Gulbenes novada pašvaldība

Ābeļu iela 2 Gulbene Gulbenes novads LV-4401
64497710

Gulbenes novada pašvaldība ir ģimenēm draudzīgākā pašvaldība Latvijā, jo šeit dzīvo uzņēmīgi, izglītoti un sociāli aktīvi cilvēki, kuriem ir pieejama kvalitatīva dzīves vide ar labu infrastruktūru, kur strādāt, saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidot ģimeni, audzināt bērnus un iesaistīties sabiedriskajos procesos.

Šeit ir stabils pamats dzīvošanai un strādāšanai ikvienai ģimenei – tīra, sakopta un ekoloģiska vide, pievilcīga pilsētvides un lauku ainava, aktīva sabiedriskā dzīve un sociālais atbalsts. Bagāta kultūras dzīve un tradīcijas, pieejama kvalitatīva izglītība un plašas interešu un tālākizglītības iespējas, drošība, sports, tūrisms un daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas. Tas viss ir pie mums – Gulbenes novadā!


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

620€‎/vienreizējs

* Gulbenes novada domes lēmums ir vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

620€‎/vienreizējs

* Gulbenes novada domes lēmums ir vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

620€‎/vienreizējs

* Gulbenes novada domes lēmums ir vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

620€‎/vienreizējs

* Gulbenes novada domes lēmums ir vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

620€‎/vienreizējs

* Gulbenes novada domes lēmums ir vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

620€‎/vienreizējs

* Gulbenes novada domes lēmums ir vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā

ja piedzimst dvīņi

620€‎/vienreizējs

Par katru bērniņu un * Gulbenes novada domes lēmums ir vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā

ja piedzimst trīņi

620€‎/vienreizējs

Par katru bērniņu un * Gulbenes novada domes lēmums ir vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa apsveic jaunos vecākus, kuri reģistrē bērniņu Gulbenes novadā, visiem dāvājot īpašu grāmatiņu un sedziņu ar uzrakstu "Gulbenes novads ir manas mājas". Kā arī ik gadu notiek tradicionālais bēbīšu gājiens mazo gulbīšu svētku ietvaros. Katrs Gulbenes pilsētā reģistrētais bērniņš šajā reizē saņem dāvaniņu, tiek uzņemts oficiālais ģimenes foto, kas vēlāk foto rāmītī tiek ģimenei uzdāvāts. Tā uzņemot gulbīšus Gulbenes pilsētas saimē. Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir iztrādājusi vienotu dāvānu, ko saņem katrs Gulbenes novadā dzimušais bērniņš, kad tiek uzņemts pilsētas un pagastu saimē. Un pašvaldībā ir iespēja griezties Gulbenes novada sociālajā dienestā un saņemt pēc nepieciešamības individuālo atbalstu, izvērtējot, kas nepieciešams konkrētajā situācijā. Sabiedrības veselības speciālists veic jauno vecāku izglītošanu jaundzimušā aprūpē. Vada atbalsta grupas - Māmiņu skola.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas visiem bērniem no 1.klases līdz 9. klasei pilnā apmērā

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Ēdināšanas maksas atvieglojumus par pusdienām 100% apmēra piešķir visiem izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas trešo posmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs un sasnieguši obligāto minētās programmas apguves vecumu, visiem pārējiem piešķir maksas atvieglojumus 50 % apmērā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.01€‎/dienā

1-2 gadus veciem bērniem maksa par 3 ēdienreizēm dienā 4.01 EUR, 3-4 gadīgajiem 4.49 EUR par 3 ēdienreizēm

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.01€‎/dienā

Pašvaldības finansējums 50 %: 1-2 gadus veciem bērniem par 3 ēdienreizēm dienā 2.01 EUR, 3-4 gadīgajiem 2.25 EUR

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Vecāku maksājums 50 %: 1-2 gadus veciem bērniem par 3 ēdienreizēm dienā 2.0 EUR, 3-4 gadīgajiem 2.24 EUR

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.49€‎/dienā

Pilna ēdināšanas maksa par 3 ēdienreizēm dienā 4.49 EUR

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.53€‎/dienā

Pašvaldība 100 % apmērā finansē pusdienas - 2.56 EUR, 50 % apmērā brokastis un launagu - 0.97 EUR dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0.96€‎/dienā

Vecāku maksājums - 50 % par brokastīm un launagu, kas ir 0.96 EUR dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Pusdienu cena 3.09 EUR

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.09€‎/dienā

Pusdienas tiek finansētas 100 % apmērā, no tā 1.545 ir valsts budžeta finansējums par vienu ēdienreizi, 1.545 EUR pašvaldības līdzekļi

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vecāki no maksājuma ir atbrīvoti

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.21€‎/dienā

Pusdienu cena 3.21 EUR

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.21€‎/dienā

Pašvaldība pusdienas finansē 100 % apmērā – 3.21 EUR

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vecākiem maksājums nav jāveic

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.21€‎/dienā

Pusdienu cena 3.21 EUR

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.21€‎/dienā

Pašvaldība pusdienas finansē 100 % apmērā – 3.21 EUR

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vecāki no maksājuma ir atbrīvoti

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.21€‎/dienā

Pusdienu cena 3.21 EUR

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Ēdināšanas maksas atvieglojumi 10.-12.klašu grupā 100 % apmērā tiek piešķirti izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, izglītojamajiem, kuriem noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā, izglītojamajiem, kuru ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.21€‎/dienā

Ja ģimenei nav piešķirti iepriekšējā punktā minētie ēdināšanas maksas atvieglojumi, tad vecāki pusdienu maksu sedz 100 % apmērā – 3.21 EUR

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Privāto PII Gulbenes novada pašvaldības teritorijā nav, skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās, pusdienas netiek finansētas

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Ja ir nepieciešamība, tad speciālā ēdienkarte tiek nodrošināta. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts pēc vienādiem principiem neatkarīgi no tā, vai tā ir parastā, vai speciālā ēdienkarte

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Ja ir nepieciešamība, tad speciālā ēdienkarte tiek nodrošināta. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts pēc vienādiem principiem neatkarīgi no tā, vai tā ir parastā, vai speciālā ēdienkarte

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Privāto PII pašvaldībā nav

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Privāto PII pašvaldībā nav

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Šādam pakalpojumam nav pieprasījuma

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Pašvaldība nenodrošina kādu citu līdzfinansējuma veidu.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Ir pieejams pašvaldības apmaksāts asistents bērniem līdz 5 gadu vecumam. PII izglītojamajiem ir pieejams atbalsta personāls (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs). Montesori centrs. Pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums ar Vidzemes plānošanas reģionu, kur deinstitucionalizācijas ietvaros izvērtēti bērni saņem dažādu individuālo atbalstu.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Tāda sadarbība nav aktuāla

Tāda sadarbība nav aktuāla

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Pašvaldība sadarbībā ar vietējo uzņēmēju pasniedz dāvanu karti katram Gulbenes novada 1.klases audzēknim skolas somas iegādei.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Pašvaldība nepiedāvā pabalstu 10. klases skolēniem

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība nepiedāvā pabalstu citu klašu skolēniem

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Darbojas Ekoskola Gulbenes 1.PII, "Mazā mūzikas skoliņa" Gulbenes Mūzikas skolā, Gulbenes Mākslas skolas klase PII audzēkņiem, bērnu vokālā studija Gulbenes Kultūras centrā, bērnu tautisko deju kolektīvs Gulbenes Kultūras centrā, VFS (vispārējā fiziskā sagatavošana) Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā. Interaktīva mācību programma "FasTracKids" fundomentāls un "FasTracKids" robotika bērnudārzos. 11 soļu drošības programma Džimba. Intervences programma "Stop 4-7".

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Tiek nodrošināts atalgojums skolotājiem. Atsevišķu PII programmu abonēšanas maksa (Džimba un FastTrackids)

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

30€‎/vienreizējs

Dāvanu karte

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

30€‎/vienreizējs

Dāvanu karte

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Nav attiecināms

Studentiem

400€‎/mēnesī

Atbilstoši noteikumiem "Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem", studentiem tiek piešķirta stipendija 80% no minimālas mēneša algas.

Skolēniem audzēkņiem

200€‎/gadā

Pašvaldība piešķir naudas balvu 100 EUR par teicamiem un izciliem sasniegumiem divas reizes gadā. Par godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs ( kopējā summa 1460 euro 2022./2023.m.g.)

Studentiem

0€‎/gadā

Netiek piešķirtas

Skolēniem audzēkņiem

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas 5. - 9. klašu skolēniem un vidusskolēniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Lai turpinātu kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam un nodrošinātu pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem nākotnē, Gulbenes novada pašvaldība jau trešo gadu sniedz atbalstu atsevišķu profesionālo studiju specialitāšu studējošajiem, piešķirot ikmēneša stipendiju 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Stipendijas tiek nodrošinātas saskaņā ar noteikumiem. Mecenātisms - par labām sekmēm, pabeidzot vidusskolu, ir iespēja saņemt Gulbenes novada izglītības jomas atbalstītāja Frīdhelma Flūga, kas turpina tēva Friča Flūga mecenātismu, naudas balvu studijām augstskolā.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Ir izstrādāti un pielāgoti skolēnu pārvadājumu maršruti. Kā arī attālākajās vietās, kur nevaram nodrošināt sabiedrisko transportu, tiek slēgts patapinājuma līgums ar vecāku.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Nav.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Jo atsevišķi maršruti sabiedriskajam transportam sniedz iespēju nokļūt arī uz interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Pašvaldība kompensē transporta izdevumus.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Jomā "cits" notiek Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas nodarbības Gulbenes novada vidusskolā, vācu valodas apguve Rankas pamatskolā , radošo literātu pulciņa nodarbības Gulbīša pamatskolā.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Vienīgā maksa ir par interešu izglītības programmu apguvi Gulbenes Mākslas skolā. Tās ir programma "Zīmēšana un gleznošana" un "Datorgrafika un produktu dizains", "Apģērbu dizains un mode", "Mākslas projekti un tehnikas", kas tiek piedāvātas mākslas skolas absolventiem un jauniešiem bez priekšzināšanām vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Maksa ir 10,00 euro mēnesī.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Gulbenes Mākslas skolā tiek nodrošinātas šādas programmas - Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V21101, programmas ilgums 6 gadi, apjoms 2455 stundas. Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V21101, programmas ilgums 6 gadi, apjoms 1460 stundas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Gulbenes Mākslas skolā šāda vecumposma bērni nemācās.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Gulbenes Mākslas skolā šāda vecumposma bērni nemācās.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Ja viens no skolēna vecākiem ir 1. grupas invalīds. - Ja skolēns ir bārenis vai bez vecāku gādības.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Ja skolā mācās 2 vai vairāk bērnu no ģimenes, tad maksa ir 5,00 Euro mēnesī.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Skolēni var saņemt pašvaldības naudas balvu vienu reizi gadā par augstiem sasniegumiem mākslā (konkursos, izstādēs).

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Gulbenes Mūzikas skolā tiek īstenotas 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle) Stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, kokles spēle) Pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, saksofona spēle, tubas spēle, mežraga spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle, eifonija spēle, obojas spēle) Sitaminstrumentu spēle Izglītības programmas tiek īstenotas arī novada teritorijā - Rankā, Lizumā, Lejasciemā, Stāķos.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Gulbenes Mūzikas skolā šāda vecumposma bērni nemācās.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Gulbenes Mūzikas skolā šāda vecumposma bērni nemācās.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

- Ja viens no skolēna vecākiem ir 1. grupas invalīds. - Ja skolēns ir bārenis vai bez vecāku gādības.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Ja skolā no ģimenes mācās 2 vairāk bērnu, tad līdzmaksājums ir 5,00 Euro.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Skolēni var saņemt pašvaldības pateicību un naudas balvu par augstiem sasniegumiem mūzikā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā tiek īstenotas 11 programmas 6 sporta veidos - basketbols, volejbols, futbols, vieglatlētika, slēpošana, orientēšanās. Programmas tiek īstenotas arī novada teritorijā - Rankā, Lizumā, Lejasciemā, Tirzā.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Skolēni saņem pašvaldības apbalvojumus un naudas balvas par sasniegumiem sportā. Ir izstrādāta Talantu programma, lai sniegtu atbalstu talantīgiem audzēkņiem.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Gulbenes novada sociālajā dienestā tiek sniegts individuālais atbalsts, izvērtējot spējas un prasmes.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Cita veida atbalsts

Ēdināšanas pakalpojuma apmaksa.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Ģimenes asistents ģimenēm, kurām trūkst zināšanu bērnu aprūpē. Ģimenes atbalsta centrs "Saule" - ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, kas paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, un tiek aprēķināt un piešķirts mājokļa pabalsts.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

284.57€‎/vienreizējs

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

403€‎/mēnesī

65 % no noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

171€‎/mēnesī

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu - apmērā, kas ir proporcionāls dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības apmēru mēnesī, kādu valsts pamatbudžeta līdzekļiem noteicis Ministru kabinets, ja audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

171€‎/vienreizējs

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu - apmērā, kas ir proporcionāls dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības apmēru mēnesī, kādu valsts pamatbudžeta līdzekļiem noteicis Ministru kabinets, ja audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Nav.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Daudzbērnu ģimenēm ir pilnībā apmaksāti ēdināšanas pakalpojumi PII, pamatskolās, vidusskolās, kā arī profesionālajās skolās, kamēr notiek mācību process.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pašvaldības sociālajā dienestā iespēja saņemt individuālo atbalstu, pēc nepieciešamības tiek apzināti nepieciešamie resursi un iespējas atbalsta nodrošināšanai.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Kanisterapija
 • Mūzikas terapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums ar Vidzemes plānošanas reģionu, par deinstitucionalizācijas projekta realizēšanu Gulbenes novadā. Tiek nodrošināta iespēja saņemt ABA terapiju, dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, mūzikas terapijas sesijas, Montesori nodarbības u.c.

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus.

Gulbenes novada saistošie noteikumi Nr.17 ''Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem''.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts
 • Nav

Pašvaldības sociālajā dienestā iespēja saņemt individuālo atbalstu pēc nepieciešamības.

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts
 • Nav

Pašvaldības sociālajā dienestā iespēja saņemt aprūpes pakalpojumu bērnam, projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros, bērniem, kas ir izvērtēti deinstitucionalizācijas projekta ietavaros.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Pašvaldība sniedz palīdzību atbilstoši Gulbenes novada saistošajiem noteikumiem, kas nosaka, sociālo palīdzību Gulbenes novadā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pašvaldība nodrošina individuālo atbalstu atbilstoši nepieciešamībai un iespējām.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Reizi gadā iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radīto seku novēršanai un mazināšanai. Optisko briļļu iegādei.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Pašvaldība sniedz palīdzību atbilstoši Gulbenes novada saistošajiem noteikumiem, kas nosaka, sociālo palīdzību Gulbenes novadā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība sedz daļēju medikamentu izdevumu apmaksu, ārstēšanās izdevumu daļēju segšanu, optisko briļļu iegādi, pabalstu skolas piederumu iegādei, pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Reizi gadā iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radīto seku novēršanai un mazināšanai.

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pašvaldības sociālajā dienestā iespēja saņemt palīdzību personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicinot vai atjaunojot savu spēju sociāli funkcionēt, attīstot personas resursus un iesaistoties atbalsta sistēmās. Pieejams aprūpes mājās pakalpojums; dienas aprūpes centra pakalpojums - pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām, grupu dzīvokļa pakalpojums - pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas pakalpojumus - pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālā darba pakalpojums, ģimenes asistenta pakalpojums, psihologa pakalpojums, atbalsta grupu pakalpojums, specializētā transporta pakalpojums, higiēnas pakalpojums.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi nr.15 ''Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā''. Pašvaldība piešķir pabalstu sociālās sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai piešķir līdz 20% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas gadā, pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu, kā arī veicot personas sociālās situācijas izvērtējumu.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Peldēšanas nodarbības skolēniem no 1.-5.kl. Nodarbības tiek īstenotas Balvu peldbaseinā. Nodarbību norises biežums katru pirmdienu, otrdienu, vienas nodarbības ilgums 60 minūtes, 2 reizes mēnesī.

Kurā blakus pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

Cēsu novada pašvaldība (Peldēšanas nodarbības sirds un asinsvadu slimību profilaksei senioriem un personām ar invaliditāti tiek īstenotas Priekuļu peldbaseinā "Rifs")

Cēsu novada pašvaldība (Peldēšanas nodarbības sirds un asinsvadu slimību profilaksei senioriem un personām ar invaliditāti tiek īstenotas Priekuļu peldbaseinā "Rifs")

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Skolēniem no 1.-5.klasei un sirds un asinsvadu slimību profilaksei senioriem un personām ar invaliditāti.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Viena peldēšanas nodarbība bērniem 2,07 euro bez PVN, 2,50 euro ar PVN. Viena peldēšanas nodarbība senioriem un personām ar invaliditāti 5,37 euro bez PVN, 6,50 euro ar PVN.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (īsāka par 1 gadu)

Uz doto brīdi gaidīšanas rindā ir 74 personas.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Personām, kas ir reģistrētas dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistrā.

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 ''Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā'' atbilstoši ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai.

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Remigrantiem tiek sniegtas konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Ir izveidota vietne - Gulbenes novada iespēju karte. Remigrantu bērniem tiek mācīta latviešu valoda.

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

SIA ''Gulbenes autobuss'' maršrutos skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, kuri ir daudzbērnu ģimenes locekļi, var saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas, savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – 50% apmērā no vienas biļetes un 40% apmērā no abonementa biļetes cenas. Tāpat valsts svētkos, 4. maijā, 11. un 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā var braukt bez maksas. Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” un Stāmerienas pils apmeklētājiem piedāvā ģimenes biļetes. SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" ir sadarbība gan ar programu "Latvijas Goda ģimenes apliecība", gan arī ir ģimenes biļetes. Izstrādāti tiek pielāgojumi Gulbenes elektrovilcieniņam un arī Gulbenes novada kultūras pasākumiem. Maksa par barucienu ar elektrovilcieniņu ir atlaides ar Latvijas goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte", Lietuvas Republikas ģimenes karti "Šeimos kortele" un Igaunijas Republikas ģimenes karti "Perekaart", vecākiem 50 % apmērā, bērniem 90 % apmērā (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu).

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Esam par to domājuši un aktualizējuši.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Sociālais dienests organizē kursus jaunajiem vecākiem. Gulbenes novada bibliotēka nodrošina 6 programmas iedzīvotājiem (datora un interneta lietošanas prasmes; radi savu dzimtas stāstu

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Pašvaldība piedāvā vecākiem atbalsta grupas; Ceļvedis audzinot pusaudzi un Sargenģelis, bērnu emocionālā audzināšana, Māmiņu skola, individuālas konsultācijas.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Pašvaldība iesaistās Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajās apmācībās dažādām mērķa grupām.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Sadarbībā ar Mobilais veselības aprūpes centrs bērniem līdz 18 gadiem sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes ārstiem, pieejamas bērnu oftalmologa, otolaringologa, pulmonologa, neirologa, endokrinologa, kardiologa, gastroenterologa, mikrologopēda un pediatra konsultācijas. Šīs konsultācijas pieejamas neizvērtējot ģimenes materiālo vajadzību. Iespēja ir ikvienam bērnam līdz 18 gadiem.

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pašvaldība maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm daļēji sedz recepšu medikamentu izdevumus, ārstēšanās izdevumus un optisko briļļu iegādi bērniem līdz 50 euro.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldībā pieejams sabiedrības veselības speciālists, kurš veic izglītojošo darbu skolās un vada atbalsta grupas jaunajām māmiņām. Pašvaldība īsteno projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004, kura ietvaros iedzīvotājiem tiek nodrošinātas bezmaksas vingrošanas nodarbības, fizioterapeita nodarbības, peldēšanas/ ūdens aerobikas nodarbības, sporta spēles un fizisko aktivitāšu nometnes. Gulbenes novada Sporta pārvalde nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas sporta infrastruktūru, t.i., sporta zāles, trenažieru zāles u.c., kā arī organizē dažādus bezmaksas pasākumus fiziskās veselības veicināšanai, t.i., vingrošanas nodarbības, orientēšanos, dažāda veida sacensības. Gulbenes novada pašvaldībā ir pieejama arī profesionālās ievirzes izglītība, t.i., Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, kas piedāvā jauniešiem tādas programmas kā basketbols, volejbols, futbols, vieglatlētika, slēpošana, orientēšanās, tādējādi veicinot fizisko veselību jau iedzīvotāja agrīnā vecumā.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Ar Latvijas Sarkanais Krusts, Gulbenes komiteja - pašvaldība nodrošina telpas, savukārt biedrība regulāri organizē Donordienas, pirmās palīdzības kursus. Dažādu projektu ietvaros biedrība "Dēms" piedāvā līdzdarboties gan skolēniem, jauniešiem, gan arī senioriem. Ģimenes tiek aicinātas līdzdarboties dažādās akcijās: doties uz sociālajiem centriem, ne tikai svētkos, katru gadu organizē Labdarības izsoles ar kādu sociālu mērķi. Biedrība "1st Place" Gulbenē stiprina ģimenes vērtības, aicinot brīvo laiku pavadīt aktīvi, kopīgi sportojot, par tradīciju jau ir kļuvusi "Tēvu dienas" aktivitāte - kopīga darbošanās futbola un basketbola mačos. Biedrība "KAPO" savukārt stiprina ģimenes vērtības Kalnienas pagastā, ar projektu palīdzību veicinot gan vides pielāgošanu ģimenēm, gan arī lokālpatriotismu ar pasākumiem. Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs rosina ģimenes atgriezties pie kultūras tradīcijām un celt godā latviskās garšas un dažādus amatus. Regulāri notiek tematiskās darbnīcas un radošas nodarbības. Savukārt biedrība SATEKA ir tā, kas novadā satur kopā visas biedrības un sniedz finansiālas iespējas projektos attīstīt gan lielākas, gan arī mazākas idejas. Aktīvi darbojas biedrība "Gulbenes Velo Fans", aicinot bērnu un jauniešus uz BMX treniņiem, kā arī dodas komandas sacensībās arī pa Latviju un ārpus LV robežām.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss ar mērķi pieteikt savu redzējumu, savu iedeju kā uzlabot apkārtējo vidi Gulbenes novadā. Ik gadu notiek “Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss”, ar mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Gulbenes novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta, izglītības un jaunatnes procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto iestāžu/organizāciju programmām un pasākumiem.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pašvaldība atbalstu ģimenēm krīzes situācijā piešķir pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Atbalsts tiek sniegts atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam. Tiek sniegts izmitināšanas, finansiālais, medicīniskais atbalsts u.c. Līdztekus tam, esam spējuši un cenšamies iesaistīt šos iedzīvotājus arī mūsu pasākumos un aktivitātēs, ļaujot viņiem izprast mūsu tradīcijas, savukārt mēs mācāmies viņu kultūru. Un tas galvenais uzsvars jau ir uz savstarpējo sabiedrības sapratni un pieņemšanu. Ir bijusi noorganizēta arī Labdarības izsole, kur visi izsoles laikā ietirgotie līdzekļi tika novirzīti Gulbenes novadā dzīvojošo ukraiņu ģimeņu sociālajai integrācijai.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Nav

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Ir Gulbenes novada jauniešu centrs "Bāze" Gulbenē, JC "Pulss" Lejasciemā, JC "Ligzda" Stāķos un JIC "B.u.M.s." Rankā.

Dienas centrs senioriem

Nav

Bibliotēka

Gulbenes novadā ir 26 bibliotēkas. - Gulbenes novada bibliotēka, kas veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas - 17 pagasta bibliotēkas (reģiona bibliotēkas struktūrvienības) - 8 izglītības iestāžu bibliotēkas

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Gulbenes pilsētā

Publiskā āra slidotava

IR

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Gulbenes novadā ir 8 stadioni, 7 sporta laukumi,14 sporta zāles, mototrases, disku golfa laukumi, golfa laukums, slēpošanas trases, BMX trase. Ir izveidota datu bāze ar iedzīvotājiem pieejamām publiskām sporta bāzēm novadā: https://www.gulbene.lv/lv/sporta-bazes

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.gulbene.lv (pašvaldības oficiālā mājaslapa) www.gulbenesbiblioteka.lv (novada bibliotēku informācija) www.labisbabis.lv (jauniešu centru informācija) Tas ir Gulbenes novada Sporta pārvaldes sociālais konts Facebook, kurā regulāri tiek publiskota jaunākā informācija, Gulbenes novada Bērnu un Jaunatnes sporta skolas FB lapa.

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Bez jau esošajiem rotaļu laukumiem 2022.gadā pašvaldība ir izveidojusi: 1. Rotaļu laukumu un aktivitāšu centru Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā. Kopējās projekta realizācijas izmaksas - 40 002,71 EUR. Projekta ietvaros uzstādītas 2 nojumes paredzētas 4 grupiņām, divi rotaļu kompleksi ar slidkalniņu, rotaļu vilciens, atsperšūpole un kāpšanas siena. 2. Aktīvās atpūtas vietu Tirzas pagasta kopienā. Rotaļu laukuma kopējās izmaksas - 22 714,59 EUR. Rotaļu laukuma izveides rezultātā uzstādīts rotaļu komplekss ar slidkalniņu, šūpoles ar grozu, bērnu rotaļu karuselis, basketbola grozs, atsperšūpole, āra trenažieris. 3. Rotaļu laukumu Rīgas ielā Gulbenē. Rotaļu laukuma kopējās izmaksas - 19 917,81 EUR. Rotaļu laukuma izveides rezultātā uzstādīts rotaļu komplekss ar slidkalniņu, līdzsvara šūpoles, vingrošanas komplekss, šūpoles ar parasto bērnu sēdekli, zīdaiņu sēdekli un grozu, smilšu kaste. 4. Bērnu rotaļu laukumu Gulbenes novada vidusskolā Līkajā ielā. Rotaļu laukuma kopējās izmaksas - 25 188,53 EUR. Rotaļu laukuma izveides rezultātā uzstādīts rotaļu komplekss ar slidkalniņu, līdzsvara šūpoles, šūpoles ar grozu, balansa taka.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Pašvaldība finansē rotaļu laukuma izveidi Gulbenes novada domes 30.09.2019. saistošie noteikumu Nr. 23 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā" ietvaros, kā arī līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu ietvaros.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Gulbenes novadā, veicot infrastruktūras pārbūvi, tiek pastiprināti domāts par vides pieejamības jautājumiem, piemēram, ēkām paredzot pandusu izbūvi, liftu vai pacēlāju izbūvi vai piemērota seguma izbūvi publiskās ārtelpas infrastruktūrā, lai nodrošinātu piekļuvi ratiņkrēslos esošajiem iedzīvotājiem vai ģimenēm ar bērnu ratiņiem.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Gulbenes novadā, izbūvējot jaunu infrastruktūru vai veicot pārbūvi, vienmēr tiek padomāts arī par velobraucējiem - tiek izbūvēti arvien jauni veloceliņi un izveidotas velonovietnes.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Gulbenes novadā, izbūvējot jaunus gājēju celiņus, bruģa segumā tiek iebūvētas taktilās vadlīnijas, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem vieglāk orientēties un doties vēlamajā virzienā gan atrodoties uz gājēju celiņa, gan ielu krustojumu vietās;

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Vairāki līdzdalības budžetēšanas objekti (jauni bērnu rotaļu laukumi; atpūtas/piknika vieta O.Kalpaka ielā u.tml.); Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Gulbenes Emzes parkā - pastaigu taka ar izbūvētu grantētu segumu, takas ainaviskajās vietās izvietoti soliņi, uzstādītas šķiroto atkritumu urnas, uzstādīts informatīvais stends, kur ģimene var gūt informāciju par parkā esošajām dabas vērtībām; Rūpnieku un Dzērves ielas pārbūve Stradu pagasta Šķieneros - sakārtota ielas bauktuve, izbūvēta gājēju ietve ar taktilo vadlīniju un veloceliņš, izbūvēti bīdāmie vārti, kas industriālo zonu norobežo no dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

No jauna nav labiekārtotas publiskās peldvietas, taču notiek aktīva esošo publisko peldvietu uzturēšana, rūpējoties par ūdens kvalitātes monitoringu un iedzīvotāju informēšanu par ūdens kvalitāti.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Bērnu rotaļu laukumi; BMX trase; Vairāki sporta stadioni; Parki un skvēri, Dažāda mēroga pastaigu takas, Klausāmtakas, Piknika vietas un atpūtas vietas ar nojumēm. Papildus šim ik gadu notiek arī Līdzdalības budžetēšanas projektu konkursi ar mērķi uzlabot un pilnveidot Gulbenes novada publisko ārtelpu. Par to, kas jau ir tapis: https://balso.gulbene.lv/

Skip to content