, atkritumu urnu, veļas žāvētavu vai velo novietņu uzstādīšana, zālienu, apstādījumu, sporta laukumu un bērnu rotaļu ierīkošana/ labiekārtošana, daudzdzīvokļu ēku teritoriju apzaļumošana vai teritorijas labiekārtošana, dabas, atpūtas vai sporta takas izveide u.t.t. Konkursa kopējais paredzētais finansējums 2022. gadā noteikts 50 000 EUR apmērā.

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

1) Pagastos ir āra trenažieri, ko var izmantot arī seniori 2) pašvaldības pagastu teritorijās ir izveidotas arī vairākas pastaigu takas.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Piekļuve ir nodrošināta visām pagastu pārvaldes ēkām, izņemot vienu ēku.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Kopumā novadā veloceliņi sastāda 13294 m

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Speciāli nav izveidota.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Pabeigtie darbi: 1) Multifunkcionālā velotrase bērniem un jauniešiem Ozolniekos; 2) Lielplatones pagasta sporta laukumā atjaunots skrejceliņš. Procesā: 1) Ozolnieku multifunkcionālā stadiona pārbūve (plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām); 2) Vircavas pagastā top bērnu rotaļu un atpūtas zona; 3) Staļģenes pagastā sporta laukuma izbūve.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Pašvaldībā nav oficiālas publiskās peldvietas.

1) Ir publiski pieejamā teritorija pie Ozolnieku ezera. Teritorijā uzstādīti jauni soliņi, attīrīts krasts no niedrēm un citi saimnieciski darbi, kas atpūtu pie ezera dara ērtāku un tīkamāku. 2) Labiekārtota Ānes dīķa teritorija un publiski pieejamā teritorija -peldvieta Ānē. 3) Tāpat ir publiski pieejamas teritorijas arī pie ūdeņiem katrā pagastā. Pašvaldība rūpējas par teritoriju sakoptību.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

1) Funkcionālais treniņu komplekss ar iekarināmiem elementiem šķēršļu joslu pārvarēšanai Ozolnieku Mežaparkā 2) Jelgavas novada Ozolnieku pagasta veselības taka, kas izveidota 2020. gadā. Taka ir 0,5 km gara, Takā izveidotas un aprīkotas divas aktivitāšu zonas – fizisko aktivitāšu zonā uzstādīti kvalitatīvi un mūsdienīgi vingrošanas rīki, bet bērnu atpūtas zonā uzstādīts rotaļu laukumu aprīkojums - zemā gaisa virvju trase. 3) Vilces pagastā pie Vilces upes uzstādītas divas nojumes, kas ir lieliskas atpūtas vietas ģimenēm u.c. iedzīvotāju grupām. 4)Jaunsvirlaukas pagasta parka velotrase. 5)Elejas muižas parks ar pastaigu taku. 6)Emburgas ciema pastaigu taka 7) Salgales pagasta Garozas veselības taka ar labiekārtotu desmit izmetienu vietu “Garozas disku golfa parks”.

Skip to content