Augšdaugavas novada pašvaldība

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
654 222 38

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

Uz katru piedzimušo bērnu 300 eur

ja piedzimst trīņi

900€‎/vienreizējs

Uz katru piedzimušo bērnu - 300 euro

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Kā dāvana tiek pasniegta grāmata vecākiem "Mans bērns" un dzimšanas apliecības vāki.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.25€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.25€‎/dienā

Ēdināšanas apmaksa daudzbērnu ģimeņu bērniem vecumā no 2 līdz 4 gadiem ieskaitot - 1,00 euro dienā Ēdināšanas apmaksa bērniem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss - 2,25 euro dienā Ēdišanas apmaksa bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem - 2.25 euro dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.25€‎/dienā

Vecāki līdzfinansē pilnu ēdināšanas apmaksu izņemot : daudzbērnu ģimenes bērniem vecumā no 2 līdz 4 gadiem ieskaitot - 1,00 euro dienā ģimenēm piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss - 2,25 euro dienā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem - 2.25 euro dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.2€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.1€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.1€‎/dienā

Vecākiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss nav jāveic līdzfinansējums, jo starpību apmaksā sociālais dienests.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.55€‎/dienā

Pārējo summu finansē valsts

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.93€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.1€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0.83€‎/dienā

Vecākiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss līdzfinansējums nav jāveic, jo starpību apmaksā sociālais dienests

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.91€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.1€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.81€‎/dienā

Vecākiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss līdzfinansējums nav jāveic, jo starpību apmaksā sociālais dienests

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.94€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.94€‎/dienā

Vecākiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss līdzfinansējums nav jāveic, jo starpību apmaksā sociālais dienests

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Nav rindas uz bērnudārzu

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenotas speciālās programmas bērniem ar valodas traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem .Bērnudārzos Ir pieejamas logopēda un psihologa konsultācijas. Pašvaldībā tiek īstenota multimoduālā intervences programma STOP 4-7

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

nav datu

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Nē, nekādu pabalstu citu klašu skolēniem nav.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Mūzikas un mākslas skolu piedāvātās programmas, sporta skolas programmas, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra piedāvātie pirmsskolas bērnu pulciņi, kultūras namu un bibliotēku organizētie pasākumi, aktivitātes.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Telpu nodrošinājums vecāku izvēlētām interešu izglītibas privātprakšu programmām.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

25€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

25€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

120€‎/mēnesī

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

170€‎/gadā

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Nodrošina mācību līdzekļus izglītības iestādēs.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Pašvaldība piešķir pašvaldības stipendiju augstskolās studējošajiem, kuri apgūst novadā uzņēmēju un iestāžu pieprasītas specialitātes. Šobrīd pašvaldības stipendiju saņem 9 studenti.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Nē, nav bezmaksas

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Pašvaldība nepieciešamības gadījumā ar pagastu pārvalžu starpniecību nodrošina transporta pakalpojumus, piem., ārstu vizītēm, dokumentu noformēšanai vai sabiedrisko pasākumu apmeklēšanai.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Interešu izglītība notiek izglītības iestādēs.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Atsevišķi pašvaldība transportu uz prof. izgl. nodarbībām nenodrošina, taču maršrutus parasti veido tā, lai pa ceļam skolēni pēc skolas varētu doties uz prof. izgl. iestādem.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

IR

Atsevišķi pašvaldība transportu uz prof. izgl. nodarbībām nenodrošina, taču maršrutus parasti veido tā, lai pa ceļam visi skolēni pēc skolas varētu doties uz prof. izgl. iestādem.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

IR

Atsevišķi pašvaldība transportu uz prof. izgl. nodarbībām nenodrošina, taču maršrutus parasti veido tā, lai pa ceļam visi skolēni pēc skolas varētu doties uz prof. izgl. iestādem.

Bērnam ar invaliditāti

IR

Atsevišķi pašvaldība transportu uz prof. izgl. nodarbībām nenodrošina, taču maršrutus parasti veido tā, lai pa ceļam visi skolēni pēc skolas varētu doties uz prof. izgl. iestādem.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

IR

Atsevišķi pašvaldība transportu uz prof. izgl. nodarbībām nenodrošina, taču maršrutus parasti veido tā, lai pa ceļam visi skolēni pēc skolas varētu doties uz prof. izgl. iestādem.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

IR

Atsevišķi pašvaldība transportu uz prof. izgl. nodarbībām nenodrošina, taču maršrutus parasti veido tā, lai pa ceļam visi skolēni pēc skolas varētu doties uz prof. izgl. iestādem.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Folklora
 • Sports

2022.gadā izglītības iestādēs(sākot no pirmsskolas līdz pat profesionālajai izglītībai)darbojās vairāk kā 160 interešu izglītības pulciņi, kas aptver vairākus interešu izglītības virzienus:kultūrizglītība, vides izglītība, sports, STEM jomas u.c..Pulciņu dalībnieku skaits - vairāk kā 1500 bērnu un jauniešu

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz visiem (vismaz 40%)

Dažādās iestādēs ir dažāds vecāku līdzmaksājums. Izglītības iestādēs pulciņi ir bez maksas. Bērnu un jauniešu centrā Ilūkstē pulciņi arī ir bez maksas. Dažās pirmsskolas izglītības iestādēs tiek īstenotas novadā licencētas interešu izglītības programmas(pēc vecāku pieprasījuma par maksu)

Dejas

0€‎/mēnesī

Deju pulciņi kultūras namu paspārnē ir bez maksas.

Teātris

0€‎/mēnesī

Teātra pulciņi kultūras namu paspārnē ir bez maksas.

Mūzika

7€‎/mēnesī

Vecāku līdzmaksājums novada mūzikas skolās ir no 7 līdz 15 EUR

Māksla

7€‎/mēnesī

Vecāku līdzmaksājums novada mākslas skolās ir no 7 līdz 15 EUR.

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

Izglītības iestādēs pulciņi ir bez maksas

Folklora

0€‎/mēnesī

Dalība folkloras kopās kultūras namu paspārnē ir bez maksas.

Vides izglītība

0€‎/mēnesī

Izglītības iestādēs pulciņi ir bez maksas

Sports

0€‎/mēnesī

Interešu izglītība sporta jomā tiek realizēta novada skolās un bērniem ir bez maksas.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskās mākslas programma

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Profesionālās ievirzes izglītība ir paredzēta bērniem no 6 g.v.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

7-15 EUR atkarība no izglītības iestādes

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm pašvaldība sedz 50%.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Bērnam ar invaliditāti

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Vokālās mūzikas programma, klavierspēles, vijoles spēles programma, kokles spēles programma, akordeona spēles programma, pūšamo instrumentu un sitamo instrumentu spēles programma

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Bērnus uzņem no 6 g.v.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm pašvaldība sedz 50%.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Bērnam ar invaliditāti

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

7€‎/mēnesī

7-15 EUR atkarībā no izglītības iestādes

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Tiek nodrošināti visi mācību līdzekļi.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

peldēšana, vieglatlētika, futbols

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Sporta skolu var apmeklēt bērni no 5 gadiem.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Nevienai

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Tiek nodrošināti mācību līdzekļi un finansējums sacensībām.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Personai ar invaliditāti ikmēneša pabalsts 188 euro

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Sociālā darbinieka konsultācijas Psihologa konsultācijas

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Pabalsts veselības uzlabošanai Psihosociāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

40,00 euro veselības uzlabošanai

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

200€‎/vienreizējs

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

215€‎/mēnesī

bērniem no 0 līdz 6 gadu vecumam Bērniem no 7 līdz 17 gadu vecumam ir 258,00 EUR/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Ziemassvētku pasākums Dāvanu karte - 30 euro apmērā

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Papildus finansējuma nav

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Psiholoģiskais atbalsts - konsultācijas

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

IR

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Sociālā darbinieka konsultācijas Psihologa konsultācijas Apmācības vecākiem "Bērnu emocionālā audzināšana"

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pašvaldība, sadarbojoties ar NVO, nodrošina šādu personu iesaistīšanu projektu aktivitātēs; personas saņem dāvanu kartes Ziemassvētkos; pašvaldība palīdz uzņēmējiem rīkot labdarības pasākumus šādām personām un piešķir arī humāno palīdzību.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Humānā palīdzība - mēbeles, apģērbs, apavi. Sociālā darbinieka konsultācijas Psihologa konsultācijas

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts krīzes situācijā, kad katastrofas vai citu ārējo notikumu dēļ personai nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, tā saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu sekas.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Humānā palīdzība - mēbeles, apģērbs, apavi. Sociālā darbinieka konsultācijas Psihologa konsultācijas

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalsts krīzes situācijā, kad katastrofas vai citu ārējo notikumu dēļ personai nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, ti saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu sekas.,

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Politiski represētās personas. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatori. 1991.gada barikāzu dalībnieki. Afganistānas kara veterāni. Onkoloģisko saslimšanu pacienti. Hemodialīzes pacienti. No ieslodzījuma atbrīvotās personas. Personas ar 1. un 2.grupas invaliditāti. Seniori 80, 90, 100 un vairāk gadu.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Ilūkstes Sporta centra peldbaseinā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Senioriem

Cilvēkiem ar invaliditāti

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

50% atlaide ieejas maksai

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (īsāka par 1 gadu)

Atsevišķos gadījumos ja, personas vēlas dzīvot konkrētā vietā vai ir citi īpaši apstākļi rinda var būt garāka par gadu.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Ir daudz dzīvošanai nederīgo dzīvokļu, kuri pakāpeniski tiek atjaunoti atbilstoši budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, tajā skaitā arī daudzbērnu ģimenēm un jaunizveidotjām ģimenēm, speciālistiem.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, daudzbērnu ģimenēm
 • Jā, audžuģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība nodrošina minētajam kategorijām īres maksas kompensāciju 75% apmērā, ja tie ir sociālo dzīvokļu īrnieki.

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Daudzbērnu ģimenēm par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tām piekritīgo zemi.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

0%

Audžuģimenēm

50%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tām piekritīgo zemi.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tām piekritīgo zemi.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

90%

Par visiem objektiem.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Pašvaldība sadarbojas ar Latgales reģionālo koordinatoru remigrācijas veicināšanai, sniedz atbalstu uzņēmējiem remigrantiem.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Atkarībā no personu vajadzībām, piem., nodrošina bērniem izglītības iestādes, palīdz uzņēmējiem, etc.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Kopš 2014.gada pašvaldība katru vasaru organizēt skolēnu nodarbinātības programmu un NVA programmu. Pateicoties šīm programmām aptuveni 300 skolēniem ir iespēja strādāt vasaras laikā gan pie uzņēmējiem, gan pašvaldības struktūrvienībās.

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Jā, tiek īstenots un koordinēts darbs ar uzņēmējiem, kuri pie sevis nodarbina jauniešus. Tiek piedāvātas darba iespējas jauniešiem nometņu ietvaros, arī tiek atbalstīta nodarbinātība, pateicoties Stipendiju programmai, kur jaunieši saņem finansiālo atbalstu no domes un paralēli tiek nodarbināti pēc profesijas novada uzņēmumos. Grantu programma uzņēmējdarbības attīstībai arī viens no labiem piemēriem, kas parāda pašvaldības atbalstu šajā jomā. Visas šīs programmas ir organizētas pašvaldības budžeta ietvaros.

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Pašvaldība sadarbojās ar uzņēmējiem, un pašvaldības iestādēm. Īpaša nozīme ir arī sadarbībai ar Partnerību “Kaimiņi”. Sadarbības ietvaros tiek attīstīts un atbalstīts lauku apvidus sektors un tiek piesaistīts finansējums uzņēmējdarbības attīstības un sabiedriska labuma projektu realizēšanai.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kursu un apmācību klāsts un piedāvājums ir ļoti liels un daudzpusīgs. Pašvaldība sadarbojās ar mācību centriem. Projektu ietvaros iedzīvotājiem, darbiniekiem un citiem interesentiem ir iespējas izvēlēties kursus un apgūt tos. Pārsvarā visi piedāvāti kursi ir bez maksas. Tie tiek organizēti arī atbildīgo struktūru darba ietvaros.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Ģimenes var piedalīties visos iedzīvotajiem organizētajos kursos.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Visiem iedzīvotajiem ir bez maksas.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Katrs gadījums tiek skatīt atsevišķi.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Katrs gadījums tiek skatīt atsevišķi.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver materiālu palīdzību medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mājas apstākļos. Pabalstu var pieprasīt personas ar trūcīgas mājsaimniecības statusu vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40,00euro apmēru.

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver materiālu palīdzību medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mājas apstākļos. Pabalstu var pieprasīt personas ar trūcīgas mājsaimniecības statusu vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40,00euro apmēru.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Ir līgums ar Daugavpils reģionālo slimnīcu.

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldība realizē ESF atbalstītus projektus novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Pašvaldība atbalsta arī NVO (t.sk. invalīdu biedrības) realizētos projektus veselības veicināšanas jomā.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Piemēram, ar Latvijas Sarkano krustu.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Visas NVO var sniegt pieteikumus konkursos.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Psiholoģisks atbalsts. Sociālā darbinieka konsultācijas. Finansiāls atbalsts minimālās darba algas apmērā. Transporta nodrošinājums. Krīzes centra pakalpojums. Mātes un bērna atbalsta centrs "Avotiņi". Sociālās rehabilitācijas pakalpojums gan bērniem, gan pilngadīgām personām.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršana. Dzīvojamās platības piešķiršana. Sociālo pabalstu piešķiršana (GMI, ēdināšanas pabalsts, mājokļa pabalsts, krīzes pabalsts, pabalsts bērna uzturam, pabalsts par aizbildņa pienākumu pildīšanu).

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Pašvaldības ciematos ir izveidotas jauniešu pulcēšanās vietas

Dienas centrs senioriem

IR

Ir četri centri.

Bibliotēka

Pašvaldības pagastu un pilsētu teritorijā ir 28 bibliotēkas. https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/kultura/bibliotekas/novada-bilbiotekas/

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Ilūkstes sporta centrs

Publiskā āra slidotava

IR

2 publiskās āra slidotavas (hokeja laukumi ar bortiem Ilūkstē un Kalupē).

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Publiskie stadioni (Ilūkste, Višķi, Svente, Vabole) Sporta laukumi (Silene, Mirnijs, Zemgale, Līksna, Kalupe, Krauja, Vecstropi, Bebrene, Subate, Saliena, Lociki, Naujene) Publiski pieejamas sporta zāles (Silene, Svente, Lociki, Špoģi, Vabole, Nīcgale)

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

Multifunkcionālais centrs Višķos: http://visku-estrade-stadions.lv/ Ilūkstes sporta centrs: www.ilukste.lv/sports/inss-sporta-centrs/ www.augdaugavasnovads.lv

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Iespēju robežās tiek risināti šie jautājumi

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Pašlaik, realizējot katru infrastruktūras projektu, pašvaldība iekļauj tajā sadaļu par vietas pielāgošanu vecākiem ar ratiņiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Veloceliņi pašvaldības teritorija ir Kraujā un Špoģos. Velonovietnes pieejamas dažos tūrisma objektos. Ir izstrādāti 6 velomaršruti pa novadu. Uzstādītas trīs veloremontstacijas (Medumi, Ilūkste, Naujene).

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Realizējot infrastruktūras projektus, pašvaldība iekļauj tajā sadaļu par vietas pielāgošanu dažāda veida mērķgrupām.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Iesākts un, domājams, šogad tiks pabeigts rotaļu laukums pie Sventes vidusskolas Sventes pagastā.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Oficiālā publiskā peldvieta ir pie Luknas ezera, Višķu pagastā. Peldvieta labiekārtota ar ģērbtuvēm, volejbola laukumu, ir piknika vietas, atkritumu urnas, tualetes. Pie publiskās peldvietas ir izvietota biedrības laivu stacija un piestātne “Višķi uz viļņa”, kur iespējams iznomāt laivas, ūdens skipperus un katamarānus.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Katrā pagasta pārvaldē, pilsētā ir ierīkoti bērnu rotaļu laukumi. Atpūtas vieta “Latgales sēta” pie Daugavas, Slutišķos, Naujenes pagastā - rotaļu laukums, piknika vieta. Atpūtas vieta pie Subates ezera - piknika vieta vieta un neliels rotaļu laukums. Sventes ezera taka - pastaigu celiņu tīkls ar soliņiem, atpūtas un piknika vietām, lapenēm, pastaigu laipām, skatu platformām un citiem infrastruktūras elementiem. Atpūtas vieta Sudmaļu pilskalnā Sventes pagastā. Butišķu atpūtas vieta - ar galdu soliem, tualeti un ugunskura vietu (Naujene). Atpūtas vieta pie Klepiņu ezera - labiekārtota atpūtas vieta ar galdu, soliem, nojumi un ugunskura vietu (Saliena). Atpūtas vieta pie Baltezera - atpūtas un ugunskura vieta (Vabole). Atpūtas vieta pie Briģenes ezera (Demene). Atpūtas vieta pie Medumu ezera - labiekārtota atpūtas vieta un pludmale (Medumi). Atpūtas vieta Sila ezera krastā - volejbola laukum, pontona laipa, bērnu rotaļu komplekss, nojume, tualete, atkritumu tvertnes, ugunskura vieta, ģērbtuves, soli (Silene, Skrudalienas pag.). Atpūtas vieta Dvietes parkā - soliņi, galdiņi, šūpoles, ugunskura vieta un lapene (Dviete). Pastaigu takas - Dinaburgas pils taka (Naujene), Markovas izziņas taka (Naujene), Līksnas muižas parks un tā takas (Līksna), Medumu parka taka (Medumi). Ir izveidoti vairāki velomaršruti- “Daugavas aplis”, “Vidussēlijas mazais loks”, “Pa Pirmā pasaules kara bunkuriem”, “Sventes ezera loks”, “Silenes dabas parks”, “Daugas loki”, ”Luknas ezera loks” u.c.

Skip to content